top of page

Het begin van een nieuwe wereld (7)

Wat is het heil van de samensmelting van macht voor de wereldbevolking?


Wat ik u in ieder geval wil toewensen ongeacht de situatie op de aarde en wie er op dit moment ook de scepter over zwaait, is voor u persoonlijk de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Deel (6) was een ingevoegd deel waarin we de burgeroorlog in Soedan hebben bekeken om te zien of er herkenbare en terugkerende patronen te vinden zijn in het pad van de geschiedenis. In deel (5) is de bijzondere spanning op wereldniveau belicht. Omdat we als Nederland en Europa nu ineens betrokken zijn in een bijzonder grootschalig geopolitiek conflict. Bijna 80 jaar na een wereldoorlog die toen ook in Europa begon. Net als de eerste Wereldoorlog, trouwens.


Wordt de wereld nu verdeeld in Oost en West?

Ik heb me in deel (5) namelijk afgevraagd of de VS zich heeft vergist in de volgzaamheid van de wereld. Of ze daarmee niet juist de wereld plotseling heeft verdeeld in een "West" en "Oost". Namelijk de VS en de NAVO als West en Rusland, China en BRICS als Oost. Is de VS onwillekeurig in de positie terechtgekomen dat ze een ander pad moet kiezen? Is de VS door de omstandigheden gedwongen om, in het toernooi van de wereldheerschappij, nu een sprong naar de finale te maken en de halve finale over te slaan?


Wat is anders de motivatie voor het opzetten van de krop, het wapperen met de veren en de pikkende uithalen met de snavel, naar China. Wil zij China nu gaan dwingen om kleur te bekennen in de geopolitiek? Wil de VS zo China dwingen om zich van Rusland af te keren? En dan? Dan zou China zich dus moeten verbinden aan de VS en onder diens vleugels terecht moeten komen? En als dat een stap te ver is, zal VS dan neutraliteit willen afdwingen in het Oekraïneconflict?


Hoe moet dat dan aflopen? Een neutraal China, in dit conflict, staat natuurlijk gelijk aan Rusland laten zakken. Dat zou dan wel een weg kunnen vrijmaken voor overmeestering door de VS en de NAVO als China daar niet op zou reageren. Maar wat zou daarná China's positie dan nog zijn?

Kortom, de situatie lijkt toch niet heel veel anders te kunnen omschreven dan als een finale tweestrijd. De inzet is immers niets anders wereldheerschappij!


Welke rol heeft het W€F hierin dan nog? Is er een rol voor het W€F? We hebben het in deel (4) al genoemd en zijn deel (5) geëindigd met de W€F als mogelijke spin in het web dat over de wereld gespannen is. Het World Economic Forum is het grootste netwerk van macht en geld en bestaat al ruim 50 jaar. De video in deel (5) illustreerde dat hopelijk al afdoende.


Een vrijplaats. Ongehinderd door democratische procedures

Wat u niet moet vergeten is dat het World Economic Forum de verbindende schakel is tussen ongeveer alle rijken der aarde en al het geld dat daar aan kleeft. Dat is een netwerk dat samen ongeveer de hele wereld al bezit. Het enige waar we als gewone bevolking geen weet van hebben is hoe nauw die verbondenheid in werkelijkheid is.


Dit netwerk is in ieder geval wel als een spinrag over de aarde gespannen en het W€F is een spin in dat web. Die loopt ongehinderd over elke draad van het spinrag naar iedere gewenste plek op de aarde, daar waar anderen in de kleefstof blijven steken. Want zij heeft blijkbaar heel veel ongehinderde connecties in al die verschillende kampen. Het World Economic Forum heeft een vrijplaats gecreëerd midden in de wereld, waar geen enkele lokale wet van toepassing is. Waar geld en macht spreekt en tussen mensen de verbindende factor is.


In een beschermde ruimte die geen landsgrenzen en ook geen politieke of religieuze voorkeur kent. Want volkomen moeiteloos lijkt zij allerlei ingewikkelde relaties te kunnen onderhouden met keppeltjes, tulbanden, hoge hoeden, alpino petjes, baseball caps en witte mijters. En verder met iedereen die bestuurlijke of financiële slagkracht heeft of intelligent genoeg is om te kunnen inzetten. Het W€F zit aan tafel met kapitalisme en communisme, met theocratie (Islamitische Republiek) en aristocratie, democratie. Het heeft een verbond gesloten met de VN om samen de 2030 agenda uit te voeren.


Wat zegt een dwingende vorm van communicatie?

Aan de manier van communicatie zou u kunnen afleiden wat haar overkoepelende autoriteit is. Het World Economic Forum praat niet in een adviserende vorm, maar in een dicterende vorm! Er wordt hele besliste taal gebruikt. Alsof zij mededelingen doet in een spreekvorm die aangeeft wat hun plek aan tafel is. Zij praat over plannen alsof zij aan ongeveer elke tafel zit en of beslissingen allang zijn genomen. Het vervolg lijkt een formaliteit, namelijk dat het invoeren van de plannen door de lokale overheid vertaald gaat worden naar beleid. Met een punt.


In onderstaande video ziet u Nicole en Olivier Schwab, broer en zus als de opvolgers en erfgenamen van het World Economic Forum. Nicole Schwab heeft een master in Natuurwetenschappen en Openbaar Beleid, was directeur van, en betrokken bij de oprichting van, het Forum voor Young Global Leader's. Mede-oprichter en voorzitter van de EDGE Certified Foundation, een wereldwijd programma dat organisaties certificeert voor het dichten van de genderkloof op de werkplek.


Olivier Schwab is momenteel de Uitvoerend Directeur van Technologie en Digitale innovatie. Is jarenlang het hoofd geweest van de China afdeling bij het Forum. Was mede-oprichter van een Pan-Europese Chartermaatschappij voor vliegtuigmaatschappijen in Geneve. Is directeur geweest van de technologische pioniers community. Maar na alle opgedane ervaring, houdt hij zich nu dus ook bezig met de "Institutionele Gemeenschap", "International Business Council" en de "Gemeenschap van Voorzitters". (Chair persons)


Wat opvalt, uit bijvoorbeeld een interview van bijna 10 jaar geleden, is hoe het W€F zich mengt in een geopolitiek Midden Oosten conflict. En zich dan direct ook maar over de inrichting van het gezondheidssysteem op de wereld buigt, en China naar klimaatmaatregelen stimuleert. En verder willen ze vooral leiders in de politiek en het bedrijfsleven helpen om een focus op lange termijn doelen te houden. Zoals zij die zelf ongetwijfeld heel duidelijk hebben vorm gegeven. Het is maar een greep uit hun grip op de wereld.Al ruim 40 jaar verbonden met China

Wat mij betreft is wel duidelijk dat er binnen het World Economic Forum Europa in ieder geval geen enkele afkeer, afstand of onwetendheid over dit communistische China te bekennen is. Zo is in de video te zien dat Olivier Schwab in een interview uit 2012 al aangeeft dat het W€F dan al 30 jaar samenwerkt met China. Dat is dus dan ondertussen al ruim 40 jaar. Al jaren is er sprake van een intensieve samenwerking.


Daar kun je veel achter zoeken of juist helemaal niet. Maar het is in ieder geval een gegeven. Het W€F is ondanks haar hoofdvestiging in Davos, in ieder geval niet meer Europees te noemen. Wat de mondiale elite betreft, die leven net zo prettig in welk continent dan ook. Maar ik vermoed toch dat de traditioneel gewortelde historie van stambomen en generaties, ook heel diep kan zitten. Dat het genetisch trouw gehecht is aan geboortegrond en zich misschien maar moeilijk verplaatst. Wie weet wat de plannen in werkelijkheid zijn?


De VS is in 2030 NIET meer de wereldmacht, zegt het W€F

Speelt het Globalistische netwerk dan een dubbelrol? Worden we bewust in de richting van Eurazië geduwd omdat het controle systeem sneller geïmplementeerd is naar Chinees model? En steken zij, als de tijd rijp is, de dolk in de rug van de VS? Zij hebben immers zelf al voorspeld dat de VS in 2030 niet meer de enige wereldmacht is. zie video deel (1)


Dat is best aannemelijk gezien de politieke situatie van vandaag, waarin het volkomen verdeeld is. Wie moet de komende periode het land gaan leiden? Robert F. Kennedy Jr. heeft zich kandidaat gesteld als democratische kandidaat. Maar die wordt volledig doodgezwegen omdat hij juist het kapitale systeem grondig wil hervormen. U zou het in de media zelfs gemakkelijk gemist kunnen hebben. Want alleen op 6 april wordt het nieuws van zijn kandidaatstelling 'gemeld' door verschillende onze mainstream media.


Maar wel direct al met de kwalificaties dat hij een "milieu ridder" en een "antivaxxer" is en kansloos wordt geacht. En dus verder geen aandacht... maar stilte. Als u online zoekt vindt u nog een artikel van de VK op 19 april (Zie foto) en verder niets meer van "Mainstream Nederland" op de eerste twee google pagina's.

Het doet zoveel onrecht en zoveel tekort aan de diversiteit in de strijd die hij voert tegen de elite. Zijn boek; The Real Anthony Fauci, was een bestseller en daaruit blijkt vooral ook zijn diepere kennis van de sturende kracht die zich in het schemerige duister van de coulissen bevindt. Maar als je vandaag de dag monddood kunt worden gemaakt, is dit niet de wereld waarin je ver kunt komen. Het zegt zowel wat over de angst om hem de ruimte te geven als van de macht om hem die vrije spreekruimte gewoon te ontnemen.


Hij is in de ogen van de Amerikaanse elite mogelijk nog erger dan Donald Trump. Kennedy is immers een democratische kandidaat, met een machtige, populaire en haast een mythische naam en een persoonlijke drijfveer nadat zijn politieke familieleden ongeveer allemaal zijn omgebracht door politieke invloeden. Deed John F. Kennedy niet de meest serieuze poging ooit om onder de macht van de bankstructuur uit te komen?


Kom NIET aan het geldsysteem, oftewel het schuldensysteem!

Hij daagde het geldsysteem uit door de twee meest lucratieve bezigheden te beëindigen. Oorlog als lucratieve geldscheppende activiteit en geld uitlenen aan de staat met rente door de Federale Reserve Bank (FED) Hij wilde de oorlog in Vietnam stoppen en alle troepen terugtrekken in 1965 (Bijna 10 jaar eerder dan uiteindelijk is gebeurd op bevel van Nixon) Maar zijn halsmisdaad was door de FED compleet buitenspel te zetten. Op 14 juni 1963 gaf hij de Staat toestemming om zelf valuta uit te geven zonder tussenkomst van de bank.


Met de Executive Order 11110 heeft hij een hele slimme manier gebruikt. Waar de FED dollars met dekking van goud (toen nog) werden uitgegeven, gaf JFK aan het Ministerie van Financien toestemming dit nu zelf te doen met de dekking van.... zilver! In korte tijd werd zo heel snel 4,3 miljard Amerikaanse Dollars uitgegeven door de Staat zelf. Zónder de rente te hoeven betalen aan de FED. Hij werd nog geen vijf maanden daarna vermoord (nov 1963) en in maart 1964 weer binnen 5 maand daarna, was de uitvoering van dit plan alweer gestopt. Het was dus een kort leven beschoren!


Deze kandidaatstelling van zijn neef komt nu, terwijl ze nog uit alle macht bezig zijn om Trump als Republikeinse kandidaat te elimineren door hem aan een veroordeling met een strafblad te helpen. En zou het werkelijk een serieus idee zijn van het democratische kamp om de hoogbejaarde Biden dan nog eens herkozen te willen krijgen? Het volk is toch niet zó gek? Dan moet hij 86 jaar oud worden om zijn tweede termijn af te maken, terwijl hij nu al vergeet, wankelt, en murmelt!


Militair, Maritiem en Ruimtelijk

Maar goed, de VS tot op heden natuurlijk nog wel de militaire wereldmacht op aarde is. Ze hebben controle over ongeveer alle maritieme gebieden en een vermoedelijke voorsprong in de ruimte. Daarbij is de VS natuurlijk ook de uiterlijke en zichtbare broedplaats van het kwaad dat veel geld herbergt van de elite. In hele grote en machtige hoeveelheden zelfs. Waar het ultieme kapitalisme vandaan komt.


Het complete geldsysteem dat de wereld bestuurt, is echter in handen van private organisaties. Dat is niet onder de controle van landen of overheden! Ook niet van de VS. Het principe van de 'Centrale Bank' is immers in handen van de Rothschild Familie. De uiteindelijke regie van de FED en het IMF ligt bij ongekozen privé personen in een niets ontziende monopolie positie van winst op schulden. Geld verdienen met papieren illusie. Dat was precies wat John F. Kennedy wilde doorbreken.


En de blauwdruk van die principes waarmee coalities of andere structuren worden gevormd en ingericht, die boven de wet staan, is in handen van de Rockefeller Familie. De beste voorbeelden hiervan zijn de 'Verenigde Naties', het 'WHO' en andere Filantropische Foundations. Zoals ook diverse foundations van Bill Gates, precies volgens het model van de Rockefeller Foundation is ingericht. Filantropische instellingen wringen zich als een NGO* weer in totaal andere invloedrijke systemen. De zon komt voor niets op, maar dat geldt nooit niet in het kapitalisme.


*NGO = Non Governmental Organization


Hieronder ziet u hoe de Europese Commissie op haar website (klikbare link) uitlegt wat een NGO is.

Ngo's - niet-gouvernementele organisaties - zijn organisaties zonder winstoogmerk die onafhankelijk van nationale overheden opereren.

Het staat er: Organisaties die "onafhankelijk" van nationale overheden opereren!


Hoe moeten we de VN en het WHO eigenlijk noemen? Die worden formeel niet bestempeld als een NGO. Maar het WHO krijgt wel een heel groot deel van haar contributies van NGO's en de VN heeft in 1945 bij de oprichting in haar handvest de term NGO betekenis gegeven en toen al bepaald (Hoofdstuk 10, Artikel 71) dat niet-gouvernementele organisaties ook gesprekspartner kunnen zijn van de VN.


Op de website van de Verenigde Naties is ondertussen een lijst van 5.500 NGO's te vinden die actief de VN adviseren en die door de VN een accreditatie hebben gekregen voor actieve consultaties. 5.451 om precies te zijn zegt de UN zelf en biedt een lijst uit 2019 die te downloaden is. Misschien niet direct heel interessant, maar wel om u te laten zien, dat het openbare informatie is.


Filantropen transformeren de wereld naar hun eigen ideaalbeeld

In een publicatie deze week van Follow The Money wordt duidelijk wat de invloed van NGO's in ons Europese Parlement is. Zij melden niet alleen hoe schimmig de financiële transparantie en controle is, maar ook hoeveel onzuiverheid er is over wat nu precies als een NGO wordt bestempeld. Daardoor opereren mogelijk nog talloze organisatie in een grijs schemergebied, onder het maaiveld.


Opvallend was dat grote NGO's als die van de Rockefeller Brothers en de Bill & Melinda Gates Foundation als private partijen toch blijkbaar de grote contributeurs zijn binnen het lobby veld vanuit de VS. Voor invloed op het Europese speelveld dus.


Precies daar zit het werkelijke grote gevaar, direct voor de burger in de straat! We hadden in deel (2) al gezien dat de Rockefeller Foundation intensief was betrokken bij de oprichting van de voorloper van de Verenigde Naties. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die invloed bij oprichting nu ondertussen zomaar beëindigd zou zijn en volledig is afgeschaald of weggevloeid.


Diezelfde Foundation is lang geleden begonnen met op grote schaal te investeren in Universiteiten en medische opleidingen. Hiermee heeft zij de lesstof en het onderwijs weten te transformeren. Zo is bijvoorbeeld de huidige Farmaceutische Industrie ontstaan. Het zijn juist de bijzonder vermogende organisaties met liefdadige maatschappelijke doelstellingen, die zich als inkopen door giften en donaties te doen.


Wie denkt dat deze belangen gescheiden blijven, moet nu stoppen met lezen

Het is met de globalisering van organisaties en de budgetten die zij tot hun beschikking hebben, echt volstrekt ondenkbaar dat er geen enkele inspraak of zeggenschap gepaard gaat met donaties van miljoenen euro's. Wie echt serieus denkt dat dit ordelijk gescheiden blijft zonder enige belangenverstrengeling en zo op een menselijke oplossing blijft vertrouwen, moet hier stoppen met lezen. Daar is geen argumenteren tegen.


De andere lezers nodig ik graag uit voor het volgende deel. Want dan komen we op het laatste onderdeel van de strategie van geld en macht. Dan wordt duidelijk dat er nog een onderstroom in maatschappij actief wordt gebruikt. Met een onschuldige façade van schijnbaar nobele doelen, is het juist de meest duistere strategie. Het gebruikt hogere kennis om de menselijke zwakte meedogenloos tegen zichzelf te laten keren. Om de mens haar hogere waarde af te nemen en een collectieve eenheidsnorm op te leggen van slavernij en afhankelijkheid.


Met doel is om de mens te transformeren naar een murmelende mummy. Iemand die omwikkeld met stinkende doeken monddood alleen nog maar de stroom kan volgen. Geen mond, gebonden en beperkt in beweging, geen ledematen vrij om zich te kunnen wapenen of te verzetten. Een slaafse levensvorm dat alleen nog maar kan strompelen, rondkijken en nog ademt. Die alleen nog maar ja of nee kan murmelen op wat hem verplicht gaat worden.


Dat is het uiteindelijke doel. Om de menselijke geest te breken, het menselijke lichaam biologisch te manipuleren en hen zo collectief haar morele bestaansrecht en vrijheden af te nemen. Als de enige manier om een volledige wereldbevolking te kunnen onderwerpen aan een klein groepje mensen en een leger van Artificial Intelligence en Algoritmes.


De weerloze manipuleerbare mens heeft hier geen wapen tegen en zal dat niet kunnen tegenhouden. Maar toch zal dat niet gaan gebeuren. Want dat is wat God niet zal láten gebeuren. En dat is een belofte!

208 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page