top of page

Het begin van een nieuwe wereld (8)

De werkelijke aanslag is die op uw geestelijke vrijheid


Natuurlijk wil ik beginnen met u genade toe te wensen, de liefdevolle goedheid en de vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Het lijkt me goed om richting het Bijbelse perspectief te gaan. Om daarmee de situaties en gebeurtenissen die we de revue hebben laten passeren een Bijbelse duiding te geven. De veranderingen op weg naar een finale omwenteling in de wereld volgen elkaar nu zo snel op dat ze tussendoor wel weer aan bod zullen komen.


De reden om er licht op te schijnen vanuit het Bijbelse perspectief heb ik in het begin van de serie uitgelegd. Het is misschien niet meer populair, maar het is nog altijd onbetwist de meest complete waarheid die we hebben. We kunnen ons dus domweg helemaal niet permitteren om dat licht er niet op te laten schijnen.

Stel voor dat er een grote brug over een ravijn is gebouwd, die gebreken begint te vertonen. Zodanig dat het fout lijkt te gaan en er al voorzichtig met instortingsgevaar rekening wordt gehouden. Haast is geboden. De autoriteiten willen het afsluiten van die verbindingsweg en economische levensader heel graag voorkómen, maar moeten het al wel overwegen.


Waar is de architect?

De gelukkige luxe is dat de ontwerper nog leeft. Hij is weliswaar al jaren geleden met pensioen gestuurd, maar kent de brug van haver tot gort. Van de eerste pennenstreek van het grove ontwerp tot en met de laatste detailtekening. Zou je diens inzicht kunnen overslaan? Dat kan natuurlijk, maar is het echt verstandig?


Zo is het zeker met de Bijbel. Het is nog altijd de enige bron die in staat is iets te verklaren van ons ontstaan en dat van de aarde, met een wérkelijke logica. In een breder en meer samenhangend perspectief, dan álles wat we verder tot onze beschikking hebben op deze aarde. Er is een ooggetuige verslag gemaakt van het begin. Door de Schepper.


Niet alleen is zowel begin en het einde hierin vermeld, ook het bijzondere onderscheid tussen het begin en het einde én het weer samenbrengen van die eindpunten word toegelicht. Er is geen enkel ander verslag ter wereld bekend die het ontstaan van onze aardse orde beschrijft. Niet één ander naslagwerk waarin het levensdoel en het ontstaan samen in compleet boekwerk is gebundeld, waarin het wordt verklaard.


Al het andere dat we hebben, is ontstaan door gissen van de wetenschap. Dat die tot op heden alleen maar waarheden opleveren die nog veel fantastischer en abstracter zijn dan wat er al uitgelegd is, schijnt niemand te deren. Want de mens heeft echter besloten dat de bestaande waarheid niet waar kan zijn. Of beter gezegd, dat het niet waar mág zijn! Want hierin wordt heel duidelijk waar het in deze strijd tot aan die finale eindtijd, in de kern om draait. Het gaat er om wie er eigenlijk over de mensheid regeert.


Is er een ontwerper of niet?

Is het een hogere macht of de mens zelf? En er zijn maar twee smaken. Want teruggebracht tot de kern is het altijd eenvoudig. Er is maar één keuze mogelijk. De aarde en de mens is ontstaan door een hogere macht met het vermogen tot schepping van iets uit niets in een ongelooflijk precieze orde. Een hogere macht die de beschikking had over het begin heeft dat dan logischerwijs ook over het einde.


Als we die optie verwerpen, blijft er niets concreets meer over. Dan is ons bestaan nu een alleen maar een momentum in de tijd. Een moment dat met een ongelooflijk toeval is ontstaan. Vanuit een totale wanorde met een oneindige willekeur van mogelijkheden. Totdat het allemaal, nu op dit ene moment, samenvalt.


Al het leven en alle verschillen ertussen, van mens, dier, vis, vogel, insect, gras, plant, struik en boom moet dan per toeval zo zijn ontstaan. In precies die leefbare scheikundige samenstelling, van lucht, aarde, water, licht en zwaartekracht, zoals die, in deze orde van vandaag, bestaat.


Maar dan is dat heel tijdelijk en zal die evolutie doorgaan. Wij zullen dan logischerwijs weer ophouden te bestaan. Is die omwenteling aanstaande? Omdat wij de natuurlijke bronnen van de aarde uitputten?


De derde optie is niet kiezen, niet geloven en ook niet vragen

Er is nog wel een derde optie, maar dat is eigenlijk niet een werkelijk scenario, maar slechts een afwijzing van beide opties. Een bewuste keus om het niet te willen begrijpen. Omdat beide opties wel het menselijke begrip te boven gaan. Veel mensen kiezen er dan ook voor om van beide niets te geloven en/of om zich er niet druk om te maken.


Daar was ik er zelf eentje van! God bestaat niet en geloof was een leugen. De andere optie was niet sluitend te bewijzen, maar was ook gewoon totaal niet logisch. Dus geloofde ik maar in mezelf. Succes is een keuze! Ruim 35 jaar heb ik in dat spectrum van de maatschappij geleefd.


Mijn stelling is nu gelukkig dat de Bijbel waar is. En daarin word ik niet meer misleid. En dat heeft alles te maken met de kracht en de geest, die de almachtige God geeft aan wie in Hem geloofd. Zo simpel is het eigenlijk. Dat maakt het leven desondanks niet gemakkelijker, maar wel heel veel meer logischer en zinvoller.


Het is niet alleen waar omdat het logischer is, maar juist ook omdat de mens zichzelf in die Bijbelse waarheid doorlopend bewijst. Dat zegt mij dat de kennis in de Bijbel juist een alomvattende wetenschap laat zien. Het verteld ons immers al wat er gaat gebeuren als we onze eigen overtuiging volgen. Dat is voor mij het onomstotelijke bewijs van het hogere inzicht dat vanuit de Bijbel spreekt.


Als we de oplossing van mensen verwachten...

Want het gáát niet goedkomen met de wereld als we het aan mensen overlaten. Dat bewijst ze al 6000 jaar en de laatste eeuw was tot op heden de meest gewelddadige in de lange geschiedenis van de mensheid! Niet de minst gewelddadige, zoals je met de toenemende kennis, het ontwikkelde verstand en het voortschrijdend inzicht zou mogen verwachten. Maar nu met alle toenemende rijkdom op de aarde, gaat het niet beter maar slechter.


Sterker nog, naar alle waarschijnlijkheid zal deze eeuw, die nu 23 jaar oud is, dat record weer breken. De verschillen worden nergens kleiner. De verschillen worden in sneltreinvaart alleen maar groter. Hoe meer crises, hoe groter het verschil wordt. Zegt u dat niet iets over de beperking van de mens? Hoe goed de bedoelingen op papier ook lijken te zijn. Zolang de mens zichzelf bovenaan zet en met hoogmoed de Schepper wil overtreffen, dan gaat het bergafwaarts.


De verloedering neemt toe als in de dagen van Lot en de hoogmoed als in de dagen van Babel. Dat waren Bijbelse gebeurtenissen waarmee duidelijk werd gemaakt dat de wetteloosheid en normloosheid ongeveer haar hoogtepunt bereikte. Toen is, archeologisch bewezen, aangetoond dat God ingreep. En die tijd is er nu opnieuw. We beleven het nu weer en daarmee is ook het ingrijpen dichterbij gekomen.


De hoogmoed voorbij, zelfs boven de God van de Bijbel?

De Joodse filosoof en geschiedkundige schrijver Yuval Noah Harari, is als adviseur verbonden aan het World Economic Forum. Hij zegt hardop in een interview wat de stand van zaken is: "Binnenkort gaan we voorbij aan de God van de Bijbel, omdat we in staat zijn om nieuwe anorganische levensvormen kunnen creëren." Dat is hoogmoed gedoemd om tot val gebracht te worden.


In onze waanzinnige hoogmoed, willen wij mensen verbeteren met digitale updates als ondersteuning. Wij zijn niet alleen bezig in het DNA van mensen te knippen, maar veranderen nu ook al effectief mensen van geslacht. De God van de Bijbel is barmhartig en geduldig, daar zijn diverse en hele sprekende voorbeelden van. Maar dan ineens grijpt hij in. Plotseling voor wie de waarschuwingen hebben genegeerd, want zijn rechtvaardigheid is onbetwist. De waarschuwingen zijn er en ze worden niet gegeven in geheimtaal.

De aanval vanuit de wereld op ons denken, onze morele waarden, onze biologie en onze identiteit is vanuit een duistere geestelijke wereld. Dat is wie de tegenstander is van God. Dat is wie het geloof ondermijnt. Dat is wie met vals venijn de Bijbel doorlopend en bewust met mediatechnieken in diskrediet brengt. Omdat de Bijbel de sleutel is voor een intieme relatie tussen de Schepper en Zijn schepping. En dat is wat het het duister koste wat het kost wil voorkomen.


Het kwaad heeft maar één doel, het wil de schepping aan zichzelf onderwerpen en zélf God zijn. Dat is vanaf de zondeval, al het duidelijke doel. Het knelpunt is echter dat het duister beperkt is. Het heeft de allesomvattende wijsheid en het inzicht niet die God wel heeft.


Daarom kan het nooit lukken met die vrijheid in denken en die vrije wil die God ons heeft gegeven om te kunnen onderzoeken en de zelf bewust de beste keuze te maken. God heeft ons niet alleen die vrijheid wél gegeven, maar ook de onverdiende genade van een onbaatzuchtige oplossing, omdat we de gevolgen van het mislukken niet zouden kunnen dragen.


Het duister heeft die oplossing niet en kan daarom maar op één manier de mensheid controleren. Niet vrijwillig en met transparantie van zijn wensen, maar met list, leugen, misleiding en bedrog. Het kan ons juist alleen maar controleren zónder eigen vrije wil. En dat is waar het ons in deze wereld op af laat koersen. Naar totale controle.


Controle over onze geest is de enige optie

Dat betekend vooral de controle over onze geest. Als het vrije denken uitgeschakeld kan worden dan kan het controleapparaat de controle overnemen. Waarmee plaatjes en ideeën er in geprogrammeerd kunnen worden. Of zelfs ideeën en herinneringen. En dan spreken we inderdaad over een geestestoestand waarin ons alles afgenomen zal kunnen worden, maar het programma aan de macht, zal ons het signaal geven dat we gelukkig zijn.


De macht heeft het recht aan haar eigen kant gebracht. De agenda 2030 is een belangrijke agenda. Wel zó belangrijk dat het netwerk van alle rijken op de wereld en ongeveer alle politieke bestuurders bij elkaar, samenwerkt met een coalitieverbond van ongeveer alle landen op de wereld bij elkaar. De Verenigde Naties en het World Economic Forum. Het kan niet anders dan dat zij die doelstellingen extreem belangrijk vinden, om zo'n ontzagwekkende coalitie te sluiten.


Wat is er dan zo bijzonder aan 2030? Dat gaan we in de volgende delen beschouwen. Gaat u mee?72 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page