top of page

Het begin van een nieuwe wereld (1)

Waar het begint en eindigt.


Lieve medemensen, vrienden en connecties,


Om te beginnen wens ik u de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here.


Zo ongeveer, begint of eindigt de Apostel Paulus veel van zijn brieven, die in de Bijbel zijn opgetekend in het Nieuwe Testament. Wat een heerlijke beloftevolle groet, nietwaar?


De Bijbel en de Atheïst

Ik was een Atheïst. Ruim 35 jaar heb ik in niets geloofd, tot ik mij tot het levende geloof heb bekeerd. Wat een wonder genoemd mag worden. De ongelooflijke en uitzonderlijke inzichten die mij in deze ontdekkingstocht zijn gegeven, wil ik graag met u delen. Dat zou ik graag willen doen in een reis langs de huidige wereldsituatie vanuit een ander perspectief dan u gewend bent. Dat is overigens ook een ander perspectief dan ik mijn volwassen leven lang gewend ben geweest.


Wat u moet weten over Paulus is dat hij een hele fanatieke volgeling was van de Joodse wet. U moet dan ook weten dat het geloof van de Joden, stopt bij het Oude Testament. Zij verwerpen het levende evangelie van de Christenen. Paulus was in zijn tijd een fanatieke vervolger van Christenen. Hij arresteerde ze en bracht ze voor het gerecht.


Totdat Hij door God werd gestopt en door Hem met blindheid was geslagen. Drie dagen lang kon hij niets zien. Tot een discipel genaamd Ananias naar hem werd gestuurd om de handen op zijn ogen te leggen voor genezing. De betekenis van de naam Ananias wordt vertaald als 'Gods Genade' of 'God is verzoening' Het eerste wat Paulus zag was dus de genade van God.


De apostel Paulus is vervolgens degene geweest die ongeveer driekwart van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Hij heeft met zijn uitleg het Evangelie van Genade buiten Israël gebracht en over de hele wereld verspreid.


Het ongeloof van Paulus

Op geen enkele manier kom ik in de buurt van de apostel Paulus, maar ik ben katholiek gedoopt en een van mijn officiële doopnamen is Paulus. Ik kende het geloof en het Evangelie doordat ik als kind door mijn ouders in een sekte terecht ben gekomen. Daar ben ik als jongvolwassen puber uit weggerend, met een vastbesloten voornemen om in de rest van mijn leven daarna, nooit meer iets te doen met God en geloof. En zo geschiedde.


Ruim 35 jaar was mijn vaste overtuiging dat er niets is na de dood en het daarna zou ophouden. Dat is een redelijk definitieve eindtijd. In ieder geval voor mijn eigen leven, nietwaar? Maar hoe zit het met de eindtijd van de wereld?


Een Eindtijd of een Definitieve Omwenteling

Gaat u met mij mee op die ontdekkingsreis langs de turbulente jaren die wij op dit moment beleven met de geopolitieke situatie in de wereld? Zijn we op weg naar een finale? Of een bijzonder ingrijpende omwenteling? En hoe ziet dat er dan uit? Is er een Bijbelse Eindtijd? Of is er een Aardse Eindtijd?


Ik vermoed dat ik de meest aangewezen persoon ben om u deze serie, vanuit die ervaring van twee compleet verschillende werelden, te brengen.


Statistisch onmogelijk of gewoon de waarheid?

Rond de 600 profetieën uit de Bijbel zijn al feilloos vervuld, geen enkele uitgezonderd. Dat is statistisch gezien al een volstrekte onmogelijkheid. Is er dan reden om aan te nemen dat het laatste deel van de overgebleven, nog aankomende vervullingen, niet gaat plaatsvinden? Komt er een nieuwe wereld en een nieuwe wereldheerschappij?


Het Bijbelse idee daarover spreekt in het boek Openbaringen. Hierin wordt een periode van "duizend jaar" vermeld, waarin Jezus Christus op deze aarde zal regeren. Na een periode van grote verdrukking, zal de bestaande 'wereldorde' door Hem grondig worden gereset. Een ingrijpende omwenteling dus. Een vooruitzicht waar veel Christenen in geloven, maar die hierom in het Westen meewarig om worden bekeken of uitgelachen.


De Bijbel en haar invloedrijke waarde wordt door de wereldheerschappij op een sluwe manier betwist. Met bijzonder grote vastberadenheid en heel gerichte strategieën wordt al eeuwen gepoogd de autoriteit van de Bijbel te ondermijnen. Al zolang als het Boek bestaat. In veel landen gaat dat nog altijd heel ver. Zelfs zover dat de Bijbel er een streng verboden boek is en Christenen nog altijd fanatiek worden vervolgd.


De Nieuwe Wereld Orde van deze wereld

Wat echter opvalt is dat machthebbers op deze aarde daarentegen zelf wel hun eigen idee voor een nieuwe wereld met één nieuwe wereldheerschappij presenteren. Een ongelooflijk ingrijpende omwenteling die als doel heeft om een hele nieuwe wereldorde met één digitaal betalingssysteem in te richten. Met een bijzonder dwingende 2030 agenda, die wereldwijd wordt gedragen door zowel de Verenigde Naties als het World Economic Forum welke samenwerking officieel is vastgelegd.


Voor uw beeldvorming wat de VN en het W€F samen betekend; Een netwerk van alle landen samen, gecombineerd met het grootste netwerk van alle rijken en de allerrijksten op deze wereld. Is er meer macht te bundelen? Waarom is het jaar 2030 zo ongelooflijk belangrijk voor hen? Valt de wereld ineens terug naar het stenen tijdperk als gestelde doelen dan niet zijn gehaald? Of vergaat dan de wereld in een klimaatramp?


Ik hoor de argumenten al wel opkomen, uiteraard: "Dat is totaal iets anders, beste leek van de week". Maar de meeste mensen hebben vermoedelijk al wel gehoord van het gelanceerde idee dat we in 2030 "allemaal niets meer zullen bezitten, maar wel gelukkig zullen zijn". Wordt dat idee niet ook door veel mensen afgedaan als 'gezochte' kritiek of science fictie? Iets dat niet zal gaan gebeuren?


Dat idee komt echter wel keihard en heel direct uit de koker van de bewakers van de 2030 agenda. Een wereld waarin niemand meer iets bezit, maar wel gelukkig zal zijn. Het lijkt wat mij betreft wel heel erg duidelijk om een gelijkwaardig idee. Is dat niet ook zo'n 'vrederijk' maar dan onder 'controle' van aards bewind? En die agenda, met wel 17 verschillende cruciale steunpilaren voor die Nieuwe Wereld Orde, wordt met ijzeren hand doorgevoerd.


De video staat niet meer op het YT kanaal van WEForum, maar nog altijd wel op de website van het WEF als Facebookwatch https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/ Zie hieronder de facebook video van de website van het W€F die voorspeld dat de Verenigde Staten in 2030 niet meer de wereldmacht is, dat de macht bij 'enkele landen ligt, en u gelukkig bent, omdat u alles kunt huren.

En wat als al deze doelen dan wél worden gehaald? Dan is het idee uit de video, dat u niets bezit, maar wel gelukkig zult zijn, dan toch automatisch óók werkelijkheid geworden? Zonder enig bezit, waartegen u zich ook niet zult verzetten omdat u 'gelukkig' zult zijn. En hoe ziet u dat idee dan voor u, al over 7 jaar? Wat betekend gelukkig zijn? Betekent dit dat u zich schikt en niet verzet omdat u echt gelukkig bent? Of omdat u onder een zo'n wurgende controle bent gesteld dat u zich niet 'zult' verzetten?


Besluit van het Internationaal Gerechtshof

Nu is er aan de andere kant de Bijbel, die heel specifiek óók zo'n volledige omwenteling van onze wereld benoemd. Toch? Dat is immers precies wat we in deze serie willen bespreken. Wat ik nu graag zou willen doen, samen met u, is juist die vergeten, weggeduwde, verguisde en verstopte waarheid eens als raster over alle gebeurtenissen van vandaag leggen. Want we kunnen die onmetelijke bron van inzicht en wijsheid niet overslaan.


Met name omdat er op de aarde geen waarheid bestaat, die meer overtuigend bewezen is dan die de Bijbel herbergt. Hoezo zouden we die dan überhaupt terzijde kunnen leggen in de beschouwing? Dat zou toch op elk ander gebied ongeveer hetzelfde zijn alsof we besluiten van de Hoge Raad of een Internationaal Gerechtshof als onze hoogste rechtsorgaan van de VN, grinnikend zouden negeren, nietwaar?


De Bijbel is een hele zuivere bron van waarheid

De hoeveelheid bewijzen van Bijbelse waarheden blijven zich, juist met de technologie die zich steeds verder ontwikkelde, alleen maar meer opstapelen. Zo zijn ook meerdere bijzondere natuurkundige feiten die beschreven stonden, vele eeuwen later pas wetenschappelijk bewezen kunnen worden. Bijvoorbeeld dat er 'paden in de oceanen' aanwezig zijn of dat de haas een herkauwer is.


Het getuigd allemaal ook van de grote variatie in kennis die De Bijbel. Een onmisbaar naslagwerk eigenlijk. Dat, helaas best succesvol, met alle macht onderdrukt en verborgen wordt. Want wie het Evangelie en de Bijbel als bron negeert, berooft zichzelf dus ook van het inzicht van een overweldigende waarheid.


De rol van Israël is een paradox

Wat u moet begrijpen is dat Israël een cruciale rol speelt in de Bijbel en met name in de profetieën. De geschiedenis in het Oude Testament van de Bijbel draait grotendeels om het land Israël en de Joden als het uitverkoren volk van God. Het Nieuwe Testament getuigd van de vervulling en de vervanging van de wet, door het geloof in genade. Het geloof in het offer van Jezus Christus.


Dat offer van Jezus was uit liefde voor God, Zijn Vader. Als het persoonlijke offerlam dat geslacht werd om de schuld van de wereld te dragen. Om de gebroken geestelijke verbinding te herstellen tussen God en Zijn Schepping. Niet alleen van de Joden, maar van alle mensen op de wereld. Dat is waardoor wereldwijd het Christendom is ontstaan naar het Jodendom. Want de Joden in Israël geloven zelf dit Evangelie helemaal niet en wijzen het Nieuwe Testament categorisch af.


Wat hierbij niet echter vergeten moet worden is dat heel veel cruciale profetieën juist 100% accuraat in het Nieuwe Testament zijn vervuld. Met name door de komst van Jezus Christus naar deze aarde. Iedereen gelovige, buiten Israël, zou moeten weten dat in de Bijbel uitsluitend de gebeurtenissen rondom Israël en Jeruzalem van cruciale betekenis zijn, juist in de eindtijd profetieën.


De invloed van Jezus Christus op de wereldgeschiedenis

Kan er twijfel bestaan over de invloed die Jezus Christus op de wereld heeft gehad? Het is degene waardoor wij de wereld van vandaag en alle gebeurtenissen eerder op de wereld, nog altijd indelen in een periode van vóór en ná zijn bestaan op deze aarde. We tellen immers onze jaren in vóór Christus en ná Christus. Is er iets of iemand geweest, ooit eerder, die iets van een dergelijke grootheid heeft veroorzaakt?


En ongeacht wie die jaartelling ooit heeft ingesteld, het is niet tijdelijk geweest en ook nooit meer afgeschaft geraakt. Nooit eerder, door welke wereldmacht en welke machthebber er er daarna dan ook is geweest. Jezus is niet bekend als uitzonderlijke wetenschapper of uitvinder van iets bijzonders dat we nu nog allemaal gebruiken. Hij was geen aardse wereldheerser of landsbestuurder en had geen leger of bijzondere rijkdommen tot Zijn beschikking. Hij was een timmerman en heeft maar in één klein land zo'n 3,5 jaar te voet rondgelopen, voor Hij als een misdadiger werd berecht en veroordeeld tot de kruisiging.


Waarom zouden we goed nieuws willen negeren?

En vóórdat Hij er was, bestond dit Evangelie (wat het goede nieuws betekend) nog niet. Dat heeft één man op aarde veroorzaakt. Met een handjevol mensen is dit gestart. Ondanks heel veel tegenwerking, die zelfs tot aan Zijn dood leidde. EN dan, vervolgens, ook tot de gewelddadige dood van Zijn Apostelen. Desondanks! Desondanks bestaat het bijna 2000 jaar later nog altijd en is de Bijbel het meest gelezen Boek op heel de aarde. En die waarheid willen we niet weten?


Maar goed, vanuit Bijbels perspectief komt de situatie in de wereld dus alleen maar in beeld als Israël daar ook in betrokken is. Vanuit het wereldse perspectief moeten wij de geopolitieke context daarbuiten, dus zien te koppelen aan de relatie met Israël. En dat is wat ik onder andere in deze serie met u wil doorlopen.


Het verrassend boeiende perspectief dat we zijn collectief zijn vergeten

Ik hoop dat u nog met me wilt gaan naar deel 2. Dan komen we meer concreet bij de situatie van de huidige geopolitiek in de wereld, de rol van Israël ten opzichte van de wereldmachten. En dat dan vanuit een collectief vergeten perspectief dat zo ongelooflijk onterecht genegeerd blijft. Ongelooflijk eigenlijk! Juist omdat dit vanuit het boeiende, verrassende, maar vooral bemoedigende perspectief is van Goed Nieuws!

487 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page