top of page

Het begin van een nieuwe wereld (5)

Worden de internationale verhoudingen nu definitief bepaald?


Ondanks de dreigende kop, wens ik u allen persoonlijk de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


We komen in dit deel terecht in de meer actuele geopolitieke verhoudingen. We gaan zien of de keuzes van de grootmachten de wereld juist verdelen of de wereld juist tot vrede willen brengen.


De enorme gasvelden die Israël recent heeft gevonden zouden in een oorlog een fijne oorlogsbuit betekenen. (Zie deel (4) en klik om te lezen) Boven op alle redenen die er historisch al zijn, nog een extra bonus.


Misschien is dat niet direct aannemelijk, want wie zal het aandurven om zo ook de Internationale gemeenschap te willen trotseren? De grote machten waarmee Israël goede contacten onderhoud. Maar het spanningsveld op de wereld verandert nu razendsnel. Is het in een voorspelbare of juist een onvoorspelbare richting?


De deal voor de aanleg van een pijplijn naar Europa via Cyprus en Griekenland, maakte in ieder geval de verhouding met Turkije er niet beter op.

NOS Nieuws • Donderdag 2 januari 2020, 22:31 (klik hier om te lezen) Akkoord over onderzeese pijplijn met Israëlisch gas naar Europa

Een zeemonster dat de wereld pijn zal gaan doen?

Het gasveld Tamar is eind 2009 ontdekt. Het gasveld heeft met de naam Hebreeuwse naam Tamar een vriendelijke naam gekregen. In ieder geval in de betekenis, want het betekent zoveel als Palmboom of Dadelpalm. Maar niet lang daarna werd een nog groter gasveld ontdekt. Dat is tot het Leviathan gasveld gedoopt.


Hiermee is het nog geen wereldspeler, maar komt zij wel op plaats 23 in de lijst met gasvelden in de wereld. Een lijst die met 14 noteringen voornamelijk door Iran en Rusland wordt gedomineerd. En 18 gasvelden als je de landen rond de Kaspische Zee meetelt. En dan zijn er verder nog een gasveld in Amerika, het Slochteren veld van Nederland en nog twee in Afrika. (Algerije en Egypte)


Vermoedelijk werd toen voorzien dat dit tweede veld, wellicht toch een gamechanger zou kunnen gaan worden. Dat wellicht de stukken op het wereld schaakbord wel eens door elkaar zou kunnen schudden. Want de naam Leviathan staat voor een mythisch zeemonster dat uit de zee opduikt. Verwant of afkomstig van een slang (de kronkelende)


Leviathan wordt in Bijbelse termen meestal gelinkt aan de Duivel zelf.We zullen zien! Voorlopig is de deal voor de bouw van deze gas pijpleiding van Israël naar Europa via Cyprus en Griekenland eerst nog afgebroken! Nu is recent door Europa en Israël een nieuwe overeenkomst gesloten. Maar deze deal betreft ondersteunende leveringen van LNG (vloeibaar gas) aan Europa vanuit Egypte per schip. Dat is dus een andere deal en NIET die van het project dat in het nieuwsbericht hierboven werd genoemd. Dat project voor de bouw van een pijplijn naar Europa ligt dus stil. We zien hieronder waarom.


Turkije wil boringen naar gas verbieden

Turkije sloot eind 2019 een "Memorandum of Understanding" met Libië voor maritieme samenwerking. Daarvoor werd er een exclusieve economische zone in de Middellandse geclaimd. Een corridor door het water, die Zuid Turkije helemaal met de Noordoost kust van Libië zou verbinden. Boringen binnen die ruimte, zouden zo door Turkije verboden kunnen worden.


Daarbij gaf Turkije zichzelf wél toestemming om in die wateren naar gas te boren. Dat deed het ook in territoriale wateren van Cyprus, wat spanningen opleverde. Turkije erkent Cyprus echter niet officieel. Maar goed, dat verdrag met Libië wordt Internationaal niet erkend. De territoriale wateren van Turkije en Libië grenzen immers niet eens aan elkaar.


De VS trekt zich terug uit het project

Heel opvallend is echter dat op 18 januari 2022, of all nations, het toevallig de VS is, die zich uit het hele project heeft teruggetrokken, waarna het project is stilgevallen. Er kan zóveel in de wereld als toevallig worden bestempeld met meer dan voldoende verklaringen. Ook deze stap. Want het zou te maken hebben met tegenvallende berekeningen in het verwachte rendement. De "Biden Administration" maakte dit, volgens de Jerusalem Post, op 18 januari 2022 kenbaar aan Israël


Maar goed, die timing is in ieder geval opvallend, omdat de VS zich terugtrok uit dit project, net enkele weken vóór de Russische inval in de Oekraïne. Dus ongeveer aan het einde van een langere periode van oplopende spanning tussen de NAVO en Rusland, omtrent de Oekraïne. Spanning die niet alleen door de Russen, maar zeker net zo fanatiek, ook bewust door de VS werd opgevoerd.


Was dat ook niet in dezelfde periode dat Joe Biden in een persconferentie zich als een demente bejaarde liet ontvallen dat de VS de Nordstream (Pijplijn van Rusland naar Duitsland) niet zou laten bestaan bij een inval van Rusland in de Oekraïne? Precies! Want die beruchte uitspraak kwam uit een persconferentie van 9 februari 2022. Een niet meer te onderdrukken uitspraak die, ondanks bewuste onderbelichting van de media, uiteraard toch de wereld over is gegaan.

Grootste NAVO oefening ooit in de Baltische Zee

Datzelfde jaar heeft de NAVO in juni Rusland getart met de grootste NAVO oefening ooit in de Baltische Zee, uiteraard onder leiding van de VS. Tijdens deze oefening zou de springstof zijn aangebracht op de Nordstream II, de gasleiding die van Rusland naar Duitsland loopt. Tenminste, dat is de conclusie van de vermaarde onderzoeks- en oorlogsjournalist Seymour Hersh. Als dat waar is, wat serieus aannemelijk is, heeft de VS heel bewust de verbinding tussen Rusland en Europa gesaboteerd.


En, iets verder gekeken, heeft het zo Europa niet alleen verstookt van het Russische gas, maar al eerder dus, ook van het Israëlische gas. Daar heeft vooral de VS zelf, bijzonder groot voordeel van. Want al binnen een maand na de inval komt er een geweldige deal tot stand tussen de VS en Europa. Een miljardendeal voor de 'ondersteunende' leveringen van Amerika aan Europa van het vloeibare gas LNG.Pas daarná, dán mag Israël de EU wél helpen! Ogenschijnlijk door zelf gesloten deals van de EU. Maar in de afspraken met de EU heeft de VS gemeld om 'in samenwerking met andere landen', ervoor zorg te dragen dat voor 15 miljard kubieke meter aan vloeibaar gas aan Europa zal worden geleverd. Dan lijkt mij de volgorde duidelijk. Grote broer mag eerst. En daarna... mogen anderen onder die deal ook helpen. Het is natuurlijk ook geen tijdelijke deal meer. Want de deal met de VS zal immers, met een vernietigde Nordstream, nu ook niet snel meer stoppen, denkt u wel?


Voor de bühne lijkt het in ieder geval of Europa al haar deals zelfstandig heeft gesloten, gezien de niet te missen opkomst van mevrouw Von der Leyen op elk platform.

Laten we vooral ook hier de geschiedenis niet negeren!


De groeiende handelsrelatie van Rusland met Europa is natuurlijk altijd al een doorn in het oog geweest van de VS. Dat zij een innige relatie tussen Rusland en Europa met lede ogen zagen groeien, lijkt me geen absurde gedachte. Dat ze dat maar al te graag zouden willen stukmaken, is, wat mij betreft, óók heel veel voor de hand liggender dan elk ander scenario.


Met het opblazen van de Nordstream, heeft de VS, if so, Europa willens en wetens in een situatie geforceerd. Een situatie dat ze niet meer zouden kunnen bedenken om, vanwege eigen economische motieven, op vredesonderhandelingen aan te sturen met Rusland en de Oekraïne om zo de oorlogsplannen van de VS te ondermijnen. Al in 2015 zegt George Friedman op de Chicago Council van Global Affairs, dat "de grootste angst" van de VS een goede relatie is tussen Duitsland en Rusland.


NL loopt voorop en Duitsland is de zwakste schakel?

Nu doet Nederland heel erg ijverig aan mee aan de ferme taal en maatregelen richting Rusland. Vanuit 'ons' was er dus heel weinig ondermijningsgevaar. Maar, voor de EU als geheel en vooral in Duitsland, ligt die situatie inderdaad heel anders. Duitsland en haar industrie heeft immers het meest te lijden van deze oorlog. Door insiders werd Duitsland als de zwakke schakel gezien in de internationale coalitie, vanwege haar goede relatie met Rusland en de afhankelijk van het gas voor de Duitse industrie.


Bondskanselier Olaf Scholz was voor Poetin de spreekbuis tussen hem en de NAVO en hij is degene die de Russische inval nog heeft proberen te voorkomen. Maar zij hebben zich beiden vergist in de werkelijke motivatie van de VS. Scholz is steeds erg terughoudend gebleven om met Duitsland volop mee te doen met de wapenleveranties. Duitsland droeg zelfs minder bij dan Polen. In mei heeft hij voor het laatst met Poetin gebeld.


Twee weken nadat Scholz toenadering zocht, ontploft de Nordstream!

De gaskraan werd eind juli, begin augustus echter helemaal dichtgedraaid. En het duurde dan ook niet lang dat Scholz een 'bemoedigend gesprek' heeft gevoerd met Poetin, op dinsdag 15 september. De coalitie vertoonde barsten en was verdeeld en Duitsland heeft een sterke positie in Europa. En.... binnen twee weken ná dit gesprek was de Nordstream II er niet meer!


Het is een bewuste en opzettelijke escalatie van de VS, if so, om de oorlog met Rusland vooral in stand te houden. Met ongetwijfeld grote toekomstige belangen, maar ook om er alvast ook direct al, zelf op allerlei manieren flink aan te verdienen. Levensgevaarlijk en volkomen meedogenloos. Waarbij naast het leed voor de Oekraïense bevolking, economisch gezien Europa het grootste slachtoffer. Nou ja, het gepeupel. De Europese bevolking dus.


Zo heeft de VS, "if so" (ik blijf het er maar bij vermelden) een pad naar vrede via de route van het gas, in ieder geval letterlijk en figuurlijk onklaar gemaakt. Twee kanten op! Want ze heeft hiermee laten zien waartoe ze in staat is, en zo ook voor Rusland de bodem hebben weggeslagen onder de hoop op een herstel met Europa. Die hoop heeft Rusland ook heel duidelijk definitief opgegeven en dat heeft alles in de wereld op scherp gezet. Het wereldtoneel verschuift zich nu het zo onherroepelijk als de scheiding van de continenten sinds de zondvloed.

Heeft de VS zich vergist in haar invloed op de wereld?
Zij heeft Rusland immers helemaal niet geïsoleerd! Is er dan nu geen andere keus meer dan "all the way" te gaan?

De Nordstream opblazen was, if so, wellicht ook een wanhoopspoging van de VS om Europa nog aan boord te kunnen houden. Want de VS heeft zich in haar hoogmoed volledig verkeken op haar wereldwijde invloed om Rusland te isoleren.


In voetbaltermen:

In voetbaltermen heeft de VS de tackle door Rusland veel te opzichtig opgezocht. De bedoeling was om Rusland internationaal een rode kaart aan te smeren en van het veld te sturen. Maar dat is doorzien. Niet in het stekeblinde Europa. Maar de rest van de wereld heeft nu opnieuw de waarheid in het oorlogszuchtige karakter van de VS bevestigd gekregen.


In vredestijd bewust een conflict met Rusland opzoeken was de openbaring van het ware gezicht van de VS. Van het Amerikaanse ongeduld in de niet te stillen hebzuchtige honger naar de wereldmacht. En de rest van het publiek op de tribune keert de rug naar het veld, om te laten zien, dat ze er klaar mee zijn en niet meer meedoen.


Sterker nog, er ontstaat nu een brede coalitie met een heel sterke solide basis om de VS als wereldmacht te onttronen door haar de wereldmunt af te nemen. Rusland bloeit en groeit en de Russische alliantie met China verdeeld het complete wereldtoneel dat nu op weg is naar een finale.


Zijn we echt op weg naar een finale?

De VS lijkt nu ook weinig andere keus meer te hebben, anders dan nu door te gaan. Ze zoekt in ieder geval heel duidelijk nu ook in sneltreinvaart naar spanningen in de relatie met China. De spanningen worden eensgezind opgezweept in de media. De pijlen worden gericht en de bijlen gescherpt. Er is niets wat naar vrede ruikt. Alles wordt opgevoerd dan gede-escaleerd.In zowel het conflict met Rusland als ook met China, heeft Nederland een duidelijke rol. Het conflict met China wordt opgevoerd door onze voorsprong in de chipindustrie te gebruiken voor een handelsbeperking. Nederland wil helemaal niet als een volger het braafste jongetje van de klas zijn. Nee, Nederland kiest heel bewust om voorop mee te lopen als vlaggendrager. Want wij zijn een fanatiek aanhanger of liever gezegd een aanjager van het stakeholdersprincipe van het World Economic Forum en spelen hoog spel met het blinde vertrouwen in de VS. Of is dat vertrouwen juist in het W€F? Het W€F dat, achter de schermen, de VS wellicht allang aan de touwtjes heeft.


Want onze MP is ook wel heel erg close met Davos en dientengevolge volgt Nederland ook wel heel erg gedreven en nauwgezet de 2030 Agenda van de Verenigde Naties en het World Economic Forum. Het is immers de complete globalistische elite die zich heeft verenigd en verzameld onder de paraplu van het W€F.


Welke rol hebben zij in het complete netwerk van de wereld? Gaat Europa ten onder aan de collaboratie met de VS en hebben ze daarmee op het verkeerde paard gewed? Graag neem ik u voor die beschouwing mee naar deel (6)


Dank u voor uw aandacht tot zover.112 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page