top of page

Het begin van een nieuwe wereld (13)

"Do what thou wilt shall be the whole of the law"


Als er één deel is waarbij ik u niet moet nalaten u al het goede toe te wensen is het wel dit deel. Ik wens u dan ook van harte en met overtuiging de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here en het ondersteunende wijsheid van de Heilige Geest voor het inzicht.


Want tja, nu komen we dan na de prachtige symbolieke lijnen van deel (12) bij deel (13)


Ik ben niet bijgelovig, maar ik weet natuurlijk wel wat de wereld kent. Daar ga ik ook aan tegemoetkomen in dit deel. Want het getal 13 heeft in ieder geval een andere kant dan heel veel andere getallen. Er zijn talloze voorbeelden van gebouwen waar het getal 13 wordt weggelaten. In de telling van verdieping of in de lift, stoelen in bioscoopzalen.


Bijgeloof heeft zijn eigen religie

Dit komt vooral voor in gebieden waar religieuze stromingen met heel veel rituelen, nog heel groot zijn of in gebieden waar juist de levensvisies met veel mystiek voorkomen. Bijgeloof komt dus in ieder geval veel voor in overwegend Katholiek georiënteerde gebieden (Zuid Amerika) en waar men over het algemeen bekend is met allerlei vormen van het mystieke occultisme (Centraal Azië, Azië en Afrika en natuurlijk ook Zuid-Amerika)


Het lijkt erop dat het progressieve westen zich hieraan heeft onttrokken en juist in helemaal niets meer wil geloven. Maar ook in onze geschiedenis is allerlei afgoderij echt niet zo ver weg. De mystiek die de Kelten, de Germanen en de Vikingen in Europa hebben gebracht, is nog niet zo lang geleden. Druïdes waren priesters met een groot gezag, die vooral dicht bij de natuur van "Moeder Aarde" stonden. Natuurvolken als de Vikingen en de Noormannen hebben zich met Ierse Kelten vermengd.


De Germanen, Franken en Galliërs bevolkten meer het vasteland van Europa. Afgoderij, offers en rituelen in allerlei varianten liggen dus nog heel dicht aan de oppervlakte onder onze voeten. Totdat de Romeinen ook hier kwamen, en de 'Barbaren' hebben verdreven en verslagen of ingelijfd. Daarna heeft het Katholicisme met al haar rituelen het ook hier in Europa overgenomen. Zoals bekend heeft de Rooms Katholieke Kerk zich de wereldwijde status toegeëigend als de vertegenwoordiger van het Christendom en was de grootste macht in de vroege middeleeuwen.


De Kerk loopt leeg. Terug naar spiritualiteit!

Maar terug naar ons Atheïstische westen! Want vanwege de blijvende leegloop uit de Kerk, wordt in onze omgeving in ieder geval heel hard gewerkt aan een hernieuwde verbinding met andere vormen van spiritualiteit. Allerlei moderne liefdevolle varianten van de mystieke levenswijze worden indringend geïntroduceerd, gestimuleerd en op intense wijze populair gemaakt. De listigste van alle misleiding. Het kwaad weet beter weet dan welke mens ook, dat wij een genetische binding met het geestelijke in ons DNA hebben, die verbroken is.


Het is de afleiding die ons grif en ruimhartig wordt gepresenteerd om de honger naar zingeving te voeden. U ziet in onze huidige maatschappij nieuwe afgeleide stromingen ontstaan waarmee we worden bedwelmd. De actuele hype is de aandacht voor het "Sacret Feminine". De Heilige Vrouwelijke Kracht (The Sacret Feminine Oracle of Power) U zag de dochter van Klaus Schwab dit al propageren in de video in deel (7) (link naar video)


De introductie van vooral de oosterse mystiek is begonnen met mediterende en spirituele idolen, uit de showbizz wereld. Met al hun rijkdom blijft er blijkbaar niet anders meer over dan naar diepere zingeving te moeten zoeken. Het enige dat niet gekocht kan worden. Dat viel samen met de steeds kleiner wordende wereld voor ons allemaal. Waardoor we allemaal in de gelegenheid zijn gekomen om overal te kunnen komen en ons graag laten 'inspireren' met 'nieuwe ervaringen', omdat we hier zo leeg zijn geworden.


De opgepoetste aantrekkingskracht van Mystiek

Met succes, want heel veel mensen hangen aan de lippen van de gepresenteerde abstracte vaagheid zonder kop, staart en concrete antwoorden, van de kosmische mystiek en oosterse levensvisies. Het is echter in volkomen tegenstelling met de schrijnende armoede in heel veel gebieden waar deze levensvisies een gewoontegetrouw onderdeel zijn van het dagelijkse leven. Gedwongen door de ingeprente indoctrinaties en dogma's worden vooral de 'gewone mensen' op hun armoedige plaats in de wereld vastgehouden.


Hier in het rijke decadente westen krijgen wij vooral de geromantiseerde extracties van de basisprincipes gepresenteerd. Het zijn vooral de bloemrijke en fantasievolle omschrijvingen die hier worden gepresenteerd en zo tot onze verbeelding spreken. De Tantra-Mantra-Chakra en nog heel veel meer. Maar de Yoga, Tai Chi en Yin en Yang is nog niet genoeg. We moeten nu de 'hogere niveaus van bewustzijn' bereiken om tot de verlichting van het 'zelf' te komen. Want pas dan komen we bij ons 'hogere zelf' U kent het wel.


Masculine en Feminine Energie in een Lotusbloembox thuisgestuurd. Bestel het nu!

Prachtige concepten, waarmee we de kosmische mystiek van de diverse wereldvisies als een nieuw hebbedingetje omarmen. En zo hebben we het met elkaar niet alleen over de 'Energie" van het Masculine en het Feminine, maar wordt ondertussen die lijn ook dringend uitgezet in de maatschappij. Daarmee wordt de aloude boodschap van de leugen die al vanaf het begin regeert prachtig verpakt. De afleiding is dan ook vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat u niet naar de echte waarheid gaat zoeken, laat staan dat u die zou gaan vinden!


Ik hoop in dit deel 13 daar voor veel Nederlandse liefhebbers van de mystiek en de grote levensvisies, het begin van een gedachtenverandering in te kunnen maken. Om juist de nieuwsgierigheid naar het mooie van de fantasierijke voorgespiegelde symboliek te kunnen afbuigen. En om zo die interesse te kunnen dirigeren naar de bijzonder intrigerende symboliek die in de Bijbel in zo'n overweldigende rijkdom aanwezig is.


Meer intrigerende en dieper gelaagde symboliek in de Bijbel dan alle mystiek bij elkaar!

In de Bijbel meer samenhangende symboliek te vinden, dan in élke populaire stroming van alle mystieke levensvisies bij elkaar. Er is in de Bijbel zo oneindig veel diepere wijsheid te ontdekken in zo'n onmetelijk zuivere orde met zóveel méér lagen in verbinding met elkaar, dat de kosmische mystiek daar werkelijk een slap aftreksel van is. Want wát een geweldige zuivere lijn hebben we tot nu toe alleen hier al kunnen ontdekken in het Woord van God.


En dan was dat van deel (12) was nog maar een miniem klein voorbeeld. Want eigenlijk is daarin nog niets vermeld over de zuivere wiskundige en taalkundige mathematiek die ontzagwekkende tijdlijnen openbaren. Ik breng u de, menselijk gezien, werkelijk onmogelijke prestatie nog even terug in herinnering. De Bijbel is een bibliotheek van 66 boeken die in een periode van 1500 jaar is geschreven, door 40 verschillende mensen in verschillende continenten, maar die wel 65.000 onderlinge verwijzingen kent, door al die boeken heen. Ook wetenschappelijk gesproken, is dat onmogelijk!


Data grafiek van de Bijbel

Al die onderlinge verbanden verwijzen ook naar een plan met een tijdlijn. In die verwijzingen daarbij ook de voorafschaduwing van het plan van God in diverse variaties verteld. In allerlei verschillende boeken voorbijkomend in gebeurtenissen, profetieën, boodschappen, verhalen, gelijkenissen en in lessen. liederen en poëzie. Maar wie in de Bijbel duikt zal ook de ongelooflijke orde er in ontdekken. Niets kan méér duidelijk maken, dat de ook samensteller van deze bibliotheek, de Bijbel, niet van deze aarde kwam.


Heerser over Tijd, Ruimte en Materie, Hij die is!

God is onze Schepper, het enige 'hogere' wezen, dat er bestaat. Hij is groter dan de Kosmos. Hij controleert Tijd, Ruimte en Materie. Hij is Biologie en Natuur. Hij is de wijsheid, Hij is orde. Hij is ook Taal en Wiskunde. Maar ik zal Zijn Almacht en zuivere wijsheid in dit deel (13) niet naast die van de vader van de leugen, de mystiek en valse rituele religie plaatsen. Uiteraard gaan we nog meer onderzoeken van de uiterst intrigerende tijdlijnen en de bovennatuurlijke zuiverheid van de vervulling van de profetieën en waar ons dat brengt.


Dat brengt ons bijvoorbeeld in 2030. Wat zo'n bijzonder dringend jaartal is geworden in de plannen van het aardse bestuur. Want ook zij hebben een geestelijke vader. Die uiterst gelovig is en heel veel kennis heeft. Hij houdt echter alles verborgen om macht en controle te kunnen blijven uitoefenen. Dat is zijn handtekening door de tijden heen. Liegen en bedriegen zonder dat het te bewijzen is, omdat wat hij doet berust op suggestie, van wat verborgen is en geheim blijft. Een duister spel dat nog steeds even meedogenloos succesvol is als dat het ooit al was.


Want ik kan u heel precies vertellen waar uw mystieke waarheid vandaan komt. Ongeacht voor welke stroming u zich interesseert! Het beruchte verhaal van de Toren van Babel heeft hier alles mee te maken. Gaat u daarvoor met mij mee naar deel 13-1?


Het is voor u en ik van belang voor het begrip van alle tijdlijnen die nu samenkomen.


Die meest prachtige en wonderlijke symboliek en hogere mathematiek zal ik gaan onderzoeken in deel (14) en verder...


83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page