top of page

Het begin van een nieuwe wereld (12)

Het mooiste voorbeeld van volmaakte zuiverheid en waarheid


Ik wens u de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Ik heb u wat langer alleen gelaten met het beschouwen van de liefde zoals die in de Bijbel beschreven is. Een weekje in de prachtige natuur van God en een indringende video van een tweede Google specialist met een hoge functie, kwam daar nog tussendoor. De oud-directeur van Google X waarschuwt voor wat we op de wereld hebben losgelaten met A.I. Zijn begrijpelijke uitleg van wat A.I. eigenlijk betekend, heb ik in een samenvatting gezet, dat ondertiteld en op LinkedIn geplaatst. (Link)


Dus we gaan verder nu! Met een wel heel bijzonder deel, wat mij betreft. Het is deel (12) Ik had namelijk al meerdere delen geschreven, klaar om te publiceren. Maar toch kwam er iets anders op mijn pad, waardoor mijn inspiratie is veranderd. Daardoor wil ik heel graag iets anders laten volgen op de beschouwing van liefde, waar ik u mee heb achtergelaten. And speaking of which....


Wat vónd, en vindt, u eigenlijk van het uitzonderlijk complete begrip van wat liefde allemaal inhoud en betekend? Hébt u het ook echt laten rondgaan in uw hoofd? If not, is het een aanrader om het betrekkelijk korte deel (11) eerst nog even door te nemen. Wat mij betreft is het niet mogelijk om meer zuivere goedheid in één definitie te beschrijven. Kan het completer in deze compacte eenvoud? Het zegt toch alles?


Liefde zoals liefde bedoeld moet zijn

Is het ook niet een prachtige voorstelling van liefde om je hoopvol over te verwonderen? Ontstaat bij u dan niet een sterk gevoel van verlangen om dat genereuze type liefde, met deze Bijbelse omschrijving, te willen leren kennen en te ontmoeten? En is er niet stiekem dan ook direct het besef dat we dit op deze aarde helemaal niet kennen? Nou, ja, wie gelooft weet dat er één mens is geweest, die het ons heeft voorgedaan.


We hebben er niet alleen een voorbeeld van gekregen, het is ook gedocumenteerd geworden en opgeschreven. Voor ons allemaal om steeds weer op terug te kunnen vallen. De Bijbel is een blijvend intrigerend naslagwerk. Daarin blijft altijd iets te herontdekken en je raakt nooit uitgeleerd.


Natuurlijk is ook nog eens onbetwistbaar vastgesteld dat Jezus Christus geleefd heeft. Dat Hij als een eenvoudige man over de aarde heeft gelopen. Maar in zijn eentje, zonder een leger, en zonder veroveringen van landen of continenten, of wat dan ook, heeft Hij de allergrootste invloed op de wereld gehad.


Goed! Deel (12) dus. Twaalf als in de twaalf stammen van de Joden, die God als Zijn volk heeft uitgekozen. Want na de verhandeling over zuivere liefde, hoort wat mij betreft nu ook éérst een artikel over de zuiverheid van God en Zijn woord.


Laten we eerst vaststellen dat de Bijbel geschreven is door zo'n veertig verschillende mensen, die elkaar allemaal niet kenden. Het zijn schrijvers uit verschillende continenten en verschillende tijden, want de Bijbel is in zo'n 1500 jaar tijd geschreven. De boeken van het Evangelie in het Nieuwe Testament zijn dus van ná Christus en die van bijvoorbeeld de Kronieken en de Profeten uit het Oude Testament, van heel ver vóór Christus.


Die mensen hadden dus niets met elkaar van doen. Toch is in de Bibliotheek, de samenstelling van boeken, die de Bijbel is, één hele sterke rode draad die álle boeken met elkaar verbindt. En dat is het offer van Jezus Christus. In allerlei vormen, verhalen en gebeurtenissen. Het is zo'n ongelooflijke reis in zuiverheid, dat ik het persoonlijke echt ongelooflijk vindt dat iemand daar überhaupt aan kan twijfelen!


Het eind is al in het begin vermeld

Zoals ik al eerder heb gemeld staat het eind al aan het begin vermeld. In Genesis 3 waar God aangeeft dat Hij de slang zal laten vermorzelen door een nazaat van de vrouw. Vervolgens gebeurt er een hele hoop ellende na de zondeval. Niet alleen met de mens, maar ook de natuur met al zijn flora en fauna en de andere levende schepsels. Alles gaat eigenlijk naar de verdoemenis, zogezegd.


De volledige schepping komt in verval. Terwijl alles wat leefde bij de Schepping nog plantaardig at, is dat veranderd vanaf de zondeval, omdat de dood zijn intrede doet. Niet alleen mensen doden elkaar, er ontstaat ook in de dierenwereld prooi en jager. Ook dieren doden elkaar nu. Maar ook in de groene natuur ontstaat een tweedeling. Woekerplanten, onkruid, distels, giftige kruiden en schimmels, worden vijanden van bomen, struiken en gras.


Dood en strijd komt in de wereld

In alles bestaat er nu strijd. Want ook elke groep onderling zijn dodelijk voor elkaar. Planten en dieren kunnen ook mensen doden en mensen kunnen dieren en planten uitroeien. Kortom, het is eigenlijk een volledige eenrichtingsweg die maar één uitkomst kan hebben. En dat is uiteindelijk de dood. De dood voor alles!


En precies dát heeft God al ogenblikkelijk opgelost in Genesis 3 en de geschiedenis al herschreven. Maar op zo'n ongelooflijk integere wijze, dat Zijn onmetelijke wijsheid er aan alle kanten vanaf spat! Hij heeft de geschiedenis van de mens volledig zijn eigen koers laten nemen. Alles blijft gaan zoals de keuzevrijheid heeft bepaald, terwijl we toch weer op het beginpunt terecht gaan komen.


Hoe? Door zichzelf op te offeren in de vorm van Zijn zoon en Hem tot de redder te maken, de overwinnaar van de dood. Want de dood is de enige correctie die in de geschiedenis wordt rechtgezet. De weg terug, terug naar het Leven wordt vrijgemaakt! God laat dat zien na de zondvloed en Zijn verbond met Noach, nadat Hij bijna had besloten de schepping te vernietigen.De miljarden jaren van de Big Bang evolutie versus de Zondvloed

De zondvloed roeit de kwaadaardig gemuteerde dieren en mensen uit. Het water komt zowel uit de aarde, uit de bronnen van de zee, als uit de hemel. De reusachtige hybride godenzonen en dinosaurussen sterven allemaal tegelijk uit. Botten van Dino's die geacht worden in totaal verschillende steentijdperken te hebben geleefd, met miljoenen jaren ertussen, worden binnen één meter aardlaag, gevonden. Op hoog gelegen punten! Samen met menselijke botten en andere historische dieren.


Het land scheurt uit elkaar in verschillende continenten. Logischerwijs krijgt de wereld vanaf dat moment ook verschillende seizoenen nu het vaste land zover uit elkaar is komen te liggen. De regenboog die God aan de hemel plaatst is Zijn eigen handtekening onder de belofte, dat Hij nooit meer het leven op aarde zal uitroeien.


De God van Abraham, Izaak en Jakob. Het verbond met Abraham

Het is dan 2000 jaar na de Schepping als God met Abraham Zijn definitieve verbond sluit dat Abraham de voorvader zal worden van een ontelbaar groot volk. De kinderloze Abraham krijgt dan op 100-jarige leeftijd zijn enige echte zoon Izaäk, van zijn vrouw Sarah. Die toen 90 jaar was en tot op dat moment onvruchtbaar was geweest.


Als Isaac in zijn dertiger jaren is, vraagt God aan Abraham om zijn enige echte zoon te offeren. Hij moet daarvoor in opdracht een aantal dagen reizen om de berg Moria als aangewezen locatie te bereiken. Het is een unieke handtekening van de hand God voor het symbool van het toekomstige offer wanneer God Zijn enige zoon zal vragen zich voor Hem op te offeren. Zowel Abraham als Izaäk gehoorzamen en zijn klaar voor hun offer. Abraham om het leven te nemen en Isaac om het te geven.


Alles op precies dezelfde plaats!

Maar op het moment dat dit zou moeten gebeuren, voorziet God in een ram die met zijn hoorns (zijn hoofd) vastzit in de stekelige braamstruiken. In ieder geval gaat de dood aan hen voorbij door het bloedoffer van de onschuldige ram. Een duidelijke voorafschaduwing, gezien Jezus een doornen kroon op Zijn hoofd gedrukt kreeg. Want een volwassen Ram, met zulke hoorns die vast komen te zitten, is als dier zo te vergelijken met een man rond de 30 jaar, in de kracht van het leven dus.

Maar niet in het minst omdat dit hele voorval plaatsvindt op precies dezelfde berg en dezelfde plek als dat, opnieuw 2000 jaar later, Jezus Christus wordt geofferd aan het kruis!

Izaäk wordt zelf vader en krijgt een zoon. Jakob. Dit zijn de drie namen die God noemt in Zijn verbintenis met de mens. Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob. (De vader, de zoon en de geest) Want Jakob krijgt later de naam Israël. Hij is degene die 12 zonen krijgt, die ook de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen.


Nadat de basis van dit brede verbond is vastgelegd, gaat de eerstvolgende verhaal over Jozef. Jozef is een van de zonen van Jakob. Zijn leven beschrijft de voorafschaduwing van het leven van Jezus. Jozef is namelijk is, na Jezus, de meest zuivere persoon in de Bijbel. Want naast Jezus, is Jozef de enige mens over wie geen enkel slechts wordt vermeld.


Jozef en Jezus

Jozef staat daarom, als figuur, ook symbool voor Jezus. Hij wordt namelijk door Zijn eigen familie (zijn broers) verraden, verkocht, vervloekt, gevangen gezet en wat niet meer, maar hij blijft onder alle omstandigheden goed, eerlijk en liefdevol en wordt uiteindelijk onderkoning, onder de Farao.

Er staat in Genesis 41:46 "En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de Farao in dienst trad" Hij wordt dus zijn hele leven beproefd, maar begint, net als Jezus, op zijn 30e een nieuwe bediening in dienst van de Farao.


Uiteindelijk red hij zo als de machtigste man, direct onder de Farao, het hele Joodse volk (Dat toen alleen nog maar bestond uit zijn broers, als kinderen van Israël (Jakob)) Hij redt, symbolisch gelijk aan Jezus, de wereld rondom zijn volk, Egypte en omstreken zeg maar, door hun beschermheer te zijn en de oplossing te zijn voor zeven hele magere jaren van hongersnood.

Het complete Joodse volk bestaat uit precies 70 mensen op dat moment, zo vermeld de Bijbel heel gedetailleerd.


Er worden 5 momenten vermeld dat Jozef huilt. De laatste keer en zesde keer dat Jozef huilt, zou je kunnen zien als het werkelijke verdriet van Jezus over de wereld. Jozef huilt, als hij zijn broers herkent, als zijn broers hem nog niet in de gaten hebben. Dan als hij zijn jongste broer Benjamin te zien krijgt. Daarna als hij zich aan hen bekendmaakt als hun doodgewaande broer en vervolgens nog als hij zijn vader weer ontmoet. Hij huilt 17 jaren later ook als zijn vader overlijdt.


Waarom geloof je toch niet in mij?

Maar het laatst huilt hij, als zijn broers tegen hem liegen. Zij liegen tegen hem dat hun vader als laatste wens had uitgesproken dat Jozef hen moest vergeven en niet zou doden voor wat zij hem in zijn leven hadden aangedaan. Zij zijn bang voor hem en zijn machtige positie. Ze vertrouwden niet op zijn liefde, zijn goedheid en zijn vergeving, ondanks alles wat hij al die tijd, in die 17 jaren in Egypte, voor hen heeft gedaan. Dat gebrek aan vertrouwen raakt hem zo, dat hij diep bedroefd moet huilen.


Het is een boodschap die voor ons allemaal bedoeld zal zijn. Want hij zegt dan ook tegen zijn broers in Genesis 50:19-20 "Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden."


Het is een prachtig verhaal van Jozef waarmee Genesis eindigt. Vervolgens is het vierhonderd jaar stil en groeit het volk aan tot zo'n twee miljoen personen, in gevangenschap in Egypte. Dat is het begin van de uittocht naar het beloofde land. Dat is óók het begin van de wet (de tien geboden die het volk in de woestijn krijgt) én... het begin van een jaarlijks terugkerend dwingend en vast ritueel. Elk jaar moet er een onschuldig lam geofferd worden.


De laatste plaag vóór de uittocht van het Joodse volk uit Egypte is daarvoor de symbolische start. De laatste plaag is de dood van alle eerstgeborenen, zelfs van het vee. Daarvoor roept God hoogstpersoonlijk het Pascha (Pasen) voor in het leven. Het volk moet een onschuldig lam offeren en het bloed aan de deurpost smeren. Bij wie dat deed, ging de Engel des Doods dat huis voorbij. Gered voor de dood, door het bloed van onschuldig lam, dus. Lees het maar in Exodus.


Een doorlopende verbindingslijn als rode draad door alle boeken

En het Pascha met het bloedoffer van een onschuldig lam om aan de dood te ontsnappen, komt nog talloze keren voor in de Bijbel. Helemaal tot aan het allerhoogste, meest zuivere en onschuldige offerlam. Het machtige bloed van Jezus Christus. Dat direct als laatste en afsluitende offer geldt, waarna God niet meer ingrijpt in de geschiedenis. Zelfs niet meer in die van de Joden en alleen nog maar in de wereld het Evangelie laat verspreiden. 2000 jaar lang maar liefst!


Tot aan het laatste slotakkoord! Dat is begonnen met de stichting van de staat Israël en de terugkeer van de Joden. Dat is waar de Bijbelse Hoofdstad Jeruzalem de plaats van de terugkeer van de Messias zal zijn.


In het boek Psalmen wordt het offer van de Messias al genoemd, Koning David schrijft erover. Verderop getuigen vele profeten ervan. Doorlopend wordt in het Oude Testament een voorbeeld door God gegeven om Zijn plannen aan te kunnen herkennen. In het Bijbelboek Job, verliest Job ongeveer alles, maar krijgt alles ook dubbelop weer terug, omdat hij God niet afvalt, maar Hem blijft vertrouwen en in Hem blijft geloven.


Boaz is de zoon van de buitenlandse hoer Rachab, die de Joden helpt om Jericho te veroveren. Zij is notabene degene die in de bloedlijn van Jezus voorkomt. Boaz staat dus ook symbool voor iemand is die feitelijk van "buiten" het Joodse volk zelf komt, maar ook de 'losser' is. In dit geval van Naomi, doordat haar overleden man een bloedverwant van hem is. (Een Losser neemt bijvoorbeeld een huwelijksplicht of bezittingen over van overleden mannelijke bloedverwanten)


De bloedlijn van Jezus bevat buitenlandse en vervloekte vrouwen

Het zijn duidelijke betekenissen. Hij is een man die God erg liefheeft en is een hele plichtsgetrouwe, fatsoenlijke en eervolle man, die méér doet dan de wet van hem vraagt. Hij trouwt met de weduwe en Moabitische schoondochter van Noami. Een volk dat een vervloekte status heeft tegenover de Joden in de Bijbel. Maar.... ook Ruth komt in de genealogie van Jezus voor.


Er is zoveel symboliek en zoveel duidelijkheid over de boodschap van God te vinden. De Joden zijn weliswaar Zijn oogappel en is Zijn uitverkoren volk. Maar wij, als heidenen, worden overduidelijk toegevoegd aan de gemeente van God's kinderen. Dat is niet alleen de overwegende boodschap in het Nieuwe Testament, ook het Oude Testament getuigt er veelvuldig van.


Het ritueel van het jaarlijkse bloedoffer dat met Pesach plaatsvind, wordt uitsluitend door één Hogepriester in de Tempel gedaan. In het Heilige der Heiligen staat de gouden Ark van het Verbond. Twee Cherubs dragen het 'verzoendeksel' dat hoger is geplaatst dan de wet. De 10 geboden liggen immers ónder het deksel. Hierop sprenkelt de Hogepriester het bloed van het zuivere lam, dat is hiervoor geslacht. Hij verzekert zich ervan dat hij dit op de rechterkant (oostzijde) doet van het deksel, de linkerkant (westzijde) blijft altijd vrij.Dit ritueel, dat alleen met onderbreking van ballingschappen zo'n 2000 jaar heeft geduurd, stopte abrupt! Met het bloedoffer van de allerhoogste, het meest zuivere lam, Jezus Christus.


De Bijbelse archeoloog Ron Wyatt is door God als getroubleerde jongeman uitgekozen om de Ark van het Verbond te vinden. Als hij 27 is, begint hij met deze bediening en reist tot aan zijn overlijden, als hij 66 jaar is, talloze keren naar het midden Oosten. Met vele ontdekkingen waaronder ook de Ark van het Verbond, heeft hij weten vast te stellen dat de profetie zó buitengewoon zuiver is vervuld, dat het in de volledige verhaallijn geen enkele twijfel meer overlaat.


De Ark van het Verbond blijkt in de grond recht onder het kruis te zijn verborgen

Hij ontdekt namelijk dat Ark van het Verbond precies recht onder het kruis van Jezus is verborgen. In de lagen puin en grond, zo'n 6 meter lager. Deze lagen zijn ontstaan door de veelvuldige wederopbouw momenten van Jeruzalem. Als Jezus sterft scheurt het voorhangsel in het Heilige der Heiligen. Tot op dat moment door de wet alleen toegankelijk voor de Hogepriester die alleen uit het geslacht of de stam van Levi moeten zijn. Maar Jezus is ook Hogepriester.


De aarde beeft en de rotsen scheuren. Een soldaat steekt een speer in de zij van Jezus en doorsteekt de milt en de hartkamer van Jezus. Hierdoor wordt bloed van water gescheiden, dat met grote hoeveelheden uit Zijn dode lichaam gulpt. Doordat de rotsen scheurden van de aardbeving, is 6 meter lager het deksel van de Ark van het verbond vrij komen te liggen voor de buitenlucht.


Het bloed van Jezus drupt, door deze scheur in de rots, precies boven op het verzoendeksel. Aan de linkerkant. De plek die altijd gereserveerd en vrij is gebleven voor het allerhoogste offer. Dat offer is door God geaccepteerd als het hoogste en heiligste offer, waarmee de wet is vervuld en al onze zonder zijn betaald doordat Hij de straf op zich genomen heeft. Hiermee is direct ook het offer ritueel afgelopen, de wet is vervuld, er bestaat geen hoger offer.


Het bloed van Jezus

Ron Wyatt verklaard dat Hij door engelen is geholpen. Vier mannen die al zolang als de Ark van het Verbond bestaat, er de geestelijke beveiligers van zijn. Zij helpen en attenderen hem erop om alles vast te leggen op video en een bloedonderzoek te laten doen op het 2000 jaar oude bloed. Het bloed blijkt, natuurkundig gezien onmogelijk, nog te leven! Onderzoekers stellen ook vast dat het bloed een volledig unieke samenstelling heeft die op aarde niet voorkomt.


Het heeft 24 chromosomen. dat betekend álle mogelijke bestanddelen van de moeder + 1 chromosoom. Te weten 22 autosomen en een X chromosoom van de moeder. Dat zou er normaal ook van de vader in aanwezig hebben moeten zijn. 2x 23 chromosomen is 46 in totaal. Dat is wat voor mensen geldt. Dit bloed had geen bestanddelen van een biologische of aardse vader. Geen enkele van de 22 autosomen van een vermoedelijke menselijke vader. Alleen maar één mannelijke toevoeging. Een chromosoom. Het Y chromosoom!


Het blijft geloof, want Ron Wyatt heeft zijn video en testmateriaal achtergelaten bij de verborgen Ark van het Verbond. Dat zal geopenbaard worden als bewijs op het moment dat God daarvoor kiest. Hij lijkt als laatste Hogepriester te zijn uitgekozen, om als de enige mens de Ark van het Verbond nog te mogen benaderen voor dat doel.


U kunt mij naïef of goedgelovig willen noemen, dat ik daarin trap. Maar ik heb juist alle reden om het overtuigd wél te geloven. Het klopt immers precies en het zijn juist de laatste puzzelstukjes die alles duidelijk maken, voordat de laatste dagen aanbreken.


De buitengewone auteur die de Bijbel samenstelde

Geen enkele sterveling op aarde kan zo'n verbindende lijn, op déze schaal, in de Bijbel hebben bedacht, verzonnen, hebben opgeschreven en zó feilloos in werkelijkheid hebben kunnen vervullen. God is persoonlijk de auteur van de Bijbel geweest. Op wonderbaarlijke wijze heeft Hij Zijn plan overal in de Bijbel laten zien, in een steeds maar weer terugkerend patroon.


Zijn ongelooflijke Almachtigheid wordt fabelachtig bewezen. Doordat Hij op deze, méér dan buitengewone manier, in staat is geweest om alle profetieën zo zuiver tot op de letter te hebben kunnen vervullen.


Ik ben er ongelooflijk trots op dat deze onmetelijke grootheid mijn geestelijke Vader is. Er blijft geen enkele twijfel over wat de betekenis, de macht, de waarheid en de voorspellende waarde is van de Bijbel.


Dat maakt de toekomst spannend nietwaar? Als er zoveel waar is, en profetieën zo glaszuiver zijn vervuld, dan is toch álles waar? We zullen uiteraard verder gaan met het onderzoek welke ingrijpende onvermijdelijke omwenteling we dan moeten gaan verwachten. Die van het ineenstorten van het klimaat, die van de machtsovername van de elite, of het slotakkoord van het machtige verlossingsplan van onze Vader.123 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page