top of page

Het begin van een nieuwe wereld (11)

De allesomvattende kracht en macht van Liefde


Als in elk deel wens ik u persoonlijk de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe, van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


In deze delen gaan we eerst langs de grote lijnen. Zoals de verbinding tussen de Schepping, God, de Bijbel en de Mens. Het is een open zoektocht die ik met u deel. Ik weet zelf ook nog nog niet wat de volgende delen zullen bevatten, maar ik laat de onderwerpen, de informatie, de gedachten en de ingevingen daarbij, op me afkomen zoals het komt.


Maar ik vermoed wel dat we vanzelf op de fijne details zullen komen die zo ongelooflijk veel opheldering geven voor meer inzichten en begrip. Ook om een beter inzicht te krijgen van koppelingen met de actualiteit. Om een prachtige tijdlijn te kunnen ontdekken die nergens willekeurig of toevallig is, maar een duidelijk vastomlijnd plan naar boven laat komen.


In de Bijbel is niets toevallig genoemd of beschreven. Tot op de letters, getallen, data, namen en plaatsen kan alles wat u leest de inhoud nog meer betekenis geven. In de vergelijkingen, lofprijzingen, proza, poëzie, profetie de situaties, het onderwerp, een antwoord of een teken, kunnen we ook God steeds beter leren kennen.


De Geest ontvangen is liefde en vertrouwen uitstralen

En ik beloof u dat met elke ontdekking de allesomvattende kern steeds duidelijker belicht wordt. De kracht en de hoop die het geloof brengt, laat ook de grootste en meest intense emoties groeien. Liefde en Vertrouwen. En die krijgen onwillekeurig een groter aandeel in uw leven. Dat is wat u dan automatisch doorgeeft en uitstraalt in uw omgeving. U kunt het niet eens voorkómen!


Liefde en Vertrouwen. Niet in Uzelf. Maar in God, in Jezus en in de Heilige Geest. In de machtige bedoeling van God voor de mens als Zijn schepping. In de plannen die Hij voor ons voor ogen heeft gehad en nog steeds heeft. Wat Hij ons heeft willen geven en nog altijd wil geven. In de machtige geestelijke kracht waarmee Hij ons op deze wereld ondersteunt. In eigen persoon. Met de kracht die Hij wil geven om elke uitdaging en beproeving te kunnen doorstaan, met een vergezicht op de plek waar we dan zullen komen. Dat belangrijker is dan uw eigen leven hier op deze aarde.


Ik snap dat u dit mogelijk wat zweverig voor ogen komt. Het kan op u misschien zelfs wel angstaanjagend geïndoctrineerd overkomen. Want met een voorgeschoteld beeld van 72 maagden die op hen wachten, jagen ook mensen andere mensen de dood in, nietwaar? Juist doordat zij dit hogere doel zonder twijfel volgen en bereid zijn zichzelf en hun eigen leven daarvoor op te offeren. Maar ik hoop dat u ook kunt zien dat dit een beperkte voorstelling is. Een heel onevenwichtig beeld van liefde in al haar grootheid. In feite een hele platte variant zelfs.


Liefde vanuit elke richting bekeken en bestudeerd

Maar dan zou u eigenlijk gewoon even de tijd moeten nemen om uw gedachten even heel bewust om het begrip liefde heen te laten draaien. In uw hoofd. Als een hele bewuste uitdaging om er elk detail van te zien als het voor uw geestesoog ronddraait. En dan hoop ik dat u gebeurt wat mij is gebeurd. Zoals de volheid van de beschrijving daarvan, ineens tot mij doordrong en binnenkwam. De mokerslag die vervolgens neerdaalde en mijn eigen voetstuk verbrijzelde. De luchtdruk van die klap blies mij figuurlijk omver waardoor ik van het voetstuk van mijn eigen principes viel.


Ik heb het al eerder vermeld wellicht, maar ik zal dat hier herhalen. Want liefde is de kern van het geloof en omvat een waarheid die een niets ontziende macht heeft over élk kwaad dat u zich maar kunt voor stellen. Ik zal u de tekst hieronder geven en u er dan zelf even mee alleen laten om te laten binnendringen wát er eigenlijk werkelijk gezegd wordt en hoe taal en de woorden om de impactvolle uitwerking daarvan te beschrijven, nog tekortschieten.


Ik geef hem u eerst in de vertaling van "het boek" 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4


4 De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, 5 zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, 6 zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. 7 De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. 8 Aan de liefde komt nooit een einde.


En dan in de Herziene Staten Vertaling


4 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit.

En die omschrijving moet u dan loslaten op het allerhoogste gebod dat deze God, onze Vader, Zijn Zoon en de Heilige Geest in één, als opdracht heeft voor ons mensen. Dán weet u wat zuiverheid is!


Mattheus 22 vanaf vers 36 in de vertaling van 'het boek':


‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ 37 Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. 39 Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”


In de Herziene Statenvertaling:


Meester, wat is het grote gebod in de wet?

37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

En daarmee laat ik u eerst graag even alleen!

Amen!108 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page