top of page

Misleiding. Werkwoord misleiden, misleidde, heeft misleid, Mis-leiden

Om een beetje in balans te blijven is, in opvolging op mijn laatste hele persoonlijke blog, deze in ieder geval een stukje korter. Terwijl over Misleiding echt wel heel veel gezegd kan worden.


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

U kent het wel, best een bekend spreekwoord nietwaar? Omdat het ook de waarheid is! Spreekwoorden vertegenwoordigen meestal een bewezen werkelijkheid. Het is dan ook een kwestie van tijd voor iedereen zal weten wat en wie de diepe misleiding in de wereld is. De tijd komt dat aan de hele wereld geopenbaard zal worden welke duisternis door de misleiding wordt vertegenwoordigd. Maar hopelijk mag ik u helpen om dat eerder te zien en de tegenovergestelde richting te kiezen!


Want wat zou het een verademing zijn als u hartgrondig op iets zou kunnen vertrouwen, nietwaar? Dat met wie u in werkelijkheid contact heeft, geen énkele misleiding toepast. Dat er geen trucjes en geen 'kunstgrepen' worden toegepast om er zelf beter van te worden. Dat wat u ziet, wat u hoort, en dat wat u mag voelen, volledig authentiek is. Dat er geen 'opsmuk' wordt gebruikt, maar dat de kracht volledig bij het object, product of een boodschap op zichzelf blijft. Bestaat het nog denkt u?


Waar denkt u dat misleiding naar toe zal gaan? Zal het ergens stoppen? Laten we eens 5 jaar verder kijken. Naar het jaar 2028 bijvoorbeeld. U wordt vanaf een beeldscherm toegesproken. Het is uw premier, een wereldleider of het is een interview in de straat die bevestigd wat er net in het nieuwsbulletin aan u werd verteld. Durft u nog te voorspellen door wie of door wat u straks wordt toegesproken als u naar onderstaande video hebt gekeken?

Misschien dat niet iedereen Tom Cruise kent, maar ik hoop dat u doorheeft dat het gezicht van Bill Hader steeds verandert. In het gezicht van Tom Cruise dus. En tussendoor, op 1m 53 nog eens in dat van Seth Rogen. Anders moet u misschien nog eens kijken nu u het wel weet.


Onderstaande video van de bekende acteur Morgan Freeman is ook geregeld aan mij voorbij gekomen, op LinkedIn. Ook een zogenaamde "Deep Fake" productie. Noemen we dat over 5 jaar ook nog Deep Fake? Ik denk het niet! Zeker niet als het dan ondertussen mainstream gemeengoed geworden is en er op beeld ongeveer niets meer te onderscheiden zal zijn, van wat nog echt is en wat niet.


We zijn steeds meer aan het ontdekken dat misleiding zó sterk doorontwikkeld is, dat het allang meer is dan een woord met een betekenis. Zij is haar eigen kernbegrip geworden. Een actieve levende entiteit dat haar eigen betekenis belichaamt en is vertegenwoordigd in alle facetten van ons leven. Misleiding is een macht op zich.


Wat zegt Misleiding eigenlijk letterlijk?

Wat mij opvalt is dat nergens wordt benoemd wat het woord letterlijk zegt; Dat het Mis-Leiding betreft! Misleiding heeft blijkbaar met van alles te maken, behalve met 'leiding' die mis zit. Er is geen enkele betekenis met een verklaring dat Misleiding, dus Leiding is die ons een verkeerde kant op stuurt. Die ons MIS leidt, dus!

Dat is vreemd, nietwaar? Want Faalangst is toch echt 'angst' om te falen en de uitleg van Misinformatie zegt wel degelijk dat het gaat om 'informatie' die onjuist is.


Gelden er dan andere regels voor Misleiding? Want het ontdoet zichzelf zo feitelijk van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Het zal duidelijk worden dat precies dát de kern van het probleem is. Want dat geldt dus op alle fronten. Voor ongeveer alles wat achter de inhoud of de betekenis van het woord Misleiding schuilgaat. Dit duidt op een systeem. Met een systemische overtuiging. Zoals een religie!


Laten we, voor de betekenis, eens even gaan zoeken naar andere woorden of synoniemen van misleiding. Een website geeft dan de volgende serie woorden: 1) Bedotterij 2) Bedriegerij 3) Bedrog 4) Begoocheling 5) Circumventie 6) Fake 7) Fopperij 8) Formaliteit 9) Leugen 10) List 11) Misleidende vraag 12) Mystificatie 13) Oplichterij 14) Verblinding 15) Vervalsing 16) Wassen neus 17) Zwendel.


Wat is circumventie en mystificatie in hemelsnaam voor een uitleg?

Zijn het meer woorden dan u dacht? Verbaas u maar niet. Het is nog maar een hele kleine greep uit de hoeveelheid woorden die allemaal een vorm van misleiding aanduiden. In allemaal verschillende gradaties. En dan kunnen we er nóg wel heel veel meer vinden. Want zo hebben vele betekeniswoorden op zich, ook zélf nog weer een eigen beschrijving, Zie foto

Zo is een Hoax dan weer een redelijk nieuw woord, net als Framen. Maar de meeste termen zijn al zo oud als de wereld. En er komt geen einde aan. Wat dacht u dan nog van Illusie, Suggestief, Dwaalspoor, een Wisseltruc, Deceptie, Afzetten, Corruptie, Omkoping, Falsificatie, Namaak, Malversatie, Verwringing, Verzonnen, Flessentrekkerij, Fraude, Schijnbeeld, Zelfbedrog, Bluffen, Spam, Opsmuk, enz. enz.


De lijst zou bijna eindeloos kunnen worden, nietwaar?


Met deze ongelooflijke hoeveelheid woorden kan de Misleiding heel gemakkelijk een dikke mist over élke waarheid leggen. Er een politiek of juridisch woordenspelletje van maken. Om slechte daden met mooie woorden te kunnen verkopen of om de ernst van gebeurtenissen te kunnen verhaspelen in betekenis. Want het is een ragfijne versplintering geworden in allerlei gradaties van misleiding. Over zóveel woorden uitgestreken, dat er eigenlijk geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid meer op vast te stellen is.


Een "definitie" van misleiding die veelzeggend is

Laat ik u dan ook een omschrijving geven die ook via Google naar voren komt. Een definitie die wat meer recht doet aan de werkelijke betekenis van het woord misleiding. Want al in de omschrijving zelf, wordt misleiding toegepast met een hele verfijnde nuancering. Hoe toepasselijk! Want deze definitie zegt dus:

"Het gebruik van bedrog, kunstgrepen en valse informatie met de bedoeling hieruit voordeel te behalen."

Nou, dat is toch keurig verwoord, nietwaar? U krijgt al een heel mooi voorbewerkt concept aangereikt. Want door de toevoeging "het gebruik van" ontstaat immers direct al een hele geruststellende afstand tot het bedrog zelf. Ziet u dat? Het bedrog is hiermee feitelijk niet van de uitvoerder zelf, die 'gebruikt' het immers alleen maar. Da's handig! Wel de uitvoerder zijn, maar niet de eigenaar van het bedrog. Dat kan een mooie lange keten worden.


Want met de omschrijving 'de bedoeling hieruit voordeel te behalen' wordt onwillekeurig ook al iets meer onschuld in de motivatie gelegd. Voordeel behalen is dus het doel. En "voordeel" is een woord met een positieve klank, nietwaar?


Er is dus ook nadeel? Heel zeker! Maar we misleiden immers niet met de "bedoeling" om iemand te benadelen, toch? Nee, we doen dergelijke dingen juist, omdat ze ons en anderen voordeel oplevert. En dat maakt het blijkbaar oké! Is het niet meteen een prachtig levend voorbeeld van hoe de Mis leiding dus werkt?


Een Fata Morgana als trieste teleurstelling

Het hele concept van Misleiding leidt tot diep ongeluk. Want het mooie beeld dat misleiding u voorspiegelt, blijkt vroeg of laat altijd een leugen te zijn geweest. U hebt iets graag 'willen' geloven omdat u iets als aantrekkelijk voorgehouden werd, dat u toevallig ook zelf graag wilde.


Dat is helemaal geen toeval. Want u wordt ordinair bedonderd. U bent er ingetrapt of ze hebben u voor hun eigen karretje gespannen omdat u er onbewust in verstrikt bent geraakt. Het leidt tot diepe teleurstelling en machteloze frustratie. Tot wantrouwen en wanhoop en uiteindelijk, berustende leegte.


Want wat als u nu zou ontdekken dat de Misleiding ook uw eigen kern wil verdraaien en u ervan probeert te ontkoppelen? En wat als wij al effectief zo ver van de kern zijn losgeweekt dat we onze basiszekerheid zijn kwijtgeraakt? Want daardoor ontstaat die onvervulde leegte. Omdat er dan geen vaste kernwaarde meer lijkt te zijn waar u zich aan kunt vasthouden. Een holle vorm van leven in een tredmolen van vergissingen.


Dan blijft u zonder dat u het nog weet, steeds maar zoeken naar parels, waar alleen maar modder is. Omdat op de een of andere manier het misleiding steeds opnieuw lijkt te lukken om u te verlokken. Totdat u zover bent gelokt dat u in een cirkel gevangen bent, die geen uitgang lijkt te hebben. Maar waarin u blijkbaar toch nog steeds kunt worden gemotiveerd om in een hoek naar het geluk te zoeken.


Meedogenloos wreed en verslavend effectief

De deceptie is, dat er steeds doorlopend en genadeloos misbruik wordt gemaakt van al uw zwakke punten. En het meedogenloos wrede is, dat misleiding heel goed wéét wat uw zwakke punten zijn. Maar u heel nadrukkelijk probeert te verhullen dat zij die kennis wél hebben. Zodat u soms argeloos en haast onbewust weer in een meedogenloze opgezette val trapt . Toch steeds weer opnieuw het "too good to be true" verhaal achterna loopt. Op zoek naar de pot van goud aan het einde van de regenboog.


In een ander artikel zal ik u graag vertellen hoe dat psychologische principe werkt. En vooral ook hoe effectief dat is. Dat het werkt op u, op mij en de meeste mensen. Ik kan dat u heel mooi uitleggen aan de hand van trainingen die ik zelf aan ondernemers en personeel heb gegeven om verandermanagement te kunnen implementeren. Een programma gebaseerd op de Japanse KAIZEN Methode waarin diverse psychologische strategieën op u worden toegepast. (Zie de link verderop)


Van intuïtief verzet naar een geautomatiseerde volger

Een heel bewust onderliggend doel is om uw gevoel te misleiden. Zodanig dat het uw natuurlijke reactie van verzet tegen verandering, onderdrukt. Sterker nog, het wordt zelfs omgezet in medewerking en kan u een overtuigd slaafse volger maken van een nieuw geïmplementeerde gewoonte of systeem.Misleiding maakt heel sluw gebruik van methodieken om aan uw aangeboren gemakzucht tegemoet te komen en u zo van hebzucht naar egoïsme te brengen. Maar ook om uw behoefte aan zekerheid en verbinding binnen een groep, te misbruiken om u volgzaam te maken. Bijvoorbeeld met de suggestie dat er een groepsgedachte is, waar u buiten zult vallen als u die niet óók hebt. En "last but nog least" is het in staat om deze twee systemen te combineren om ook u meedogenloos en onverschillig te kunnen maken.


Wir haben es nicht gewüsst!

Dat gebeurt door uw aangeboren weerstand tegen ongemak en verantwoordelijkheid te beïnvloeden. Vooral door het sluw wegnemen van individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en zelfs die ook nog buiten een groep te kunnen houden. Omdat die groep opgaat in weer een grotere groep met een gemeenschappelijke overtuiging. Zo kunt u vanuit het 'gemak' van de ondersteuning van een meerderheid, de enkeling gemakkelijk uitsluiten. U ervaart persoonlijk geen 'ongemak' en.... er lijken geen persoonlijke gevolgen te zijn voor uw handelen.


Kortom, Misleiding liegt over alles, en ontregelt daardoor elk kader. Het maakt daardoor vooral heel erg ongelukkig en onzeker, omdat misleiding zo elke zekerheid op losse schroeven zet.


Is het willekeur of is het een systeem?

Het lijkt op een hele willekeurige toepassing van allerlei methodieken. Een toevallige samensmelting van meningen in een periode. Een situatie die als vanzelf wordt gevormd door een maatschappij in ontwikkeling. Dat zo, op basis van voortschrijdende inzichten, volledig toevallig een nieuwe maatschappelijke orde ontstaat. Een nieuwe orde die, samen met elkaar, daarom alle actuele en bestaande kaders gaan bevragen.


Zo lijkt het in de tijd gewoon een organische ontwikkeling, om overal de betrouwbaarheid en de verantwoordelijkheid uit halen. Momenteel wordt dat bijvoorbeeld gevoed door het aantrekkelijk gemaakte idee, dat elk mens zijn eigen individuele identiteit mag bezitten. Daarbij ontstaat de gedachte dat dit geremd wordt door morele grenzen, en dat het daarom hard nodig is om die grenzen fluïde te maken.


Misleiding heeft wel degelijk een echte leider!

Misleiding lijkt nergens op een gestructureerd plan van een duidelijk zichtbare leiding met een uitgewerkt plan en een hoger doel.


En toch is het dat precies wél! Het is namelijk precies het volstrekt tegenovergestelde van de natuurlijke ingestelde orde. Er kan niets toevallig zijn aan een systeem dat op alle onderdelen met precies 180 graden een andere kant opgaat dan het Scheppingskader. Het staat immers precies haaks op het universele Godsbesef dat in ieder mens aanwezig is. Dat wij in ons DNA verankert hebben gekregen omdat wij door God zijn geschapen naar Zijn evenbeeld.


U mag het misschien moeilijk vinden om dat te geloven. Maar weet u wat het uitgangspunt is van het occulte of satanisme? Het is goed om te weten wat de kern van die overtuiging is. Dat maakt namelijk zoveel duidelijk, dat het alles bevestigd waar u ooit mee worstelde. Omdat het te mooi klinkt om waar te zijn, maar de grootste smerigheid veroorzaakt die je maar kunt bedenken.

Do what thou wilt shall be the whole of the law!

Het uitgangspunt is dus samengevat; "U mag ongeveer alles doen waar u maar zin in heeft!" Elders wordt erbij vermeld: "Zolang het maar goed voelt!" Dat klinkt ergens bijzonder aantrekkelijk, nietwaar? Maar niets is minder waar! Ik heb een bekend voorbeeld gevonden van een stroming waarin dit ook is vastgelegd.


Thelema (Grieks: Θελημα voor wil of intentie) Thelema is een occulte filosofie waarin de Wil heilig is en alle handelingen die intentioneel geschieden in meerdere of mindere mate als magisch beschouwd worden.


Begrijpt u wat hier gezegd wordt? De wil is heilig. Als u iets van nature lijkt op te winden of goed lijkt te voelen en u zichzelf daarin ongeremd zou laten gaan, dan wordt dat als iets magisch beschouwd. Misschien kunt u zich niet direct voorstellen wat het diep kwade anarchistische bedrog is wat hieruit spreekt. Maar AL onze wetten en handhaving zijn gebaseerd en afgeleid van de oorspronkelijk ingestelde wet. De 10 geboden! Van God.


Met deze 10 geboden is ooit een morele waarde ingesteld en vastgelegd. Een orde die goed van kwaad heeft gescheiden. Waarmee het concept rechtvaardigheid is ontstaan. Stelt u zich eens voor dat we in een wereld zouden leven waarin deze wetten nooit zouden hebben bestaan. Dat deze volledig zouden ontbreken. Dan ontstaat er dus een wetteloze maatschappij waarin alles kan en alles mag. Als u dus een heerlijke rush of een verslavende kick krijgt van perverse of gewelddadige handelingen wordt dat dus verheerlijkt als een hoger doel. Iets magisch!


U kent er vast mooie films van. Een gebied waarin angstaanjagende kwaadaardigheid de norm is en er alleen maar het recht van de sterkste kan gelden. In de film wordt het gelukkig meestal verslagen door de held met het goede hart. Maar ziet u niet dat altijd opnieuw er die lijnrechte tegenstelling is? Gedurende de hele geschiedenis? Dat is duizend procent zeker een systeem. Een heel duidelijk en simpel systeem. Goed en Kwaad.


The Book of Law

Een bekende occultist, Aleister Crowley, heeft een soort van occulte tégen-bijbel geschreven. Dit boek "Liber AL vel Legis" is als "The Book of Law" beter bekend. Hij heeft dat geschreven voor deze filosofie en de vijf volgende verzen daaruit, worden als kenmerkend beschouwd.

  • "Doe wat gij wilt zal de gehele Wet zijn" (AL I:40)

  • "Liefde is de wet, liefde onder wil" (AL I:57)

  • "Het woord van de Wet is THELEMA" (AL I:39)

  • "Er is geen wet naast Doe wat gij wilt" (AL III:60)

  • "Iedere man en iedere vrouw is een ster" (AL I:3)

Het occulte is gebaseerd op de wil van het Zelf in plaats van gericht te zijn op de ander of naastenliefde. Er is juist bewust geen respect of verantwoordelijkheid naar anderen. Het is eigenlijk een puur individueel recht en feitelijk dus wetteloos en rechteloos. Een anarchistische levenswijze. En die dient precies om die natuurlijke orde van de schepping te ontregelen en te vernietigen, is er de Mis Leiding. Niemand minder dan Satan, Lucifer ofwel de Heerser van het Kwaad.


De best ontwikkelde strategie is tot kunst verheven

Misleiding is dan ook zijn kunst. De alleroudste kunst. Want net is niet voor niets de best ontwikkelde strategie ter wereld. Het werd immers al toegepast in Genesis hoofdstuk 3 in de Bijbel. En zo geschiedde het ook dat misleiding dus stapje voor stapje kon evolueren. Want het is juist de geleidelijke verlokking, in kleine stapjes door de tijden en generaties heen van de Mis Leiding, die de mens kansloos maakte.


Met het doel 'om er voordeel mee te behalen' voor het Zelf wordt elke grens heel gemakkelijk uitgeveegd en vloeibaar gemaakt. Het doet er zo ook niet meer toe welke schade ermee aangericht kan worden of welke schade er al door is ontstaan. Niemand van de misleiders interesseert zich daarvoor. Er is immers niemand direct aansprakelijk. Sterker nog, schade aanrichten of veroorzaken is feitelijk een geaccepteerd nevenproduct geworden. Zolang er maar voordeel te behalen is en er voor enige verantwoordelijkheid niemand aangewezen kan worden.


Is het te herkennen of te ontmaskeren?

Maar ik zal u ook laten zien hoe u het kunt herkennen en ontmaskeren. Wat het tegenovergestelde van Mis leiding is. Want zonder die kennis zal misleiding doorlopend plaats blijven vinden. In het leven, de maatschappij, de kerken, in religie, in politiek, in oorlog, in gezondheid, klimaat en armoede. In gezinnen, opvoeding, opleiding, wetenschap en levensvisies. Met als doel om het leven misleiden en daarmee ook uw leven negatief te beïnvloeden. Een ontwikkeling die om een fundamentele ommekeer vraagt.


Wat is het tegenovergestelde van misleiding?

Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Lucas 12:2

Google kan het u niet vertellen

Als u gaat zoeken op het tegenovergestelde van Misleiding dan komt u op de eerste pagina's in ieder geval geen voorstel tegen. Wel die voor een Misvatting en u stuit ook op een studie over "De kracht van Misleiding". Wilt u nog meer bewijs van hoe de Misleiding ons misleid over misleiden? Misleiden is op zich zo vaag gemaakt, dat er niet eens een tegenpool te definiëren is. Want tot op 10 pagina's verder, kan zelfs het zogenaamd 'almachtige' Google u nog steeds geen verklaring voorschotelen, die iets over het tegenovergestelde van misleiding zegt.

Gods Leiding of Mis Leiding. Het echte Leiderschap of Kiezersbedrog?

Zal ik u dat dan maar geven? Want een volstrekt tegenovergestelde leiding als die van de Mis-leiding, is de Goddelijke Leiding. In Godsleiding is geen enkel geheim genootschap, verbergen van kennis voor macht, geen mist of onduidelijkheid. Want in Gods Leiding is openlijke transparantie, eerlijke duidelijkheid en volledige eenvoud de leidraad! Waarin zuivere beloften en onaantastbare verbonden zijn gesloten, gebaseerd op een liefdevol uitgangspunt. Het is in de kern een eenvoudig plan om een gelukzalig einddoel te bereiken.


1 Tessalonicenzen 5:24 Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Want, zegt de Bijbel: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11 Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. Deuteronomium 7:9


Tot in het duizendste geslacht... Je moet maar durven om zo volledig achter je eigen woord te staan. Dat is wel heel andere taal, dan die van de kunst van optimale vaagheid, nietwaar? Duidelijk, krachtig en meteen ook een hoopvolle boodschap. Dat komt ook heel duidelijk naar voren in de gehele Bijbel.


Duidelijke en krachtige taal

Ik zal u dat laten zien met allerlei verschillende teksten uit diverse boeken, zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Ze zijn er te over. Heel transparant en duidelijk. Daaruit klinken harde beloften van zuiverheid en betrouwbaarheid met een bijzonder geruststellende onveranderlijkheid.


Jakobus 1:17 "Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen."

Hebreeën 13:8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Psalm 33:4 Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar.

Spreuken 30:5 Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.


Dit is waar het levensgrote verschil duidelijk wordt tussen het echte Leiderschap en Kiezersbedrog. Tussen De Leiding en De Mis Leiding. Want dit geldt niet alleen voor bescherming en troost, maar ook voor genade en vergeving die al gegeven is. Liefdevolle wijsheid die vrij beschikbaar is en aangeboden wordt aan wie het maar wil ontvangen. Het ligt klaar voor u, als u het wilt. Er wordt niets voor u verborgen gehouden.


Matteüs 7:7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 2 Korintiërs 9:8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.


Gemist of Geraakt? Mis Leiding of Gods Leiding?

Helaas heeft de Mis Leiding een veel hoger geestelijk niveau dan wij mensen, zonder leiding, hebben. Mis Leiding heeft de mens bij de hand genomen om haar wég te leiden van de Schepper. En sindsdien omringt misleiding de mens van alle kanten. Wij verdwalen hopeloos, als we in die mist van vaagheid ronddolen. We verdrinken, als we zo het moeras ingelokt worden. En we komen om, in de levensgevaarlijke brij van vaagheid, normloosheid zonder enig kader, verleiding en misleiding.


En God zag de mens het verliezen van de sluwe verleiding tot hebzucht, ego en hoogmoed. Het was niet alleen de hoog ontwikkelde geestelijke kunst van het misleiden. Want juist ook de geleidelijke verlokking, in kleine stapjes door de tijden en generaties heen, maakte de mens kansloos. De mens en de aarde zou zonder een reddende hand allang volledig weerloos ten onder zijn gegaan aan de Mis Leiding.


Efeze 6:12 (HSV) "Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten."


Maar daar heeft God, onze Vader en Schepper, in Zijn oneindige liefde ons Zijn helpende hand toe gestoken. Hij heeft daarvoor één allesomvattend nieuw verbond gesloten. Want als je een echte grote leider bent en honderd procent voor je eigen idealen staat, dan laat je door leiderschap zien wie je bent. Dat gebeurde doordat Hij zélf het grote voorbeeld heeft gegeven.


Leiding die zelf de kooltjes uit het vuur haalt

Hij heeft dan ook aan niemand minder dan zichzelf die grote verantwoordelijkheid opgelegd en zo ieder mens, van enige plicht daarvoor, ontslagen. Het is immers een strijd in de Geestelijke wereld. Maar Hij heeft direct ook aan alle mensen hiermee Zijn onbetwistbare trouw en liefde voor hen laten zien. En dat is door voor niets anders te kiezen dan direct het meest zware en zuivere machtsmiddel. Om Zijn betrouwbaarheid aan de waarheid, op de meest overtuigende manier te laten zien.


Hebreeën 9:16-17 (HSV) Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft.


Voor eens en voor altijd heeft Hij zo zijn soevereine macht getoond en Zijn volkomen betrouwbaarheid. Niet alleen door een zuiver testament op te stellen, maar ook om er zelf voor te zorgen dat het bekrachtigd zou worden. Een testament, dat in de meest krachtige vorm als een finale wilsbeschikking, tot uitvoering wordt gebracht. Wat pas rechtsgeldig wordt als wie het heeft opgesteld overlijdt. En dat is wat er ook in werkelijkheid is gebeurd.


En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. Markus 14:24 (HSV) Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Hebreeën 9:15 (HTB)


Het onmogelijke is mogelijk gemaakt!

God heeft dus vervolgens ook een onmogelijk geachte gebeurtenis tot werkelijkheid gebracht. Hij heeft zichzelf opgeofferd! Hij is als Jezus Christus gestorven. Om dat verbond te bekrachtigen en het testament ten uitvoer te laten komen. De meest zuivere en rechtvaardige manier om het voor alle partijen bindend te maken. Zo heeft Hij laten zien hoe groot Zijn plan, Zijn macht en Zijn liefde is. Wie de echte onbetwiste leider is.

Het tegenovergestelde van Misleiden is dus wat mij betreft: VERANTWOORDELIJKHEID!
Mijn definitie: Het in eigendom hebben van de verantwoordelijkheid, om te leven volgens het morele kompas van Gods onbaatzuchtige liefde.

Dat is wat mij betreft het tegenovergestelde van misleiden. God is zelf onbaatzuchtige liefde. En Zijn testament toont de volkomen trouw aan Zijn eigen belofte en Zijn oorspronkelijke plan. Om voor eeuwig met de mens te willen zijn in zuiverheid en goedheid. Om te laten zien dat Hij het de mensen niet aanrekent wat er door Mis Leiding op deze aarde is aangericht. Ondanks dat Hij hen met een vrije wil tot keuzes heeft gemaakt. Maar ook om volledig rechtvaardig te kunnen afrekenen met het Kwaad en de Misleiding op zich.


Maar er is zo zelfs uiterste rechtvaardigheid tegenover De Mis leiding. Die toch ook nog een eerlijke kans krijgt om zich te bekeren tot het goede. Het mag zich ondanks alles, toch na 1000 jaar vrede nog eens laten zien! Maar de keus die het maakt is God al bekend, en het wordt dan toch echt definitief vernietigd. Dan wél, met alles en iedereen die daar dan nog bij hoort. Gods verbond is volledig verschoond van elke onzuiverheid en misleiding en is pure transparante rechtvaardigheid.


Hoeveel genade en vergeving kan er verenigd worden in rechtvaardigheid en liefde?


Verantwoordelijkheid nemen is ook de schuld en de straf dragen

En vervolgens neemt Hij niet alleen alle verantwoordelijk volledig zelf, maar vereffent ook zelf de schuld. Niet die van Zichzelf, maar die van de alle mensen. Voor elke zonde die tegen het eerste verbond is begaan. Om zo Zijn eigen schepping vrij te zetten en te kunnen redden en te zuiveren van het kwaad. Het kwaad dat nooit met Zijn goedheid verenigbaar zou zijn.


Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Kolossenzen 1:13-14 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7


Al het kwaad, alle pijn, alle leed en verdriet dat dit heeft veroorzaakt, heeft Hij daarom op zich genomen. Voor de volledige geschiedenis van de mensheid. Van Zijn scheppingsbegin tot aan het nog komende einde. Voor élke daad van zonde en misleiding waaraan élke mens op deze aarde zich heeft overgegeven. In het verleden én de toekomst. Die hele beker heeft Hij bewust leeggedronken.


Dat was het zwaarste offer, de grootst mogelijke tegenstelling en het ultieme verschil tussen Leiderschap en Misleiderschap. Hij heeft als mens die beker leeggedronken, zodat al het Kwaad in Hem zat en zo zichzelf opgeofferd om te sterven. Met het Kwaad van alle mensen in zich, is Hij definitief ten grave gedragen. Omdat Hij zich met de mensen wil kunnen verbinden in een eeuwige toekomst, om hen bij zich te kunnen halen en bij hen te kunnen zijn.


Maar ook dat sterven was het voorbeeld van oneindige trouw aan Zijn eigen belofte en om die ultieme kracht van de zuivere nederigheid te laten zien. Alles was er volledig en maximaal aan om de belofte te vervullen. Er is helemaal niets weggelaten of kleiner gemaakt dan het zou kunnen. Zowel in de volheid van het lijden als die van het leiden tegelijk. De volheid van het leven en de dood en de volheid van goed en kwaad samengebracht.


Er is niets minder of kleiner gemaakt op geen enkel onderdeel

Door in volledige onschuld, na een vlekkeloos leven, een verschrikkelijke dood als een vervloekte te ondergaan. Er stierf een mens van 33 jaar. Een man in de maximale kracht van zijn leven dus. Dat geeft de langst mogelijke lichamelijke weerstand om te bezwijken en zo dus ook de maximale duur in het lijden. Voor u en voor mij. Want zo het was ook nog eens het allerkrachtigste fysieke offer. Het offer aan Zichzelf van Zijn eigen pure zuivere heilige bloed, ook op zijn allerkrachtigst. Waarmee Hij ook in één keer alle mensen in de geest heeft schoon gewassen.


Daarvoor heeft God zich ook voor eeuwig opgedeeld en afstand moeten doen van Zichzelf. Om niets van Zijn eigen zuiverheid te verliezen of te vermengen met enig kwaad. Er is geen groter offer denkbaar en geen grotere zuiverheid in verantwoordelijkheid en waarachtige trouw. Geen grotere uiting van liefde. Om met u en mij, samen te kunnen zijn in eeuwige vrede en om u en ik en ons allemaal, alsnóg al het goede te willen geven dat Hij oorspronkelijk al voor u en mij had bedacht.


Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’Openbaring 21:3-4


Ik weet niet of de oneindigheid van zo'n grote liefde met de pen beschreven kan worden
101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page