top of page

De psychologie achter de KAIZEN methode

"Wir haben es nicht gewüsst" in een omgekeerde democratie


Dit artikel is eigenlijk een onderdeel van mijn blog over Misleiding. Het betreft de toelichting op een psychologisch spel dat ons tot wrede mensen kan maken. Haast zonder dat we er invloed op lijken te hebben. Ik wilde het eerst als een uit te klappen informatieblok in het blog opnemen. Maar daarvoor is het net iets te uitgebreid. En eigenlijk ook te belangrijk.


Sterker nog, het is een blog op zich geworden, met een unieke onthulling voor u aan het einde. Maar goed, we beginnen bij de verkoop en hoe misleiding zich daarin volledig heeft weten te verbergen. En hoe ik dat kan uitleggen aan de hand van het psychologische principe van een programma voor veranderingsmanagement waarvoor ik ondernemers en personeel heb getraind.

Misleiding = Psychologie = Marketing = Verkoop

Het theater van een product verkopen is ondertussen in onze maatschappij een doolhof geworden. Het is als een spiegelhal, waarin u doorlopend wordt verleidt en u bevindt zich er middenin zonder dat u een uitweg vindt!

Het zit als het ware in de atmosfeer die u inademt, in de beelden die u voorgeschoteld krijgt en het zoete geluid dat uw gehoor binnendringt. Het is de uitvoerende macht van misleiding, in de onschuldig gemaakte vorm van verkoop. Maar het psychologische principe erachter wordt met een paar kwaadaardige aanpassingen een smerig en meedogenloos wapen. Een wapen dat met bijzonder slechte bedoelingen op ons allemaal toegepast kan worden.


Lieve mensen, ik heb zelf een heel leven in de verkoop achter de rug. Mijn studieperiode heb ik afgesloten met een marketingtechnische opleiding. Ik heb ervaring in telefonische marketing en verkoop. Maar door vele jaren in de Financiële Dienstverlening ken ik ook de persoonlijke verkoop, bij mensen thuis of op kantoor.


Daarna ben ik nog, een jaar of tien, zelfstandig ondernemer met personeel geweest. En als ondernemer moet je natuurlijk ook altijd je bedrijf, product of jezelf verkopen. Populair gesproken zeggen coaches dat je pas echt succesvol wordt, als je van je afnemers "ambassadeurs" weet te maken. "Maak een fan van je klant!" heette dat in mijn tijd! Kent u dat?


Maak van je klant.. een fan of een ambassadeur! Bla bla bla

Maar goed, dit intro was om duidelijk te maken dat, tot op heden, verkoop en marketing, in een of andere vorm, dus een groot deel van mijn leven geweest. Het wil niet zeggen dat ik er goed in ben. Ik kan zelf helaas alleen maar iets heel goed verkopen, als ik het eerlijk kan verkopen. Als ik dus zelf overtuigd ben van de goede werking van een product of de goede bedoelingen van een dienst. Nou ja, en eigenlijk is dat helemaal niet helaas, maar heel gelukkig juist!


Maar... desondanks ben ik toch ook in mijn jonge jaren in dat principe toch ook zelf wel gemakkelijk misleid. Mooie intensieve producttrainingen en verkoopbonussen deden wel iets met mijn objectiviteit. In mijn loopbaan heb ik daarna ook nog allerlei verkooptrainingen gehad in vele verschillende vormen. Met methodieken voor allerlei type gesprekken. Zowel voor verkoop, conflicthantering, presentaties als managementgesprekken. Voor telefonisch onderhoud, maar ook voor diverse typen persoonlijke gesprekken.


Natuurlijk heb ik als rechtgeaarde en ambitieuze ondernemer ook seminars en presentaties bijgewoond ter ondersteuning in de toen opkomende online marketing en persoonlijk netwerken. Want er is ook echt oneindig veel trainingsaanbod te koop en te krijgen, hoor!

En... het is allemaal pure psychologie, mensen!

Verandermanagement en ons systeem tegen veranderen!

Voor mijn werkzaamheden als lifestyle en voedingscoach heb ik ook wat opleidingen gevolgd op dit gebied. Met name over hormonale en psychologische systemen in ons lichaam en hoe die helpen om heel gemakkelijk in een gewoontegetrouw patroon te blijven steken. Daarmee heb ik vervolgens, met jarenlange coaching daarin, het twijfelachtige genoegen gehad om de 'mentale uitdagingen' van honderden vrouwen te mogen ontdekken.


En 'last but not least' heb ik uiteindelijk ook zelf trainingen gegeven in "verandermanagement" aan ondernemers en personeel. Empowering Excellence gebaseerd op een Japans model.


Empowering Excellence met het KAIZEN principe!

In mijn geval een programma dat het populaire Japanse Kaizen principe als uitgangspunt had. Dat principe wil zeggen: Iets in zulke kleine stapjes introduceren dat verzet haast niet mogelijk is. Het doel is om optimale efficiency te bereiken. Het is op zich natuurlijk geen programma met slechte bedoelingen! Maar het gaat om de systematiek en de slimme toepassingen die worden gebruikt. Psychologie die heel universeel is in het effect op mensen en dus, met wat aanvullingen, ook bijzonder kwaadaardig gebruikt kan worden.


Zal ik u eens uit de doeken hoe dat principe in de praktijk werkt?

Hoe toegepaste commerciële psychologie, een mindcontrol methode is?


Ons gewoontegetrouwe systeem

Wij mensen zijn gewoontedieren. We veranderen nu eenmaal niet zo gemakkelijk. De eerste reactie op een verandering is meestal de 'hakken in het zand' te zetten. Dat is wel een bekend gegeven, nietwaar? En daar komt de KAIZEN methode goed van pas. Het beoogde nieuwe einddoel en alle aanpassingen die daarvoor nodig zijn, worden vooraf eerst op de tekentafel helemaal uitgerafeld. Vervolgens wordt het in hele kleine stapjes geknipt, zodat die dan vervolgens per stapje geïntroduceerd en getraind kunnen worden.


De veranderingen per stapje zijn dan zo minimaal, dat het voor iemand, voor u en mij dus ook, bijna te kinderachtig wordt om zich daartegen te verzetten. Dat gebeurt dus meestal ook niet. Maar... als je merkt dat je al drie kleine stapjes verder bent, is het eigenlijk al helemaal te laat om nog op een eerder genomen stapje terug te komen. Ook dat gebeurt dus niet. Niet als je het opmerkt en natuurlijk al helemaal niet als je het niet eens hebt gemerkt.


Stapje voor Stapje is géén Grapje!

In dit geval nemen we als logisch voorbeeld aan dat u het wel weet. U kunt opletten en mag opmerken. Want als vrijwillige deelnemer aan zo'n trainingstraject krijgt u natuurlijk vooraf al wel een overview en wordt u deels ook wel wat inzicht gegeven in het programma. (Ook dat is bewust gedoceerd, overigens)


Let op: Dit is natuurlijk in de setting van een training. In een cursus wordt u natuurlijk ook uitgenodigd om uw vragen te stellen. Maar laat ik dan nu op dit punt u dan ook direct duidelijk maken dat u in de grote boze wereld gewoon een weerloos doelwit bent. Daar wordt u helemaal niets gevraagd. U wordt wel degelijk 'voorbereid' op de stappen die zij u willen laten zetten. Maar daarover is geen enkel overleg met u. Of denkt u van wel?


Maar goed, stel voor dat u in de training een hele lichte weerstand voelde bij een stapje of er een wat ongemakkelijk gevoel bij had. U hebt daarover dan wel wat vragen kunnen stellen, maar die werden afdoende logisch of geruststellend beantwoord. Daardoor hebt u het stapje wel gezet en bent overgestapt naar het volgende hoofdstuk. Het onderdeeltje wordt getraind, totdat er is niets meer moeilijk aan is en het comfortabel voelt. En... zo gaat het verder. Stapje voor stapje.


Maar het kan ook zijn, dat u er niets over hebt gevraagd en hebt gedacht: "Het wordt vanzelf later wel duidelijk" en bent eerst verder mee gegaan. Herkenbaar?


Nu wordt het interessant! Want wat gebeurt er dan in ons hoofd? Wel, in het algemeen gebeurt in het emotionele principe van ons brein het volgende; En dat is, dat als we ons wel licht ongemakkelijk voelden bij een klein stapje, maar daarin toch al zijn meegegaan en we het dat stationnetje toch al hebben gepasseerd,.... we niet heel veel anders meer kunnen dan onszelf te misleiden.


Tenminste, dat is in de regel wat er zal gaan gebeuren. We gaan in ons hoofd 'terug' om de keuze alsnog te beoordelen en aan onszelf te verkopen. Dat is een mentaal 'moetje', zeg maar. Je moet een al 'gemaakte' keuze logischerwijs ook altijd kunnen verdedigen of uitleggen aan iemand anders. Dat kan natuurlijk niet als je die niet eerst aan jezelf hebt kunnen verkopen.


Is zo je eigen mening verdedigen, dan ook al verkoop? U mag het zeggen! Maar in ieder geval gaat iemand, volgens dit principe, achteraf nog, op zoek naar een rechtvaardiging om die 'in te vullen' op de keuze die is gemaakt.

Weet u wat de psychologische wetmatigheid is, van wat er dan over het algemeen gebeurd?

U gaat uzelf misleiden! Aangezien wij als mensen niet gemakkelijk willen veranderen, geldt dat natuurlijk hiervoor nét zo goed. Er treed een soort van natuurlijke gemakzucht in werking, die eigenlijk sterk wordt aangestuurd door een andere natuurlijke weerstand! En dat is om gezichtsverlies te lijden. Wij mensen vinden het van natuurlijk echt heel ongemakkelijk om ergens op te moeten terugkomen wat al gepasseerd was, en deze emotie speelt een belangrijke rol.


Niemand houdt van ongemakkelijk. Het is haast een zekerheid dat u, of wie dan ook, alsnóg achter die keuze gaat staan. Maar nu dus in 'een soort' van bewust aangepaste status!


Onbewust bewust in slaap gesust!


Het wordt namelijk kloppend 'gemaakt' met uw eigen werkelijkheid door die keuze alsnog te bevestigen. Dat beslisproces verloopt dus ook gemakzuchtig om ongemak te vermijden. De verklaring achteraf is namelijk.... dat het wel de waarheid moet zijn geweest! Want anders... had u die keuze zich heus niet onwillekeurig laten opdringen. Als het echt een slecht idee was geweest, zou u vást serieus bezwaar hebben gemaakt. Dat kan haast niet anders, want u vindt uzelf best een goed mens. U hebt immers een heel normaal ontwikkeld onderscheidingsvermogen en u hebt geen kwade bedoelingen.


En onbewust bewust heeft u zichzelf in slaap gesust!


Wir haben es nicht gewüsst!

Het zou grappig zijn als het niet heel serieus was. Maar wat u heeft gedaan, is dat u zo een onbewuste opgedrongen keuze, nu netjes hebt 'ingepakt' in uw brein. Daarmee hebt u het feit dat deze keuze dus ook uw geweten 'ongezien' gepasseerd had, daarmee nu ook direct gecorrigeerd. De keus is nu bewust passend gemaakt en is nu uw 'eigen mening' geworden! Hopsakee! Zo gemakkelijk gaat dat in ons hoofd.


Let op! Het wordt nog interessanter

Weet u wat daarna nóg moeilijker is? Wat dit psychologische principe uiteindelijk zo griezelig kan maken? Dat komt als u nog een paar van die kleine stapjes, verder hebt gezet. Want uw emotionele systeem gaat daarin mee en is ook bereid om daarvoor heel veel onterecht omhoog te willen houden. Ook weer voornamelijk om beschamend gezichtverlies te voorkomen.


Want dat zal gaan gebeuren als u daarop later alsnog eens zou moeten terugkomen. En dat gaat u dus echt niet heel gemakkelijk laten gebeuren. Logischerwijs vervormd u daarom onwillekeurig de beeldvorming voor uzelf. Om het passend te blijven houden. Dit betekend dat u, soms tegen beter weten in, die keuze blijft verdedigen. Juist nog sterker dan een, door u oorspronkelijk, volledig zelf gemaakte keuze.


Vind u dat vreemd? Dan zal ik u ook vertellen wat daar de reden van is. Gelukkig is het eigenlijk hele simpele psychologie. Heel herkenbaar en daardoor ook best begrijpelijk!


Het principe van twee tegen één of de groep versus de enkeling

Even uitzoomen hiervoor! Let op: Het is aannemelijk dat u, voor een keuze die u 'helemaal zelf' hebt gemaakt, ook zelf de eerste afwegingen daarvoor hebt gemaakt en gewogen. U hebt misschien wel raad gevraagd, of informatie opgezocht. Maar dat was vooraf en vooral vanuit uw initiatief, uw nieuwsgierigheid misschien. En voor die uitkomst, het besluit, zeg maar,... daarin staat u feitelijk, heel simpel gesteld, eigenlijk alleen in!


Onder druk kunt u daar veel gemakkelijker onzeker op worden gemaakt. Maar... u kunt daardoor ook veel eerder en veel gemakkelijker toegeven dat u zichzelf mogelijk hebt vergist of de situatie anders hebt beoordeeld. Die schaamte is kleiner, want die geldt alleen voor u persoonlijk. U valt niet het idee van een ander af, dat u al had overgenomen.


De macht van de behoefte om bij een 'groep' te horen?

Dat is een significant verschil tot een 'overgenomen mening' of idee die u zelf bewust, achteraf nog, in eigendom hebt genomen. Want daarin bent u feitelijk niet alleen! Diep van binnen verstopt, weet u nog altijd dat u die mening feitelijk opgedrongen is. Of tenminste dat dit idee oorspronkelijk van iemand anders was. En nog belangrijker .... dat er dus heel zeker ook méér zijn met ditzelfde idee. Dat is wat onwillekeurig uw mening versterkt. En niet alleen dat, u had daarom dit overwegingsproces ook al eens eerder gehad, nietwaar? #Gemakzucht


Automatismen zitten ook in onze 'denkgewoonten'

Nu staat het hier in stapjes uitgeschreven, maar dat beslissingsproces gaat natuurlijk heel snel. Ook haast onbewust, want u had deze stapjes voor uzelf immers al eerder bevestigd en tot 'waarheid' omgevormd. Uw brein bepaald hierdoor al dat een her-heroverweging overbodig is, want het is uitgesloten dat u zich twee keer vergist.


En.... u hebt zojuist die visie nog eens een keer voor uzelf versterkt! Deze interne keuring maakt ook dat u zich meer in uw recht voelt staan en steeds meer overtuigd raakt van het beeld dat u zich eigen hebt gemaakt. En nu volgt eigenlijk een cruciale kernbepaling: Onwillekeurig weet u zich namelijk 'gesteund' door de gedachte dat u met uw mening tot een groep behoort! En als het de meerderheidsgedachte is, hoort u uiteraard bij de goede groep, nietwaar? Daardoor zult u ook nog iets moeilijker, het nu nog weer "anders" gaan zien.


De meedogenloze component?

En om het proces compleet te maken, is er nog maar één stapje nodig. Een stapje dat een grote rol speelt in het proces om u meedogenlozer te kunnen maken dan u zelf dacht. En ook die is goed te verklaren! Uw systeem bespeurt namelijk onwillekeurig hiermee ook een hele belangrijke uitweg! Een uitweg voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid! Daarmee hebt u een geruststellende escape gevonden.


Zoals ik hierboven al meldde, u weet zich gesteund door 'een groep' Het idee is in de kern ook niet van u zelf. U weet namelijk diep van binnen namelijk heel goed dat u zichzelf eigenlijk hebt voorgelogen. Een principe dat u heel gemakkelijk lijkt te kunnen wegdrukken in de realiteit, maar nooit in uw geest!

*** (LET OP! Dit uitzonderlijke principe in uzelf bespreek ik verderop met een hele bijzondere toelichting)


De laatste stap dus: Er geldt géén verantwoordelijkheid!

En precies daarmee ontslaat uw brein, ofwel u, zichzelf van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw handelen. Want het gebruikt die waarneming ook feilloos. Voor het sussende misleidende idee dat die mening dus 'oorspronkelijk' niet van u zelf is. Zou het al ooit eens uitkomen, en u moet zich alsnog verantwoorden, dan nóg bent u niet de eigenaar van het eventuele bedrog, nietwaar?


En if so? Zelfs dán, weet u zichzelf voor de gek te houden. En doet u uw best om uzelf alsnóg te blijven verschonen. En dan komt het beste voorbeeld dat we hiervan kennen en zegt men: WIR HABEN ES NICHT GEWUSST! Zover gaat kan het dus gaan! En weet u wat? Dat zou een ieder van ons kunnen gebeuren! Want geloof het of niet, zóver gaan wij mensen om schuld en schaamte buiten onze deur te houden.

Daar is alleen maar een "gebrek aan leiding" en een "teveel aan misleiding" voor nodig!

Want precies dát is het mechanisme in ons brein dat door misleiding wordt aangesproken en misbruikt. Een systeem wat u, ons mensen, zomaar tot een heel gevaarlijk en meedogenloos mens kan maken. Uw brein slaat namelijk steeds het stapje naar 'bewustwording' over, omdat het al beoordeeld was. Helemaal als u ook al in kleine stapjes daarvoor 'getraind' bent geworden!


Daardoor kunt u de werkelijkheid negeren en uw waarneming gelijk maken aan de werkelijkheid van het geaccepteerde idee in uw hoofd. En zo bent u in staat om niet te 'zien' en een schild van afwijzende onverschilligheid in uw houding te handhaven tegenover de situatie.

Dit is de psychologische "basis" geweest voor een meedogenloze of juist onverschillige groepshouding, tegenover een gehate minderheid, die zo in WOII is gevormd.

Weet u ook hoe het in zo'n omvang kan gebeuren en hoe dit steeds weer opnieuw zou kunnen? Ook in de nabije toekomst? Daarvoor is angst of woede veroorzaken de beste katalysator voor volgzaamheid of oproer!


Angst maakt dat u heel veel sneller en gemakkelijker dit principe doorloopt. Door angst zijn uw reserves en bezwaren veel sneller verdwenen. U gaat dan ook heel veel sneller mee in allerlei stappen, die u zonder die angst niet zomaar zou hebben geaccepteerd. Als iemand in staat is om uw motivatie angst gestuurd of woede gedreven te maken, dan is ook de reactie niet meer passief, maar veel meer actief! Zo ontstaat de ruimte om dus ook die meedogenloze kant te ontwikkelen. Niet eens heel bewust, maar ook zeker niet volledig onbewust.


Misleiden>Marketing>Media>Mens>Massa>MENING>Mens>Massa>Marketing>Media>Misgeleid


Het wordt in ieder geval wel heel degelijk bewust door de misleider uitgevoerd. Die heeft een programma! Met de bedoeling om mensen te "trainen" en in hele kleine stapjes een trouwe slaafse volger te maken voor eigen gewin! Meestal een grote machtige coalitie, met een leider die de eigenaar is van het plan, het verhaal en van hoe het u wordt verteld!


En zolang als daar heel veel 'voordeel uit te behalen' is zal er ook altijd bereidheid bestaan om dergelijke samenwerkende coalities te vormen, die samen van deze lucratieve projecten zullen profiteren.

Dit betreft de cover van een boek, geschreven door "Kaizen Androck" (zo vond ik het toevallig)


De omgekeerde democratie

Daar is natuurlijk wel echte macht voor nodig. Een sterk sturende invloedrijke macht op de achtergrond. Die de geldstroom en de informatiestroom bestuurt, de media controleert en die de wetgever voorop zet, maar zelf in de mist verborgen blijft. Het kan dan ook alleen maar met massale toepassing van propaganda en censuur tegelijk. En daar is dus ook altijd een brede vorm van samenwerking voor nodig. Wat aangeeft dat het altijd een strategische actie is van een coalitie.


U hoeft zich dat helemaal niet af te vragen of het opnieuw kan. We maken het live mee in de afgelopen jaren en zitten er midden in. Een hele nieuwe generatie maakt nu kennis met dit effectieve wapen. Zolang er maar een grote macht achter schuil gaat die bereid is om ver te gaan. Die zowel in staat is om u bang te maken, als ook de informatiestroom onder controle heeft. Die de waarheid of een realistische nuance op de angst, onder controle kan houden met censuur.


Het kan nu zelfs beter dan ooit. Er zijn nu immers partijen met een wereldwijde toepassing. Organisaties als Facebook, Twitter, LinkedIn en niet te vergeten, Google en TikTok noemen we tegenwoordig niet voor niets Big Tech. Die zowel beïnvloedende macht hebben alswel talloze vormen van censuur kunnen toepassen. Via Algoritmes, Zoekbeperkingen, Shadowbanning of openlijke verwijdering van accounts. Effectiever ook dan ooit, juist door de wereldwijde penetratie van deze, zelfs verslavende, mediavormen.


Het is duizend procent zeker dat er altijd in de geschiedenis een brede controlerende coalitie bereid is geweest om een dergelijk kwaad te ondersteunen. Tot zo ver als dat "het voordeel oplevert en de ontmaskering uitblijft"! En dat kwaad heeft wél degelijk een leider!


Maar de tactiek naar een omgekeerde democratie is voor een volgend artikel! Eerst naar de bijzondere schakel tussen dit psychologische principe, uw geweten en het bestaan van God.


***

HET BEWIJS VAN DE STRIJD IN DE GEESTELIJKE WERELD!

Nu kent u wellicht mijn overtuiging al. En als u dat nog niet weet dan hierbij voor de duidelijkheid: Ik geloof in de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. In het offer van Jezus Christus voor alle mensen. En ik geloof dat God, onze Vader en onze Schepper is. De Almachtige en de Ene, met die oneindig zuivere verbinding in rechtvaardigheid en liefde.


Zou u ook kunnen geloven dat alle mensen altijd worden geboren met een Godsbesef? Dat iedereen zo'n moreel kompas als blauwdruk heeft? Zo'n kompas waarmee iemand heel zuiver, goed van kwaad kan onderscheiden, in die zeldzame combinatie van rechtvaardigheid en liefde. Zou u kunnen geloven dat dit Godsbesef ook in u is verankerd? Ook als u helemaal niet met geloof bent opgevoed?


Want wat als ik u nu eens met het principe van die ene belangrijke laatste stap u ook het bewijs kan leveren dat er maar één strijd op deze wereld is en dat die zich in de geestelijke wereld afspeelt? Zoals dat in de Bijbel staat (Zie ook blog Misleiding) En dat dit allemaal blijkt uit die ene laatste stap, die ik hierboven beschreef, die specifiek over verantwoordelijkheid gaat!


Wat is nu die interne beslisboom, precies?

Ik schreef het volgende: U weet namelijk diep van binnen nog heel goed dat u zichzelf eigenlijk hebt voorgelogen. Een principe dat u heel gemakkelijk lijkt te kunnen wegdrukken in de realiteit, maar nooit in uw geest.


Dat komt omdat het onmogelijk te negeren is. Wel te verstoppen en te onderdrukken, maar niet meer dan dat. Want juist omdat u in uw DNA als moreel kompas een heel zuiver systeem verankerd hebt gekregen, slaat het dus feilloos aan op die leugen. Op elke leugen! Ook dat hele kleine ieniemienie leugentje dat u aan uzelf verteld en vervolgens uitspreekt aan iemand anders.


Zou dat kunnen verklaren en zou u dat kunnen geloven dat God onze Schepper is en wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen?


Uw Godsbesef!

Nomaals, dit psychologische fenomeen is erg belangrijk! Want het feit dat u die 'leugen' onmogelijk kunt negeren, ook al zou u dat willen, is dat bewijs. Dat is wat uw Godsbesef is! Dat elk mens heeft omdat we nu eenmaal naar het evenbeeld van God zijn geschapen. Omdat dit iets zuivers in u uw geweten is wat feilloos een leugen detecteert.


Uw geweten kan niet ook anders dan het opslaan. En dat is waar de strijd tussen goed en kwaad plaatsvindt. Dat is in uw geest. In wie u bent! U bent een Geest, met een ziel in een lichaam. Lichaam, ziel en geest. De Bijbel splitst die principes ook uit. En die strijd in de geestelijke wereld is... om uw ziel!


Want die leugen zwerft in uw geestelijke wereld rond. Wat u ermee gaat doen is goed of kwaad. Want deze leugen is ook vatbaar voor het kwaad. Die dit dus even zo goed detecteert. Nét zo feilloos als uw morele kompas, zeg maar. En er precies het tegenovergestelde mee wil doen, en het wil gebruiken om uw geweten te sussen. Te misleiden.


En natuurlijk is uw misleidde 'zelf' met een groeiend egoïsme ontwikkeld. Dat door het kwaad in staat is geraakt om het zo goed te verstoppen in uzelf en er zo bedreven in te raken, dat uw geweten, uw ziel, niet meer werkt en is beschadigd. Waardoor we dénken te geven, maar steeds meer nemen!


De onrust van ontevredenheid, dat u onbewust meer blijft willen en het optimaal genieten blijkbaar altijd nét buiten bereik blijft. Dat u met uw uiterlijke en maatschappelijke prestaties, tegelijkertijd ook de onzekerheid steeds verder tot een kleiner balletje moet blijven persen. Maar waarvan de druk en de kracht juist toeneemt en u op allerlei manieren op zoek gaat naar een nieuwe alternatieve spirituele invulling. Om die liefde te zoeken en te willen voelen, die u in verbinding wilt ervaren.


Omdat u iets mist in de kern van uw bestaan. De connectie met waar u in de diepe kern bij thuis bent. Waar u hoort te zijn. Bij wie u hoort te zijn. Totdat u ontdekt van wie dat morele kompas in uw kern vandaan komt . Door wie dat aan u is gegeven. Wie uw Schepper en uw Vader is en wie de Grote Verleider is. En die hereniging is een ontdekking. Een helende ontmoeting voor uw ziel in een pure verbinding in de geest van liefde en goedheid.


En dan is de cirkel weer rond. De kracht van de eenvoud. Het betrouwbare kader van onveranderlijkheid. God is God! En wie dat is kunt u lezen in de Bijbel. Daar kunt u in vinden wie Hij is. En als u zich naar Hem uitstrekt en Hem erkent als ook uw Vader, en dat Hij als Zijn zoon voor u is gestorven, ontvangt u Zijn Heilige Geest. Daarmee wordt alles nog veel scherper en duidelijker. Dan valt de tekst van de Bijbel voor u net zo op de plaats als Hij dat aan mij heeft laten zien.


Dan weet u hoe eenvoudig het verhaal eigenlijk altijd al is geweest. Dan verdriet het u intens hoeveel de misleiding niet alleen uzelf maar de hele wereld al heeft gekost. Maar daar vindt u ook de vrede die uw verstand te boven gaat, als u beseft wat het u oplevert. De intense rust door het verdwijnen van alle angst die u ooit heb gekend, omdat u begrijpt dat het kwaad al verloren heeft en u niet meer kan schaden.


U bent al gered, u hoeft alleen het nog maar te zien, te erkennen en aan te nemen.128 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page