top of page

Is er nog een goed antwoord?

Een humanitaire ramp speelt zich af. Het beheerst het dagelijkse nieuws en heeft de aandacht van de hele wereld. En dat is niet de verwoestende aardbeving in Afghanistan. Die in één klap, meer doden opeiste, op dat moment, dan de strijd in Israël. Helaas is dat ondertussen, tragisch genoeg, al lang ingehaald. De humanitaire ramp lijkt zich te concentreren in Israël, maar is in werkelijkheid van wereldniveau.


Omdat het natuurverschijnsel dat nu is uitgebarsten, van een heel andere orde is dan een aardbeving, een tsunami of een categorie 5 orkaan. Het verwoestende natuurverschijnsel in deze ramp is namelijk de mens. De mens die zich aan het einde van de wereldgeschiedenis van zijn aller slechtste kant laat zien. De mens die zich laat gebruiken om mee te werken aan een allesvernietigende finale. Die zich laat opjutten door het kwaad dat op de aarde regeert om een kant te kiezen.


Je kunt er bijna niet over zwijgen of er geen mening over hebben. Of je nu partij kiest of juist niet, er is geen goed antwoord. De maatschappij is in een staat gebracht die het mogelijk maakt om iedereen te veroordelen voor elke denkbare mening over dit conflict. Zelfs als je er niets over zegt. Het is de ultieme climax van de verdeel en heers strategie dat het einde van de tijd inluidt.Het is maximale anarchie en verloedering veroorzaken door vakkundige misleiding op alle fronten tegelijk. Want het is uitsluitend de media die uw beeld en uw mening bepaald. Met een verfijnde techniek is zij in staat om u een menigte te laten zien, waarvan zij u net zo makkelijk kunnen overtuigen dat ze lopen te brullen en te scanderen, dan dat ze lopen te huilen of te zingen. Het is naar hun keuze, terwijl u het verschil niet kunt zien.


Met één enkel interview, strategisch gekozen, kan elke situatie een kleur opgeplakt krijgen, die u niet kunt beoordelen omdat u er niet in de buurt bent. Met een benadering die iets weglaat of juist vergroot, wordt uw brein misleid. En door suggestieve tactieken, die u amper kunt waarnemen, waarmee een vraag of een suggestie in een stelling net even 'andersom' gepresenteerd, misvormen zij uw mening.


Het nadert zijn einde. Onhoudbaar. Want het ontploft in een niet aflatende kakafonie van misleiding. Met behulp van A.I. (Artificial Intelligence) zijn wij ondertussen in staat om op beeld iemand elk woord in elke taal te laten spreken, terwijl het volkomen gefabriceerd is. Ons brein wordt daarmee kinderlijk eenvoudig misleid. Het wordt zo overgenomen en gedomineerd, zodat wij helemaal gek gemaakt kunnen worden. Door mensen dol te draaien van paranoïde onzekerheid en wantrouwen, omdat je alleen nog maar kunt geloven wat je zelf ziet en aanraakt.


Een strategie, de tactiek en de techniek samen, een levensgevaarlijke combinatie. En die is In de klauwen van het kwaadaardige aardse bestuur. Die zo de wereld eenvoudig tot een massale depressieve hopeloosheid drijft. We gaan volkomen gedesillusioneerd raken omdat het er nu op lijkt dat er geen macht groot genoeg is om respect af te dwingen voor wélk recht dan ook dat ooit is ingesteld. Of het nu de Conventie van Genève is, Oorlogsrecht, Humanitaire rechten, Misdaden tegen de menselijkheid of het recht van vrije meningsuiting.


We roepen er veel over in situaties, maar wat is de praktijk? Wie het Internationale Strafhof niet accepteert, accepteert het niet. En waarom ook? Want wie is echt rechtvaardig en onpartijdig? Wie gaat het afdwingen? En met welk mandaat? Totale anarchie dus, als voorbeeld in de wereld in het groot. Die wetteloosheid en vloeibare kaders maken ons op termijn onherroepelijk getraumatiseerde overprikkelde wezens.


Schichtige en alles wantrouwende personen. Individuen, die de verborgen innerlijke paniek van ontheemd zijn, te willen ontvluchten. Die daarom uiteindelijk bereidwillig in staat zijn persoonlijke rechten in te leveren in ruil voor orde in het collectief. Als die oplossing overtuigd en met zekerheid aangeboden lijkt te worden door een sterke partij.


En dat is precies wat gaat gebeuren. Een sterke partij die precies op dat moment wél met een goed antwoord komt. Doordat het beeld in de media, dan juist bijzonder eensgezind en heel gecontroleerd, u volkomen van de oplossing overtuigd. Het is een kwaadaardig plan dat precies volgens een vooraf geprinte blauwdruk verloopt. Het is voorzegt hoe het zal gaan verlopen en vastgelegd. Het hoeft geen verrassing te zijn, voor wie de waarheid wil kennen.Want die waarheid is. Er is een werkelijk goed antwoord. Die laat zien wat de blauwdruk is van het alles overkoepelende plan, waarin het kwaadaardige deel haar al uitgespeelde rol nog vasthoudt. Waardoor het kwaad zelf de waarheid alleen nog maar verder versterkt. Vooral door de onvermijdelijkheid van het pad dat de wereldheerschappij vrijwillig kiest en bewandeld, maar waarmee ze vervolgens, overeenkomstig die route, de voorspelling zelf vervult.


Die waarheid komt zo boven drijven in deze climax van tegenstelling, waarmee de wereld haar eigen einde inluidt. Onontkoombaar en onvermijdelijk. Die betrekking heeft op maar één persoon ooit op aarde en maar één klein volkje op aarde. De waarheid en de zuiverheid van het goede antwoord. Die mondeling is overgedragen van generatie op generatie. Met inkt gegraveerd op perkament en papier. Met woorden zijn de daden en de voorbeelden opgetekend, zodat het beeld voor ons geestesoog zichtbaar is. Voor ons achtergelaten door de zuiverste en machtigste kracht van het Heelal.


Het is de Enige die de volkomen kennis van goed en kwaad bezit. Die daarom dit ook overziet en weet wat ons te wachten zou staan, als Hij ons niet zou redden. En die dat met een oneindig grote liefde heeft gedaan, door de meest zuivere en rechtvaardige oplossing zelf te hebben gebracht. Die de vrijheid van de geest niet aantast en het verleden niet verandert, maar wel de toekomst terugstuurt naar het begin. Het begin dat Hij zelf heeft gecreëerd. Onze Schepper. Onze Vader. Onze God. Onze Heer! De God van de Bijbel. De God van Abraham, Jakob en Izaäk.Het staat in de Bijbel. Wie Hem volgt is voorbereid. Wie Hem kent heeft vertrouwen. Wie Hem liefheeft kent vrede en rust. Een vrede die uw verstand te boven gaat. Wie ontzag heeft voor Zijn grootheid is niet bang. Wie zich aan Hem overgeeft is een nieuwe mens. En wie in Hem gelooft is voor eeuwig gered. En Hij geeft het aan alle mensen. Iedereen die het maar wil aannemen, ongeacht hoe jij je leven voorheen hebt geleid.


Saulus was voordat hij Paulus de Apostel werd, een bijzonder fanatieke vervolger van Christenen. De moordenaar aan het kruis, naast Jezus, werd aan zijn einde vergeven en kreeg toegang tot het paradijs. God heeft zijn volkomen genade getoond aan de kansarmen en de zwakken. Hij heeft het Evangelie gebracht aan wie verguist en veracht werden. Hij heeft daarmee laten zien dat het voor iedereen was. Wie je ook bent en welke status je ook hebt. Omdat juist daarin het evenwicht en de rechtvaardigheid werd getoond. De zuiverheid die op deze wereld nergens te vinden is.


Israël is de kern in het einde der tijden. De Joden zijn het volk dat Hij exclusief heeft uitverkoren. Hoe hardnekkig en afwijzend zij zich ook van Hem afkeren. Hoe het ook zit met de Joden in het huidige Israël, die Jezus en het Evangelie van genade helemaal niet kennen. Hoe het land ook de bron is geworden van misleiding en verwarring voor de gelovigen. Met welke geavanceerde artificiële technieken zij de wereld ook voorgaan om het onheil van controle dichter bij de wereld brengen.


De Joden van vandaag zijn niet de Christenen. Het zijn als veel mensen een verdwaald volk. In termen van geloof gesproken. Zij leven een leven dat Jezus verwierp en dat Hij met alle macht onderwees. Of de Staat Israël is ontstaan onder invloed van de boosaardige Rothschild familie, is niet van belang. Het zegt alleen maar dat ook het kwaad ook overtuigd is van het belang van de Joden en daarmee een tegenovergesteld doel heeft. Het bewijst alleen maar dat de Bijbel waar is, omdat zij aan Israël hetzelfde grote belang toekennen door ze in het centrum van de strijd te plaatsen.


In hun handvest staat dan ook dat zij uiteindelijk de wereldheerschappij van de Nieuwe Wereld Orde willen besturen vanuit Jeruzalem. Logisch. Het is wat de finale tijd bewijst. Dat de strijd zich om dezelfde trofee toespitst. Want de Joden en Israël spelen, hoe dan ook, een rol in de eindtijd die zich nu voor onze ogen ontvouwt.


Wij kennen Gods plannen niet in detail. Dat is ook niet nodig. Hij heeft ons voldoende gegeven om te begrijpen. Meer dan voldoende geïnformeerd om voorbereid te zijn. Meer dan voldoende ingelicht om gered te worden en meer dan voldoende getoond en laten zien om het niet alleen te geloven, maar om het zeker te weten.


Wilt u meer weten over Gods genade, hoe u daarmee gered bent en hoe u Hem kunt vinden? Reageer dan voor uw vragen via de website, of pak een Bijbel om aan het Evangelie in het nieuwe Testament te beginnen. Zet uw hart open en praat met Hem. Hardop! Stel uw vragen, deel uw onzekerheden en vraag Hem om bij u binnen te komen.


Een bemoediging voor de eerste stap....


Mattheüs 7:7-11 "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden."


164 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page