top of page

Een wereld "in de War" of "in the War" (6)

In de serie waarin ik bezig was, nu toch eerst even aandacht voor de bijzondere verkiezingsuitslag in Nederland. Omdat het onverwacht is? Een politieke aardverschuiving en een schokgolf? Niet echt. Het is juist omdat méér mensen er nu snel achter gaan komen dat er helemaal niets veranderd. NIETS! De macht is al lang, al heel lang, niet meer bij de lokale politiek. En nog veel langer, ook al niet meer bij het volk.


Timing betekent: Géén toeval

In dit geval lijkt de plotselinge onverwachte val van het kabinet allesbehalve toevallig. "Teflon Rutte" wist doorlopend elke aanval om het kabinet te laten vallen, haast persoonlijk te voorkomen. Maar opeens verbaasde de VVD vriend en vijand met een hele opvallende opstelling over het onderwerp migratie, en ineens.... was het kabinet gevallen?! En wel op de éérste dag van de zomervakantie, (regio midden) werd het ontslag aan de Koning aangeboden en was het kabinet opnieuw demissionair.


Al snel kwam de schatting voor de nieuwe verkiezingen uit op midden november. Gebaseerd op de kiesregels in de Grondwet. Het is woensdag 22 november geworden. Let op deze dag. Het is precies op dezelfde dag dat er in Brussel een motie behandeld zou worden, waarmee Nederland en de andere Europese landen haar vetorecht in het Europese Parlement zou gaan opgeven. Een motie die, nota bene, is ingediend door de Europese partij 'RENEW EUROPE' waar zowel de VVD als D66, samen lid van zijn.


De goedkeuring voor belangrijke besluiten binnen de Europese Unie moesten, tot op heden, unaniem zijn. Elk land had een vetorecht en was daarmee in staat om een voorstel te blokkeren, als zij het er, als land of als bestuurder, niet mee eens waren. Waardoor dan dus ook geen unanimiteit was bereikt. Maar het gaat hier dan ook over bescherming van inspraak, zelfbeschikking die de soevereiniteit van een land bewaakt. Democratisch besloten en... zo ook vastgelegd.


Politieke zekerheid is er niet. Bestaat ook niet!

Dat is dus sinds 22 november 2023 verleden tijd. Openlijk! Nu weten veel mensen dat politieke zekerheid sowieso niet bestaat. Het is een wassen neus. Want wat je 'democratisch' hebt besloten, kun je immers net zo eenvoudig ook 'democratisch' weer verwerpen. Daarvoor is een meerderheid dan ook weer genoeg. Nu werd, als een heet hangijzer, het land Hongarije als een polariserende wig in de discussie gebracht. President Viktor Orbán gebruikte eind vorig jaar het Vetorecht om de miljardensteun aan de Oekraïne te blokkeren.


Sindsdien.... willen partijen, zoals onze Nederlandse D66 en de VVD, van dat Vetorecht af. Zo werkt dat dus! Inspraak tolereren is blijkbaar lastig, als die inspraak je niet bevalt. Dus als de inspraak, die je wenst, er niet komt, dan schaf je toch het gewicht van ongewenste inspraak gewoon af?! Het gaat precies net zoals, nog niet zo lang geleden, in Nederland is gebeurd met het referendum.


Het referendum is de mogelijkheid om de bevolking te raadplegen. Om het volk te laten spreken! Er is veel over het referendum gevochten voordat het in 2018 definitief ter ziele is gedragen. In de jaren '80 werd het referendum weer onder de aandacht gebracht. In 1985 keurden vrijwel ALLE partijen het rapport goed, dat stelde dat invoering van zowel het bindende als het raadgevende referendum een goede zaak zou zijn. Maar het kabinet, destijds onder leiding van CDA Premier Ruud Lubbers, nam dit advies echter niet over.


Wie het referendum wilde invoeren, wil nu het Vetorecht afschaffen!

Eind jaren '90 was de invoering opnieuw 'bijna' gelukt. Het was notabene ditzelfde D66 dat nu Europese inspraak wil afschaffen, dat toen een grote nederlaag leed toen zij het "Correctieve Referendum" juist in de grondwet wilden! Echt waar, geen grap! De eerste lezing was toen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangenomen. En....de tweede lezing was ook al door de Tweede Kamer aangenomen.


Maar wie al wat ouder is, herinnert zich mogelijk nog 18-19 mei 1999 die bekend staat als 'De nacht van Wiegel' (VVD coryfee en toen Senator in de Eerste Kamer) Hij heeft, tijdens het uitgelopen beraad, toen midden in de nacht, heel bewust als dissidente stemmer en als énige coalitiegenoot van het Paarse Kabinet, tégen het voorstel gestemd. Hierdoor was er één stem tekort voor een meerderheid.


De laatste keer dat het "Volk werd geraadpleegd" in Nederland, was in maart 2018 toen we tégen de zgn "Sleepwet" stemden. Maar een maand daarvóór (febr. 2018) had de Tweede Kamer al besloten dat dit ook meteen de laatste keer zou zijn en is de mogelijkheid om een referendum uit te schrijven afgeschaft. Het referendum daarvoor, waren we nog tégen toetreding van de Oekraïne tot de EU. Ons Nederlandse "Nee" had voornamelijk te maken met de hoogst corrupte reputatie van de Oekraïne.


Misschien weet u nog dat dit toen vervolgens in Brussel, door onze politici, met Rutte voorop, de Nee van het Nederlandse Volk eigenhandig is omgezet en gecorrigeerd in een "Ja, maar". Net zoals we in 2005 nog tégen een Europese Grondwet hebben gestemd. Ook dat is achteraf keurig 'aangepast' naar het "Verdrag van Lissabon", waarna Nederland vervolgens de allergrootste netto bijdrager is geworden aan de Europese Unie.


We zijn nu een heel stuk verder. De D66 en VVD ook. Want er zitten nu leden van beide partijen samen in de Europese partij "Renew Europe" onder aanvoering van de Belgische Oud-Premier Guy Verhofstadt. En uit die club komt dus deze motie om de unanimiteit af te schaffen. Van D66 en de VVD.


Wat ze eerder al gelukt is in Nederland, doen ze nu in Europa

Want dat recht op inspraak en zelfbeschikking van een land, vinden we, in Europa, democratisch gezien, blijkbaar alleen maar handig als het eensgezinde besluiten oplevert. Want anders is het lastig en kunnen we het beter de nek omdraaien, nietwaar? Wat ze in Nederland al eerder is gelukt, doen ze nu samen ook in Europa.

En met het verliezen van ons vetorecht, dragen we nu dan indirect ook de rechten van ons pensioengeld over aan Europa?

Zuid-Europa kijkt altijd al verlekkerd naar onze pensioenpot. Want het Nederlandse gespaarde pensioen bedraagt ongeveer de helft van het totale verzamelde pensioengeld van héél Europa. Op een aantal artikelen in het lijvige document van 194 pagina's, heb ik de diverse voorgestelde aanpassingen gezien. Die gaan over hoe een meerderheid dan nu bepaald wordt. De cijfermatige meerderheid, moet dan samen ook tenminste 50% van de Europese burgerbevolking vertegenwoordigen.


Dan ben je als Nederland, sowieso al snel weg tegenover Spanje, Frankrijk en Italië, nietwaar?


Het voorstel is verder om op meer dan honderd punten het oude verdrag te wijzigen en de unanimiteit te laten vervallen. Een meerderheid is dus nu genoeg. Geen veto meer mogelijk. Het vertelt ons dat Europa nu in staat is het beleid op tal van gebieden te bepalen. De wijzigingen voor de beleidsgebieden die worden voorgesteld in de motie 2022/2051 worden benoemd. Het gaat ongeveer elk mogelijk beleidsgebied aan. Zo ongeveer elk beleidsgebied is betrokken in het advies.


Het is een documentje van slechts 194 pagina's dat als volgt is ingedeeld:


*ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

*BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN

TOELICHTING

*ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

*ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE

*BRIEF VAN DE COMMISSIE BEGROTINGSCONTROLE

*ADVIES VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN

*BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

*BRIEF VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

*BRIEF VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

*ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

*ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

*ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

*STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN VAN DE COMMISSIE VROUWENRECHTEN EN GENDERGELIJKHEID

*INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

*HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE


Binnen de grenzen van elk land dat lid is van Europa, heeft de lokale landelijke politiek dus eigenlijk niets meer te zeggen.


Geert Wilders en de PVV zijn te laat!

Geert Wilders dus is te laat. Er zullen groepen mensen zijn die dat misschien als muziek in de oren klinkt. Maar dat betekent tegelijk ook dat de werkelijke impact van het alternatief hiervan niet tot ze doordringt. Want de PVV heeft democratisch gewonnen, maar helaas precies op de dag dat de VVD en D66 onze democratie ter ziele heeft gedragen in Europa.


En dat het een spel waar we als burgers helemaal niet in meedoen, wordt direct al overtuigend bewezen. Want de actie van de VVD om met een gedoogconstructie te komen is echt geen stunt voor aandacht of een onderhandelingstactiek geweest. Het gaat om twee dingen in partijpolitiek die niets met de keuzes en de wensen van het Volk te maken hebben.


Allereerst de partij "Renew Europa" waar de VVD lid van is. Het kan natuurlijk niet dat diezelfde VVD in thuisland Nederland gaat mee regeren met een anti-Europa partij als de PVV. Bovendien lijkt ook de aankomende NAVO baan van Rutte in gevaar te komen als 'zijn partij' in Nederland met de PVV zou gaan samenwerken. Alsnog meeregeren voor de VVD is dus helemaal niet "misschien", dat gaat helemaal NIET gebeuren!


Mevrouwtje Dilan Yeşilgöz is ook pas sinds 2014 bestuurster van de VVD, nadat ze eerder eerst via de SP en de PVDA politieke ervaring heeft opgedaan. Zij bepaald nog helemaal niets in de VVD en heeft dus geen enkele ruimte voor een eigen keus gekregen! Zij mag het "gedogen" aanbieden. Punt! Tevens een slimme zet, want hiermee vervult de VVD uiteindelijk toch een sleutelrol. Steeds opnieuw zou dan de VVD het kantelpunt bepalen of beleid door kan gaan of niet.


Feitelijk wordt hiermee de democratie volledig getorpedeerd, doordat het in de houdgreep terechtkomt van de belangen van één partij. Nota bene een afgestrafte partij, die uit ontevreden juist fors in de steek was gelaten door de kiezers. Maar we gaan meemaken dat dit de oplossing zal gaan worden. De andere optie ligt minder voor de hand, maar die is dat uiteindelijk de PVV alsnog brutaalweg buitenspel wordt gezet. Het is allemaal zó gemakkelijk te sturen...
Maar de democratie van het volk, was natuurlijk al lang ter ziele. De mening van 84% van de eigen achterban van de VVD wordt hiermee volkomen genegeerd. Overigens net als de democratische stem van miljoenen Nederlanders. Die meer dan gelijk hebben gehad met hun stem, dat wordt hiermee bewezen. En in de aankomende periode zullen er nog heel veel meer mensen achter gaan komen. Hoop ik.


Het volk, wij allemaal, hebben een ceremoniële rol. Het is volkomen voor de bühne. En dan is dit nog maar 'de kleine macht', die alleen maar over het bestuur van landen gaat. Maar er is ook nog het 'grotere' bestuur. De macht daarboven en de macht daar weer boven.


Het overkoepelende bestuur, dat over de wereld en het geld van de wereld gaat, heeft de organisaties allemaal zo ingericht vanaf de kern. We zijn het vorige deel geëindigd met de invloed van de grootkapitaal families in de oprichting van de VN. In de oprichting van de geldsysteem. De oprichting van eerst de "Verenigde Staten van Amerika" als voorbeeldmodel. Om via Amerika eindelijk de latere "Verenigde Staten van Europa" te kunnen bereiken. Want dat is waar dit in de kern om draaide. Het is een standaardmodel van bestuur en inrichting.


De Verenigde Naties is hiervan het beste voorbeeld.

Zowel de VN als de WHO zijn de machtigste allianties van samenwerking, waarbij ondertussen 193 landen zijn aangesloten. Met bindende afspraken. Zoals de VS is ingericht, zo is ook de VN is ingericht. Zo is de NAVO ingericht en zo is ook Europa ingericht. En zo wordt langzamerhand ook elk land ingericht!


De zorgvuldige voorbereiding hiervan bevond zich eerst ver buiten buiten ons gezichtsveld. Maar... nu pas zijn we zover dat we echt merken dat de 'lokale politiek' van Nederland centraal wordt bepaald. Net als die van al deze 193 landen allang centraal wordt bepaald. Het is te zien omdat het nu pas dichterbij is gekomen. Eerst met de Corona-crisis en de Bouw/Stikstof crisis, en toen de Boeren-Crisis. En nu met deze verkiezingen. Omdat het nu voor onze eigen voordeur staat en in onze eigen achtertuin gebeurt.


Amerika is in amper 500 jaar tijd, door de oude macht, het eerst gevormd naar het nieuwe model van de toekomst. Om dat model vervolgens op de Verenigde Staten van Europa toe te passen. De VS is eerst zelf definitief in de macht gebroken en onderworpen. Die demonstratie van macht is toevallig weer actueel op de Nederlandse Televisie omdat dit óók op 22 november was, maar dan 60 jaar geleden!


Dat gaat over de openbare executie van John F. Kennedy voor het oog van de hele wereld. Op 22 november 1963. Ik was daar al over aan het schrijven, in relatie met de VN, toen eerst onze Nederlandse verkiezingsuitslag actueel werd.


Maar goed, ik zal u niet laten wachten op deel 7 en die tegelijk ook publiceren! Want het is een heel verrassend inzicht, dat je niet zomaar ergens kunt vinden. Het is met de inzichten van nu, voor mij in ieder geval de overtuigende waarheid geworden. Maar u mag uiteraard zelf oordelen.


Ik dank God voor zijn sturing en zijn bevestiging voor de onderzoekende focus die ik nu ondervind in mijn huidige leven. Het grondige en gretige onderzoek zowel naar Zijn woord als met de verbinding naar de tijd waarin wij nu leven. Mijn vader, die ook uw Vader is en Hij die Alles in allen is, openbaart Zijn plannen aan iedereen wie naar Hem wil luisteren. En de rest blijft verblind zoals Hij zelf zegt. Jezus Christus.


En wel in Johannes 12:40 "Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen."


Dat zegt Jezus weliswaar in de context van de Joden in die tijd, hij gebruikt immers de verwijzing naar de profeet Jesaja . Maar Paulus geeft hierop een hele duidelijke toelichting. Hij zegt in Handelingen 28:28 "Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren."


Voor u.... is dit inzicht dus bedoeld! U kunt het zien! en daarmee omkeren op het pad dat u loopt om het pad te gaan volgen dat tot de eeuwige heerlijkheid leidt. Het pad dat u bij uw echte liefhebbende Vader brengt.
542 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page