top of page

Een wereld in "de war" of in "the war" (2)

Zoals beloofd publiceer ik zowel deel (1) en (2) om mee te beginnen. In dit deel beschrijf ik wat ik aan openbare achtergrond informatie heb kunnen vinden over de Rothschild familie.


Van de Rotschild familie wordt gezegd dat ze onaantastbaar zijn. Dat komt omdat ze al zo lang zo rijk en bekend zijn. Er is daarom al zoveel zin en onzin over hen geschreven is, dat eigenlijk niemand weet wat daarvan nog werkelijk waar is. En dat maakt dat ongeveer álles tot een complotgedachte bestempeld kan worden. Of het nu in werkelijkheid juist de zuivere waarheid is of niet, maakt dus helemaal niets meer uit.


Dus we moeten het doen met de algemeen geaccepteerd verstrekte info. Daar zitten ook verhalen bij, die mythisch gemaakt zijn, waardoor ze mogelijk hun kracht verliezen. Maar laten we daarom gewoon ons gezonde verstand gebruiken in relatie tot de algemeen bekende feiten en geschiedenis. Zullen we maar gewoon beginnen?


Op het familiewapen van de Joodse Rothschild familie is twee keer een gesloten vuist te vinden die vijf pijlen vasthoudt, refererend aan de vijf zonen van Mayer Amschel Rothschild. Volgens Wiki zou dit geïnspireerd zijn op Psalm 127: 4 "Zoals pijlen in de hand van een held,

zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd"


Psalm 127 is een psalm van de rijkste persoon in de Bijbel, de ongelooflijk rijke Koning Salomo. De verzen ervoor en erna zeggen het samen nog wat meer compleet.


Psalm 127: 3-5

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij worden niet beschaamd, als zij met de vijanden spreken in de poort."


Op zijn minst bijzonder en veelzeggend, nietwaar? Pa had duidelijk een uitzonderlijk ambitieus en visionair vergezicht in zijn buitengewone bewust opgezette plan. Hij heeft dat heel nadrukkelijk doorgegeven en ingeprent in zoons. Want zijn vijf zonen zijn elk heel bewust in een ander land geplaatst en hebben die visie van Pa verder uitgewerkt en fysiek in de wereld gezet en verankerd.


Zij hebben het familiewapen ontwikkeld en van 1817 tot 1822 zijn ze, om te beginnen, op basis van hun ontwikkelde familiewapen, door de Oostenrijkse Keizer tot de eerste trede van de Adel toegelaten. Wat later is hen ook de status titel van Baron en Lord toegekend.Naar een gebruik van oude Koningshuizen trouwden de leden van de Rothschild familie uitsluitend met Joodse familieleden binnen de 1e en 2e graad (neven en nichten) Dat is om te waarborgen dat het familiekapitaal en het Imperium nooit een lijntje buiten de familie zou krijgen. De enkeling die dit familieprotocol doorbrak moest het verder alleen doen. in ieder geval werd contractueel elke lijn met het familie imperium verbroken. Zo werd elke mogelijke inmenging voor invloed van buitenaf, geweerd.


Niet dat de ongehoorzamen, dan arm en berooid verder moesten, want elke 'de Rothschild' was ongeveer de rijkste persoon van het land waar ze leefden. Zo kunt u een verhaal vinden van Hannah (Primrose) Rothschild uit Engeland, die op 21 jarige leeftijd in één klap de rijkste vrouw van heel Engeland is, als haar vader in 1874(!) overlijdt. Haar informatie is uitgediept voor een Engelse TV serie.


Zij wordt door alle mannelijke familieleden alleen gelaten op haar trouwdag als ze dan 26 jaar jong is. Ze trouwt namelijk met de vijfde Graaf van Rosbery, Archibald Primrose ook bekend als Lord Dalmeny. De relatie wekte verbazing van verschillende kanten. Zij is Joods. Hij staat bekend als een populaire flamboyante man die, ook als een goede en humorrijke spreker, gewaardeerd wordt op de luxe jetset banketten. Hij is alleen niet echt welgesteld. Zij wel. Mag ik zeggen dat hij "toekomstig Premier-materiaal was?"


Hij is echter wel iemand van zowel buiten de familie als ook niet Joods. Dus de mannelijke leden van de familie keren haar de rug toe. Dat zegt over de mogelijke plannen echter niets, lijkt me. Zij verkeert alsnog in exclusief gezelschap, want bij gebrek aan familie, wordt zij op de bruiloft 'weggegeven' door niemand minder dan de huidige Premier van Engeland, die ook de vertrouweling van Koningin Victoria is.


Hannah wordt niet zo oud omdat ze, door een ziekte, veel te vroeg sterft op 39-jarige leeftijd. Daardoor raakt haar man de weg een beetje kwijt. Maar mede dankzij haar geld wordt hij 4 jaar later toch nog de Premier van Engeland. Zonder haar is hij echter verloren en krachteloos. Hij houdt het ambt nog geen 1,5 jaar vol en zo gaat Philip Archibald Primrose de geschiedenisboeken in als ongeveer de zwakste Premier van Engeland.


Maar goed, waar het in dit voorbeeld eigenlijk om gaat is dit meisje van 21 jaar, die in één klap de rijkste vrouw van héél Engeland wordt. En dat is in 1874 omdat haar vader overlijdt, die weer één van de vier zonen is, van de allereerste Rothschild in Engeland. Zij is dus één van de kleindochters van de allereerste de Rothschild in Engeland.


Want het was haar Opa, die pas in 1811 zijn bank in Engeland opende. Die weer één van vijf zonen is. van de grondlegger. Het gaat dan vooral ook over het opvallende tempo waarmee dat Imperium en dat kapitaal is gegroeid. Want haar overgrootvader begon het Imperium met het openen van de eerste bank in Frankfurt immers pas in 1760.


De Rothschild banken hebben een bijzonder fundamenteel kenmerk. Pa, Mayer Amschel, de grondlegger van het bankenimperium, ontdekt dat de grote macht en het geld te vinden is in het uitlenen van geld aan landen. Aan Edelen en Koningen en andere Magistraten, zeg maar. En dat het bijzonder lucratief wordt als er partijen in oorlog zijn, en die dan geld nodig hebben om het vol te houden of te winnen. Zo werden zij een exclusieve partij bovenin het werelddomein van de macht, de macht waaraan zij hun geld uitleenden.


Ik vraag u nog even de eenvoudige heldere waarheid van de Bijbeltekst in deel (1) nog even in gedachten te nemen. "Wie geld leent, wordt een slaaf van zijn geldschieter" Dat zou impliceren dat als de machten en de heersers, van die wereld, hun geld leenden bij de Rothschild's, zij degene waren die de voorwaarden konden stellen, nietwaar? En zij dus de 'feitelijke' heersers van die wereld waren.


Een fortuin door voorkennis van de Slag om Waterloo

Een bekend verhaal is het lijntje tussen de Engelse en de Franse tak van de Rothschild familie, die hen in de oorlog tegen Napoleon, schatrijk maakte. Een snelle exclusieve koerier tussen hen beiden, was 24 uur eerder met het nieuws of de slag om Waterloo gewonnen of verloren was. Die kennis deelde hij niet, maar de Engelse Rothschild begon zijn staatobligaties op de beurs te verkopen. Daarmee wekte hij de indruk alsof hij dacht dat Engeland deze veldslag verloren was.


Zijn voorbeeld werd gevolgd door andere handelaren in de veronderstelling dat de Rothschild informatie had die zij niet hadden, waardoor er al snel een sneeuwbaleffect ontstond in de verkoop. De koersen kelderden omlaag. Vervolgens kocht hij echter in het geheim via handlangers en medewerkers al die waardeloos geworden aandelen weer op. Voor de gevallen lage koersen. Toen het nieuws van de gewonnen slag de volgende dag, Engeland en de beurs bereikte, schoten de koersen omhoog en verdiende hij in één klap hiermee een exorbitant fortuin.


Een beruchte, pompeuze uitspraak in 1815 van Nathan Mayer Rothschild is ook veelzeggend in dit onderwerp. Vertaald:

"Het maakt mij niet uit welke marionet op de troon van Engeland wordt geplaatst om het rijk te regeren waar de zon nooit ondergaat. De man die de Britse geldhoeveelheid controleert, controleert het Britse Rijk, en ik controleer de Britse geldhoeveelheid."

Deze onbeschaamde koude en hooghartige uitspraak die, kwam wellicht voort uit frustratie door het anti-semitisme waarmee hij ook doorlopend werd geconfronteerd. Helaas voor de familie, kan deze fameuze uitspraak niet meer ongedaan gemaakt worden. Maar het zegt ongeveer alles over wat ik duidelijk wil maken.


Namelijk dat de snelle groei van de enorme machtspositie van deze bankiersdynastie buitengewoon uitzonderlijk is. Want het imperium moest, toen deze zoon Nathan Mayer die uitspraak deed, amper 55 jaar eerder nog beginnen. Dat was door zijn vader opgezet in Duitsland, toen hij zelf nog niet eens geboren was.

Zijn vader Mayer Amschel Rothschild was een Joodse geldschieter in Frankfurt am Main, die het Banken Imperium opricht. De familielijn gaat terug tot 1577. Maar Mayer Amschel (1744) is de zoon van een geldwisselaar of geldhandelaar en hij wordt zelf de Joodse bankier voor de nobelen en de rijken. Hij is financieel adviseur van de Landgraaf van Hesse-Kassel van het Holy Empire of Rome. (Nu Duitsland) Als "tussenpersoon" voor de Britse Regering subsidieert hij de oorlogen van de Europese vorsten tegen Napoleon.


Wij zullen wellicht nooit weten welke uitzonderlijke afspraken zijn ingewilligd, maar Pa zet in ieder geval hele duidelijke lijnen uit voor de start van zijn imperium in heel Europa. Doordat zijn vijf zonen in vijf verschillende landen een bank vestigen. We laten nog even in het midden of dit later de Centrale Banken van die landen worden. (Even voor de duidelijkheid: Een "Centrale Bank" is de bank die het exclusieve recht heeft gekregen om de valuta van een land te mogen drukken en uitgeven en controleert dus de controle over de financiële huishouding van een land)


Het Vaticaan onder financiële controle van de Rothschild's?

In de eerste helft van de 19e eeuw zou de Rothschild familie via de Franse tak, ook de financiën van de Katholieke Kerk in beheer hebben gekregen, of hebben overgenomen. In ieder geval is bekend dat de eerste keer dat er heel veel geld is geleend aan het Vaticaan, in 1831 is geweest. Dat was in die tijd een onderwerp dat heel veel stof heeft doen opwaaien en kwaad bloed heeft gezet. Niet in het minst omdat de Rothschild, een "Jood" was en daarom de hoogst uitzonderlijke toestemming kreeg om niet de voeten van de Paus te hoeven kussen, maar dat hij het bij het kussen van de ring mocht houden.


De oudste zoon, Amschel Mayer, mocht de bank in Duitsland van vader in Frankfurt leiden. Salomon Mayer opent de bank van Oostenrijk in Wenen. Nathan Mayer opent zijn bank van Engeland in Londen. Karl Mayer opent die van Italië in Napels en tot slot opende Jakob Mayer zijn bank van Frankrijk in Parijs.


De zoon van deze laatsteJakob (James) Mayer Rothschild, is de feitelijke oprichter en initiatiefnemer van de huidige staat Israël. Wist u dat?


De Rothschild's hebben de Staat Israël veroorzaakt

Het is een interessant verhaal en als u dat interesseert kunt u dit lezen in de eerste delen van mijn serie "Het begin van een Nieuwe Wereld" (deel (2) en (3). Baron Abraham Edmond Benjamin James de Rothschild staat bekend als de weldoener van Israël. Hij is al zo'n 70 jaar eerder met zijn project gestart. Hij heeft de vestiging van de Staat zelf niet meer meegemaakt. Maar de verklaring waarmee in 1948 de onafhankelijkheid van de Staat Israël werd uitgeroepen, werd in ieder geval ondertekend aan.... de Rothschild Boulevard in Tel Aviv.


Dat ik het verhaal van deze familie onder de aandacht breng, is omdat het belangrijk is voor een beter begrip van de wereld waarin we nu nog altijd leven. De lijn terug in de recente geschiedenis is nog altijd best duidelijk te volgen. Ondanks de dikke mist die in de loop van jaren is opgetrokken blijft er natuurlijk wel veel openbare informatie aanwezig. Dat kan nu eenmaal niet verborgen worden, vanwege hun bewegingen in de opperste jetset. Maar.... ondanks hun exorbitante rijkdom is de Rothschild familie er uitstekend in geslaagd om toch 'low profile' te kunnen blijven.


Zij zijn in mijn beleving een spin die een heel web om zich heen hebben geweven van samenwerkende partijen die in hun belang op de voorgrond treden. Handig duwen zij anderen in de spotlights en blijft de familie in het donker achter de coulissen verborgen. Zij zijn immers ook niet voor niets onaantastbaar, nietwaar? Zo hebben zij al vroeg na de strategische samenwerking (Geld en Olie) met de, veel luidruchtiger, Amerikaanse Rockefeller familie, die ook sluw de spotlichten gegeven die ze graag zochten.


De handtekening van de Rockefellers is dan ook overal veel nadrukkelijker te vinden dan die van de Rothschild's. Maar uit de geschiedenis is bekend dat de relatie met de Amerikaanse oliefamilie de Rockefellers, heel nadrukkelijk op het initiatief van de Rothschild's is ontstaan. En dat die relatie sterk verbonden is geworden en gebleven is, ook.


De lijn naar de "Verenigde Naties"

De ongebreidelde macht van Geld en Olie samen, bracht een monopolistisch machtsblok die een onoverkomelijke barrière betekende. Zonder dit blok aan je kant, of zonder hun goedkeuring, geen handel. In het volgende deel gaan we daarom verder met de League of Nations, de zgn. Volkenbond. Omdat die met grote inbreng van de Rockefellers is ontstaan, dat later vervolgens in de VN is opgegaan.


Dat lijkt mij weer boeiend genoeg. Gaat u met me mee naar het volgende deel?60 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page