top of page

De Complot paradox

Wat als een clandestiene samenzwering juist de openbaring vertolkt?


In mijn reis door de kennis om verder en dieper tot geloof te komen, stuit ik soms op bijzondere informatie. Ervaar ik bijzondere gebeurtenissen. Constateer ik dat situaties geen toeval kunnen zijn. Soms verteld een emotie in mij, wat de beleving van een moment is. Wat een video, informatie, muziek, geluid of een stukje tekst, te lezen of te luisteren, met mij doet. Een plotselinge snik, een huivering, een brok in de keel of mijn hart dat figuurlijk een sprongetje maakt, als het lijkt of ik iets begrijp in het onderzoek wat ik doe.


Het zegt ieder ander niets. Het zegt jou niets. Het is niet eens een waarheid. Want ik kan een ander nooit laten zien en laten voelen, wat er zich in mijn hoofd en lichaam afspeelt op momenten. Bovendien zal iemand anders in een gelijkwaardige situatie, zelf wel iets heel anders kunnen beleven. Zelfs als we dezelfde situatie samen beleven. Het zijn immers mijn eigen gedachten waarmee ik aan mijzelf een situatie onder woorden breng, een voorval beschrijf of een koppeling maak met een herinnering.


Dat maakt precies wat ook voor 'geloven in God' geldt en wat daarom zo moeilijk lijkt om over te brengen aan anderen. Mijn persoonlijke constatering dat iets geen toeval kan zijn, maar in mij gelegd of gebracht is, kan immers niemand bekrachtigen. Is dat zo, of is het alleen voor mij zo?


Dat betekend dat het enige wat ik kan doen, is het beschrijven. Zo goed als ik kan. En hoe beter mijn pogingen en hoe beter ik in staat wordt gesteld om iets van 'herkenning' bij iemand op te roepen, of om een gevoel van verlangen te veroorzaken, hoe gemakkelijker de aanvaarding van acceptatie zal worden. Maar zelfs dán, ben je volledig afhankelijk van de ervaringen van die ander en of je dan daarin wel zult kunnen verbinden.


Gelukkig kan al wie gelooft, dat uit handen geven. In het vertrouwen dat je mag leunen op de almachtige kracht van God. De Heilige Geest die voor ons op aarde is en zijn werk zal doen, wanneer dat oprecht gevraagd wordt. Die op momenten zomaar een grotere wijsheid in je kan brengen dan normaal bij je past, als dat voor een situatie zo bedoeld moet zijn.


Begrijp me wel heel goed, dat ik hiermee juist niet wil aangeven dat ik daarom al op voorhand achterover leun. Dat ik dan onverschillig ben of wat ik wil vertellen, wel overkomt of niet. Dat als ik dan iets gezegd of verteld heb, het verder niet meer bij mij ligt. Dat ik uit gelovige hoogmoed, zou denken: "Als ze niet willen horen, dan maar niet!" Die nonchalance is immers al een symptoom van armoede in deze samenleving, zoals ik in mijn vorige blog al uitlegde.


Want het mooie is dat ik daarin kan oefenen en groeien, met geduld, wijsheid en bedachtzaamheid. Net als jij. En als ik mijn best doe om daarin te groeien, zal ik vanzelf meer op een ander gericht zijn. Dat is het mooie van wat mij oorspronkelijk raakte in Spreuken 2 en dan met name vers 10 en 11. "Ja, in je hart zal wijsheid komen, en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen." (de Herziene Staten Vertaling)


En met de oneindige wijsheid uit de schrift en de ondersteuning van de Heilige Geest, zal ik de boodschap steeds beter kunnen omzetten naar begrip terug, als ik jouw taal gebruik. Hoe mooi wordt dat uitgelegd in 1 Korintiërs 2:11: "Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen."


Ik begrijp dat deze tekst wellicht heel anders bedoeld kan zijn, maar het geeft toevallig zo goed weer wat ik bedoel. Namelijk dat we tot elkaar spreken van mens tot mens, maar dat om het Godsbesef in jou te raken, daarvoor ook Gods Geest nodig zal zijn. En met groeiende wijsheid, inzicht en bedachtzaamheid, zal ik steeds beter weten wanneer en hoe, ik het beste kan spreken.


Maar goed, dat gaat niet op voor een blog of een artikel. Dat komt aan je voorbij op een moment dat ik niet kies. Dus wees er dan alert op, wat het met jou doet. Of je er iets bij voelt, want ook dat kies ik niet. Maar als, dan is het misschien geen toeval.


Ik houd van taal, ik houd van schrijven, van een verhaal vertellen en overbrengen. Ik schrijf liever dan dat ik praat. Het is niet zo, dat ik dan moeizaam of onderontwikkeld spreek, hoor. In mijn vorige leven als Ondernemer, was ik groepsleider, trainer en coach in gesprekken en moest ik in periodes soms wekelijks presentaties geven aan groepen van tussen 10 en 20 personen. Maar als ik rustig kan schrijven, dan is bij mij de bedachtzaamheid direct alvast een stukje sterker en zijn de inzichten die ik daarmee tegelijk op doe, ook veel sterker.


Ik hoop dat ik jou dan nu mag raken, door mijn inzichten of ontdekkingen met je te delen. Dat ik in staat mag zijn om de grootheid van God zo toegankelijk en zo enthousiast aan je te brengen, dat je de misleiding van deze maatschappij van je af kunt werpen. Dat je ondanks die misleiding en de sfeer, die in onze samenleving over het geloof is gelegd, toch iets vrijer de oorspronkelijke aantrekkingskracht er doorheen zult kunnen zien. Dat je gaat voelen wat ook jouw doel is op deze aarde en van welke grootheid je deel mag uitmaken. Dat je een daarmee verbinding maakt die voor altijd je leven zal redden.


Het is een lang intro voor twee bijzondere boodschappen die ik deze week tegenkwam en waarvan ik nu de eerste hierin graag met je wil delen. Maar dat was om mijn bedoeling zuiver aan je over te brengen. Omdat het een belangrijke boodschap is. Deze eerste, geeft wat mij betreft, een magistraal inzicht in de macht en de kracht van God. Het bewijs van het grote overzicht dat Hij heeft en hoe daarmee onze nabije toekomst zich precies zo ontvouwt als het al voor ons was opgeschreven. Dat het zo bepaald is en je dat alleen maar hoeft te zien om het te geloven.


In dit geval gaat het om de macht die hij demonstreert door de personen die worden gebruikt in zijn plan. Mensen die juist bezig zijn met een duister Complot. Die een samenzwering tegen Hem en zijn schepping smeden en uitvoeren, maar geen idee hebben dat zij deel uitmaken van een al bestaand plot.


De Paradox die ik zie is dat God een Complot, 'om' plot. Dat iets dat kwaadaardig is, ten goede kan dienen, terwijl het lijkt of dat niet kan. Misschien is de C van Christus, die daar nog voor staat, toeval? Maar dan wordt het dus; Christus Omplot het Complot wat tegen Hem is gericht. Is dat niet prachtig? In mijn blog van Kajafas en Poetin, (om die te lezen klik hier) deed ik al de aanzet voor die bewering. In de Bijbel is nog heel veel meer bewijs. (Ik geef je verderop onderaan een link)


Maar deze is ook op zijn minst opzienbarend. Hiervoor gaan we eerst terug naar Jezus die op de Olijfberg in gesprek is met zijn discipelen. Zij vragen aan hem of hij hen wil openbaren hoe ze kunnen weten wanneer Hij zal terugkomen of wat de tekenen zijn, die het einde van deze wereld betekenen. Hij geeft in Mattheüs 24:14 het volgende antwoord:

"En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen."

Dat is zowel een duidelijk als een onzeker antwoord. Wanneer is dat dan? In ieder geval is wél duidelijk dat iedereen de gelegenheid zal krijgen om kennis te maken met het Woord, het Evangelie. Let op: Dat ben jij nu ook, die dit leest! Maar pas als dát gebeurt is, zal de wereld tot een einde gebracht worden. En Hij gaf zijn discipelen na de wederopstanding en zijn verschijning aan hen, dan ook de opdracht om hiermee te gaan beginnen.


In Markus 16:15 "En hij zij tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." En in Lukas 24:47-49 wordt het wat uitgebreider verwoordt: "En in Zijn naam, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden."


Jezus heeft zoals gemeld in de Bijbel 'hun verstand geopend zodat zij de schrift begrepen' en hen vervolgens de Heilige Geest ingeblazen voor hij werd opgenomen in de Hemel. En vanaf toen zijn zij degenen geweest die daarmee begonnen. En dat is nog altijd zo tot nu. Vanaf dat moment was het Evangelie namelijk niet meer exclusief voor Israël, maar voor alle mensen op de hele wereld. En er zijn vele organisaties nadrukkelijk mee bezig om tot in de verste uithoeken van de aarde het Evangelie te verkondigen.


Soms met gevaar voor eigen leven, maar vastberaden. Aan nog onbekende stammen en kleine volkeren, zoals bijvoorbeeld de Taklimakan-Oeigoeren, een volk van zo'n 300 personen, wiens bestaan pas eind vorige eeuw is ontdekt. Maar ook in landen met vele inwoners, met een andere cultuur en achtergrond is dat soms ingewikkeld. Zoals de Shaikh in Bangladesh, bijvoorbeeld. Daarvan waren een kleine 10 jaar geleden nog zo'n 128 miljoen mensen niet bereikt. Velen leven in onherbergzaam terrein, waar het reizen moeizaam en gevaarlijk is.


Maar die situatie is ingrijpend veranderd. Met de komst van digitale en mobiele technologie, met een bijzonder hoge ontwikkelingssnelheid. Er is immers een groepering bezig om de wereld te veroveren, te onderwerpen en te knechten. Die de mensheid wil vernietigen. En daarvoor is de benodigde technologie met ontzagwekkende intensieve inspanningen, over de hele wereld verspreid.


Dat is begonnen met het software programma Microsoft van Bill Gates, nietwaar? Zijn besturingsprogramma was als eerste diep gepenetreerd in de wereld. Wat daarna opgevolgd is door de technologie van de mobiele telefoon, met een nog grotere penetratiegraad. De smartphone. Niet meer weg te denken uit deze wereld. Logisch, want de smartphone moet immers het apparaat worden waarin ons besturingssysteem wordt voorbereid.


Die moet in elke uithoek van de aarde zijn werk doen. Precies! Letterlijk. Net zoals de boodschap en de opdracht van Jezus aan zijn discipelen op die bewuste dag!


En dat kan. Want de wereld is in een moordtempo, figuurlijk kleiner geworden. Kent amper nog geheimen. Want de techniek om de hele aarde te kunnen bespieden vanuit de ruimte, is uiterst geavanceerd geworden. Helder en duidelijk, tot op elke gekozen vierkante meter, maakt dat alles kan worden blootgelegd en geregistreerd vanuit de ruimte. En die technieken maken het immers ook mogelijk dat een signaal van boven de aarde, voldoende is om ook in een onontgonnen gebied, toch te kunnen communiceren.


Zo zijn er ook een aantal samenwerkende organisaties die, met een online bijbel app, de wereld via de smartphone kunnen bereiken. De grootste is die van YouVersion. De Holy Bible. Die is ondertussen in 1400 talen(!) beschikbaar. Maar omdat niet elke wereldbewoner kan lezen, is in samenwerking met Faith comes by Hearing deze bijbel van YouVersion ook beschikbaar gemaakt om te luisteren. Geloof het of niet, ook dat in al 1200 talen.


Van de 261 landen die de CIA in haar World Factbook heeft geregistreerd, hebben er 236 al vaste toegang tot Internet. (En dat is gedateerde informatie, soms voor het laatst vastgelegd uit 2018) In 220 landen hebben mensen een mobiele aansluiting en abonnement. Dat is zelfs in Noord Korea, 15 op 100 mensen. Hetzelfde Noord-Korea waar toch ook het Evangelie al jaren is doorgedrongen. Het Evangelie indringender wordt beleefd dan elders, omdat Christenen daar tot de dood toe, op worden vervolgd. Het potentiele bereik van 7,5 miljard mensen heeft na de afgelopen 10 jaar de 95% bereikt en het doel is om de volledige 100% te bereiken binnen de aankomende 5 jaar.


En laten we wel wezen, hoe lager de effectieve dekking in een gebied met een smartphone, hoe belangrijker de houder van de ene smartphone op 10 of 15 mensen wordt, nietwaar? In samenlevingen die digitaal communiceren niet gewend zijn, is het bereik van zo'n bijzonderheid als iemand met een smartphone, feitelijk groter. Juist in de afgelopen periode heeft de Corona-crisis het bereik versneld. Is de wereld door de globalisten gedwongen meer mondiaal te communiceren en heeft ongeveer niemand op de wereld dit onderwerp gemist. Zo zal het ook gaan met het Evangelie dus.


YouVersion registreert dat na het recordjaar 2020, de stijgende lijn zich in 2021 doorzet. Allereerst is het stijgende gebruik vanwege lockdowns en gesloten kerken, daarna niet meer gedaald. Maar werden ook de grootste stijgingen van downloads en gebruik, gemeten in de regio's Centraal Afrika en Zuid Azie, (waar zich ook de minst bereikte landen bevinden) In elk van deze regio's waren bijbelteksten delen, video's afspelen en zoekactiviteiten het gehele jaar hoger dan ooit eerder. Met bijvoorbeeld een toename van downloads en gebruik van 49% in Congo, en een 69% toename in Pakistan.


Is het niet geweldig dat de plannen binnen de lijn van de Eugenetica, waar ook Bill Gates toe behoort, die als doel hebben de wereldbevolking tot 500 miljoen terug te brengen, nu gebruikt wordt om hun eigen einde te veroorzaken? Met gebruikmaking van de ontwikkelingen van de tegenmacht, wordt de profetie in werkelijkheid net zo waar als het al opgeschreven is. Verbazingwekkend hoe het werkt nietwaar? De bijzondere manier ook hoe het werkt. Dat God als de Allerhoogste, altijd een stap voor ligt en het Complot tegen Hem, kan Omplotten.


Ondanks dat ze al verloren hebben, het staat immers al beschreven, gaan ze door. Ondanks dat juist nu de kwaadaardigheid van de Elite zich zo explosief openbaart zet gmensen net zo explosief aan, om te gaan zoeken naar de waarheid. De Complot Paradox, nietwaar?


De wens van globalisten om de mens te willen digitaliseren en zijn brein over te nemen is geen geheim meer, toch? Maar ook de fundamentele wens om de wereld te willen ontvolken terug naar 500 miljoen mensen uit de kern van de Eugenetica is algemeen bekend. Is het dan toeval dat juist in dit tijdperk, waarin de keuze zich hierdoor juist steeds sterker toespitst tot aansluiten bij Goed of Kwaad, dit dan terugkomt in de cijfers?


Ik geef toe, het is een wat globale berekening, maar wel actueel. Maar net zo globaal, zoals zij zich waarschijnlijk niet druk zullen maken over 100.000 meer of minder mensen, nietwaar? Maar...

500 miljoen mensen op de 7,5 miljard mensen, die zich momenteel op aarde bevinden, is nu wél een verhouding die, in procenten, het getal 6,66 geeft.


Maar goed, dat terzijde wordt namelijk heel veel duidelijk nu. En in een razend tempo. Dat duidt op de vervulling van de profetieën, zodat wij voorbereid kunnen zijn. Maar waarschuwen doe ik de tegenmacht hier niet mee. Zij spreken immers de taal van God niet. Daarbij zijn ze ook niet in staat die binnen te laten komen. Kortom; zij komen of van een andere bloedlijn of geloven zó overtuigd in een heel andere macht, dat zij zo doof en blind zijn voor de boodschappen en openbaringen van God.


Dat is trouwens werkelijk zo! Jezus geeft dat namelijk in de Bijbel aan als hij in Johannes 8:43 tegen de Farizeeërs zegt: "Waarom begrijpt u niet wat ik u zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen." (en nog ter verduidelijking de 1e regel van vers 44 waarin Hij de bloedlijn aanduidt: "U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen....") Waarna Jezus het iets verderop in vers 47 nog eens extra bevestigd: "Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u Mij niet, omdat u niet uit God bent."


En zo wordt, precies zoals alles al is opgeschreven, nog steeds volledig volgens plan de toekomst uitgerold met een zekerheid alsof het al gebeurd is en dit het verleden betreft. Maar dat is precies de grootheid van God. Zijn alomvattende inzicht waarmee Hij woord houdt aan wat hij zelf aan ons in het Woord heeft geopenbaard. Met Zijn ondoorgrondelijke wegen, waarmee hij, de wedloop van de tegenmacht om zo snel mogelijk alle mensen te willen bereiken, gebruikt (of bestuurd) zonder dat zij zich er zelf van bewust zijn en een totaal omgekeerde agenda hebben.


Met dank voor de inspiratie van dit blog die ik uit de preek van afgelopen 6 februari haalde, van Dominee Orlando Bottenbley in Amsterdam. (Bekijk via YouTube deze dienst van 6-2-22)

Ik kende deze man helemaal niet. Nooit eerder van gehoord. Deze video was ik gewoon eerder op de dag tegengekomen. Het thema viel me op en had ik onthouden om later te gaan kijken. Wat ik ook heb gedaan toen mijn vrouw haar nachtdienst werkte.


Maar is dit dan toeval? Dat ik namelijk daarna, toen ik die naam noemde aan mijn vrouw, zij aangaf dat ze hem persoonlijk kende, met hem samen de uitvaart van iemand had gedaan, en hij eigenlijk degene was die haar, een soort van opnieuw, inspireerde en even 'terugzette' op het juiste spoor van het geloof? Is dit toeval? Dat mag je helemaal zelf bepalen, ik voel er in ieder geval wat meer en wat groters bij, dan dit toeval te noemen.


Dan laat ik je ook nog graag kennismaken met een heel andere bijzondere ervaring. Dat betreft de prachtige en ontroerende diepte in de woorden van de Canadese schrijver en psycholoog Jordan B. Peterson, als hij de volheid van het geloof onder woorden wil brengen. Op bijzonder integere wijze, erkent hij in de juiste woorden hoeveel groter dit is dan hijzelf. Soms heeft iets, zo'n moment, gewoon iets heel indrukwekkends.


Maar gezien de lengte al van dit blog, is dat dan voor het volgende artikel. Schrijf je in zodat je een melding krijgt, zodra er weer een nieuw blog gepubliceerd wordt.


Ter afsluiting wens ik je de ontdekking van intense bevrijding. De genade van bijzonder heilzame en gezonde vrede en rust in je leven. Juist door een persoonlijke kennismaking met de kracht van vergeving naar uw omgeving, in uw eigen hoofd. Zoals de wijze boodschap in Kolossenzen 3:13 zegt:

"Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven."

Zou er voor ons mensen iets belangrijker kunnen zijn om haatdragend over te blijven dan het offer van Jezus die het kwaad van de hele wereld verzoende? 2 Korintiërs 5:19

"God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd."

212 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page