top of page

Het verhaal van Kajafas, Poetin en meer

Ik noem dit stuk de Kajafas Vergelijking. Voor wie het wil zien, is de finale strijd om de macht over de mens en de aarde zichtbaar. Voor vele onwetenden lijkt het onzichtbaar, of geniepig ver op de achtergrond. Dat komt omdat het zich op een totaal ander niveau afspeelt dan waar wij als mensen van op de hoogte worden gebracht. Maar het is duidelijk genoeg voor wie durft te geloven dat de toekomst al bekend is gemaakt en dat deze strijd al is gestreden, omdat het voorzien is.


God spreekt, bevestigt en openbaart zijn Woord door allerlei mensen. Die kunnen evengoed afgrijselijke heidenen zijn, als dat het profeten zijn die de toekomst voor ons al hebben benoemd en opgeschreven. God brengt in de geschiedenis mensen op een tijdpad bij elkaar die de profetie uitvoeren. Of ze dat nu willen of niet, want ze zullen dat zelf niet eens weten.


Lang geleden was dat Kajafas. Heel in het kort is Kajafas de Hogepriester ten tijde dat Jezus een bedreiging lijkt te zijn voor de macht van het corrupte korps Farizeeërs. Als Hogepriester is hij ook de voorzitter van het Sanhedrin. Het hoogste rechtscollege van die tijd. Met zijn bijzondere opstelling en reactie ten aanzien van het 'knelpunt' Jezus, bepaalde hij indertijd dat de profetie, zoals deze was voorspeld, ook zijn beloop ging hebben. Jezus zou gevangen en gedood mogen worden, want Kajafas profeteerde dat het de moeite waard zou zijn als één man zou sterven om het volk en het geloof te redden om hen weer bij elkaar te brengen.


Kajafas is de langstzittende Hogepriester geweest. Hij misbruikte zijn ambt en zijn nauwe banden met Pontius Pilatus, die de Romeinse Stadhouder van Judea was. Zij mochten immers, in ballingschap, zelf geen mensen ter dood veroordelen en hadden daarvoor de toestemming en de medewerking van de Romeinen nodig. Die, zoals blijkt uit het handen wassen in onschuld, uiteindelijk helemaal niets begrijpen van de bizarre rechtsgang zoals tegen deze overduidelijk onschuldige man werd uitgevoerd, maar er al tot over de oren in betrokken zijn geraakt.


En zo geschiedde het via een best opvallende en uitzonderlijke manier dat wat Jezus moest volbrengen ook ten uitvoer werd gebracht. Dat komt omdat het al zo bedoeld was en zo ook het bewijs voor het nageslacht bewaard blijft om het geloof sterk te houden.


Het was het plan dat alle mensen op deze aarde, toen en voor alle mensen die nog geboren zouden moeten worden tot aan de tweede wederkomst van Jezus, in één keer zou redden. Hen zou vrijmaken van hun zwakke wankele trouw aan hun Schepper en hun doorlopende gedienstig gewillige medewerking en onderwerping aan de verleidingen van het kwaad. Hen zou verlossen van alle zonden die er daardoor waren en die nog gemaakt moesten worden. Zeker belangrijk genoeg als onderwerp om apart te behandelen.


Maar voor nu wil ik dan bijvoorbeeld ook wijzen op andere bijzondere gebeurtenissen in de tijd en hoe Gods tijdlijn in stand blijft. Als een totale verrassing komt er, in een reeks van Presidenten in Amerika die tot een gevestigde orde behoorden en naar die plek geholpen zijn, er ineens een ongelooflijke dissident tussendoor. Ene Donald Trump. Je mag van de man vinden wat je wilt, maar standaard was het allemaal niet. Toch heeft hij alles overleefd en een bijzonder roerige termijn volgemaakt ondanks dat er al de eerste 100 dagen na zijn inauguratie werd gesproken over het opstarten van een impeachmentprocedure.


Hoe bijzonder is het en wat een mirakel dat juist hij met één hele grote duw de onzekerheid van vele gelovigen wegnam. Hoe de tijdlijnen opgeschud werden en die ineens weer op koers lagen. Het wonder van de effectieve erkenning van Jeruzalem als Hoofdstad van Israël en de verplaatsing van de Ambassade is een omwenteling geweest. Een omwenteling van Bijbelse proporties waar het Israël aangaat. En Israël vertolkt een sleutelrol in de wereldgeschiedenis en de toekomst van de aarde in de Bijbel. Ook een bijzonder boeiend onderwerp op zich.


Sinds 1995 was al vastgelegd dat dit gebeurd zou moeten zijn voor 1999. Alle Presidenten van de VS in die tussentijd hebben zich hun vingers er niet aan gebrand. Bill Clinton niet, George W. Bush niet en Barack Obama niet. Die allemaal, zoals we nu inmiddels weten, uit een en hetzelfde machtkokertje van de Loges kwamen rollen. Net zoals de bejaarde marionetgrap Joe Biden, met wie deze orde in de machtslijnen op de achtergrond, weer braaf is hersteld.


Misschien goed om hieronder dan ook heel even de bijzondere boodschap van Poetin in je op te nemen. Een boodschap die de situatie in het einde der tijden bevestigd zoals het in de Bijbel al wordt beschreven. De normvervaging die onder druk van de elite wordt doorgevoerd. De normvervaging die onze morele normen en waarden zodanig diep ondergraven, dat we liederlijke wezens worden. Let op: Ik ben niet hiermee voor Poetin en zijn oorlog. Net zo min als ik een fan ben van Trump. Ik geloof in een heel andere leider. Maar ik luister naar de boodschappen zelf en hoe zij de Bijbelse profetieën bevestigen en dit is er wat mij betreft één van.We weten immers dat deze man zich binnen de gelederen van de Elite bevond. Dat hij een Young Global Leader van het WEF was. Hij weet dus, niet alleen als leider van een Nucleaire mogendheid, maar sowieso in het geheel al, dus meer dan de gemiddelde leider over welke plannen er worden uitgevoerd. Het zou net zo goed nog kunnen zijn dat hij alsnog onderdeel is van het Elitaire plan en doet wat hem wordt gevraagd om de onrust in de wereld op een hoog niveau te houden.


Maar, hoe dan ook, komt hij hier met een verklaring waarin hij aangeeft dat de kernwaarden van het geloof en het Christendom in de "Westerse wereld" worden opgegeven, weggegeven en verlaten. En dat er dan niet anders kan dan dat er een anarchistische wereld overblijft.


Hij duidt ook een groep mensen. Een 'niveau' die dit moreel verwerpelijke gedachtengoed ook nog eens aan de rest van de wereld wil opdringen. En die analyse strookt volledig met wat er in de Bijbel wordt gemeld.


Het is onderdeel van de beweging naar New Age op het gebied van alles. Een nieuwe wereldregering, met een nieuwe wereldreligie. De voorbereidingen, ook hiervoor, zijn in volle gang en net zoals het verplichte vaccinatiepaspoort in 2022 werkelijkheid zal worden, wordt ook in 2022 het eerste religieuze joint venture ship geopend in Abu Dhabi. De uitrol van de agenda op vele vlakken is van een machtige en bijzonder omvangrijke orde.De macht wordt gegrepen en de mens wordt wereldwijd tot een slaaf getransformeerd. Wie aan dat doel twijfelt, heeft zijn hoofd in het zand. En voor die mensen, hieronder dan een samenvatting met een greep uit de acties die gaande zijn. Al veel langer voorbereid dan wij mensen ervan op de hoogte zijn. Maar het gaat wel over ons.


Als je de onderdelen van mijn video op LinkedIn volledig wilt bekijken kan dat via deze twee linkjes hieronder. Van en met dank aan DVO (De Vrije Omroep)

Wie denkt dat dit te stoppen is, begrijpt niet dat het juist de bedoeling is dat het zo moet gaan. Dat is wat ik je juist met dit bericht probeer te vertellen. Het moet zo verlopen, om tot het einde te kunnen komen.


Omdat dit precies is wat er niet zal gaan gebeuren. God stopt het en wij weten al hoe! Alleen nog niet wanneer, maar daarvoor moeten we wel klaar zijn.


"Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige." Openbaring 1:8


Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." Johannes 8:12


Johannes 14:6 "Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, en de waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."

692 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page