top of page

Waarom relaties niet zonder God kunnen (3)

De onverwachte overeenkomst met willen afvallen in gewicht en succesvolle relaties


Ik hoop dat u zich door deel 1 en 2 heeft kunnen worstelen. Als u dat gelukt is, dank u wel! Maar er komt natuurlijk nog meer. Dit is nu eenmaal het meest intrigerende onderwerp als je het goed beschouwd. En gedurende het schrijven en het onderzoek ontstaan er eigenlijk 'on the spot' doorlopend nieuwe inzichten. Ik ga het daarom ook beschouwen als een dossier en dat vanaf nu in meerdere verschillende hoofdstukken publiceren.


Er grijpt hier namelijk zóveel in elkaar, dat je het nu eenmaal niet uit in drie zinnen kunt uitleggen. Alhoewel dat in de kern wel zou kunnen, want zo simpel is het eigenlijk wel. Maar goed, dat geloven we gewoon niet zo gemakkelijk en we willen dat graag meer overtuigend hebben aangetoond, nietwaar?


Nou, dat gaat ook gebeuren. Dus loop nog even verder met me mee op deze reis, alstublieft.


Maar wat is dan nu die onverwachte overeenkomst met willen afvallen (?) Dat lijkt een opvallende vergelijking, nietwaar? Nou, ook die ga ik je uitleggen. Dat komt omdat de achtergrond en de basisprincipes erg veel op elkaar lijken. Het lijkt op een symptomatisch probleem dat zich in onze maatschappij over veel meer gebieden uitstrekt. En dat wordt ook treffend duidelijk op het gebied van voeding in relatie tot onze gezondheid.


Dus dit wordt tussendoor eerst een hoofdstukje voeding. Met name omdat in mijn beleving de achtergrond ervan meteen ook een hele goede vergelijking is met hoe dat precies zo werkt in onze relaties, maar ook hoe dat zit in onze maatschappij. Als u daar geen behoefte aan heeft dan kunt u hier stoppen, maar dan hoop ik dat u nog wel weer terugkomt voor het volgende hoofdstuk.


De kracht van de eenvoud

In mijn tijd als lifestyle coach, drong ik ook al vaak aan op de terugkeer naar de bron. Ik pleegde een soort van eenvoudige drie-eenheid neer te leggen als de basis van het begrip over afvallen, voeding en leefstijl. Die wat mij betreft ook op de basis teruggreep. En ik zie nu pas in, hoe dicht dat, ook toen al, bij de kern lag. De kern die ik nu, in de volledige breedte, ten volle mag ontdekken.


Zonder dat ik destijds in mijn dagelijkse leven ook maar IETS deed met geloof of de Bijbel, geloofde ik al wel met overtuiging in de kracht en de dienstbaarheid van de natuur voor onze gezondheid. Was ik een conservatief? Geen idee, ik denk het niet. Ik zag, denk ik, gewoon heel scherp wat in de kern de waarheid was, vanuit alles wat ik over voeding, psychologie. fysiologie en de maatschappij leerde.


Met wat ik erover leerde kwam voor mij, uit al die informatie, de kracht van de eenvoud eigenlijk gewoon drie-dimensionaal omhoog. Ik legde verschillende verbanden waardoor het voor mij wel heel duidelijk werd. Het technische verhaal was daarom, wat mij betreft, in ieder geval een ABC-tje. En dat ABC-tje is nét zo simpel als mijn overtuiging in dit onderwerp, als dat het voor succesvolle relaties geldt. Maar het is in de kern ook nét zo effectief, als dat het simpel is!


En dat bleek in ieder geval overtuigend in het voedingsprogramma. We maken zelf heel veel dingen graag heel ingewikkeld, maar dat is het in de kern eigenlijk nooit. Het om de overgave en het vertrouwen om los te laten wat je kent, door de waarheid en de kern zelf te ontdekken. En je niet meer te verlaten op wat iedereen doet of wat nu weer de hype van de heersende opinie is. Het gaat om het vertrouwen van zélf weten!


Zo ook ook voor de ideeën om af te vallen. In meer dan negentig procent (90+%) van de gevallen is een gezond gewicht bereiken een kwestie van juist méér eten. Het is dan alleen meer 'goed' eten! En daarnaast uiteraard indien mogelijk actieve beweging opzoeken.


Dus: Speciaal voor de vrouwelijke lezers (maar voor mannen geldt stiekem hetzelfde hoor, zij hebben alleen over het algemeen wat minder last van hun hormoonhuishouding) die nog iets aan hun voedingspatroon willen doen en zich beter willen voelen in een gezonder lichaam; De 3 speerpunten, die de absolute basis vormden van mijn coachingsverhaal destijds.


De TOP 3 (voeding) tips of de basiskennis voor het bereiken van een gezond gewicht:


1) Water en Voedsel is de eerste levensbehoefte!

Dit is een fundamenteel uitgangspunt. Dan bedoel ik het belangrijke grondbesef. De kern 'waarover' we het precies hebben. En dat je dus allereerst heel goed moet begrijpen dat; Om te blijven leven, je water moet drinken en voedsel moet eten. Er is niets af te doen aan dit basisprincipe. PUNT!


2) Wát je eet, is dan vervolgens wat je gezondheid bepaald!

Ook dat verhaal is zo simpel als het maar kan zijn. Wij halen allerlei nutriënten uit onze voeding. En al het bekende eetbare voedsel dat rechtstreeks uit de natuur komt, is goed voor ons. En ALLES wat kunstmatig gefabriceerd is of kunstmatig aangepast is.... NIET!


3) TIJD! Tijd voor eigen persoonlijke kennis over het hoe en waarom!

Opnieuw een uiterst eenvoudig feit. Als je maar weet hoe het werkt, dan weet je uiteraard ook wat je wel en niet moet doen. Dan is er geen twijfel in de tijd die je ergens voor neemt omdat je dan wéét waarvoor je het doet. Kun je misleid worden als je zelf de kennis van de bron hebt en toepast? NIET!


Wat is dat?

God voedde een heel volk, dat wordt geschat op zo'n 2 miljoen mensen, die 40 jaar in de woestijn leefden, voor ze het beloofde land in mochten trekken, met niets anders dan manna. Elke dag! Manna werd aangeduid met iets zoals 'brood uit de hemel' dat vers was, omdat het maar één dag gebruikt kon worden. Een dag later zat het vol wormen en stonk het.


De vertaling van het woord Manna is ongeveer 'wat is dat' Dus mensen aten elke dag, 40 jaar lang, "wat is dat"? Het was een goedje dat ze 's morgens konden oprapen, dat achterbleef als de dauw was verdampt. De verzamelde manna maalden ze in handmolens en pletten ze met een vijzel. Vervolgens kookten ze dat, om er daarna koeken van te bakken. Het smaakte naar koeken die in olie gebakken waren, verteld de Bijbel.


Vermoedelijk was de speciaal door God gegeven, en het tot dan toe dus onbekende manna voldoende compleet in nutriënten. God kennende had het goedje dan ook vast een ideaal voedende samenstelling. Maar omdat het volk, na jaren manna eten, in opstand kwam en vlees wilde, werd het door God bedolven onder kwartels. (Een klein type patrijshoender)


Zóveel dat hij ze beloofde dat het na een maand hun strot uit zo komen en ze er dan helemaal klaar mee zouden zijn. Op alleen maar wit vlees (vlees van gevogelte) zou het volk dus het dus ook een tijdje kunnen volhouden ook in de barre woestijn omstandigheden. Maar... dat weet God uiteraard, daar ben je dus ondanks de hoopvolle verwachting snel op uitgekeken. Gelukkig maar! Dat is meteen ook een hele natuurlijke bescherming. Het is namelijk ongezond!


Hele boeiende voedingswetenschap dus dat eigenlijk al vanuit de Bijbel aan ons is geopenbaard.

Lees hier het verhaal in Exodus 16 over de 40 jarige voedselvoorziening in de woestijn door Manna.

Lees hier het verhaal in Numeri 11 over de ontevredenheid van het Volk waardoor ze overvoert werden met Kwartels.

Noot: Je kunt in deze link overigens kiezen voor een Bijbelvertaling die je prettig vindt. De link nu gaat naar de vriendelijk leesbare vertaling het Boek (HTB) De Herziene Staten Vertaling (HSV) is de meest gangbare vertaling met een meer origineel, maar ouderwetser taalgebruik. Beiden zijn ook te kiezen in een voorleesvariant.


Wat is dan nu de overeenkomst tussen overgewicht en gebroken relaties?

Dat is eigenlijk de verbindende sleutel tussen een gezond gevoed lichaam en een liefdevolle bestendige relatie. Het is vooral de nummer 3 van de tip, die de brug slaat tussen de onderwerpen in dit dossier. TIJD! Tijd en Aandacht besteden aan de BRON! De KERN!


De Broninformatie is altijd cruciaal. Omdat het daar altijd mee begint. Kennis en Begrip van het fundament! Waarom het zo gebouwd is. Omdat je dan ook begrijpt wat het DOEL is! En als je iets begrijpt, hoef je nergens meer aan te twijfelen. Ook niet aan de tijd die je daarvoor zult gaan gebruiken om het te willen leren begrijpen en het uit te voeren.


Het brengt je zekerheid, overtuiging en vertrouwen, en dus ook voor de tijd die je er daarna nog in zult gaan investeren.


Kennis, Begrip, Vertrouwen, Respect, Bewondering, Dankbaarheid en Verantwoordelijkheid.


Laat me dat even uitwerken voor voeding en jouw lichaam; Leren en Begrijpen en daarmee dus ook Vertrouwen krijgen en hebben in je eigen kennis. In dit hoofdstuk over hoe jouw eigen lichaam, in de kern, werkt! Respect voor die ingenieuze werking als je die begrijpt. Bewondering voor de grootsheid van de Schepper voor het oorspronkelijke ontwerp ervan. En zóveel Dankbaarheid daarvoor, dat jij jezelf dan ook de persoonlijke Verantwoordelijkheid graag wilt toe eigenen om er daarom ook bijzonder zuinig op te willen zijn.


Zal ik u naar aanleiding van de drie kernpunten waarmee ik begon dit dan in dit hoofdstuk nog iets verder uitwerken en toelichten? Dan hebt u er tenminste nog echt iets aan.


De KERN over voeding en je lichaam!

Je hebt als kernbepaling van je voeding drie hoofdgroepen nutriënten nodig in een goede balans. VET, EIWITTEN en KOOLHYDRATEN! En uiteraard nóg belangrijker is water!


Met betrekking tot de tweede tip is kerninformatie als basiswetenschap erg belangrijk. Met name voor het begrip van het onwaarschijnlijke grote belang van 'goede' voeding. Dat is namelijk dat zo'n 2% van de spiercellencellen in ons lichaam elke dag worden vervangen! Dat is dus 100% in 50 dagen. Het is best een raar idee om te weten dat de spieren in je hele rechterarm in zo'n 50 dagen vervangen zijn, zonder dat je er iets van hebt gemerkt.


En je cellen, dat zijn de bouwstenen waaruit je hele lichaam is opgebouwd. Je botten, vlees, bloed, huid, spieren, je organen, etc. etc. Je huid gaat nog een stukje sneller, dat verwisseld ongeveer elke 5 weken, terwijl je darmcellen om de drie-vijf dagen zijn vernieuwd. Dat is schrikken, nietwaar? Maar, let op! Zelfs je hele skelet (je botten) zijn elke twee jaar compleet vernieuwd en vervangen.


Bekijk hieronder een artikel. Dat gaat over het brein, dat zich in een maand vernieuwd!.


Dan moet je ook weten dat je cellen worden vervangen en opgebouwd, uit wat je aan grondstoffen voor die bouwstenen binnenbrengt! Als je dus doorlopend armoedig voedsel binnenbrengt in plaats van rijk voedsel, wordt dat zichtbaar! Dat zie je wellicht het snelst aan de buitenkant. Aan je huid, bijvoorbeeld. En als die er minder goed uit gaat zien, is dat proces van binnen natuurlijk ook aan de gang.


Rijke voeding is dus extreem belangrijk. Het doet heel veel meer vóóraf, dan een dure crème áchteraf ooit zal kunnen herstellen. En met rijke voeding bedoel ik de bruikbare nutriënten en de grote variatie in voeding. (vitaminen, mineralen, sporenelementen) Je kunt grofweg stellen dat de 'bouwstoffen' voor de cellen in je lichaam zowel de Vetten als de Eiwitten zijn. De Koolhydraten gelden eigenlijk voornamelijk als de 'brandstof' voor je lichaam.


Wat is onze basisbagage aan kennis

Waarom is dit allemaal geen basis informatie? Waarom leren we dat niet standaard op school? En if so (bij biologie bijvoorbeeld) waarom het belang niet benadrukken in relatie met voeding, denk ik dan? Is directe kennis, persóónlijke kennis over je eigen gezondheid, niet heel cruciaal?


Het is wel alvast symptomatisch voor een probleem dat zich structureel heeft genesteld. Wij worden dom gemaakt en gehouden. Juist op de meer fundamentele kennisgebieden. Uit groeiende onkunde vertrouwen we diegene die ons met de mooiste praatjes het hardst bedriegen. We zijn ook gewoon niet meer in staat om deze misleiding met eigen kennis nog te kunnen onderscheiden. Doordat we die kennis zelf zijn kwijtgeraakt en het zelf niet meer weten, verlaten we ons domweg maar op de boodschap die de meeste mensen lijken te volgen.


Wat ik u zojuist vertelde is in ieder geval geen informatie dat ik heb opgepikt uit een column van een glossy, maar komt uit onderzoek van de universiteit van Maastricht. Voor uw informatie, ik heb bij de Universiteit van Maastricht een symposium over voeding en beweging bijgewoond, waar ik Professor Luc van Loon, dit dus persoonlijk heb horen en zien uitleggen! Als u echt zin heeft kunt u hem dat ook hier horen vertellen op zijn eigen inauguratie rede ivm met zijn promotie, in 2011 al.


Stop met eten of ga JUIST eten?

Nu zijn er dieetplannen in allerlei vormen en maten. Maar veruit het meest populair zijn nog altijd plannen die een beetje 'lijken' op te schieten. Dat wil zeggen; de Koolhydraten flink beperken en minder energie innemen (de Calorieën) Keuze genoeg! Plannen genoeg en ook coaches genoeg!

Maar uiteindelijk is het symptoombestrijding omdat we de kern niet begrijpen en er de tijd niet meer voor willen nemen.


Je kunt op elke 'deskundige' willen leunen, die jouw geld wel aanneemt voor een prachtig plan, met voedingslijstjes en boodschappenlijstjes, maar uiteindelijk moet je in je verdere leven toch zelf koken en zelf je boodschappen doen, nietwaar? Het meest praktisch is en blijft een eetpatroon dat geschikt is om voor de hele familie te kunnen koken en niet steeds voor mensen apart.


Dus je moet gewoon zélf ook weten hoe het werkt!


Hierin neemt de factor TIJD weer heel een belangrijke plaats in. Als je weet dat de primaire levensbehoefte water en voedsel is en je weet wat het belang ervan is om een lichaam gezond te houden, waarom krijgt dit fundament dan toch zo weinig tijd? Het antwoord is simpel. We leven in welvaart. We kunnen onze tijd voor kennis afkopen door te vertrouwen op wie ons voedsel tot in de supermarkt brengen.Maar wie vertrouwen we dan precies? Juist in een welvarende wereld is iedereen dikker en ongezonder. We denken van niet, als we dat afzetten tegen armoede en vroeg overlijden elders. Maar het gaat hier niet over armoede vs rijkdom. Het gaat over geluk en gezondheid binnen rijkdom. En dan hebben we onze tijd verplaatst naar hele andere waarden. Treffend hiervoor is het Nederlandse lied: "Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist!"


Liever te dik in de kist dan een feestje gemist

Ik begrijp het principe daarvan natuurlijk wel, maar we hebben het fundament afgebroken. Het leed dat overgewicht of ongezond zijn brengt, gaat heel veel verder dan wat minder gemakkelijk kunnen bewegen of wat ruimere kleding moeten kopen. Het brengt mentaal depressie, ongelukkig zijn, afgunst, onzekerheid, een laag zelfvertrouwen. En dat is nog afgezien van het leed dat ernstige ziekten in families aanrichten.


Maar zo zijn we nog verder afhankelijk geworden. Ook dat moeten anderen oplossen. En vertrouwen we op dokters en zorgverleners, met middeltjes en ontdekkingen van pillen en poeders, operaties en correcties. Wat we nog minder begrijpen is dat het volgende generaties aantast, we geven steeds meer gebrekkige gezondheid door.


We jagen naar leegte voor ontspanning en kiezen dan ironisch genoeg zelfs juist voor eten als tijdverdrijf. We hebben aan "Lekker eten en drinken" een totaal verkeerde waarde toegekend. Het heeft de primaire waarde als eerste levensbehoefte verloren. Omdat we het in een haast 'overbodige' categorie geplaatst als luxe 'vrijetijdsbesteding' Nou ja, een combi. We moeten immers tóch eten, nietwaar?


Gewoon omdat we in de kern niet meer weten hoe het werkt, hebben we voor geld onze kennis laten afpakken. We kopen adviezen van anderen. Over voeding, gezondheid en over relaties. We kopen liefde, vertrouwen en bezit. We kopen daarmee aanzien voor erkenning. Maar in de onvermijdelijke teleurstellingen daarover kopen we ook therapie en antidepressiva. We kopen coaches om de kern in onszelf te zoeken. Omdat we die kwijt zijn en eigenlijk daarom overal over in de war zijn.


Het zijn keuzes. Die allemaal zoveel tijd kosten dat u die daarom niet meer kunt besteden aan de kern. Zo weet u ook niets meer van de echte kern omdat daarvan bent losgeweekt. En weet u niet eens hoe uw eigen lichaam werkt, wat de fundamentele basis is. Weten we niet eens meer wat voeding eigenlijk in de volle ernst voor ons betekend. Vermijden we kennis en tijd te nemen zelfs voor de aller allereerste levensbehoefte! Lijkt het door onkunde en domheid zo ingewikkeld en kopen we ingewikkelde dieetplannen.


De kracht van de eenvoud

Maar er is helaas voor u allemaal, niets ingewikkelds aan. Het is niet fancy! Dat is ook nooit zo geweest en gaat ook niet anders worden. Aardappels, groente, vlees, brood, vis, fruit en zuivel is wat u nodig hebt. Niets anders! Oei, vloek ik nu in de kerk? Vlees, Vis, Groenten, Brood, Fruit en Zuivel? Ja! EN water drinken! Dat blijft de nummer 1! Veel variëren met de groente en het fruit, zal u helpen. Als u pasta's maakt, dan kiest u voor volkorenproducten en houdt dan domweg 200-250 gram groente aan per persoon.


Een pasta maaltijd is geen rijke voeding als het een pan vol macaroni of spaghetti is, met amper groente en een rood kwakje erover van een pakje aangelengd met water. Gebruik juist zo min mogelijk pakjes met poedertjes, hoe gemakkelijk ook, maar maak dat zoveel mogelijk zelf. Dat is precies 'de tijd' die goede voeding tot u nemen kost. En dat is niet voor niets! Ik vertelde hierboven wat goede voeding in uw lichaam betekend.

De rest is voornamelijk dure marketing. Hoe persoonlijker uw uitgebalanceerd dieet, door uw bloed te laten meten, hoe harder u zich voor de gek laat houden. Tenzij u een topsporter bent voor wie de laatste tienden van procenten nog verschil maken.


Maar goed, tegenwoordig willen we het dan óók nog een beetje klimaat verantwoord doen. Dat wil zeggen dat we graag allerlei plantaardige en zetmeelrijke voedingsmiddelen als brood en aardappels willen weglaten, we melkproducten beschouwen als iets voor kalveren, maar ook dat we vlees of gekweekte vis zoveel mogelijk willen beperken. En dan wordt het allemaal best ingewikkeld, nietwaar?


Uit een fabriek komt NIETS dat beter voor ons is dan uit de natuur

Gelukkig is daar dan een oplossing voor. Aanvullen natuurlijk! Met allerlei supplementen. Poeders en pillen uit een fabriek! Echt waar?! Neh, want het bestaat uiteraard uit 'natuurlijke' grondstoffen. Wij zijn onderdeel van de natuur die ons beschikbaar is gesteld als voeding. Dan zijn poeders uit een fabriek, gemaakt van in trommels doodgecentrifugeerde natuurlijke producten, natuurlijk beter voor ons, dan het pure product zelf!


Hopelijk begrijpt u dat dit sarcasme is. Maar eigenlijk is dit de komende griezelige werkelijkheid. Want dit wordt al wel als een realiteit met overtuiging in ons collectieve denken geperst. Met gebruik van de massa media wordt deze verwrongen werkelijkheid als een halleluja oplossing gepresenteerd voor onze klimaatknelpunten én ook al uitgevoerd. Want we zijn ons nieuwe vlees van de toekomst al aan het printen! Geen grap!


Het ABC der misleiding!

Laten we dan hier even kort wat van die misleidingen doornemen. Allereerst over de belangrijkste plantaardige misleidingen. Aardappels en granen zijn immers grote boosdoeners omdat ze koolhydraten bevatten of omdat ze zetmeelrijk zouden zijn.


Zetmeelrijk betekend platweg dat het gelijk staat aan "tot een complexe koolhydraatketen opgebouwd" (Wat we polysachariden noemen) Een complexe structuur waar het lichaam gewoon wat meer moeite voor moet doen om het af te breken tot de enkelvoudige suikers die het lichaam kan opnemen.


Dat is juist goed, want dat betekend zoveel als dat het een lage impact heeft op de schommelingen van je bloedsuiker. Zonder koolhydraten is er echter geen prestatie mogelijk in het lichaam. Geen prestatie van spieren, maar ook je hersenen gebruiken maar één type brandstof en dat zijn.... koolhydraten!

Noot: Je brein gebruikt tot 25% van de dagelijkse energiebehoefte van jouw lichaam en is 's nachts, als je slaapt, nog actiever dan overdag!

Maar weet je ook wel dat in 100 gram gekookte aardappelen géén vet zit en slechts 17 gram koolhydraten? Want er zit maar liefst 77,4 gram water in! En, oh ja, óók meer dan 15 verschillende vitaminen en mineralen.


Welnu, dan even terugkomend op de manna. Vandaag de dag, zitten verenigd in één tarwekorrel, alle drie de nutriënten, die we nodig hebben. Dat zijn dus de genoemde Vetten, Eiwitten en Koolhydraten en keurig verpakt in Vezels!


De voedingswaardetabel van 100 gram volle tarwe zegt dat er zich maar liefst 59,5 gram koolhydraten in bevindt, waarvan maar 1 gram suiker is. Maar er wordt ook 14,5 gram water, en wel 10,6 gram voedingsvezels meegeleverd. Daarnaast bevindt zich in volle tarwe, (volkoren dus!) nog een hele sloot aan vitaminen, van A t/m K en mineralen zoals bijvoorbeeld Calcium, Kalium, Magnesium, IJzer en Zink.


Dus hoezo, geen aardappels of brood eten??

Het is werkelijk een verbijsterende misvatting die zich heel diep in de dieetwereld heeft genesteld. Je hongert je uit met minder eten en haalt de koolhydraten zoveel mogelijk uit je voedingspatroon en neemt bij voorkeur meer eiwitten. Het zijn plannen die eerder in je leven misschien één of twee keer hebben gewerkt, waardoor je er hoopvol steeds naar teruggrijpt.


Maar in het algemeen is het meestal een rechtstreeks spoor naar frustratie en teleurstelling. Omdat het je uitput en vermoeid maakt, zonder resultaat. Ook omdat het een eenzijdig eetpatroon is, dat dus vanzelf ongezond wordt, maar bovendien niet tot een blijvend eetpatroon gemaakt kan worden.


Dan over vlees (vis), wat is het belang?

Met alle beperkte deskundigheid van tegenwoordig over voedsel is de jonge voedselwetenschap het in ieder geval ook eens over de 'noodzakelijke' eiwitten: ALLE cruciale aminozuren, die de basis vormen van alle eiwitstructuren in ons lichaam, en die wij als mens 'broodnodig' hebben, halen we in één keer uit dierlijk vlees. De zogenaamde 'dierlijke' eiwitten.


Alleen, een eetpatroon met een overwegend groot (of groter) deel aan eiwitten is slecht voor onze gezondheid, slecht voor onze organen EN dus niet lang vol te houden, zoals God al aangaf. Mozes schreef het op in Numeri 11 zoals u, even terug naar boven, kunt lezen.


Het is in ieder geval de reden dat vegetariërs en veganisten, óf moeten aanvullen met supplementen, óf specifieke combinaties moeten verzamelen uit de beschikbare 'plantaardige' eiwitten. Dat kan uiteraard ook, gelukkig maar. Het is echter ook domweg noodzakelijk!


Daarbij is het nu eenmaal niet mogelijk om voldoende energie te binnen halen met alleen eiwitrijk eten. Een normaal persoon die niet intensief aan krachtsport doet, mag als grove vuistregel 1 tot 1,5 gram eiwitten* per kilo lichaamsgewicht opeten. Dan kom je dus niet verder van 400 tot 600 Kcal. Klinkt goed, nietwaar? Ok, laten we dat dan even uitrekenen.

* 1 gram eiwit levert 4 Kcal energie


Energie, een globale berekening

Dus, bovenstaande geldt dan als je 100 kilo weegt! Weeg jij 75 kilo? Dan is het dus 300 tot 450 Kcal. Laten we dat dan eens afzetten tegen de hele, gewone, ordinaire, alledaagse en overbekende hoeveelheid energie, die iemand van zo'n 70-75 kilo nodig heeft. Iemand? Kijk op elk pak voedingsspulletjes waar de fabrikanten keurig de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid energie op vermelden. En dan staat daar dat dit 2000 Kcal is voor vrouwen en 2500 Kcal voor mannen.


Niet bijzonders of persoonlijk bepaald, gewoon een hele algemene richtlijn, dus. Als je een gespierde man bent die actief sport en 98 kilo weegt kom je al snel ruim boven de 3000Kcal uit. En ben je een klein dametje van 58 kilo, dan is 2000Kcal wellicht iets teveel voor je. Maar wie tegenwoordig 100 kilo weegt... is niet altijd een gespierde sporter of heel actief en kleine slanke vrouwen zien we meer in Azie dan in het westen, waar we wat langer schijnen te zijn.

Dus waar haal jij de rest van de energie uit eten vandaan als je de koolhydraten zoveel mogelijk wilt weglaten? De rest van de energie uit vet? Oei, dat was ook niet de bedoeling, hè? Dan maar gewoon standaard 1000 of 1200 Kcal eten, misschien? Domweg bewust kiezen om er structureel dagelijks zo'n 1000 of 800 Kcal tekort in te stoppen dus. En dan denken dat je nog lekker presteert? Wat zegt jou de term "ROOFBOUW PLEGEN dan precies?


Het drama van roofbouw plegen uit onkunde

Ik zal je vertellen wat 'roofbouw plegen' dan precies inhoud. Dat is je lichaam langzaam slopen. Zodat eerst je haar uitdroogt en pluizig wordt, je nagels gemakkelijk breken, je huid grauw wordt en je lichaam kouwelijk. Dat komt dan vóórdat je last gaat krijgen van je rug, daarna van meerdere gewrichten en vervolgens allerlei klachten krijgt met je totale gezondheid. Want inmiddels is je immuunsysteem dan immers ook verzwakt.


Hoe komt dat? Je cellen, waar ook je organen en spieren uit zijn opgebouwd, bestaan voornamelijk uit eiwitten. Die moet het lichaam dan afbreken! Waarom? Voor de vraag vanuit het lichaam zélf! Namelijk om voldoende energie te leveren voor je basale minimale energie behoefte. (Basic Metabolic Rate)


Deze BMR (niet BMI) is een energie behoefte die nog niet eens bedoeld is om te kunnen hardlopen, of om überhaupt te bewegen. Nee, dat is voor als je alleen nog maar stil ligt. Voor de basisprestaties! Cruciaal maar onzichtbaar, zoals ik hierboven al had genoemd, de celwisseling. Maar natuurlijk ook de bloedsomloop, lichaamstemperatuur, bloedzuivering, ademhaling, spijsvertering, en denken.


Nou ja, onzichtbaar. De ademhaling kun je zien en de spijsvertering misschien horen. Denken soms ook. En we hadden al gemeld dat je brein actiever is als je slaapt en geen eiwitten en vetten gebruikt, nietwaar? Sterker nog, eiwitplak in de hersens duidt in variaties immers op parkinson, alzheimer of MS bijvoorbeeld, om het maar even te verduidelijken. Dus, nee. Dat hoort daar niet!


Bovendien is de omzetting vanuit eiwitten als bouwstof naar energie als brandstof een ingewikkelde en vermoeiende klus voor het lichaam. Dus, sporten en standaard gewend zijn aan een eiwitrijk programma met in totaal 1200 Kcal per dag is helemáál geen 'gezonde' combinatie. Het is op de lange duur een garantie voor blessures en gezondheidsproblemen. In een totaal uitgeblust persoon.


Voor en door de natuur, de natuurlijke circle of life

Kortom, een fijne combinatie en goede verhouding van álle nutriënten is altijd al het gezonde patroon geweest. Dat vinden we in alle geuren en kleuren en met alle noodzakelijke vitaminen, mineralen en spoorelementen in Vlees, Vis, Groenten, Brood, Fruit en Zuivel. En water drinken!

Ik had het al genoemd, nietwaar?


En dan graag de pure oorspronkelijke vorm. Via de natuurlijke groei, beschenen door de zon, gevoed uit de aarde. Met mineralen die door de natuurlijk biodiversiteit in de grond, met al het leven dat door de donkere aarde kruipt, het omwoelt, via de wortles worden opgenomen. Niet de verticale fabrieken die laboratorium voedsel produceren dat opgroeit in kunstaarde onder ledlicht. Gewoon de lelijke vormen die niet genetisch zijn gemodificeerd om sneller te groeien.


En al deze voedingsmiddelen zijn allemaal, en niet toevallig, gewoon in de natuur te vinden. Altijd al! Vanaf de eerste week van de het bestaan van de aarde! Niets daarvan kwam eerst uit een fabriek. En er is ook niets méér nodig. Het voedt en verzorgt ons lichaam en ons immuunsysteem volledig. Niets wat later in een fabriek gefabriceerd is, is beter voor ons!


Dus, alle ingewikkelde diëten ten spijt, alle denkrichtingen met betrekking tot het weglaten van groepen nutriënten en dan in die gedachte vooral de koolhydraten afzweren of verminderen, dit is gewoon wat het is! En het is ook nog nooit anders geweest. We kunnen het Paleo noemen, het Oerdieet of er een andere nieuwerwetse hype voor invullen. Het wordt er allemaal niet anders van. Het is de basis. De bron!


De gids die u koopt (let op de dubbele interpretatie, wie koopt wie)

Maar wij zijn andere gidsen gaan geloven. Gidsen die ons naar een andere waarheid leidden en zeggen dat we synthetisch de natuur kunnen verslaan. Betere samenstellingen kunnen ontwikkelen en ze op maat kunnen doseren. Dat we de vooruitgang mogen vertrouwen.

Dat onderdeel zal ik voor de volledigheid dan in het volgende deel toelichten.


De rode draad door dit complete dossier is namelijk dat de gidsen, die ons in het leven het meest uitbuiten, degene zijn op wiens informatie we het meest lijken te vertrouwen. Het gaat om de gids die we kiezen om te willen volgen, omdat zijn verhaal het meest wordt gehoord. Dat komt omdat het de gids is die het best zijn eigen verhaal verkoopt.


De gids die met het geld dat hij verdient, specialisten inhuurt om het verhaal nog beter te verpakken en via meer verschillende kanalen massaal te verspreiden. En met het geld dat daarmee weer wordt verdient, de media gewoon koopt, daarmee de publieke opinie beïnvloedt, zo het bestuur onder druk kan zetten en uiteindelijk zelfs het onderwijs bepaald. Waarmee de cirkel van rond is.


Omdat we met heel veel mensen samen uit arren moede en volstrekte onkunde niet eens meer in staat zijn om waarheid van misleiding te onderscheiden. We hebben onszelf in zoveel onkunde en onwetendheid laten onderdompelen en dat ook toegelaten omdat we zelf de vooruitgang niet meer konden bijbenen. En precies daardoor heeft de werkelijkheid ons volledig ingehaald.


Begrijpt u wat dat betekend? Dat we of in een draaikolk zwemmen waar we niet meer tegen in kunnen of midden in de oceaan zonder zicht welke kant je eigenlijk op moet zwemmen om vaste grond te bereiken. We zijn nu volledig afhankelijk van een gevoel dat eigenlijk nérgens meer houvast aan geeft en op geen enkel solide fundament kan terugvallen. En beide situaties maken u even hulpeloos.


Kiezen zal binnenkort een voorwaarde gaan worden, wie kiest u?

Voor de volledigheid zal blijken dat er maar twee verschillende type gidsen zijn. Een goede en een slechte. Een liefdevolle gevende gids die zijn kennis met u wil delen of liefdeloze hebberige gids die de waarheid het liefst verbergt om u te kunnen misleiden.


Een gids die u de kernwaarden wil verkopen die zijn portemonnee en macht vergroten en u ongelukkig, verdrietig, gedesillusioneerd en gebroken achterlaten. Of een gids die wil dat u de kernwaarden kent die het leven zin geven, die u openhartig leert hoe u verdriet, gebrokenheid en pijn kunt voorkomen. We leven in een tijd die het bedrog nu op alle fronten openbaart, grijs is er niet meer bij. Het is tijd om wakker te worden, om kleur te bekennen. Die u onmiskenbaar in volle glorie zult kunnen zien, als u, in alle eenvoud, alleen maar de schellen voor uw ogen wegpakt.
84 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page