top of page

Voeding en Relaties (Hoofdstuk 4)

Waarom relaties niet zonder God kunnen (H4)


Welkom terug, we maken nog heel even het hoofdstuk voeding af met betrekking tot de relatie tussen uw lichaam, voeding en uw brein, voor we verdergaan naar "Relaties" tussen mensen. Het gaat dan hier even over oeroude voedingswetenschap met de alleroudste voedingsadviezen en richtlijnen vanuit de bron zélf! En we zullen dit dan ook naast de adviezen leggen van onze huidige gidsen in het oerwoud van informatie.


God zei: "Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn." Genesis 1:29


Ruim 1600 jaar verder gaf God aan Noach en zijn nageslacht de natuur als voedsel, zoals in Genesis 9 is opgetekend in vers 2-4: "Alle wilde dieren, de vogels en de vissen zullen bang voor u zijn,’ vertelde God Noach, ‘want Ik heb ze in uw macht gegeven. Voortaan zullen zij een deel van uw voedsel zijn, net zoals het koren en de groenten."


Let op de details, want ze zijn veelzeggender dan het in eerste instantie lijkt, zeker als je de geschiedenis afzet tegen de huidige tijd en wat we nu weten. Want dit is de laatste zin: "Maar één ding mag u nooit doen: vlees eten waar het bloed nog in zit, want het bloed bevat de levenskracht." Ik kom hier nog op terug.


De Bijbel is een bijzonder naslagwerk dat op allerlei gebieden bijzondere kennis van de wereld, de aarde en de natuur onthulde. Het heeft vaak duizenden jaren geduurd voordat de wetenschap in staat was deze informatie te toetsen en de waarheid ervan te bevestigen.


Van Astronomie tot Voeding en van Oceanografie tot Relaties

Die kennisgebieden zijn ontzagwekkend. Dat gaat van de moderne Oceanografie tot Astronomie en van Psychologie tot Voedingswetenschap. God is de kennisbron die alles al wist, omdat hij het allemaal zelf heeft ontworpen. Hij wist wat goed was. En dat geldt voor de wijsheid waarmee Hij wist hoe relaties succesvol worden tot aan de adviezen met betrekking tot voeding.


Maar... we blijven nog heel even bij de voeding uit het vorige hoofdstuk voor we verdergaan met het geheim van succesvolle gezonde relaties in het leven. Het is namelijk werkelijk fascinerend om die kennis te ontrafelen en te begrijpen hoe we dat kunnen vertalen naar de werkelijkheid van vandaag. En of die kennis en waarheid nog is veranderd. De Bronkennis, daar is ie weer!


Het echte oerdieet?!

Laten we dus de voedingsadviezen en de voedingswetenschap vanuit de Bijbel daar dan nog eens op na slaan. Want weer 1000 jaar verder, wordt het door God nóg specifieker aangeduid. Het is nu blijkbaar nodig om het heel gericht te beschrijven. We zijn dan ondertussen ruim 2500 jaar na de Schepping. De periode dat God Zijn volk uit Egypte heeft geleid. (Zie ook deel 3)


Mozes heeft, met een heel volk, 40 jaar lang in de woestijn geleefd en ze staan op het het punt om nu een land binnen te trekken om zich daar te gaan vestigen. Een land dat ze toegewezen krijgen, omdat God dit voor hen heeft bedoeld. Het beloofde land, het 'land van melk en honing', wat zoveel betekend als 'overvloedig in natuurlijke rijkdom'. Er breekt dus een volledig nieuwe periode aan. Voor het eerst krijgt het volk van God haar eigen land. Daar hoort ook een totale nieuwe set regels en richtlijnen bij.


De Tweede Wet, sectie Voeding!

Het Latijnse woord Deuteronomium komt van het Griekse deuteros (tweede) en nomos (wet). Deuteronomium betekent dus 'Tweede Wet'. In het vijfde boek Deuteronomium in hoofdstuk 14 worden meerdere voedselvoorschriften heel duidelijk vermeld.


Vanaf vers 4: Dit zijn de dieren die u eten mag: het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems."


Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten.


Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten: de Kameel, de Haas en de Klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven; zij zijn voor u onrein. Zo ook het Varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor u onrein.


Kortom, het betreft hier de dieren met gespleten hoeven die herkauwen. Dat wil zeggen; en-en dus en niet of-of. De haas heeft geen gespleten hoeven en het varken is geen herkauwer. "Van deze dieren mag hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken."


Maar de Bijbel gaat verder en vervolgens zijn ook de voorschriften over dieren uit de zee en de lucht, heel specifiek. We zijn ondertussen bij vers 9: "Dit mag u eten van alles wat in het water leeft: alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten; het is voor u onrein."


Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels waarvan u niet mag eten: de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, de kiekendief, en elke soort wouw, elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de visarend, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis.


Ook alle gevleugelde insecten zijn voor u onrein; ze mogen niet gegeten worden. Alle reine gevleugelde dieren mag u eten.


De toelichting: Is het nog altijd actueel?

De uitzonderingen zijn typisch en heel specifiek. De grote gemene deler is, dat de uitzonderingen dieren zijn, die zelf-ook-andere-dieren-eten. Zo is uit het water, zonder schubben en vinnen, een aal of een paling een aaseter, en zijn weekdieren uit de zee niet als voedsel bedoeld. Een voedselvoorschrift heden ten dage waarschuwt nog altijd zwangere vrouwen om als voedsel geen "schaal- en schelpdieren" te consumeren tijdens de zwangerschap.


Als we het dan hebben over de vogels, dan valt op dat de vogels ofwel roofvogels zijn, nachtvogels of aaseters. De Ooievaar en Reiger eten bijvoorbeeld amfibieën als kikkers. De zoogdieren die voor ons goed zijn, zijn dieren die zelf geen andere dieren eten, maar uitsluitend planten eten.


De kameel echter, een van de uitzonderingen dus, eet bijvoorbeeld ook cactussen. Zij hebben verharde papillen die deels uit keratine bestaan, waardoor zij dat kunnen. Dat is het harde materiaal waaruit ook menselijke nagels zijn opgebouwd. Maar desondanks beschadigen zij toch wel het binnenste van hun bek. Gezonde papillen beschermen de binnenzijde van de wangen en de bek tegen schrammen en wondjes, terwijl botte of zwerende papillen op een ziekte kunnen duiden.


Van de varkens lijkt me duidelijk dat die geen enkele kieskeurigheid hebben wat voedsel betreft. Klipdassen eten voornamelijk plantaardig, maar.... verorberen ook nog wel eens insecten. En een haas heeft een uitzonderlijk herkauwsysteem. Tenminste, het was zo uitzonderlijk dat juist deze informatie uit de Bijbel lange tijd een reden is geweest, om de zuivere waarheid van dit boek te betwisten. De haas was geen herkauwer!


Eigenlijk heel recent, pas in de 20e eeuw is er wetenschappelijke consensus over het feit dat de haas een herkauwer is. In 1882 ontdekte de Fransman Morot de 'bijzondere vorm' van herkauwen van de haas. Maar pas tussen 1940 en 1955 hebben regelmatige publicaties, vanuit verschillende onderzoeken, dit met elkaar als wetenschappelijke waarheid bevestigd.


Bronkennis over ziekmakers en wat goed is voor ons lichaam!

God weet dus wat mensen ziek kan maken of waar het menselijk lichaam wellicht niet volledig tegen bestand is. Onbekende parasieten en bacteriën, die helemaal niet voor ons voedselsysteem bedoeld zijn en waar ons immuunsysteem dan ook meer moeite mee heeft. Daarom ook het volgende advies. We zijn dan inmiddels in Deuteronomium bij vers 21:


"U mag geen enkel kadaver eten. Aan de vreemdeling die binnen uw poorten is, mag u het geven om het te eten, of verkoop het aan een buitenlander."


Een dier dat tot voedsel mocht dienen, was dus ook niet al eerder (vanzelf) dood gegaan! (aas / kadaver) Daarin vinden immers alweer hele andere mechanismen hun weg in. God verklaart hiermee dat het wel eetbaar is, maar ideaal is het dus niet. Het is een lagere vorm van eten. Dit had bovendien ook een symbolische betekenis. Namelijk de klasse en de zuiverheid die God, destijds nog, uitsluitend voor zijn eigen volk bedoeld had. Zo gebiedt Hij ook dat zij dieren, die een natuurlijke dood zijn gestorven, niet mogen eten. Maar dat mogen andere volken wel.


"Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder."


Leven en Dood blijven bij God altijd strikt gescheiden. Het leven dat de moedermelk geeft, mag dus niet gebruikt worden om haar gedode jong in te koken. Geen enkele kruisbestuiving. Daarbij heeft zich dus ook niet in 'eerder stadium' bloed vermengt, wat wél het geval zou zijn bij dieren die andere dieren al hebben gegeten. Want ook bloed speelt een belangrijke rol in adviezen, ook verder in de Bijbel op andere gebieden.


Een zuivere keten. De pure Circle of Life! Het BESTE oerdieet dus

Levende dieren, die levende plantaardige organismen eten, worden actief geslacht, om als 'levend' dier weer tot leven te dienen. Het is dus ook een hele schone zuivere keten van leven!

Het zijn de pure diersoorten die het lichaam niet ontheiligen en vervuilen, die werden voorgesteld als het juiste voedsel. En er heeft in die hele cyclus geen enkele 'eerdere dood' plaatsgevonden. Hoe bijzonder, nietwaar?


Kortom, dit is het meest zuivere advies, voor het meest gezonde eetpatroon. Het maakt een cirkeltje rond, als in een hele pure "Circle of Life"! En dát, beste lezers, is dus ook hele zuivere voedingswetenschap. Van de bron! Kan het beter dan dat?

Laten we dan eens kijken hoe wij tegenwoordig worden opgevoed met voeding?
Hoe beschermt dat ons lichaam, hoe houden we daarmee ons lichaam gezond. Hoe DIENT voeding ons?

Wat dan meteen zal moeten opvallen is het verschil in de benadering. Het uitgangspunt is fundamenteel veranderd. De benadering van de hemelse macht is duidelijk. Die stimuleert, in alle facetten van het leven, het zoeken van de zuiverheid en vraagt om inspanning te leveren om dat zo te houden. De benadering van aardse macht is ook duidelijk. Die zoekt juist het gemak en daarmee de onzuiverheid. Het heeft ingespeeld op de gemakzucht van de mens en haar gegeven wat ze dacht te willen hebben.


De geest van de mens staat niet meer centraal, maar het lichaam van de mens is centraal gesteld. Maar de geest is onvergankelijk en het lichaam is vergankelijk. Dat is al wel een heel fundamenteel verschil, nietwaar? Je zou het als volgt kunnen vertalen naar onze huidige maatschappij: De Mens staat niet meer centraal, de Markt staat centraal.


Mede mogelijk gemaakt door onze lichamelijke zwakten. Want precies een van onze grote menselijke zwakten is gemakzucht. Als we het aangereikt krijgen en we hoeven er niet zoveel voor te doen, dan vertrouwt het gemak er al snel op dat het ook goed is. Niet te veel moeite doen. En daarmee hebben we onszelf overgeleverd en uitgeleverd! Al lang geleden.


De Markt weet meer over u en uw primaire behoeften en reacties dan u over uzelf weet. En zo weet u niet zoveel veel meer over uw eigen lichaam en hoe het werkt. En dat geldt NET ZO over je geestelijke kern en hoe dat werkt! Zij kennen je beter dan jij jezelf! En zo is er op geen enkel gebied iets veranderd in de wereld, anders dan dat het alleen maar erger is geworden!


Want de inspanning leveren om zuiverheid te betrachten, die moeite kost, heeft het afgelegd tegen de gemakzucht die minder moeite doet, maar daarmee ook tegelijk zoveel onzuiverheid heeft toegelaten. De waarheid is zuiver, een leugen is onzuiver! Kunnen we dat met elkaar eens zijn? We hebben ons zo door de leugen in de luren laten leggen en hebben het 'gemakshalve' aan anderen overgelaten. Op de maatschappij die het ons in de supermarkt brengt. In argeloos vertrouwen!

Zijn we niet alleen maar dikker en ongezonder geworden?

Ons verlaten op de voedselindustrie is natuurlijk een keuze, maar elke keuze heeft ook gevolgen. En dat is dat de gezondheid van de wereldbevolking al decennia lang verslechterd. Daar hebben we dan weer chemische middeltjes voor of medische kunststukjes bij nodig. Maar dat we almaar door dikker en ongezonder blijven worden, kan niemand meer ontkennen. Dat er op die manier op nog talloze fronten meer aan ons verdiend wordt, durft hopelijk ook niemand meer te ontkennen.


Daarmee heeft ondertussen niet alleen ons Geestelijk Welzijn verloren maar helaas onze Lichamelijke Welvaart ook. Dubbel verlies. Want ontwrichting en verwarring heeft de plaats van verbinding en duidelijkheid ingenomen. Want in plaats van waarheid regeert de leugen. We zijn buiten onze kern gedirigeerd, doordat we zijn gelokt met gemakzucht en hebzucht die verslavend is. Omdat onze zwaktes zijn bestudeerd en meedogenloos worden uitgebuit.


We weten het en we voelen het ook! We kunnen ons alleen er zo moeilijk nog aan onttrekken. Omdat we het immers zelf niet eens meer weten! We hebben het niet meer geleerd en er niet meer de tijd voor genomen om de bronkennis door te geven. Met name doordat we door een leugen op een enorme kennisachterstand zijn gezet! Feitelijk zijn we zóveel dommer geworden, dat we zelfs helemaal hulpeloos en afhankelijk zijn gemaakt.

Hoe komt dat?

We zijn heropgevoed! Door informatie te verbergen, te verbuigen of het zelfs volledig te veranderen. Maar ook door ons te overvoeren met zoveel informatie dat we het zelf niet meer weten. Door in te spelen op ons verlangen naar gemak hebben we ons laten afleiden. We hébben daarom dus die basiskennis dan ook allang niet meer zelf. Niet van ons lichaam, niet van ons immuunsysteem en niet meer van ons leven. Of we worden zo afgeleid met allerlei nieuwe hype info, dat de bronkennis daardoor ondersneeuwt.


Want hoe worden we nu met voedsel grootgebracht? Wat is onze perceptie op voeding geworden? Tijd is een veelzijdig begrip in onze maatschappij. We hebben altijd tijd tekort, nietwaar? De misleiding oftewel verkoop is het middelpunt geworden om gemak aan te kunnen bieden. Daarmee heeft voeding het belang van de allereerste levensbehoefte verlaten en is tot een gemaksproduct gemaakt.


Het dagelijkse 'tijd nemen' voor deze cruciale primaire levensbehoefte, hebben we gemakkelijk ingeleverd. De tijd om de kennis over ons lichaam nog te onderhouden, net zo. Want als we de ernst en de impact van goed voedsel als de primaire levensbehoefte serieus op waarde zouden schatten, en goed zouden begrijpen wat het voor onze lichaam doet, waarom zouden we dan zo-goed-als-géén tijd meer gebruiken, om goed voedsel te vinden en het te bereiden?


Goed en vers voedsel selecteren en dat ook lekker en smaakvol te bereiden kost immers tijd. Want vers is bewerkelijk. Het is in ieder geval bewerkelijker dan kant en klaar producten in de magnetron drukken of in de oven opwarmen. En als we het natuurlijke voeding houden, dan geldt natuurlijk ook dat sauzen, en het op smaak maken van eten, met verse ingrediënten is.


Niets uit een fabriek zal ooit beter en gezonder zijn dan de pure natuur

Kant en klaar maaltijden en pakjes met fabriekspoeders aanlengen met water zal nooit een gezonde vervanger zijn voor verse producten rechtstreeks uit de natuur. Feitelijk hebben we niets nodig wat uit een fabriek komt, want niets daarvan zal ooit beter en gezonder zijn dan wat de natuur ons te bieden heeft.


Sterker nog, de toegevoegde synthetische ingrediënten die in laboratoria zijn ontwikkeld, vervuilen ons lichaam blijvend, als onnatuurlijk lichaamsvreemde stoffen. Sommige zullen ongebruikt worden uitgescheiden, maar andere hechten zich juist zonder dat het lichaam weet hoe het te verwijderen en dan hoopt het zich op, waar het niet hoort.


Wat de industrie tot op heden met alle voeding heeft gedaan om het houdbaar en voor transport geschikt te maken, weten we nog niet ten volle. Dat wordt voor een groot deel met lobbykracht verborgen gehouden. Om over wat de voedingsindustrie heeft ontwikkeld in laboratoria nog maar niet te spreken.


Verslaafde sponsors als verdienmodel

De levensmiddelen industrie is in plaats van 'voeding' totaal nutteloze 'vulling' gaan produceren. Dat het overvloedig gekocht door ons, komt omdat de samenstelling van de inhoud vooraf fanatiek intensief wordt getest voor het markt wordt gebracht. En dat testen... is op het maximale effect in ons brein, dat appelleert aan genieten. Het is misleiding tot in perfectie. De industrie gebruikt de kennis van onze zwakte volop, om ons tot verslaafde sponsors te maken.


Ze hebben namelijk een suikerverslaving gecreëerd, die het elimineren van de meest smaakvolle en waardevolle voedingswaarde verbergt. En het zal u misschien verbazen, maar dat is VET! Dat is wat ons smaakpapillen van oorsprong blij maakte. Met name in een natuur waarin suiker alleen in vezelrijke vruchtvorm bestond.


Haal het vet uit een natuurlijk product, dan smaakt wat er overblijft naar karton. Vervang het vet vervolgens door een vereenvoudigde suikervorm en versterk die voor de smaak, dan vindt iedereen het weer eetbaar! Maar nog erger is, dan verlangt men er daardoor steeds opnieuw naar. Omdat suiker net zo'n sterke reactie veroorzaakt in ons brein als de invloed van bekende en sterk verslavende drugs zoals opium en heroïne.


En zo is de introductie in de jaren '80 en '90 van vetarme, O% vet en de light producten de goudmijn geweest voor de industrie. Met producten waar het duurdere vet uit was gehaald en het goedkopere suiker er in gestopt werd. Het werd in talloze vormen toegevoegd. Maar daarover ging de communicatie niet.


In allerlei misleidende beschrijvingen werd de suiker keurig op het etiket vermeld. Maar de communicatie was de verkoop van het voordeel dat het dikmakende vet eruit was. Iets dat ondertussen trouwens al vollédig door de wetenschap onderuit is gehaald. Maar de invloed van die massa marketing zit diep genesteld. Het geloof in verzadigd vet als dikmaker en katalysator voor hart- en vaatproblemen, is nog altijd hardnekkig.


Arm in vet en rijk in suiker = Arm in gezondheid en rijkdom voor alle leugenlaboratoria

Het is het beste verdienmodel. Veel geld voor de goedkoopst te produceren troep! Uiteindelijk zijn er steeds meer 'voedingsmiddelen' ontstaan, die uitsluitend in fabrieken worden geproduceerd. Met grondstoffen die uit de natuur worden vervangen door synthetische varianten, nagemaakt in een laboratorium. Géén bedrijfsrisico's door de grillen van het weer en de natuur, suikerverslaafde klanten en een maximaal rendement!


Met een verdienmodel voor alle verwante bedrijfstakken tot aan de big collector, de Farmaceutische industrie. Het meedogenloze misbruik, van de argeloze mens tegenover de uitbuitende macht, blijft een patroon. Totdat we op alle fronten onder controle zijn gebracht en we in totale afhankelijkheid leven. We hebben immers geen verweer. Want we zijn ook gewoon niet meer in stáát om zelf nog te kunnen beoordelen wat goed of slecht voor ons is. Om met eigen kennis nog verstandig te kunnen filteren uit wat ons allemaal wél wordt aangereikt.


Er is met terugwerkende kracht haast geen beginnen meer aan. De wereld is ondertussen totaal veranderd en raast verder in kennis. Zowel op het gebied van lichamelijk voedsel als dat van het geestelijke voedsel, lopen we hopeloos achter. Dat brengt chaos en verwarring over wat dan nog wel de waarheid is.


Ze laten ons geloven dat een bepaald product gezond is, terwijl het ons verslaafd maakt. Het is gebeurt met het vet omruilen voor suiker in het idee dat het gezond was. Het is gebeurd met de sigaret die werd gepromoot voor zwangere vrouwen. Het is gebeurt met asbest, met bestrijdingsmiddelen en lood in allerlei producten, met medicijnen tegen depressie.


Lood, Asbest, Bestrijdingsmiddelen, Sigaretten, Medicijnen, de lijst is eindeloos

Er zijn vele schandalen bekend. Want van veel van deze onderwerpen is de oorspronkelijke misleiding, vele jaren later in al haar gruwelijkheid blootgelegd. Maar die schandalen zijn ook weer snel in een soort van vergetelheid gedrukt. Het wordt snel afgekocht en doodgezwegen. Met overmacht wordt het schandaal stelselmatig onderbelicht, en niet meer herhaald om het uit de herinnering te krijgen.


Lessen worden er niet uit getrokken. Want het gebeurt nog steeds, we worden nog steeds misleid. Nog altijd met suiker, met stikstof, met het klimaat, met medicijnen, met vaccins, nieuwe wetten en en met oorlog voeren om vrede te bereiken. En van vele onderwerpen zal de gruwelijke misleiding ongetwijfeld in de verdere toekomst nog blootgelegd gaan worden.


En we blijven ons steeds opnieuw verbazen bij elk nieuw schandaal. Alsof het ondertussen niet glashelder is dat het een systematisch patroon van uitbuiting en bedrog is, met een bijzonder grote minachting voor het leven en het welzijn van mensen.


Terug naar Relaties vanuit de Mysterie Bergwandeltocht

Juist omdat dit een symptoom is dat zich in zoveel meer onderdelen van ons bestaan voordoet, vond ik het toch ook een mooie vergelijking als het gaat om onze relaties. Dus kunnen we na dit voorbeeld weer vertrekken vanaf het verhaal van de Mysterie Wandeltocht in deel 2. Wel of geen gids, weet u het nog?


En belangrijker nog, wélke gids we kiezen om ons op te verlaten. We zagen hierboven al het gevaar van verwarring brengen in de basiskennis door valse gidsen, nietwaar? Welke gids mag jouw leven leiden? Een gids van waarheid of de gids van leugen? En hoe weet je welke te kiezen?


Laat ik dan ook het antwoord daarop niet zelf bedenken. Er is al een handleiding, eentje met de oorspronkelijke bronkennis. Een betrouwbaar anker. Want dit is wat de Bijbel zegt en wat het u beloofd: "Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!"

Hebreeën 13:8


En in Psalm 119:160 "Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig."

En het is niet bedoeld om totaal conservatief of star te blijven steken in het jaar nul. We hebben ons verstand echt niet voor niets gekregen. 1 Thessalonicenzen 5:21-22 zegt immers: "Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook."


Tja, maar wat is dan precies goed voor je, nietwaar? Da's immers een heel persoonlijk begrip. Zoveel mensen, zoveel wensen. Maar zolang we begrijpen dat er een hogere wijsheid is, die overduidelijk het allerbeste met je voorheeft is het verstandig om die erbij te houden.


Wat is ECHTE inclusiviteit?

En begrijp dat die wijsheid er niet alleen is om jou persoonlijk te dienen, maar dat die overkoepelend iedereen moet kunnen dienen! Over rechtvaardig en zuiver gesproken. Het is een hogere vorm van transparante inclusiviteit dan wélke stroming in de maatschappij, vandaag de dag, jou ook beloofd.


"Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten." zegt Mattheüs 7:12 en verderop in het volgende boek Marcus 12:31 "En daarna komt dit: Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze." En elders in Galaten 5:14 "Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf."


Is er dan nog twijfel welke Gids wetten en richtlijnen heeft, die voor de mens niets anders dan goeds kan betekenen? Als het belangrijkste voorschrift voor ons, zegt dat er geen enkel gebod belangrijker is dan lief te hebben? Er is niets geheimzinnigs aan die boodschap, de bedoeling is niet verborgen, niet voor wie het is en er wordt niets verhuld over waarom het is. Volledige eerlijkheid en transparantie.


Hemel en Aarde dát is het verschil!

Is er dan nog twijfel over welke Gids een heel andere kant laat zien? Want hoe anders gaat de Gids van deze wereld te werk? Hebben we ons laten misleiden en zijn we daardoor nu gevangen in een vals concept van vrede en liefde? Het oorspronkelijke concept van liefde is in de loop van tijd juist zo onbekend geworden, dat we er zelfs angst voor gekregen. Daarom kennen we de liefde ook niet meer. Respecteren we liefde niet meer en hebben we de liefde ook niet meer. Niet voor ons lichaam, niet voor elkaar, niet meer voor de natuur en niet meer voor het leven.


Niet zo verwonderlijk als verwarring, onzekerheid en hulpeloze onkunde in ons brein wordt geïnjecteerd. We hebben ons veel te gemakkelijk verlaten op de Gidsen die ons juist uitbuiten. Komt dat omdat ze 'de leugen' sluw toepassen? En zijn we ondertussen niet noodgedwongen van hen afhankelijk? Wat is de prijs die we betalen voor onze welvaart? Zijn we niet onder controle gekomen van bezit-schuld maatschappij?


Zijn we niet gebonden aan het leveren van maatschappelijke prestaties, alleen al voor de ongelooflijk hoge lasten die we moeten betalen? Dat is niet meer in balans. Tenminste niet meer voor het overgrote deel van de bevolking. We zuchten onder een machteloos juk van het moeten leveren van maatschappelijke prestaties. De meesten van ons kunnen zich daar in ieder geval niet gemakkelijk aan onttrekken.


Onsterfelijke wijsheid

Hoe oud is de wijsheid uit die bronkennis al? En hoe actueel is die kennis nog steeds? Getuige het Woord in Spreuken 22:7 "Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van zijn geldschieter." Waar in Romeinen 13:8 de variant van de goede gids wordt onderwezen: Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld."


Er is nog wel een conceptgedachte van liefde die overwegend heerst, maar dat is niet het oorspronkelijke concept. Iemand die zomaar onbaatzuchtige liefde toont is allereerst verdacht of het is zo uitzonderlijk dat we een onbaatzuchtige held een hoofdrol in een film kunnen geven. Maar dat kunnen we allemaal zijn.


Het wordt ons door de de goede Gids in ieder geval wel gevraagd. Filippenzen 4:8 "Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient." Spreuken 4:7 "Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij."


Maar in de praktijk komt het moeten leveren van allerlei bewijzen eerst. Laat maar eens zien. Voor wat hoort wat. Wantrouwen, achterdocht en argwaan, dat is wat onze huidige maatschappij nog het beste kent. "Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij." Zegt het Woord in Jakobus 3:16 "Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan." 1 Timotheüs 6:9


Is hier een woord Spaans bij? Nou ja, als je geestelijke zuiverheid wilt volhouden wordt het het een gewetenskwestie met een behoorlijke uitdaging. Zo verteld Spreuken 3:27 ons: "Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt." Dat is een advies uit het Woord. Ziet u dit gebeuren? Conflicteert dit niet met de werkelijkheid van deze wereld? En hoe voeden we elkaar dan op en wat wordt er dan vanzelf een gewoonte? 1 Korinthiërs 15:33 "Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden."


En wat brengt het ons uiteindelijk? "Een rijke kan zijn leven redden door losgeld te betalen, een arme wordt niet eens bedreigd." Spreuken 13:8 "Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind." Prediker 4:4


"Soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood." Spreuken 14:12


En het kan ook heel anders. "Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn." Spreuken 19:22 Is dat de algemeen geldende gedachte in deze wereld of is dit weer een echte tegenstelling? "Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw." zegt Habakuk 2:4 "Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt." Lucas 6:38


Alleen al het boek Spreuken staat vol met fantastische fundamentele wijsheden die nog even actueel zijn als altijd al. Spreuken 19:8 "Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor." Spreuken 3:13 "Gelukkig de mens die wijsheid ontdekt, de mens die inzicht wint." Maar overal is het in het woord te vinden: "Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit." Jesaja 1:17


Gaan we in onze huidige maatschappij voor kennis of wijsheid? We hebben het immers over dat Kennis, macht is. Wij praten over een Kennis Economie en Intellectueel Kapitaal. Wijsheid komt met de jaren, zegt een spreekwoord. Maar vergis je niet in het verschil. Zo zegt Prediker 1:18 "Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed."


Getuigt zo ook de volgende tekst niet van vooruitziende wijsheid? Prediker 7:10 "En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt."


Het is nog steeds waar tot op de dag van vandaag. Want dit geldt toch nog steeds voor elke generatie? Achteraf terugkijkend, met het voortschrijdende inzicht en ervaring zegt elke generatie dit. En het is geen vraag! Het wás vroeger beter! De vooruitgang zit misschien in bezit, goederen, techniek of welvaart. Maar dat geldt niet voor normverbetering, niet voor geestelijke verbinding. En die wijsheid en dat inzicht brengt immers verdriet. Dat zien we pas achteraf... We zijn verder uit elkaar geraakt. Elke generatie opnieuw.


Maar wat is wijsheid?

Dat is zo'n verzuchting die we allemaal wel kennen als ons een vraag wordt gesteld over een keuze, nietwaar? "Tja, wat is wijsheid?" En dan hoor je soms erachteraan: "Weet jij het? Dan weet ik het!" Het is er! Wijsheid is beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.


In Jakobus 1:5 wordt het u beloofd: "Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." En dan hebben we onuitputtelijke wijsheid die het woord voortbrengt in het boek Spreuken. Bijvoorbeeld 24:14: "Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren."


Want juist de voortschrijdende inzichten leveren het bewijs van die vergissing. We worden namelijk lichamelijk voller en ongezonder, maar geestelijk juist steeds leger en holler. Alsof het gelijk opgaat in de wereldcijfers. Met onze steeds groeiende omvang is het alsof ook de holte met leegte van binnen, ook steeds verder groeit. We worden in geld op aarde steeds rijker, terwijl juist de armoede groter wordt.


De historie bewijst het. Keer op keer.

De wereld is allang geen leuke plek meer om in grote groepen vreedzaam in te kunnen leven in liefdevolle verbinding met anderen. Dat kan wellicht nog het geval lijken in uw eigen hele kleine micro omgeving. Maar die moet u dan al direct vanaf de voordeur, goed beveiligen en beschermen. De wereld was al tijden terug in de geschiedenis in diverse tijdperken ook al absoluut geen fijne plek. En met alle toenemende welvaart is er feitelijk niets aan verbeterd.


Noemt u mij alstublieft een onderwerp dat zich met de toenemende welvaart heeft ontwikkeld, en u daardoor meer gezondheid, vreugde, geluk, liefde, veiligheid en vertrouwen heeft gegeven. Minder hard werken dan vroeger? Dus u hebt nu meer tijd en bent minder moe? Wie moet niet geholpen worden door therapie om het concept 'tevredenheid' te ontdekken om er vervolgens achter te komen dat het antwoord niet in de producten van deze maatschappij ligt. 1 Timotheüs 6:6 verteld het ons wel: Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.


"Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad." Spreuken 4:27


Misschien kan de illusie in uw leven bestaan dat u goed leeft zonder gids. Dat u het in het leven zelf wel uitzoekt en het heel goed rooit. Maar dan onderschat u volledig de macht van de informatie die de gidsen van deze aarde over ons uitstorten. We leven in een informatie maatschappij die u op uw eigen vakgebied wellicht ondersteunt, waarmee u zich onafhankelijk en zelfstandig waant. Maar dan bent u feitelijk nog blinder dan alle andere mensen.


Door zoveel mist en misleiding te veroorzaken leidt het pad van onkunde en onwetendheid tot verwarring en onrust, naar onzekerheid en afhankelijkheid tot het pad uiteindelijk bij angst en volstrekte hulpeloosheid uitkomt. Het eindproduct daarvan is slaafse volgzaamheid in onmachtige overgave aan een Gids die ons die leugen geeft. Die ons alleen maar steeds verder in chaos stort om er zelf beter van te worden.

Dat is namelijk het fundamentele verschil met elke andere gids of het leven zónder een gids. Hoe vind je de juiste Gids? Toets het aan de bronkennis. Wie zoekt zal vinden!

Als er iets is dat God kenmerkt is het wel dat hij orde schept in chaos. Als er iets kenmerkend is aan de Almachtige God, dan is het Hij er altijd al was, er altijd is en altijd zal zijn. En dus ALLE kennis bezit waar we ons wel op in vertrouwen op mogen verlaten. Hij zal ons altijd ondersteunen en ons sturen als we daarom vragen. Dat is wat ik met de metafoor van de mysterie wandeling wilde laten zien.


En in zijn oneindige wijsheid is dat op ons verzoek. Om de zuiverheid van liefde in vrijwilligheid te waarborgen. In volledige vrijheid om er zelf naar te zoeken. De roadmap hiervoor is al wel voor ons opgetekend en vastgelegd. Als een lichtbaken voor ons achtergelaten. Zodat er genoeg licht door onze blinddoeken schijnt zodat we in het donker, toch nog de weg van de berm kunnen onderscheiden. De weg door het bos, het moeras, door het veld of langs ravijnen


Dat is wat onze Gids voor ons doet. Wij mogen rotsvast vertrouwen op God omdat Hij ons dat licht heeft gebracht om de tocht te volbrengen en de berghut te bereiken. Slechts het enige dat wij hoeven te doen is in Hem ons volle vertrouwen te geven, Hem steeds om raad en bijstand te vragen. En van achter de blinddoek, houden wij ons gezicht en onze ogen op dat licht gericht.


Waarom? Dat liet ik u in deel 2 zien. Dat heeft te maken met de zuivere overtuiging voor liefde als het vertrekpunt van ELK onderdeel van ons leven. Maar ook met pure transparantie en openheid van de boodschap.


Mag ik je dan dat hele andere gezichtspunt dat ik in het begin noemde, dan ten volle aanreiken in de volgende 'aflevering'? Want de kern van dit onderwerp raakt nog steeds precies aan de kern van het geloof.

Want dat gaat over relaties hebben. Over de relatie hebben. Over een bruidegom, een bruid, een huwelijk en liefde.

Dan gaan we verder over het verschil in benadering. Die van de waarheid en die van de leugen. De leugen die in staat is geweest om één concept van liefde in tweeën te splitsen. In het oorspronkelijke concept en een totaal tegengesteld concept. Maar die concepten sluw heeft verwisseld. Die de leugen onder dezelfde naam over elkaar heen heeft weten te leggen alsof het nog hetzelfde concept is.


Gaat u dan met mij mee naar het inzicht en begrip van echte liefde? Die uw relatie levensbestendig maakt een leven lang? Die in staat is om aan alle trieste gebrokenheid van deze wereld een einde te maken? Ik kan zelf niet wachten om daar verder met u in te duiken!
117 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page