top of page

Tot maandag... of deze keer niet?

Wat betekent als u "in de wolken bent" nu precies?


Voordat ik kan vervolgen met mijn serie moet ik u toch eerst iets heel bijzonders vertellen. Dat gaat over de aanstaande nieuwe maan. De nieuwe maan die het begin van elke maand betekende in de Bijbelse kalender en die het Bazuinenfeest inluidt. Dat is namelijk deze week. En om precies te zijn, aankomende nacht zelfs.


Maar ik wens allereerst een ieder de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Voor wie mijn serie "Het begin van een Nieuwe Wereld" volgt, heeft een aantal artikelen kunnen lezen over de tijdlijnen van Gods jaarfeesten. Met name ook over de bijzonder gedetailleerde vervulling van de voorjaarsfeesten. Het kan niet anders dan dat ook de najaarsfeesten net zo zuiver en gedetailleerd ingevuld zullen worden. Dat zijn alleen gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen. Maar hoe ver weg is dat nog?


Genesis 1:14 Hier zegt God, met een afgeleide van het woord 'moadim' iets van de zon en de maan:

וְהָי֤וּ לְאֹתֹת֙ וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים

"laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van "vastgestelde tijden" en van dagen en jaren"


Het woord - ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm - dat hier wordt gebruikt, komt slechts twee keer voor in de Bijbel > vertaald als seizoenen (in Genesis) of als feesten (in Zacharia)


Uit Daniël 12:7 "Het zal zo zijn op een vastgestelde tijd, tijden en een half."

כִּי֩ לְמוֹעֵ֨ד מֽוֹעֲדִ֜ים וָחֵ֗צִ


Dit visioen dat Daniël krijgt, verwijst vermoedelijk naar de allergrootste dag. De grote wederkomst van Jezus Christus. Hier wordt het woord - mō·w·‘ă·dîm - gebruikt. Maar dit specifieke woord, als afgeleide van het mō·w·‘êd (aangewezen tijd / ontmoeting) komt in deze vorm slechts één keer in deze vorm in de bijbel voor.


Via de 'strong words' wijst dit het meest op een 'aangewezen tijdstip' of een 'vastgestelde tijd' in relatie tot een 'ontmoeting' of een 'samenkomst'. De enige andere verklaring, dat wil zeggen naast die van het meest gebruikte algemene type 'ontmoeting' wordt in het bijzonder juist toegekend aan feesten. Moadim zou als 'tijdstip van ontmoeting' dus het meest logisch als een aangewezen feest of een vastgesteld feest vertaald kunnen worden, dus.


De zevende maand, kennen we in de Joodse kalender als de maand Tisjri, maar die naam is overgenomen van de Babyloniërs en komt niet voor in de Bijbel. E'thanim komt wel 1x keer voor in de Bijbel. In het boek van 1 Koningen 8:2 "Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het feest in de maand E'thanim, dat is de zevende maand." E'thanim betekent zoveel als doorlopend, doorgaand, permanent, of altijd vloeiend / stromend.


Dit is een Hebreeuwse uitsnede van die tekst waar letterlijk staat:

הָ יֶ֥רַח בְּ אֵֽתָנִ֖ים ב חָ֑ג ה֖וּ הַ חֹ֥דֶשׁ הַ שְּׁבִיעִֽי

" in de maand E’thanim op het feest die is de maand de zevende"


Dit is dus de maand waarin ALLE najaarsfeesten, die God heeft ingesteld, plaatsvinden. De nieuwe maan bepaald dus wanneer de eerste dag van de maand E'thanim zal zijn. Dat meteen dan ook het begin van het Bazuinfeest als het eerste feest van alle najaarsfeesten bepaald.


Dat is dan op onze kalender de aankomende nacht. Vrijdag 15 september in de vroege ochtend. Meteonews meld een nieuwe maan om 03:41 uur in Jeruzalem en in Nederland op 03:39 uur. Op dit moment hebben we nog een uur tijdsverschil waardoor het voor onze begrippen in Israël een uur later is en zij de nieuwe maan dus om 02:41uur, (Nederlandse tijd) zouden kunnen waarnemen.


In mijn serie kwam ook al eerder aan bod, dat zowel in het Oude Testament als ook Paulus en Jezus Christus in het Nieuwe Testament ons meerdere aanwijzingen geven ter voorbereiding. Voor 'wie wijsheid en verstand heeft', ofwel voor wie gekozen heeft om in Jezus Christus te geloven én zich ook in Zijn Woord zullen verdiepen. Die mensen zullen niet zo verrast zijn, als wie onwetend is en verhard en verblind is geraakt.


Een bekende Israëlische Bijbelonderwijzer is Amir Tsarfati. Een echte eindtijdprediker. In zijn beleving is het echter onzin dat, bij meerdere Christenen over de wereld, het idee heeft postgevat dat de opname wel eens vervuld zou kunnen worden op het mysterieuze Bazuinenfeest. (zie toelichting deel 22) Zijn voorspelling is dat met Jom Teroea (Bazuinenfeest) de Wederkomst van Jezus zal plaatsvinden.


Dat dan daarna, op Jom Kippoer, (Grote Verzoendag) de Joden allemaal de ogen geopend zullen worden en dat Sukkoth (Loofhuttenfeest) het 1000 jarig Vrederijk zou betekenen. Ondanks dat hij een Jood is, de Hebreeuwse taal machtig is en Bijbel onderwijs geeft, waar ik veel aan heb gehad, durf ik dat toch te betwijfelen. Met name omdat de uiterst zuivere mathematiek en de logica die alles van Gods plannen tot nu toe kenmerkte, hierin ontbreekt.


Wat wij ook dénken te weten, het is gelukkig wat alléén God weet

Raar, maar waar, zie ik, ondanks mijn veel beperktere kennis, toch een veel krachtiger logica in de mysterie van de opname, juist op het moment van een feest dat door God ook als een blijvend mysterie is ingesteld. Het is dan ook pas nadat Jezus de wet heeft vervuld, dat wij via Paulus in het nieuwe verbond, worden ingewijd in de openbaring van een geheimenis.


Daarna zou de periode van 7 jaar aanbreken. De tijd waarin ook de Grote Verdrukking zich zal voltrekken, die dan gevolgd wordt door de Grote Verzoendag! De dag dat Hij terugkomt en de ogen van alle Joden Hem dan zullen zien. Hem die zij hebben doorstoken! En dat dan de Joden groot berouw zullen hebben, terwijl Hij zich juist dan met hen verzoent. Omdat Hij de Joden dan juist bevrijdt en afrekent met de Heidense volkeren die hen dan belagen en ooit belaagd hebben.


Het Loofhuttenfeest kenmerkt zich eigenlijk vooral door blijdschap te vieren en dat te laten zien aan God. Zeven dagen lang. Met een bijzondere achtste dag waarop iets nieuws begint. Dat is op zich al een aparte studie waard. Maar het lijkt mij dat de blijdschap, en het loven en prijzen van God, iets zal zijn dat niet alleen ná de Grote Verzoendag zal plaatsvinden, maar dus ook ná de Wederkomst van de Messias zal zijn, als Hij orde op zaken gesteld heeft. Dus, in die zin, geloof ik dat net zo als Amir.


Maar goed, zoals ik ook al eens eerder heb gemeld, voor wie echt voorbereid is.... maakt het feitelijk helemaal niet uit wanneer dat moment dan precies zou zijn. Er is ook geen strijd om gelijk wat mij betreft. Helemaal niet! Wie zijn wij om elkaar daarvoor uit te dagen?


Wat is er dan zo bijzonder aan dit jaar?

Het is alleen, dat juist nu, wat mij betreft, er wel iets heel erg opvallends is aan het jaar 2023. En dat is dat het zéven jaar later, dan 2030 zal zijn. Allereerst is dat, voor wie gelooft dat de kruisiging in het jaar 30 na Christus zou zijn geweest, precies 2000 jaar later. Van velen die dit wereldwijd denken, ben ik er daar overigens ook eentje van.


Maar het is dan in het bijzonder óók juist een jaar waarop, door alle grote wereld overkoepelende organisaties, bijzonder nadrukkelijk wordt ingezet met de "Agenda 2030".


De Verenigde Naties, de WHO, Het World Economic Forum, inclusief de Katholieke Kerk en enkele van de allergrootste investeringsmaatschappijen ter wereld. Die grotere kapitalen beheren, dan alle Europese landen samen aan BBP produceren in een jaar. Deze economische macht wordt schaamteloos ingezet om de SDG en de ESG doelstellingen af te dwingen.


De strijd vindt plaats in de Hemelse gewesten, zegt de Bijbel. Die voeren wij niet tegen vlees en bloed. De kwade macht op deze aarde is immers ook een sterke geest uit de Hemelse gewesten. Met bovennatuurlijke kennis toegerust. En die bereidt zich voor op zijn eigen overwinning! Want in Zijn oneindige woedende afgunst op God en Zijn schepping, is hem er alles aan gelegen om die schat te veroveren en die van God weg te nemen. Hem te verslaan, dus. Altijd al!


De climax is onvermijdelijk dichtbij

Mij lijkt het dat de kwade genius daarin nu al zóver is geslaagd, dat de werkelijke strijd om ons mensen, wel aanstaande moet zijn. Gezien de wereld in staat is om in te breken op het menselijke DNA. Zij kunnen ondertussen ook al de natuurlijke biologie aanpassen met digitale verbeteringen en zo Cyborgs van mensen kan maken. Of zoals nu, dat door het Europese Parlement wetgeving wordt aangenomen, waarin allerlei proeven met menselijke celstoffen wordt goedgekeurd en zo legaal flink de ruimte krijgt.


In laboratoria wordt driftig geknutseld met embryo's en stamcellen. Ondertussen zijn ze in staat om mensvormen te kunnen opkweken van stamcellen. Buiten de baarmoeder en dus ook überhaupt zonder een eicel of zaadcel van een vader of een moeder. Dat biedt ruimte om nummerloze laboratorium wezens, zonder rechten op te kunnen kweken. Soldaten? Arbeiders? Slaven? In ieder geval wezens, precies zónder die vrije geest, die God ons heeft gegeven. Wat ons juist kenmerkt als mensen in Zijn schepping. Ik verzin het niet, hoor. Het staat gewoon in de krant.In onze wereld die al vanaf het begin geleid en beheerst wordt door het kwaad, is er uiteraard ook een enorme laag van volgelingen om hem heen geformeerd. Met een sturend kabinet daarboven. die onder leiding staat van vertrouwelingen in het kwaad. Die zorgdragen voor de verspreiding en uitvoering van zijn gedachtengoed. En dat moet blijkbaar heel nadrukkelijk in 2030 de climax beleven.


Is 2030 de best gecalculeerde "educated guess" van het kwaad?

Laten we ons er niet in vergissen dat het kwaad een veel hoger kennisniveau heeft van de geestelijke wereld dan wij mensen. Zo gebruikt het kwaad wellicht voor zichzelf de best gecalculeerde optie van de eindtijd om daarop dan vol in te zetten. Natuurlijk past God Zijn plan daar totaal niet op aan, maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat het precies samenvalt.

Dat is immers precies het kenmerk en de definitie van een FINALE

Sterker nog, het is juist volledig logisch en bijzonder aannemelijk dat hetzelfde moment door twee partijen wordt gekozen om tegen elkaar te strijden met hetzelfde einddoel. De ander verslaan! Maar goed, dat wordt dus uiteindelijk voor één partij, een gebeurtenis met een totaal tegengestelde uitkomst dan verwacht.


Op een vastgestelde tijd, dat voor één kant een feest zal zijn

Want, net zoals in onze wereld, als de belangen groot zijn en de hele wereld toekijkt, zal de aftrap voor die finale juist op een vastgesteld tijd moeten beginnen.


De uitkomst staat uiteraard al vast. God heeft de volledige controle, maar voor de wereld zal het volledig onverwacht omdraaien. Het zal zeer zeker ook tot verbluffende verrassing zijn van al het hooghartige kwaad. Dat in de misleidde veronderstelling leeft, dat zij het op deze wereld werkelijk voor het zeggen heeft. Het zal keihard omkeren, nadat de twee profeten 1260 dagen hebben getuigd en dan aan hun einde zullen komen. Als het kwaad hen dan triomfantelijk drie en een halve dag, open en bloot op straat zal hebben laten liggen. (Lees hierover meer in hoofdstuk 11 van het boek Openbaringen)De opname van de gemeente van Jezus Christus in 2023

Dus, om kort te gaan. Ik geloof dat de opname dit jaar in 2023 met het Bazuinenfeest zal plaatsvinden. Dat daarna eerst de glorieuze periode van het kwaad kan beginnen hetgeen ook tot de grote verdrukking zal leiden. Een periode van 7 jaar. En na de tweede helft zal de finale in 2030 afgelopen zijn.


In het kader van deze gedachte wil ik meer dan ooit voorbereid zijn. Om volledig klaar te zijn. Mensen kunnen het afwijzen en er om lachen. Ook gelovigen, die menen dat het allemaal zo'n vaart niet loopt. Die de werkelijkheid van zo'n gebeurtenis niet durven laten binnenkomen en dan maar niets doen en doorgaan. En het liever als gespreksonderwerp tactisch vermijden.


Het mag allemaal. In alle liefde en respect. Maar als je er wel echt in gelooft, hoe en op welk moment sta je er dan echt in volle overtuiging voor klaar? Want als Jezus in de Bijbel ons voorbereid met duidelijke gelijkenissen, dan is om zo voorbereid zijn als de wijze maagden, toch echt iets heel anders, in mijn beleving.


Wat is dan "voorbereid zijn" in mijn beleving?

Dus zal ik u ook openlijk vertellen hoe ik daarmee wil omgaan. En dat is helemaal niet om in een apocalyptische kramp te schieten, mijn baan op te zeggen, mijn huis te verkopen en niets anders meer te doen dan biddend af te wachten. Maar wel om in volledige verwachting van Gods plan, voor Hem klaar te staan. Niet alleen voorbereid, maar met overtuiging. Om in vol ornaat klaar te staan.


Dat betekent bijvoorbeeld dat ik mijn hart wil zuiveren met vergeving. Zodat ik met niemand op deze aarde nog iets af te rekenen heb en mijn hart volIedig te openen voor God. In de wetenschap dat Jezus Christus daarvoor Zijn bloed heeft gegeven. Dat is uiteraard het geestelijke deel. Wij zijn geneigd dat figuurlijk te noemen, maar het geldt wat mij betreft ook net zo goed voor het letterlijke deel. Om ook Fysiek klaar te zijn. Compleet klaarstaan, zou je kunnen zeggen.


Ik ben te gast op een bruiloft

Ik zal u vertellen dat mijn vrouw en ik juist deze avond van de 14e een.... bruiloft hebben. Dat heeft natuurlijk niet iedereen, maar voor mij is het een bijzondere extra bevestiging, in een reeks van allerlei wonderbaarlijke ontdekkingen en inzichten die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Dat houdt dus in dat mijn huis er uitziet alsof ik na vertrek naar dit bruiloftsfeest, ook niet meer zal terugkomen.


Niet in de zin dat ik het heb leeggeruimd, maar dat betekent dat mijn wilsverklaring en belangrijke aanwijzingen klaarliggen. Zodat ik daarmee nog anderen kan ondersteunen, in de harde tijd die dan nog zal gaan komen. Een meedogenloze tijd omdat de weerhouder en de trooster, de Heilige Geest dus, dan ook weg zal zijn en het kwaad vanaf dat moment écht vrij spel zal hebben. Maar God beloofd dat er zelfs dan nog, tallozen tot geloof zullen komen.


Dus ik geloof dat we de aankomende nacht worden opgenomen! En daar wil ik klaar voor zijn op alle fronten. En hoewel de kleding niet meegaat, zal ik ook fysiek, in mijn beste pak en mooiste kleding, er klaar voor zijn om opgehaald te worden. En als we -deo volente - dit moment niet worden opgenomen, dan is er niets aan de hand en zal ik niet teleurgesteld zijn. Omdat er dan ook hier nog bijzondere mooie uitdagingen en taken voor me liggen.


Maar wat ik dan met deze ervaring wél zal doen, is mij die urgentie van dat moment eigen maken. Dat inbedden in mijn leven. Voor elke dag daarna, de rest van mijn leven. Om altijd klaar te zijn. Niet in stress, maar juist in de volledig rust van de overgave. Dat ik mijn leven volledig in zijn handen leg en zowel naar boven als in mijn eigen hart zal blijven kijken.


En dan ga ik uiteraard 'gewoon' weer aan het werk maandag. Ik blijf verbinding zoeken, getuigen van mijn geloof, of mijn talenten op een andere manier gebruiken. Ook al duurt het nog 50 jaar.


Dus heel graag tot ziens op welke plek dan ook.


Maranatha...108 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page