top of page

The Great Deception III

In dit derde deel zakte me de motivatie eigenlijk weg om er nog verder over te schrijven. Ik zou zoveel liever over de echte waarheid willen schrijven, maar ik besef mij dat er een volgorde nodig is. Een volgorde in de stappen van begrip die nodig zijn om de hoge wand van ingeprente bezwaren die daartegen is opgetrokken, voorzichtig te kunnen laten zakken. Het is een proces zoals dat mooi heet.


Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Het lijkt immers zo zinloos als je het grote plaatje allang doorhebt, om nog steeds te schrijven over de randzaken die nu allemaal zo belangrijk lijken en het nieuws beheersen. Het gaat namelijk allang niet meer over het klimaat, de wereldeconomie, de veiligheid en de gezondheid. U ziet bij mij ook nog maar weinig terug van de viruscrisis, waar ik al zoveel over heb geschreven. Of over de nevenschade van experimentele gentherapie.


Het is al gruwelijk genoeg dat zovelen dit ingespoten hebben gekregen. Die volledig misleid en voorgelogen, echt geen idee hebben wat ze in hun lichaam hebben toegelaten. Want ondertussen hebben zich echt hele gerenommeerde wetenschapsgroepen geformeerd, met vooraanstaande autoriteiten op hun vakgebied. Die hebben met allerlei wetenschappelijke onderzoeken al aangetoond, en is onomstotelijk vastgelegd, wat het met het menselijk lichaam doet. Zij verwachten door dit onweerlegbare bewijs te presenteren, deze injecteercampagne dan ook te kunnen stoppen.


Een Karavaan kun je niet achterin besturen

Natuurlijk is het belangrijk en goed werk. Maar wie het ziet en de waarheid kent, weet al dat we dan nog steeds in de achterhoede bezig zijn. Voor de korte termijn effecten. Omdat we dan vanaf helemaal achteraan de karavaan proberen te waarschuwen voor de koers helemaal voorin, maar die niet meer veranderen. Het is een FUIK waar we in worden geleid op een manier zoals onze slokdarm werkt. Namelijk dat wat erin gaat, naar het doel toe wordt gemasseerd. Een duwende drukkende beweging om ons voedsel in het maagzuur te doen belanden. Het is bijna volledig een eenrichtingsweg waarin je niet gemakkelijk terug kan.


Daarom heb ik mij ook nog niet gemengd in het nieuwe apenpokken verhaal. Het gaat immers linksom of rechtsom gewoon door. Er wordt geschakeld naar een nieuw narratief gebaseerd op hetzelfde principe. Die slagvaardige kracht en macht is er. Het geld is al verdiend. De contracten zijn al betaald en wat er ongebruikt over datum gaat, is toch voor rekening van de lokale bevolking in een land. Het is geen doel, maar slechts een middel! Maar het is opnieuw wereldnieuws in de kleine kring die het narratief niet geloofd. Maar hoelang moet je iets herhalen wat al duidelijk is.


Gecensureerd op misleiding of juist op waarheid?

Maar goed, ik zal u dan nu toch een video van laten zien van hoe die praktijk van vloeistoffen werkt en wat daar de bedoeling van is. Met name omdat dit een video is die eerder al werd geblokkeerd in een van mijn LinkedIn berichten en vervolgens niet lang daarna ook van mijn YouTube kanaal werd verwijderd.


En dat komt omdat het dan desinformatie wordt genoemd, terwijl eigenlijk niemand de werkelijkheid kan ontkennen van de feiten die er liggen. Die wel openlijk te vinden zijn, maar niet openlijk bevraagd mogen worden. Feiten om misselijk van te worden overigens.


Want om nog even in die eerdere figuurlijke overdracht van de slokdarm en de maag te blijven, áls er al eten nog terug omhoog kan komen, dan moet het door te braken. En zoals we allemaal heel goed weten, is er een behoorlijk intensieve ontwrichtende kracht voor nodig om dat maagdarm systeem ineens helemaal omgekeerd te laten werken. Daarom gebeurt dat ook niet zo vaak en dan moet je ook niet zien hóe het terugkomt. Netjes gezegd, is dan het eten dat eruit terugkomt, zwaar gehavend en beschadigd, zullen we maar zeggen.


Wat een deceptie, nietwaar?

Maar dat is wel precies de fuik waar onze wereld in zit. En wie het ziet is 'de sigaar' in meerdere opzichten. Want om dan toch heel nog even bij diezelfde metafoor te blijven; Als jij uitbreekt van de karavaan, die zich keurig naar het maagzuur laten masseren, ben jij de beschadigd. Vooral beschadigd geraakt in je kijk op de wereld. Wat een deceptie, nietwaar? Maar niet alleen dát. Je bent daarmee ook nog eens het braaksel geworden voor de rest van de karavaan. En ondanks de blijdschap van het weten dat je wel gered lijkt te zijn van willoze onderdompeling in het alles verslindende maagzuur, is dat toch best een ontnuchterende trieste constatering.


Maar dan, hè? Wat dan? Hoe nu verder?


Ik spreek mensen, maar hoor, zie en lees natuurlijk ook veel. Over allerlei initiatieven waarmee de vertwijfeling en de onzekerheid die over de toekomst wordt gelegd, in daden worden omgezet. Want zo zijn wij mensen. We gaan ermee aan de slag. Oplossen. Maar ook die oplossingen worden opgezet met dezelfde middelen. Geld!


Is het een alternatief 'off grid gaan' of een stuk grond in Portugal?

Hoe wordt je immers zelfvoorzienend? Hoe ga je 'off grid' met een gezin of familie, in een wereld waar jij niet zomaar je baan kunt opzeggen om een stuk land in Portugal te kopen waar jij je kunt onttrekken aan de boze wereld? Want dat zie ik mensen vertellen die niet alleen wakker zijn, maar ook het geld hebben om zo'n plan uit te voeren. Maar wie heeft die middelen? De meerderheid of wederom een kleine minderheid?


Dus de grote meerderheid is hoe dan ook het slachtoffer. Altijd al, maar zeker in de openbaringen van nu. Nu is van beide kampen de meerderheid het slachtoffer. Ofwel in de karavaan in onwetendheid op weg naar het maagzuur, maar in het wakkerzijn dus net zo goed! Ik ga dat uitleggen. Want wat is erger zou jij je kunnen afvragen. Onnozel onwetend of wakker onwetend? Er zit immers iets heel triests in het weten en wakker zijn, maar niet toch het echte antwoord hebben of de hele waarheid kennen.


Wie, wat, waar, wanneer, maar zeker ook HOE DAN?!

Want waar denk jij jezelf, met ondanks wat meer geld dan gemiddeld, je dan te kunnen verstoppen in een wereld waarin de ontwikkelde surveillance kracht in de ruimte, elke vierkante centimeter op aarde kan bespieden? Waar denk jij jezelf dan aan te 'mogen' onttrekken als er een groep wetgevers hun eigen regels mondiaal gaat vastleggen zonder inspraak? En hoe denk jij jezelf te 'kunnen' verstoppen als er een digitale intelligentie wordt ontwikkeld, die alles wat jij kunt bedenken sneller en beter kan bedenken.


Want die combinatie van macht is in handen van het maagzuur en de slokdarm. Totaal gevoelloze intelligentie gekoppeld aan hoogwaardige controletechniek om je overal op te sporen en je dan met een druk op de knop buiten spel te kunnen zetten. Zowel letterlijk als figuurlijk als in 'isoleren' of letterlijk 'elimineren'. Je mag meedoen of uit deze twee kiezen. Dat zijn ongeveer de opties.


Ik ga u dat heel duidelijk laten zien in een van de video's, verderop. Het gaat naar moderne slavernij. En misschien is dit dan wel weer een moment dat u zou willen afhaken. Omdat het lijkt dat ik de vooruitgang niet wil zien. Of niet mee zou willen in de vooruitgang in de hang naar nostalgische vroeger was alles beter. Dat sombere doemdenken waar u niets van wilt weten.


Liefdevol rebelleren, spiritualiteit of mystiek

Maar dat is het niet. Er is juist hoop en verwachting. Heel veel zelfs. Alleen niet meer voor deze wereld. Want die hoop en die verwachting komt niet uit liefdevol rebelleren. Niet uit de nieuwe spiritualiteit van een nieuwe wereldreligie en ook juist niet uit de mystiek van de New Age oplossingen. Vooral die laatste stroming is natuurlijk erg bekend, bijzonder populair en groeiend. Bij veel vriendelijke, liefdevolle wakkere mensen die zien en voelen hoe de wereld in een steeds akeliger omgeving verandert, maar geen mogelijkheden en oplossingen hebben.


Ik besef me het gevaar van deze kwalificatie, maar zoals vaker is het meestal meer van hetzelfde en is het meer een vriendelijke leefwijze dan een hele bewuste keuze voor een levensdoel. Het confronteert niet, maar voegt zich naar hoe iemand het ook maar wil invullen. Met het credo, dat als je er geen echte invloed op hebt, je dan je energie er ook niet voor moet gebruiken, u kent het vast: "Verander jouw kijk op hoe je met situaties omgaat, zodat daarmee vanzelf de situatie verandert"


Overleven als een Kameleon is dat trots of leegte?

Je transformeert daarmee een bestaand en groeiend probleem alleen maar in je eigen hoofd. In werkelijkheid groeit het natuurlijk om je heen gewoon door, totdat het je alsnog ineens opslokt. Wat dan gebeurt is dat jij je handen voor de ogen hebt geslagen, en in dat donker daarachter, heb je een mooiere wereld gevisualiseerd terwijl je toch verder meeloopt in de karavaan.


Het trieste van die situatie is namelijk dat iemand zich feitelijk op zichzelf richt en dus naar binnen keert. Je conformeert precies aan de New Age gedachte. Je gaat immers 'naar binnen' waar je de kracht uit jezelf haalt of die aanboort, zoals zo mooi wordt voorgehouden. En als een Kameleon, overleef je zo. Want je overleeft wel! Duidelijk en zichtbaar succesvol of onaangedaan door alle stress en uitdagingen van die buitenwereld. Die uitdagingen waaraan jij je zo goed en flexibel kunt aanpassen. Maar je trekt je zo ook terug in je eigen kleine micro-omgeving en probeert die net zolang liefdevol comfortabel te houden, als je met medewerking aan de macro-omgeving kunt volhouden.


Kracht van binnen of juist van buiten

Natuurlijk is er nog wel één echte andere waarheid. Die de oplossing van meer kracht juist niet uit zichzelf probeert te halen. En ik begrijp meteen je weerstand. Echt waar. Het indoctrinerende en blind overtuigende gehalte van de enige waarheidsclaim van het geloof. Die begrijp ik werkelijk! Misschien wel heel veel beter dan je ooit zou kunnen vermoeden.


Want die mening was ik zelf namelijk nog toegedaan, niet heel lang geleden. Ik ken dus ook wel degelijk de redenen en de meningen daarover. De ideeën dat die mij in eenzelfde soort vlucht uit de werkelijkheid, me naar een geloofsovertuigende stroming zou hebben gebracht, snap ik ook. Dat zal ook geprobeerd worden om bewust op me te leggen. Sterker nog, dat gebeurt al driftig via mensen uit mijn recente verleden.


Maar ik ga je hopelijk kunnen laten zien en aantonen, hoeveel waarheid er uit mijn onderzoek is gekomen. Hoe onvoorstelbaar wetenschappelijke zekerheid ten grondslag ligt aan het Woord, de waarheid en het leven. Dus ik hoop dat je toch nog even bij me blijft, zodat ik het, in het juiste perspectief van het huidige wereldbeeld, nog aan je mag uitleggen in deel IV en V


Laatste stukje van de nog verse geschiedenis...

Voor nu zal ik in deel III vooral eerst moeten laten zien, wat het alternatief dan is. Want deel III maakt duidelijk hoe lang de voorbereiding al ondergronds is opgebouwd. Hoe de techniek en de ontwikkelingen die voor onze vrede en veiligheid zouden zijn ontwikkeld, juist tegen ons worden gebruikt. En als je het niet geloofd, kijk toch nog even verder mee. Laat de beelden en de bewijzen dan voor zich spreken en weeg gewoon helemaal zelf af, wat je daar vervolgens, ook voor jezelf, uit haalt.


In deel I en deel II hebben we onder andere de rol van de NAVO en de VS belicht. We moeten daar, voor het inzicht, nog een klein stukje van behandelen. Met name via gebeurtenissen die voor velen van ons nog levende geschiedenis is en een vorm van verband met elkaar hebben.


De roerige jaren '90

Waarin, na de val van de Berlijnse Muur, de opheffing van het Warschaupact, ook de oprichting van de Europese Unie plaatsvond. Maar ook 'Operatie Desert Storm'! Een naam als een computergame, waarmee een hele echte oorlog in het Midden Oosten, hier in de media een vriendelijke verantwoording kreeg. En aan het eind van de jaren '90 de Kosovo Oorlog. Waarmee de NAVO als defensief bondgenootschap voor het eerst in haar geschiedenis zelf een land binnenviel als de agressor. Notabene in Europa zelf!


In een van mijn eerdere video's analyseerde onder andere buitenlandcorrespondent Karel van Wolveren, dat de NAVO zich van een defensief orgaan heeft ontwikkeld tot een agressor. De reden hiervoor is geweest dat de NAVO overbodig dreigde te worden sinds Rusland uiteenviel, de Berlijnse muur was gevallen en Europa zich begon te verenigen.


De balans is pas verdwenen NA de koude oorlog

Oorlog is het meest lucratieve en populaire project van machthebbers om geld en macht mee te uit te breiden. Dat is een flinke veronderstelling, nietwaar? Ik wil dan ook best graag wegblijven van onbewezen complotten, maar ik kan dan toch, met gewoon boerenverstand, niet zo goed om de timing van bepaalde gebeurtenissen heen. Nog afgezien van de feiten die er wel zijn!


In ieder geval heeft het "vreedzame" uiteenvallen van de 'tegenmacht' van de Sovjet Unie, geen enkele mentaliteitsverandering teweeg gebracht om meer van dit soort 'vredige' omwentelingen te willen bereiken. Sterker nog, het lijkt er heel veel meer op, dat het juist een volledige vrijbrief was voor de andere macht om helemaal los te mogen gaan omdat het daardoor volledig vrij spel kreeg. In mijn beleving. Want de 'koude oorlog' leek veel in balans te houden, maar toen die over was, werden het pas echt overal doorlopend oorlog.


Heeft de VS de koude oorlog met Rusland gemist?

Want nu we plotseling, vanwege zomaar wéér een nieuwe oorlog in Europa, wat meer met de geschiedenis van de Oekraïne bezig zijn, komen we toch ook weer bij alle onopgeloste vragen rond de Maidan Opstand. Niet via MSM hoor, die horen we daar geen vragen meer over stellen. Maar die beruchte en bloedige opstand in 2014 is de aanleiding geweest voor het omverwerpen van de zittende regering. Er is ondanks onderzoek nooit achterhaald wie er zoveel mensen heeft neergeschoten en wie er opdracht voor heeft gegeven.


Een documentaire hierover claimt dat er een onbevestigd strijdplan bestaat dat er tussen 80-100 dodelijke slachtoffers nodig zou zijn om de verontwaardiging van de internationale gemeenschap te verkrijgen. En precies dat is gebeurd! Vervolgens is daarna in Oekraïne wel een westers georiënteerde regering geïnstalleerd geworden. Elk verder vervolg onderzoek is door die nieuwe Oekraïense regering gesloten geworden vanwege de hopeloze stagnering in de voortgang van het onderzoek. Het liep 'vast' en daarom vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, dan maar voor alle partijen gesloten.


De handtekening van de NWO (New World Order)

In ieder geval is wel bekend dat het Westen opvallend veel heeft geïnvesteerd om deze omwenteling in de Oekraïne te veroorzaken. Die zelfs in belangrijke mate achter deze Revolutie heeft gezeten als de aanjager en aanstichter. Als je tenminste de analyse van Karel van Wolveren mag geloven die, meer dan 40 jaar de Amerikaanse politiek op de voet heeft gevolgd in zijn journalistieke loopbaan. (Ook in de video te vinden in deel I)


Het heeft in alle opzichten dezelfde handtekening als de gebeurtenissen veel eerder in Joegoslavië. Met de informatie achteraf weten we daar ondertussen toch iets meer van. Ondanks dat de Media daarover, net als nu, keurig kiest welke informatie groot wordt gedeeld en welke informatie helemaal niet voor het voetlicht komt. Getuige ook de medewerking en het stilhouden van alle informatie door de politiek, alleen al rond het drama rond Srebrenica voor onze Nederlandse Militairen.


Het Rode Leger van de Rode Schilden?

Maar zonder het openbare nieuws heb je bijvoorbeeld niet als parate kennis of uit de actieve herinnering van grote Media aandacht, dat Private Bankiers van oudsher altijd meer moeite hebben gehad om financieel te kunnen penetreren in het redelijk ondoordringbare Moedertje Rusland, tot ze in het begin van 20e eeuw de Grote Revolutie aldaar hebben kunnen financieren.


Zo is het gelukt om Tsaar Nikolaas II af te zetten en door Vladimir Lenin en Leo Trotski in het zadel te helpen, hebben ze toen ook hun vleeshaken in die regio gekregen. De Rothschilds hebben zich alle rijkdommen van de Tsaar toegeëigend. En daarmee niet alleen hun investering weer terug, maar ook het Russische goud en er werd meer dan 100 miljoen dollar op de rekening gestort van de Rothschild-Bank in Parijs.


Lenin heeft met zijn bolsjewistische leger een schrikbewind gevoerd en een bloedbad aangericht. Zou het geheel toevallig zijn dat dit het Rode Leger genoemd werd, als werktuig van het "Rode Schild" die samen met de olie-familie de Rockefellers en de hulp van Warburg familie, via de Revolutie nu ook dichterbij de Russische bodemschatten waren gekomen?


Is het een kopie van een kopie van een kopie?

Zo lijkt niet alleen het verhaal van de Oekraïne, maar ook het verhaal Rusland op dat van Joegoslavië. Stalin was na Lenin, bezig met grote hervormingen in samenwerking met machtige westerse geldschieters. Hij heeft, in opdracht van, Leo Trotski om zeep geholpen. Maar Stalin bleek echter niet bereid zich tijdelijk te laten gebruiken en gebruikte het communisme en zijn nieuwe en 'ondersteunde' macht om zijn eigen politieke tegenstanders in het binnenland uit de weg te ruimen. Met name kandidaten die wellicht beter geschikt werden geacht om op termijn zijn positie over te nemen. Zo is hij in het zadel gebleven tot.... 1947


Kosovo Oorlog

Daar heeft jaren later, in de tweede helft van de negentiger jaren, de favoriet van de Rockefellers en consorten, de President Sloban Milosevic, ook mee te maken gehad. Milosevic, die voor een vrije markteconomie was, keerde zich uiteindelijk ook tegen het kapitalistische geld. Onder zijn leiding vonden hervormingen plaats die het IMF dicteerde. Er wordt gezegd dat hij de Joegoslavische kernwaarden niet wilde loslaten, als onafhankelijkheid, vrijheid en sociale gerechtigheid, en om die reden de verstrekte leningen heeft gebruikt om achterstallig loon aan leraren en militair personeel uit te keren. Dat klinkt als hebberig egoïsme, en diefstal van gemeenschappelijk verstrekt geld, dat gestraft moest worden.


Maar ook dat verhaal heeft meerdere kanten. Het was eerder bittere noodzaak geworden. In ieder geval heeft de Nieuwe Wereld Orde hem laten vallen en 'moest' hij vervolgens ten val gebracht worden. Want.... al jaren voor het uiteenvallen van de Joegoslavische Republiek had het IMF de bevriezing van lonen bevolen. Deze loonstop had dramatische gevolgen omdat zij er tegelijkertijd op toezagen dat ook de prijzen bleven stijgen, wat een sterke inkomensachteruitgang tot gevolg had.


Economische hervormingen als hefboom naar conflict

Onder aanvoering van de 'Wereldbank' zijn, voor de oorlog uitbrak, meer dan de helft van de Joegoslavische banken failliet gegaan met in hun kielzog meer dan 1100 bedrijven die tot 625.000 werkloosheidcijfers opleverde. Omdat nog niet genoeg was zorgde het IMF ervoor dat nog eens 2500 bedrijven op de fles gingen en 1.3 miljoen werklozen tot gevolg had. In twee jaar tijd kwam er een einde aan 2/3 van alle banen in Joegoslavië. Dat zijn alleen al 1.3 miljoen genoeg redenen voor onrust om een burgeroorlog mee te kunnen veroorzaken, nietwaar? In ieder geval had ook ongeveer elke politieke beslissing van het bondgenootschap van Duitsland, de VS en de NAVO tot gevolg dat de oorlog en de etnische conflicten steeds meer oplaaiden in hevigheid.


Olie op het vuur gooien in een conflictsituatie of een oorlog... Herkenbaar? Een reden om het 'mogen ingrijpen' mee te kunnen rechtvaardigen.


Zou het ook nog iets uitmaken voor de interesse van het westen dat de Balkan een sleutelpositie had als kruispunt in drie belangrijke transportroutes van olie en gas uit Azië en de Kaukasus? Die met name gepland stond om door Kroatië, Servië, Macedonië, Kosovo en Albanië getransporteerd te worden. Wat denkt u? Toeval?


Net zo'n toeval als de inval in Irak, omdat die Koeweit waren binnengevallen om zich olieplatformen toe te eigenen? Achteraf is alles makkelijk analyseren nietwaar? Maar ondanks de formidabele mist die rondom de waarheid wordt opgetrokken, is het patroon niet te missen, wat mij betreft.


De hunkering naar oorlog verklaard door insiders

Misschien werpen twee opvallende uitspraken over de Kosovo oorlog daar ook nog wat extra licht op: De eerste is van de voormalig CDU staatssecretaris van Defensie, Willy Wimmer, die verklaarde: "De oorlog tegen de Federale Republiek Joegoslavië is ook gevoerd om een strategisch onjuiste beslissing van Generaal Eisenhower uit WOII recht te zetten"

Hoe ver gaat het terug zou je denken, nietwaar? Toch weer tot aan WOII en een vergissing in het nadeel van het New World Order genootschap?


De tweede uitspraak komt van Lord Gilbert, die toen onderminister van Defensie was in the UK. Hij erkende in een hoorzitting voor een commissie van Defensie voor te trekken lessen uit de Kosovo oorlog, dat de NAVO willens en wetens aanstuurde op een oorlog met Joegoslavië. "Ik denk dat bepaalde mensen in de NAVO aanstuurden op een gevecht voor dat moment, ***. Als u mijn persoonlijke mening vraagt, denk ik dat de voorwaarden die in het Rambouillet Akkoord aan Milosevic werden gesteld (niet publiek gemaakt) absoluut onoverkomelijk waren; Hoe zou hij ze ooit kunnen accepteren? ;Het was heel bewust. Het geheime Annex B is opzettelijk ingevoegd om afwijzing door Belgrado uit te lokken!"


Milosevic zat volledig in de tang en zo werd de oorlog een feit! Dit type diplomatie kan gemakkelijk conflicten juist veroorzaken, nietwaar? Er is veel te onderzoeken over de rol die het Westen, aangevoerd door de VS, heeft gespeeld in de ondersteuning van machtswisselingen, waarbij je vooral scherp zou moeten zijn op het belang voor de economische toekomst van de agressor. In dit geval was de Kosovo oorlog ook 'en passant' nog nuttig als geopolitieke waarschuwing die Europa meekreeg, dat de NAVO toch, nog altijd, echt belangrijk is.


Rust? Geen rust... Nog geen 2 jaar!

Is het dan ook toeval dat er vervolgens weer iets nieuws gebeurde toen net de rust was wedergekeerd en de belangen waren veiliggesteld? Want Europa ging vervolgens begin 2000 over tot het invoeren van een eigen munt en was druk bezig was om haar eigen Verenigde Staten van Europa te gaan creëren. Maar in het het jaar ná de invoering van de Euro kregen we opnieuw te maken met oorlog in het Midden Oosten, omdat de Twin Towers werden aangevallen. Toen begon de "Oorlog tegen Terrorisme" U herinnert zich dat vast nog. De jacht op Bin Laden.


U hebt dat kunnen horen in de video van oud-presidentskandidaat en vier-sterren generaal Wesley Clark, (ook uit 2007, zie video Poetin onder) die melding maakt van de plannen van de VS om in 5 jaar tijd in zo'n 7 landen de regering omver te werpen waaronder, na Irak, ook Syrië, Libië en Iran aan de beurt zouden komen. Toevallig allemaal landen die een vriendelijke betrekking onderhielden met Rusland. Zoals u hebt kunnen horen, allemaal ideeën die zijn gestart vroeg in de 90er jaren en dus direct na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Is dat een patroon dat uiteindelijke leidde tot de situatie in de Oekraïne nu?


Het stopt niet, is nooit gestopt, en toch geloven we deze beleidsmakers nog steeds?

U mag ervan vinden wat u ervan wilt, maar in retroperspectief valt mij de timing in ieder geval wel op van deze gebeurtenissen. Wat mij betreft ook op een bijzonder onaangename manier. Wat ook moet opvallen is dat de brandhaarden doorlopend de hele wereld overschuiven en elkaar altijd maar weer opvolgen. Het stopt nergens! Alsof het een wet van de golven van de zee is, waartegen we vechten. Dat het geen vrije keuze is, maar ons hulpeloos steeds maar blijft overspoelen.


Wie gelooft dat? Dat is natuurlijk niet zo. Helemaal niet met de huidige verhoudingen in de wereld. En toch zijn er doorlopend gruwelijke taferelen en massaal vluchtende mensen omdat ze worden uitgemoord, vervolgd of er een oorlog in hun land is begonnen.


Dat het teveel is voor het Westen en ze te weinig mogelijkheden zou hebben om overal tegelijk te kunnen ingrijpen, is echt een illusie. Dat het ontwikkelde en rijke Westen niet in staat zou om de knelpunten in de wereld op te lossen is ook een hele grove onderschatting. Is er echt nog iemand die denkt dat, met de surveillance dekking van deze wereld vanuit de ruimte, ook maar iets aan de aandacht ontsnapt? George Friedman vertelde ons toch juist heel precies waar de macht en de controle zich bevindt? In de ruimte!


Overal op de wereld speelt er wel ergens een economisch belang. En overal waar ook maar iets op de wereld te halen is, zijn er bedrijven gevestigd en zijn er investeringen gedaan op lokale grond. Dus ook op de grond zijn er ogen en oren die een situatie ter plaatse in kaart zouden kunnen brengen om verslag uit te brengen. Dus is het belangrijk om te constateren dat opvallend vaak, de VS dan vooroploopt om het conflict 'op te lossen' en de VN of de NAVO op sleeptouw neemt om ergens weer te gaan wroeten. Als Agressor. En altijd is er, zogenaamd, een reden....


Poetin had dit heel goed door toen hij, met zijn beruchte speech in München in 2007, in heel duidelijke taal liet weten hoe goed hij doorhad wat 'het spel' van de beleidsbepalers in de VS is.Een latere video, die ik nog zal toevoegen met een heel recente speech van hem, (Poetin) maakt dit nog veel duidelijker. Hij weet heel goed wat de plannen van de New World Order betekenen. Helaas is die NWO bijzonder vervuild met Elitaire krachten die nergens het algemene belang van de wereld en de wereldbevolking voor ogen hebben, maar zodanig de macht hebben overgenomen dat zij wel degene zijn die de wereldkoers bepalen.


De waarheid is hard. Kan dat wel?

De waarheid is hard, doet pijn of de waarheid kan lelijk zijn, wordt wel eens gezegd. Maar dat kan toch helemaal niet? Het zijn immers twee hele verschillende dingen. Het 'openbaren' van waarheid, bijvoorbeeld over iets lelijks kan misschien best hard of pijnlijk lijken. Maar... dan gaat het erover dat we het lelijke of het slechte kunnen zien en niet over de waarheid zelf.


Wat we dus bedoelen is dat, als we de misleiding blootleggen en het laagje bladgoud eraf vegen, we pas dán zien hoe spuuglelijk het is, wat eronder verborgen was. De waarheid is alleen maar pijnlijk voor een dubbele moraal, verborgen motieven, meerdere agenda's, bedrog en misleiding. Oftewel ALLES wat zich afspeelt in het verborgene.


De waarheid is iets dat onbeschrijflijk schoon, puur en zuiver is. De waarheid, het woord zelf zegt het al, kent namelijk geen dubbele motieven of verborgen agenda's. De waarheid zelf is daarom nooit hard, niet lelijk of pijnlijk, maar bloedmooi.


Mag ik je daarvoor dan meenemen naar deel IV?180 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page