top of page

The Great Deception deel IV

Diverse gebeurtenissen mogen misschien op losse puzzelstukjes lijken, maar ze komen uit dezelfde doos om de hele puzzel mee te leggen. Het plan komt van de deksel van de doos.

Die kent de complete foto, maar heeft het deksel voor ons op de kop gelegd.


Het is al even geleden dat ik deel III had geplaatst. Maar goed, ik wil u deel IV toch niet onthouden. Verderop in het artikel staat een interessante video die veel duidelijk maakt en die ik al eerder had samengesteld en van ondertiteling had voorzien. Er zijn stuitende ontwikkelingen die elkaar nu ook zo snel opvolgen dat zelfs een blog in een serie het niet kan bijhouden. Het lijkt dan ook niet zo heel zinvol om nog doorlopend 'actualiteiten' te blijven behandelen. Het is wellicht nu handiger om naar de grote lijnen blijven kijken. Naar de uiteindelijke kern van de problematiek en het einddoel van betrokkenen.


Nu wil ik de actualiteiten ook niet helemaal negeren, maar de sprongen zijn groot. Het is een schokkende combinatie van gebeurtenissen op weg naar onze totale controle en onderwerping. Die zal compleet zijn zodra de CBDC ingevoerd is. De CBDC is de Central Bank Digital Currency (Digitaal Geld via de Centrale Bank) We gaan daarom even in vogelvlucht langs de ontwikkelingen om de belangrijkste verbindingen te kunnen leggen, want het zijn nogal serieuze ontwikkelingen.


De EC noemt het wel EU Digital Identity, maar waar is 'Europa' in de eIDAS?

De route en agenda volgen een heel duidelijk en tegelijk ook bijzonder misleidend patroon. In dit geval is het pad, via de Covid maatregelen naar permanente wetgeving in de richting van Centrale Europese richtlijnen, in ieder geval stuwend en dwingend te noemen. Waarbij democratische inspraak een illusie is, gezien we sinds 3 juni gehouden zijn om een E-BSN nr in te voeren. (Europees BSN nr) Dwz dat uw DigiD ook met de rest van Europa wordt gedeeld en gekoppeld. Nederland sputtert nog wat voor het oog van de bühne, maar heeft geen veto recht en geen ondersteuning.


Het leidt dus allemaal naar het Europese ID zonder dat we er nog iets aan kunnen veranderen. (eID of eiDAS) Het maakt de invoering van een CBDC gemakkelijker en effectief. Het voorlopige einddoel om het financiële systeem te kunnen omvormen en te digitaliseren. De EU, maar zeker de EC, de Europese Commissie, is niet het democratische orgaan van nationale regeringen. En Europa wordt niet genoemd in de eIDAS en wordt gewoon benoemd als Elektronische Identificatie en Beveiligde Diensten. (Electronic Identification And Trust Services)


De bank is straks de uitgever van de digitale munt. Niet de staat. En de bank is ook geen staatsbank. De bank is een particulier instituut dat totaal onafhankelijk is van de staat. En die bank is dus in staat om uw geld ‘aan’ en ‘uit’ te zetten. Als pressiemiddel om richtlijnen en verordeningen op te volgen of om digitaal te bepalen hoe en waaraan u uw geld mag besteden (CO2 footprint / Vaccinatiestatus / Uitstaande boete / Belasting niet betaald) Dat overleg wordt niet met u gevoerd, maar wel boven u.


Geld bepaald het beleid, niet de overheid.

Geld is de bron van het kwaad en de motor van de wereld. Even een klein zijstapje voor uw beeldvorming over wie precies dan controle over u heeft. Het bankwezen is een particulier opgerichte bedrijfstak die wereldwijd voornamelijk in handen is van de Rothschild familie. Dus de ECB (Europese Centrale Bank) is géén echte overheidsinstelling, maar een bedrijf dat zodanig sterk is verweven met de politiek, dat het zo lijkt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de FED, ongeveer de belangrijkste bank in de wereld, die de rente kan bepalen.


Wikipedia: Hoewel de naam Federal Reserve anders doet vermoeden is de bank geen eigendom van de staat: de aandelen worden verplicht aangehouden door alle deelnemende banken.
Wikipedia: De bankwet van 1998
In 1999 werd DNB (De Nederlandse Bank) onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken.
DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder. Deze wijziging was noodzakelijk, zodat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. NB: Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen.
Artikel 104 van het Verdrag van Maastricht uit 1992 bepaalt daarnaast ondubbelzinnig: "De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen". Door deze Europese wet is de ECB feitelijk een kopie geworden van de Amerikaanse Federal Reserve (FED).

De Nederlandsche Bank (DNB) was, net als de Federal Reserve, ook een private bank. De DNB is zelf, als instituut, ouder dan de Nederlandse staat is! Deze bank werd opgericht door een voorvader van koning Willem Alexander, koning Willem I. Dit instituut was tot 1948 geen eigendom van de Nederlandse staat, maar van private aandeelhouders. Zelfs vandaag heeft de Nederlandse staat geen 100% zeggenschap over dit instituut, omdat de oud-aandeelhouders nog negen van de tien leden van de Raad van Commissarissen (RvC) mogen benoemen (zie artikel 13, lid 3 van de Nederlandse bankwet)


Bent u dan ook zo nieuwsgierig wie dan deze machtige en de zgn "oud-aandeelhouders" zijn?


>Administratiekantoor van Aandelen... (niet kunnen achterhalen)

> Dr. Henry Pierre Heineken van de multinational Heineken;

> Baron Edmond James de Rothschild, lid van de Rothschild-dynastie;

> Nutsspaarbank, wat later onderdeel is geworden van de ABN Amro en SNS Bank;

> Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, wat we vandaag kennen als Delta Lloyd;

> Rotterdamse Levensverzekeringen Sociëteit, wat we vandaag kennen als ING.


Is Europa een doelwit?

Maar goed, even terug. Er is namelijk veel meer tegelijk aan de hand. Niet alleen in Europa, maar in heel de wereld. Wat alvast zeker is, is dat Europa en het vrije westen een heel typisch doelwit is. Dat komt met name door onze rijkdom en ons zelfbewustzijn als mens en maatschappij. Wij leven in het vrije westen in landen die gewend zijn aan individuele rechten en waar we een heel andere relatie tot gezag hebben, dan in veel andere landen in de wereld.


In het vrije 'democratische' westen, zal het verzet in de richting van een controle systeem dan ook naar verwachting het grootst zijn. Toch is dat juist wel een belangrijk hoofddoel. Daarom verschilt ook de aanpak in verschillende regio's in de wereld. Hier kun je de bevolking niet gewoon iets opleggen, zoals dat in China kan, maar openlijk vertellen dat het doel die totale controle is, dat kan natuurlijk ook niet. Wij zijn het laatste en lastigste bolwerk.


Vooral massale misleiding en propaganda is dan ook het wapen in het vrije westen om nieuwe denkbeelden te vormen. En daarbij tegelijkertijd vooral te verhullen dat totale controle en wereldheerschappij het doel is. Dat werkt zo goed, dat u het ook niet direct zult geloven waarschijnlijk. Maar ik kan u beloven dat als u uw eigen onderzoek gaat doen, de complotten verdwijnen en dat de misleiding, die zich achter de volop mediagestuurde verhaallijnen bevindt, duidelijk te verifiëren is. Het lijkt misschien onduidelijk en onoverzichtelijk, maar dat is het uiteindelijk helemaal niet. Het is glashelder en volgt loepzuiver een vast, en te voorspellen, patroon.


Wie de media controleert, bepaald wat de waarheid is.

Wat u misschien wel zal verbazen is dat het Christendom hierin een hele cruciale rol speelt. Het Christelijke evangelie is namelijk de kern van het geloof dat in het vrije westen de overwegende religie is. Dit tegenover bijvoorbeeld de beleving van de Islam die haar wortels meer in de oosterse cultuur heeft. Het zal blijken dat, achter de coulissen, waar de macht regeert, het evangelie als het belangrijkste onderdeel wordt gezien van de strijd om de wereldheerschappij. Ik zal u verderop nog duidelijk maken waarom juist dit zo'n cruciale rol speelt.


Er zijn draaiboeken, simulaties en zorgvuldig voorbereide scenario's die allemaal grondig zijn uitgewerkt om het doel niet te missen. Via de media wordt psychologische marketing en intensieve verkoop van het verhaal toegepast om de publieke opinie te beïnvloeden en vorm te geven. Beïnvloeding door intensieve herhaling en zo ook, door geur en kleur te geven aan onderwerpen, hierin een scheiding of juist acceptatie te veroorzaken.


Polarisatie of Acceptatie! De geur en kleur van een onderwerp bepalen.

Framing, blaming en shaming zijn aan de orde van de dag. Voor alles en iedereen, die een ander geluid geeft dan het narratief dat bedoeld is om de algemeen aangenomen waarheid te gaan worden. Bijzonder selectief worden gebeurtenissen juist uitvergroot en steeds herhaald als het in het scenario past en, andersom, actief gehinderd of zelfs verborgen om het nieuws te bereiken, als het niet past.


Anderzijds zullen zo wel ‘de uitwassen’, al dan niet opgezet, ook bijzonder intensief worden gebruikt. Ze worden effectief ingezet om collectieve verontwaardiging te veroorzaken en om een negatief stempel of een beschamend imago te kunnen drukken op traditionele inzichten. Van de geschiedenis en de cultuur van landen, tot aan traditionele normen, waarden en identiteit.


Er wordt bijzonder intensief geholpen om een snelle transitie te veroorzaken in het collectieve denken. Bijvoorbeeld door onderwerpen zoveel te pushen of zodanig in het belachelijke te trekken, dat onder druk van die veroorzaakte nieuwe publieke opinie, zelfs landen nu hun geschiedenis al moeten ontkennen of excuseren. Wat de toekomst moet worden, wordt bejubeld met doorlopende aandacht in de media, om die omarming en acceptatie door de publieke opinie te bereiken.


Een allesomvattend theaterstuk en dit is de finale

En het is groot. De complete wereldbalans wordt ontwricht. Het is een wereldomvattend theaterstuk. Waarbij zelfs de werkelijkheid wordt misbruikt om aan die theaterwaarheid te worden opgeofferd. Zeker in Europa en de VS. Want terwijl we intensief worden gevoerd om ons met elkaar vooral druk te maken over woke onderwerpen, die een eensgezind gevoel van saamhorigheid moet brengen om de planeet te redden en ons als individu verder te verlichten in zelfbewustzijnsontwikkeling, is er ook de andere kant. Een heel andere kant. Zelfde doel, ander plan, ander spoor.


Want aan de andere kant moet ons vrijheidsbewustzijn en het gevoel van de superieure onafhankelijk van het vrije westen, hier dus het hardst onderuit gehaald worden om tot acceptatie van een andere bestuursvorm te komen. Die strategie heeft tot doel om mensen vooral doorlopend te blijven ontregelen en afleiden.


Het is de finale, want er is weinig tijd. Dus worden we nu heftig door elkaar geschud. Steeds maar met nieuwe gebeurtenissen, een dreigend en onzeker toekomstbeeld te schetsen. Gebeurtenissen die onze aandacht afleiden van wat er werkelijk actief aan de hand is. Gebeurtenissen die de uitvoering van plannen, die zich voltrekken in onze eigen regio, overschreeuwen. Die ook zodanig afleiden dat we de koppeling tussen gebeurtenissen in de rest van de wereld, niet gaan leggen.


En om de geopolitieke doelen te bereiken wordt overal ter wereld de bevolking gruwelijk opgeofferd. Niet alleen die in de Oekraïne, maar ook in Rusland, in Europa en in Amerika. Verder natuurlijk ook in Afrika, China en India en dan ontkomen natuurlijk ook Zuid Amerika, Australië, Groot-Brittanië en Canada er niet aan. In elk continent vanwege een andere crisis. Oorlog, Voedsel, Klimaat, Terrorisme, Overbevolking, Vluchtelingen en Gezondheid. Allemaal 'crises' die worden opgeworpen door de media met een niet aflatende sluimerende ondertoon die doorlopend een onzeker, onrustig en angstig toekomstbeeld inprent.


De Nieuwe Wereld Orde heeft haar eigen festival. (zie video verderop)

Hoewel die geopolitieke gebeurtenissen kunnen lijken op losse puzzelstukjes, komen ze wel uit dezelfde doos om de hele puzzel mee te leggen. Met het einddoel, de totale controle over de mensheid... Via één wereldregering, één wereldeconomie en één wereldreligie, de wereldbevolking domineren. Het zal de elitaire globalisten feitelijk een worst zijn, via welk spoor die totale controle bereikt wordt.


Op élk van die gebieden zijn er daarom gebeurtenissen actief overal ter wereld in verschillende gebieden. Die lijken niet altijd duidelijk met elkaar verband te houden, maar zijn wel degelijk onderdeel van hetzelfde plan. Het heeft verschillende oorzaken, met allemaal verschillende partijen en belangen. Zo lijkt het! Maar stiekem is het allemaal opgezet door het deksel van de doos. Het deksel die de foto van de puzzel compleet heeft, maar die voor ons allemaal op de kop is gelegd.


Het is goed om te beseffen dat er meerdere partijen actief zijn voor hetzelfde hoofddoel, maar met verschillende eigen belangen. Een belangrijke kopgroep die heel graag en al heel lang een nieuwe wereldorde wil installeren om daar de leiding aan te geven, is de Noord Atlantische Alliantie. Het rijke vrije westen, zeg maar. Waarin wel een hele kleine, maar machtige en exorbitant rijke elite, actief is die grote invloed heeft. Met de Alliantie bedoel ik dan zo ongeveer de VS, Engeland en Europa.


Wie is de kruisspin in het elitaire web?

Hierbinnen zijn allerlei belanghebbende partijen verweven zoals het WEF, FED, NAVO,ECB, IMF, WHO, BMGF en nog talloze clubs meer, waaronder ook de oude Aristocratische macht. Het lijkt erop dat het WEF (World Economic Forum) die in Europa zetelt op Duits sprekend grondgebied, een spil is in het rad van de elite. Zij is een kruisspin in het elitaire web. Het openlijke uithangbord, het marketingburo en de woordvoerder van een bonte verzameling van de rijkste 1% van over de heel wereld.


De elite is via die weg ook goed georganiseerd, met name door de traditionele onveranderde structuur, onder leiding van de oprichter Klaus Schwab, die, al ruim 50 jaar, ook de voorzitter is. Het WEF verbind voornamelijk ook het bedrijfsleven met de politiek. In ieder geval is het World Economic Forum is de meest 'openlijk' vertegenwoordigde, elitaire organisatie. Het is de feitelijke voorhoede van de werkelijke macht, die we niet zien. Het zichtbare topje van een zwarte ijsberg, zeg maar.


Het WEF is daarmee de club die de communicatie doet en de woordvoerder is van alles, wat uit dat Zwarte Blok van het koude donkere ijs naar boven wordt gebracht. Geraffineerd en invloedrijk duwt zij al die ideeën, steeds in een nieuw modern jasje voor het voetlicht en zorgt dat het onder de aandacht wordt gebracht. Maar de ideeën zijn in de kern stokoud en hebben al eeuwenlang dezelfde grondslag. Namelijk die van controle en werelddominantie en ze hebben altijd als uitgangspunt een vorm van 'onderwerping' in gedachten voor 'de bevolking' van de wereld.


Gelukkig kunnen zij ons gelukkig maken met niets

En als we het hebben over "een hele goede preek voor eigen parochie" dan schrijven zij die. Onder het mom van filantropie, liefdadigheid en een empathische houding jegens de wereld en haar problematiek, hebben zij zichzelf naar voren geschoven en zich in de kern genesteld. Zij kunnen met hun geld, hun expertise en bewezen successen, helpen het klimaat te redden, de wereld te verbeteren, het financiële systeem veranderen, de armoede ongelijkheid en de voedselschaarste op te lossen en dan iedereen gelukkig maken, zónder bezit. Dat is "het openbare verhaal" althans.


Maar zolang als we al in de wereldgeschiedenis terug kunnen, zijn het altijd al plannen geweest waarmee het gepeupel iets moet doen of teruggeven aan de elite. In arbeid, in geld of in goederen. Een vorm van belasting, die daarmee opgebracht wordt voor de elite, de edelen, de aristocratie of de kerk, zodat diens rijkdom en inkomsten altijd gewaarborgd blijft. En altijd in ruil voor een zogenaamde bescherming of een beetje recht op iets, dat zij aan je willen geven. Iets wat wij nodig hebben in hun ogen. "The circle of life, within the circle of money!"


Nu wordt er gezegd dat Klaus Schwab elke wereldleider kan bellen en er dan ook opgenomen wordt. De politieke leiders van landen bekleden veelal een openbare functie. Een korte periode waarin successen nodig zijn en fouten in die periode liever onder de pet worden gehouden. Daarbij zijn de bestuurders van landen divers, doordat ze ook nog eens steeds tussendoor overhoop worden gehaald door verkiezingen. Deze zijn geen enkele partij voor de geslepen en ervaren, zittende macht. Helemaal als de machtsbalans verdwenen is. Het WEF krijgt dingen voor elkaar, hun steun en resources zijn een grote steun. Maar... nooit voor niets!


Het spoor is altijd het geld!

Het spoor is altijd het geld. De pot met goud is voor wie in droogte het water bezit, nadat de dam in de rivier het naar hen toe deed stromen. Maar wie profiteert is nooit zo dom om te kunnen worden aangewezen als degene die zelf de dam in de rivier heeft gelegd, denkt u wel? En dat is wel waar het hier om gaat.


Er zijn drie particuliere investeringsfondsen in deze wereld, die samen een vermogen beheren dat in geld 25% zou zijn van de waarde van de totále wereldeconomie in BBP (Bruto Binnenlands Product) Van wat álle landen van de hele wereld samen produceren in een heel jaar.


Deze drie particuliere investeringsfondsen samen, hebben dan een financiële omvang in belegd vermogen, dat net zo groot is als het BBP van héél Europa, Rusland, India en Brazilië bij elkaar!


Daar moet je eens over nadenken en laten binnenkomen. Bovendien hebben ze ook allemaal een financieel belang in elkaars bedrijven. Dan ben je in ieder geval wel een partij die invloed heeft in elke economie van de wereld, nietwaar? Die je ook beter niet tégen moet hebben.


De CEO van BlackRock, de grootste van die drie, is Larry D. Fink. Hij is in 2019 als lid van de Raad van Toezicht benoemd bij het WEF.

Toevallig een benoeming sámen met de Nederlander Feike Sybesma, die vervolgens in 2020 speciale gezant was voor het VWS inzake advisering rond PCR-testen en Vaccinontwikkeling met zijn netwerk voor bemiddeling om in NL vaccins beschikbaar te hebben. (Broer Hans Sybesma was directielid van AstraZeneca) Dezelfde Feike Sybesma die ten tijde van ‘de eurocrisis’ in 2011 toevallig ook lid was van de RvC van... de Nederlandsche Bank..., maar dat terzijde)

BlackRock is in financieel vermogen de 3e economie van de wereld!

Het bedrijf Black Rock, (ZWART BLOK is de fijne naam in het Nederlands) waar hij (Larry D. Fink dus) leiding aan geeft, beheert met 10 biljoen euro, zo'n enorm vermogen dat het bedrijf in z'n eentje al, de derde economie in de wereld zou zijn. Met twee keer zoveel vermogen als het totale BBP van Japan, dat formeel (op basis van BBP in geld) de derde economie van de wereld is, met 5 biljoen euro.


Dit bedrijf is er ongeveer in zijn eentje voor verantwoordelijk, in ieder geval het meest openlijk, dat de economie nu ESG gestuurd wordt. ESG is al jaren het speerpunt van BlackRock. Wiki: ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.


Dat klinkt nobeler dan het is, want de kern van deze opzet is om voornamelijk als stuwmotor te kunnen dienen voor de Woke-agenda. ESG is precies wat de woke onderwerpen zo verschrikkelijk nadrukkelijk op de kalender zet.


BR is DE aanjager van de ESG gestuurde economie

De controversiële onderwerpen, waar we op TV weer over debatteren, komen dan ook juist uit de hoek van de grote corporaties. Bedrijven in allerlei sectoren, die met de ene na de andere woke-actie of klimaatoplossing voor werknemers, in het nieuws komen. Je bedrijf kan anders zomaar een negatieve ESG score krijgen van BR. En dan heb je in dit tijdperk, zomaar ineens afgedaan als bedrijf om in te investeren. Het narratief van klimaat, gender en gelijkheid is met stip het belangrijkste mediaonderwerp.


Maar het doel is... anti geloof! Om een nieuwe wereldreligie geaccepteerd te krijgen.


Vind u dat te ver gezocht? Als u de zoekterm 'role of faith' op de website van het W€F invoert, krijgt u onmiddellijk meer dan 2200 hits. Het W€F heeft jaarlijkse meetings rond dit thema en barst van de onderzoeken mbt het geloof. Het W€F heeft becijferd dat 84% van de wereld bevolking in een hogere macht geloofd. Ook dat, in de nabije toekomst, met 9 miljard mensen er dan 6 miljard Christen of Moslim zullen zijn. Eerlijk verdeeld in 3 miljard per religie omdat de Islam dan tot dat aantal zal zijn gegroeid.


Het W€F begrijpt dus juist heel goed dat voor een succesvolle nieuwe wereldorde, belangrijk is om één nieuwe wereldreligie te stichten die mensen kan binden.


En zo... zetten we een nieuwe wereldreligie op

Zo wordt, geloof het of niet, -as we speak- dan ook gewoon gepoogd een nieuwe wereldreligie op te zetten! En op dezelfde manier als alle maatregelen en plannen worden uitgevoerd. Met volle overtuiging, grote voortvarendheid en met de grootst mogelijke kracht en invloed. Zo hebben niemand minder dan de Paus en de Groot Iman samen de "Belofte van Broederschap" ondertekend in Abu Dhabi in 2019. De weg was via het Abraham Akkoord. Abraham is als aartsvader en profeet tot dé ideale gemeenschappelijke overeenkomst gemaakt tussen het Joodse geloof, het Christendom en de Islam.


De ondertekening was het startsein in 2019 voor de bouw van een religieus complex in Abu Dhabi, waar een kerk, een moskee en een synagoge op één plek oprijzen als het Abrahamic Family House. Voor het Joodse aandeel is maar weinig aandacht te vinden, dat ligt waarschijnlijk toch nog gevoelig en is gewoon redelijk geruisloos ingevoegd. En de opening? Die staat gepland voor dit najaar!


Abrahamic Family House in Abu Dhabi to open in 2022

Hoewel het nu verdacht stil is. Het laatste nieuws van het Vaticaan is van een jaar geleden. Is er toch iets gewijzigd aan de plannen vanwege de ontwikkelingen in 2020 en 2021? Of is het de stilte voor de storm van een overrompelende overval?


U mag het niet toevallig vinden, maar dat de opening en onthulling ervan gepland is in het najaar lijkt helemáál geen toeval als de ogen van de hele wereld al op die regio zijn gericht vanwege het WK voetbal. Dat zou doelbewuste marketing zijn. Onder alle lagen van de bevolking bevinden zich gepassioneerde voetballiefhebbers, op alle continenten. Een breder publiek bereiken dan tijdens het WK, zal de verbroederende boodschap van een nieuwe inclusieve wereldreligie niet kunnen krijgen. Tegelijkertijd over de hele wereld.


Een meer perfecte introductie in precies de vorm van de boodschap zoals zij die graag willen brengen, kan niet. Staat het in één klap op de wereldkaart. Want het gaat hier niet om de inhoud, maar om het verhaal. Dat onthoudt de wereld... En wat de grote meerderheid als het verhaal ter introductie zal kennen, zal als de waarheid van de publieke opinie worden gebracht. En zo de werkelijke waarheid van de minderheid overnemen, of tenminste beperken en bemoeilijken. Wat het meest waar is, is immers... wat u via de media hoort, als wat 'de meerderheid' vindt, nietwaar?


De cruciale rol van het Christendom

Hier begint ook naar voren te komen wat de cruciale rol van het Christendom is. De intensieve campagne die vanuit de nieuwe wereldorde al decennialang aangestuurd wordt, heeft de traditie van het geloof uitgehold in het vrije westen en die van de Islam aangewakkerd. Het verschil in de effectieve beleving in de intensiteit tussen die van het Christendom en de Islam is dan ook duidelijk gemaakt.


De dood van Jezus Christus aan het kruis is het unieke kenmerk van het christelijke geloof omdat dit onderwerp in geen enkele andere religie voorkomt. Maar het offer van Jezus in het Evangelie is tegelijk precies die kern die de tegenstanders ervan vakkundig en volledig tot op het bot willen vernietigen. Natuurlijk zou dit ook door de Islam niet geaccepteerd zijn in zo'n fusie. Andersom dus wel. Want het is dan ook juist die kern van het Christendom, dat wél wordt ingewisseld voor deze fusie tussen wereldreligies, die voorlopig nog de Chrislam wordt genoemd.


Nu kán dat ook heel veel gemakkelijker worden ingewisseld, dan de kernwaarden uit de Islam. In het vrije westen heeft men inmiddels, door het toenemen van welvaart en rijkdom de weg omhoog gevonden in de beroemde piramide van Maslow. Waar rijkdom en welvaart is, verdwijnt geloof. De beleving dat welvaart op eigen kracht is ontstaan, is het succes dat het ego graag zelf claimt wat het geloof in een hogere macht minder aantrekkelijk maakt. Zo ontstaan interesses naar meer passende stromingen die gebaseerd zijn op het behoud van de individuele eigenwaarde. Waarin je de kracht vooral in jezelf moet zoeken en vinden.


Religie, traditie is the Old Age, wij zijn in the New Age!

Een járenlange beïnvloeding en massabewerking van het groepsdenken, heeft New Age denken gestimuleerd en maakt ook dat wij in de top van die piramide ons nadrukkelijk bezighouden met individuele persoonlijke ontwikkeling en spirituele verlichting. Al dan niet in de richting van de kosmische mystiek of in de richting van vredelievende levensvisies als het Hindoeïsme of Bhoeddisme. Beide zijn echter geen geloof en zullen dan ook uitstekend en zonder problemen in een nieuwe wereldreligie kunnen passen.


Wij zijn al zo ver in onze cultuur omvorming, door dit doelbewuste proces van verandermanagement, dat de traditie van het oorspronkelijke geloof, juist mbt het Christendom, ofwel vriendelijk oppervlakkig wordt geaccepteerd (Ieder mag geloven wat ie wil) Of het heeft het stempel als bijzonder oubollig, traditioneel en achterhaald ouderwets gekregen. Het succes van die aanpak en nieuwgevormde brede opinie, maakt dat een overwegende meerderheid dan ook geen weerstand zal hebben tegen een fusie in geloof. Helemaal met het narratief dat fuserende wereldreligie's minder oorlogen tot gevolg zal hebben.


Verdeel en Heers

Maar, tegenover de misleiding op het valse voorwendsel die ons argeloos en onschuldig in de verkeerde liefde en tolerantie laat geloven, staat u de keiharde confrontatie met de werkelijkheid te wachten. Want met het toenemende individualisme wordt elke organisatie en solidariteit tussen groepen mensen, dunner en slapper gemaakt. Verdeel en heers.


Want terwijl wij volop bezig zijn met totaal nutteloze woke en persoonlijke ontwikkeling dat zich in de top van de piramide bevindt, is de beweging van de Globalistische Elite juist tegengesteld en daalt juist af naar de basis en de kern. De eerste levensbehoefte! Eten en Drinken en slapen. Vervolgens bestaanszekerheid. Terwijl wij omhoog kijken, kijken zij naar de overname van de grond onder onze voeten. Naar het overnemen en het controleren van die brede basis, die hen de echte controle geeft.


De beroemde Piramide van Maslow: Van overleving naar zingeving!Als de plek waar jij bent is dat jij je zorgen moet maken of jij jezelf en je familie nog te eten kunt geven, is strijden voor jouw gender-identiteit echt niet meer belangrijk. En ook niet om de straat op te gaan om je gelijk te halen voor wie nu welke groep precies beledigd en waarom dat zo respectloos is. En uiteraard ook niet om voor vrijheid te demonstreren...


Met stikstof de voedselvoorziening verstikken

En zo komen we bij de jacht op de voedselvoorziening. De stikstofcrisis in Nederland is totaal onbelangrijk voor enige invloed op het wereldklimaat. Het belang zit echter in het feit dat Nederland het tweede exportland van de wereld is met landbouwproducten, na de VS. Dát is van belang voor de internationale agenda. Want ook in de VS worden boeren onteigend en vliegen er meer grote distributiecentra van voedsel in brand, dan ooit eerder in zo'n korte periode. Opvallend veel.


Je zou kunnen zeggen dat er serieus vurig wordt gewerkt aan het veroorzaken schaarste in van de wereldvoedselvoorziening. Het nieuws zoekt er niet naar en laat het onderwerp opvallend links liggen. Net zoals de oversterfte geen enkel nader onderzoek krijgt. Het zijn onthutsend afwijkende cijfers, overal ter wereld. Levensverzekeraars over de hele wereld melden een stijging in uitkeringen tot wel 163% bij een van de grootste in de VS. Dat valt niet in de complothoek.


Dat we in juist deze tijd van technologie en data, niet kunnen achterhalen waardoor de oversterfte plaatsvind is toch opvallend? Maar vreemd genoeg nemen we elke verklaring uit de media voor lief. We nemen gewoon aan en over dat het onverklaarbaar is en dat de meest opvallende nieuwe gebeurtenis in ieder geval(!) buiten beschouwing blijft, zonder enig nader onderzoek, vinden we niet gek.

Het maakt almaar duidelijker dat de media de sleutel is. Wie de media controleert, controleert het verhaal.

Misschien goed om nu de video in te voegen waarin wordt aangegeven dat de beste verhalenvertellers ook de beste papieren in handen hebben. Zie bijvoorbeeld hoe de Paus het geloof weggeeft. Hoor hoe het gebral van de VS (nog na de inval dus recent) Rusland en China tot zwakke landen probeert te bestempelen en hoe Biden de leiding van de Nieuwe Wereldorde wil claimen, terwijl zij nu al volledig door de werkelijkheid zijn ingehaald en door de wereld in het hemd worden gezet.


Kijk en aanschouw wat de gedachte en het werkelijke doel is van de kernmacht, de globalistische elite. Dan zal ik u daarna dat met diverse gebeurtenissen aantonen. Hoe ver de misleiding gaat. Dat de VS juist opgeofferd wordt als gepasseerde wereldmacht en wat ons in Europa daardoor nog te wachten staat. En hoe er maar één club mensen alles naar haar hand zet om in een sneltreinvaart de financiële balans voorgoed kapot te maken en in een sneller tempo dan ooit te voren, via al deze crises, het vermogen verplaatst van de bevolking naar de elite.
Oorlog is Schaarste - Schaarste is luxe - Luxe is Oorlog

Het zijn gebeurtenissen, die allemaal hetzelfde patroon laten zien en steeds hetzelfde veroorzaken. Namelijk dat in steeds meer industrieën, "schaarste" ontstaat. De illusie van van schaarste althans, want dat is precies wat de abrupte verplaatsing van financiële vermogens veroorzaakt. Nog niet eerder in de geschiedenis, is het vermogen van de rijksten der aarde (bedrijven) zo snel gegroeid als in crisistijd. Want schaarste levert altijd de partij in control geld op. Sneller dan met de 'standaardprijzen' dus schaarste veroorzaken is bijzonder lucratief.


Ik had u in de eerdere delen al uit de doeken gedaan hoe lucratief oorlog is. Bij uitstek geschikt om schaarste mee te veroorzaken, nietwaar? Zo wordt de oorlog in de Oekraïne een heel ander verhaal. Weer een heel andere typische geopolitieke gebeurtenis, met schijnbaar weer hele andere partijen, en hele andere belangen, maar het drijft óók de prijzen op. Laten we niet vergeten dat de stortvloed aan pandemische bedreigingen voor onze gezondheid, die ons al twee jaar in de greep hebben, ook al prijsstijgingen veroorzaakten. Dus elke crisis, waarmee we doorlopend worden bestookt, drijft de prijs verder op.


Toch lijkt niemand van zins om ook maar iets, of érgens op de wereld, iets tot bedaren te brengen om het niet verder te laten oplopen. Ook niet die grootmachten die, als ze zich boos maken, alles onder controle zouden moeten kunnen houden, nietwaar? Het is een theaterstuk waarbij de stokjes achter de coulissen worden overgegeven alsof het estafettelopers zijn die allemaal dezelfde medaille willen winnen.


Hoe verdubbel je in crisistijd?

Het bedrijf BlackRock dat ik u noemde, had in 2018 nog een belegd vermogen van 6 biljoen. (daarmee dus virtueel, in financieel vermogen, al boven Japan als derde economie) Maar, in slechts drie jaar tijd, precies de crisisjaren waarin de overheid ongeveer al haar belastinggeld heeft gebruikt om de pandemie te bezweren en de bevolking in moeilijkheden kwam, is haar vermogen met 4 biljoen(!) euro gestegen. 67% in 3 jaar tijd, waarin de hele wereld liep te zuchten.


Voor uw beeldvorming: 4 biljoen euro is net zoveel als de waarde van BBP van heel Duitsland, die trouwens al jaren stabiel de VIERDE economie van de wereld is. (Op zich al een vraag waard) Of om dichter bij huis te blijven, ruim VIER keer het BBP van héél Nederland in een jaar. En wij zijn de 18e economie van de Wereld. U ziet de nieuwsberichten toch ook en weet ook wie de prijsverhogingen betalen en wie de winsten ervan opstrijken, toch? Maar de schaarste en de prijzen blijven in de media opgedreven worden.


Ondertussen is er geen land dat aanklopt bij Nederland om, in het belang van de dreigende oplopende schaarste, die ze ons doorlopend voor ogen houden, hen aan te sporen even pas op de plaats te maken en niet zo'n harde lijn aan te houden. Toevallig nét zo dat als er helemaal niemand op aandringt om de harde lijn los te laten waarmee de oorlog in stand wordt gehouden in de Oekraïne. Het narratief en dat is de enige boodschap is die we voorgeschoteld krijgen, is dat Rusland de grote agressor is.


Rusland? Rusland profiteert van de sancties!

Maar wie er ook de dupe van is, het is in ieder geval Rusland helemáál niet! Het is Europa op alle fronten. Nou ja, natuurlijk niet de elite, maar de bevolking. Die niet alleen alle kosten van de corona maatregelen betaalde, maar ook de niet aflatende geldstroom om zogenaamd landen en ondernemers mee te steunen. De burger (naar Nederlands voorbeeld dan) wiens belastinggeld al in grote sommen wordt toegekend aan klimaatdoelstellingen, en van wiens belastinggeld de vaccinproducenten weer nieuwe miljardairs voortbrachten.


En... wiens geld nu tegelijkertijd óók nog wordt gebruikt om wapens aan te schaffen. Ollengren brengt ons, in haar witte jurkje, de blijde boodschap in de media van de aankoop van nieuw wapentuig. Aankopen bij notabene de VS, die wij vervolgens aan de Oekraïne donéren om de oorlog mee te verlengen. En ziet u Rusland dan enige aanstalten maken om nog verder de Oekraïne in te trekken? Nee toch? Die pruttelt nog steeds rond in hetzelfde Oost-Oekraine, waar het doel allang is bereikt.


Wordt de VS onttroont als wereldmacht en de dollar als wereldmunt?

Rusland wordt helemaal niet op de knieën gebracht. Integendeel! Zij is het instrument om juist de VS te onttronen als wereldleider. De VS wordt vanuit haar eigen gelederen door de elitaire kern die de wereldeconomie beheert, nu misleid, verraden en in de rug gestoken. Omdat ze het respect in de rest van de wereld allang verloren heeft en die elite zich onafhankelijk over de wereld kan verplaatsen omdat zij de kern van het wereldregime zijn, uit welke regio die leiding dan ook plaatsvind.


Zij laten het openlijk zien. Doordat zij juist in deze tijden van wereldwijde crises, een seniele marionet als Biden op de plek hebben gezet, als een karikatuur, van de machtigste leider van de wereld. Die nog geen deuk in een potje boter kan slaan en het respect van de wereld juist nu nog harder afbreekt dan ooit mogelijk zou worden geacht. Hij is het machteloze eindpoppetje in een computergame. Die ze kapitein van een zinkend schip hebben gemaakt en hem met plezier samen met het schip laten zinken. De VS over de rand van de afgrond duwen, waarmee ook Europa als het slaafse kale kippetje van de VS wordt gebroken.


Goud! De meest betrouwbare valutadekking op de wereld

Rusland heeft de goudprijs aan de roebel geklonken. Zij heeft daarmee de gouddekking onder valuta hersteld, die de VS noodgedwongen onder leiding van Frankrijk in 1971 moesten laten vallen. De VS redde haar vege lijf toen door haar dominantie van wereldlegermacht als bescherming aan te bieden aan de Arabische wereld. Zij heeft zo met afspraken afgedwongen dat de oliehandel wereldwijd in dollars betaald moesten worden, zodat de olie de nieuwe valutadekking was en zo in 1974 de "petrodollar" is ontstaan.


De stap van Rusland om de gouddekking te herstellen en de rest van de wereld hun energie alleen tegen betaling van roebels te verstrekken, heeft de financiële markten en de valutamarkt opgeschud. De koers was gunstig voor de goud/roebel en wie goud had kon goedkoper olie kopen in roebels dan in dollars. Ongeacht wat ze van de oorlog en het leed vonden, werd in de 'financiële' wereld deze actie gezien als een 'briljante' zet. En het werd als een 'financiële kernbom' gekwalificeerd.


Iets gehoord van Gouddekking? Financiële kernbom? Een briljante zet?

Hebt u er veel van vernomen in het nieuws? Heel erg weinig! Wat u wel kunt vinden is dat er ineens tonnen met goud aan de financiële reserves worden toegevoegd en dat de export van het Russische goud als weer een nieuwe boycotmaatregel aan het sanctiepakket wordt toegevoegd. Maar China en India, samen al goed voor haast de helft van de wereldbevolking, doen helemaal niet méé met de sancties van de VS en Europa!


En verder? De toonaangevende economie op het Zuid Amerikaanse continent is Brazilie. Brazilie is een top tien economie in de wereldranglijst wiens B de eerste van de BRICS landen is. Afrika heeft recent de overname van de wereldgezondheidsregels door het WHO getorpedeerd samen met de BRICSlanden, waarvan dus ook Rusland, China, India en verder Zuid Afrika deel uitmaken. Deze landen die worden gezien als de groep die het grootste aandeel in de wereldeconomie zullen gaan overnemen van de rijkste westerse landen nu. En zij staan nu naast elkaar(!) en zijn een hele serieuze partij met voldoende macht om de dollar als wereldreservemunt te onttronen.


Heeft de VS zich overschat en daarom nu uitgespeeld?

Kortom, de VS wordt met de rug tegen de muur gezet en wat het bijzonder gevaarlijk maakt is dat ze wel een kat in het nauw wordt, maar geen klein katje is. En de VS krijgt nu door dat ze wordt opgeofferd. De elite speelde haar ene hand op de pokertafel uit samen met de VS, maar tekende met de andere hand voor haar ondergang als wereldmacht. De ideale en veel snellere route voor het doel dat deze zwarte kern heeft, is dan immers logischerwijs dat de Ruschina's het gebroken Europa zullen komen redden.


Het Europa, dat zich dan gebroken en hulpeloos moet overgeven aan de nieuwe wereldmachten. De ene partij die heel toevallig al zoveel verder is in het systeem om de bevolking volledig te controleren. En die andere grote partij die de energie voorziening voor Europa controleert. Rusland die samen met Iran een dominante wereldpartij is geworden in de energie industrie. Getuige een hele recente energiedeal met Iran (de eerstvolgende grootste gasleverancier op de wereldranglijst na Rusland) voor samenwerking ter grootte van 40 miljard dollar. De nummer twee en drie gasproducerende landen van de wereld, die samenwerken.


Hoe zou Europa dan worden gebroken?

Kunt u zich bij benadering voorstellen wat er zou gebeuren als Europa deze of de volgende winter echt serieus op de proef wordt gesteld? Dat we eerst vanwege zogenaamde nieuwe gezondheidsbedreigingen weer massaal op slot gaan met lockdowns. En als het dan later echt koud wordt, dat dan een zogenaamde nieuwe escalatie ervoor zorgt dat we niet alleen in de kou komen te zitten, maar ook in het donker? Dus niet alleen zonder gas, maar ook zonder elektriciteit! Omdat het energie netwerk dan door noodgrepen ook nog omvalt.


Twee of drie weken is al meer dan genoeg, denkt u niet? Dan is heel het luxe verwende Europa totaal ontredderd en in volledige paniek. Geen stroom, geen internet en geen verwarming! Het is Europa bijna overkomen met de grootste storing ooit die Italië trof. Het dreigde over te slaan naar naburige landen, omdat een kettingreactie steeds nieuwe centrales overbelastte. Maar het is precies nog op tijd uitgezet, waarmee Italië even helemaal werd geïsoleerd, maar Europa gered. Zoekt u het maar op en stel uw vragen bij het moment, de timing dus en... het volledig in het duister tasten van de reden of oorzaak. Er is meer dan u verteld wordt.


Maar goed, zo'n situatie in het groot, betekend dan ook heel snel geen voedsel, door geen bevoorrading, nietwaar? Zelfs niet via het openbaar vervoer. En wie dan de redder is, is ook de nieuwe vriend!


De Ruschina's of nog een keer de Geallieerden?

Die nieuwe vriend zou dan alsnog net zo goed de VS kunnen zijn, hoor! Want als ze u via de ether of, met hickups in de stroomvoorziening, het mobiele internet nog als nieuwsbron bieden, voor wie nog batterijtjes heeft, dan bent u overgeleverd aan hun waarheid! En als ze dan een duidelijke zondebok aanwijzen, zult u vanuit de kou juichen als er dan een grootscheepse aanval op Rusland zou worden gelanceerd om ze weg te vagen. Mensen in Europa zullen er dan in grote getale er geen enkel probleem meer mee hebben


Zo'n stap zou wat mij betreft meer passen bij die van een kat in het nauw met rare sprongen. Ik geloof echter dat het pad van de misleiding de kern is van wie over de wereld heerst. En misleiding in de gedaante van filantropie en compassie voor de geopolitieke problemen is de kern van de wereld van vandaag. Het zijn particuliere investeringsfondsen en de georganiseerde elite, die in de wereld de dienst uitmaken. Wij denken misschien van niet, maar de praktijk en de cijfers wijzen het tegendeel uit. En feitelijk.... maakt het globalisten niets uit, hoe u onder hun juk terechtkomt. Linksom of rechtsom.


DIT is waar de strijd om gaat! Al sinds het ontstaan van de mensheid!

Het lijkt allemaal misschien ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. Wat ik als voorsprong wellicht heb is mijn geloof waarin mij de Bijbel en het Woord is geschonken. Dat maakt al zoveel duidelijk, want alles wat er nu gebeurt staat in de Bijbel al beschreven. En dat inzicht gun ik u ook. De kennismaking met de pure en onbaatzuchtige liefde. Met de opofferingsbereidheid en de dienende rol naar anderen, die in zo'n schril contrast staat met het gulzige en niets ontziende egoïsme van wat we nu meemaken.


Wie het geloof kent, ziet ook hoe de blauwdruk van de allerhoogste, onze Schepper en liefhebbende vader, hiermee gekopieerd wordt. Over hoe een religie zich over de wereld moeten verspreiden. Door het verhaal over te brengen, getuigenissen te delen en het brengen van de boodschap door apostelen en discipelen. De mediakaravaan die toen uit rechtvaardige en eerlijke mensen bestond.


De vader van de leugen

Maar de methodieken en handelswijze van déze stroming, geeft blijk van wie haar oorspronkelijke grondlegger is. Het openbaart van wie deze verderfelijke grondregels afkomstig zijn om over de aarde te regeren. Het maakt duidelijk 'wie' uiteindelijk hun leermeester en voorbeeld is. Wie de ultieme sturende leider is. De leider die het vanuit de grond, op de achtergrond of vanaf de top bestuurd, maar nooit in het openbaar.


Het is duidelijk, juist 'omdát' het geheimzinnig is, besloten, dubbel, leugenachtig, manipulatief, wreed en volstrekt meedogenloos. Omdat het is wie hij in de kern is. De vader van de leugen. De duivel. Die heel veel fanatieker wordt aanbeden door zijn aanhangers, dan menig gelovige zijn vertrouwen in God durft te belijden. Een economische wijsheid zegt dat een bedrijfscultuur uiteindelijk altijd gaat lijken op het karakter van de eigenaar of de bestuurder. En dan zegt de huidige status van de wereld genoeg over het leiderstype, nietwaar?


Wie er wint staat vast. De toekomst is al geschreven!

Het is toekomstige geschiedenis die al voorzegd is. Het is de onthulling en de openbaring van wat al duizenden jaren eerder is beschreven. Daarom kan ik ook veel beter schrijven over de echte waarheid, de echte goedheid en de echte liefde. De liefde van een vader die zijn van zijn eigen schepping houdt, omdat hij het zelf heeft gecreëerd met zijn eigen machtige handen.


Niet de liefde van de hebzucht en de afgunst van de stiefvader. Die altijd al jaloers was op de mooie schepping en de kinderen van God en die het zelf wil hebben. Die het wil afpakken van de echte vader. En omdat het niet zijn eigen kinderen zijn, het niet zijn eigen schepping is, er geen enkele echte liefde voor kan opbrengen. Omdat ze niet van hem zijn. Die alle schepsels desnoods meedogenloos zal willen laten sneuvelen in de strijd, en ze ervoor willen opofferen zolang het maar van de echte vader kan worden afgepakt.


De kracht van de eenvoud. Dat is wat liefde inhoud!

Nu ziet u meteen hoe oud deze strijd al is. Deze strijd is er namelijk al sinds mensenheugenis. Vanaf het begin. Maar wie er wint staat al vast. Het is de echte vader! Doordat hij liefde is. Doordat hij ons als allemaal op de hele wereld als leefgebod alleen maar de liefde als oplossing heeft opgelegd. Kan er een groter verschil mogelijk zijn dat duidelijk maakt welke vader van zijn kinderen op deze planeet en al zijn andere levende dieren houdt en wie niet? Is er enige twijfel aan het waarheidsgehalte en de zuiverheid van dit gebod mogelijk als je probeert te beseffen wat dit voor de wereld zou hebben betekend?


De onbetwistbare waarheid van liefde

Ik ga het voor u samenvatten zoals het letterlijk in de bijbel staat en daarvoor drie teksten voor u aan elkaar koppelen. De eerste is de definitie die in de bijbel van liefde wordt gegeven in de vereenvoudigde vertaling van de basisbijbel in 1 Korinthiërs 13: 4-7


De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet bij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde verteld fouten van andere mensen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit.


Wat een cruciaal kernpunt is om het verschil van goedheid en liefde te kunnen zien van God in alle openheid, tegenover de misleiding en afgunst van zijn tegenstander in alle geniepige verborgenheid, is de intentie in het gebod dat aan mensen wordt opgelegd. Er wordt ons door onze schepper opgedragen liefde te geven op dezelfde manier als dat Hij ons liefheeft. In een gebod!


Wat nou als liefde HET GEBOD is van de wereldleider?

Want in Mattheus, hoofdstuk 22:37 vat Jezus de oude geboden van het eerste testament samen tot één bijzonder zuiver eenvoudig handvat. Houd daarbij dan ook aan de omschrijving hierboven in gedachten van wat liefde of liefhebben feitelijk betekend en laat dan pas deze boodschap binnenkomen:


Gij zult liefhebben de Heer, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.


Elk kind kan bedenken dat alleen maar het opvolgen van deze twee leefregels in één onlosmakelijke combinatie verbonden, er onmogelijk ook maar iets anders op aarde zou kunnen bestaan dan goedheid! Nietwaar?


Vrije keus, je mag het zelf ontdekken. Wil je dat ook?

We mogen het dus op aarde met dit gebod verder wel hélemaal zelf doen en ontdekken. Het is pas ingewikkeld geworden toen we er aan gingen twijfelen. Dat er onrust en misleiding over is veroorzaakt. Dat geloof iets zichtbaars moet zijn. Iets wat bewezen moeten moet worden voor we het willen opvolgen. Maar ook dat is al behandeld in het tweede en nieuwe testament, dat er dus is gekomen door en na Jezus!


Want dat is helemaal niet belangrijk. Totaal niet! Je hoeft alleen maar liefde zelf proberen te begrijpen! Het léven, voelen en uitdragen. Getuige de boodschap in Johannes 4:12 “Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.


Begrijp je wat dit inhoud? Liefde toepassen in de zuiverste zin van dit begrip betekend hetzelfde als de geest van God ook in jou persoonlijk kunnen ervaren. Zélf. En het effect op jezelf en je omgeving. In de volle sensatie van blij en vervuld geluk in pure onbaatzuchtige liefde.


Per definitie is liefde iets dat niet fysiek zichtbaar of tastbaar is. Het is alleen maar voelbaar! Wat zegt dat het dus geestelijk is! Daarmee is zichtbaar of tastbaar dus... lichamelijk. Oftewel fysiek en zintuiglijk waar te nemen. De tastbare bezittingen die we in deze wereld najagen om gelukkig van te worden zijn lichamelijk en vergankelijk. Het geestelijke bezit najagen is geestelijk en oneindig. (Dat verschil gaan we natuurlijk heel graag verder uitdiepen en bespreken in volgende blogs, wat mij betreft)


Waar is dan de winstmaximalisatie? Uitbuiting? Misbruik of misleiding?

Maar al op voorhand, vergis je echter maar niet in de fysieke waarneming van geestelijke kracht. Het kan wel zo krachtig voelbaar worden dat het voor andere mensen zichtbaar en tastbaar lijkt te zijn. Je geeft als het ware licht met goedheid. Als onze schepper dit, precies dit, voor ons op aarde voor ogen heeft gehad, hoe zou onze wereld er dan hebben uit gezien? Zou dat niet vol goedheid, verbinding, liefde, vriendschap en compassie zijn? Zou winstmaximalisatie dan hebben bestaan? Ten koste van je naaste? Uitbuiting voor persoonlijk gewin? Ten koste van je naaste? En dus net zo ten koste van jezelf, nietwaar?


Er is ons redding aangeboden. Door die belangrijke handleiding die we alleen met kinderlijke eenvoud en openheid kunnen begrijpen. Namelijk dat we niets meer hoeven te doen dan te kiezen om liefde te geven, op de manier zoals ons is uitgelegd en opgelegd. De weg naar het geloof en door de handleiding die onze Schepper voor ons heeft achtergelaten, is door het Woord. Logos. En dat is Jezus Christus. Die God is. En die de Heilige geest is. God die IS.


Welke persoonlijke vrijheid zit in Transhumanisme?

Maar het is een keuze. Die we door onze vrije wil in opperste wijsheid hebben gekregen van onze eigen Schepper om Hem als Jezus en zoon van God te erkennen. Je bent al gered door Zijn offer, waar je zelf niets voor hebt hoeven doen. Hij wil geen slaafse robots, zoals de stiefvader wil. Een willoos leger om te kunnen controleren. Maar Hij wil volgelingen die uit vrije wil kiezen om de handreiking aan te nemen. Die uit eigen overtuiging kiezen om ze te willen leven.


Zodat Hij ook alleen de mensen zal erkennen en redden die ook volledig vrijwillig voor Hem kiezen, zoals Hij ons heeft gekozen. Die redding die ons rechtstreeks in een nieuwe hemel en aarde brengt, op dezelfde planeet, maar waar de verdorvenheid buiten zal moeten blijven. Waar Hij alleen met hen verder zal gaan die ook vrijwillig elkaar zullen willen liefhebben, zodat de gebrokenheid die is ontstaan in deze huidige aarde door de vader van de leugen, niet opnieuw zal ontstaan.


Een loepzuivere win-win met nul risico

Kun jij je voorstellen dat als jij Jezus erkent en Zijn gebod opvolgt, het niets meer uitmaakt of het wetenschappelijk bewezen wordt of is, of niet? Nooit meer? Je hebt immers een rijk, vervuld en gelukkig leven, waarin je goedheid en liefde bent voor anderen. Een beter leven dan op die manier zou er niet kunnen bestaan. Het ergste dat je dan zou kunnen overkomen is dat na je dood zou kunnen blijken of het waar is of niet. Je leven op deze aarde zou er niet meer door veranderen, maar daarna ben je dus of dood en is er niets meer of... je krijgt het eeuwige leven in het verheerlijkte lichaam om in die pure liefde - die je toch niet anders zou willen - door te kunnen gaan.


Wat is het alternatief? Geloven in een betere toekomst door toedoen van mensen? Terwijl u de beklemmende duisternis en het sluimerende gevoel dat er geen goeds op ons wacht in de toekomst, heel bewust aan de kant moet zetten? Wat is het pad en het spoor van de mensen op de wereld geweest? Is de welvaart en de luxe, (die volkeren ook volkeren al eeuwen geleden hadden) de oplossing geweest om iedereen daarin willen te willen delen of heeft het de hebzucht en afgunst alleen maar doen groeien?


Geloven is geen keuze, het is de wetenschap van waarheid

Geloven is geen keuze. Jezus is de enige weg die leven geeft, de enige waarheid die hoop brengt en de enige geest waarmee je onbaatzuchtige liefde ontdekt. En dan loopt u geen enkel risico om misleid te worden. Of er is niets anders dan niets na uw dood. Of u wordt beloond voor uw geloof en overtuiging om in liefde en goedheid te willen leven, tot in de dood en deelt dan in een eeuwig leven.
222 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page