top of page

The Great Deception I

Als het begint met dubbele agenda's, zal het altijd eindigen in tiendubbele ellende.


The Great Deception kun je zowel vertalen naar De Grote Misleiding als De Grote Teleurstelling. Daarom kan deze titel niet beter, want beide zijn even sterk voor dit onderwerp. Het Nederlandse woord deceptie staat heel duidelijk voor een onverwacht grote teleurstelling. Die heb ik wel gehad in vele porties. Maar in dit geval, met name rond de wereldpolitiek, is mijn beeld volledig veranderd en is mijn deceptie groot geweest. Het is onmogelijk je ogen nog te sluiten als je de misleiding eenmaal duidelijk op je netvlies hebt gehad.


Dit document beschrijft die misleiding in vele varianten. Van Staat tot burger, van mens tot mens, van producent naar consument, van kerk tot volgeling, van geld naar politiek, van oorlog naar slachtoffer en van leugen naar waarheid.


In deze feuilleton kom ik langs alle berichten en video's die ik al plaatste op LinkedIn of andere fora. Natuurlijk niet alleen in een lege terugblik of een nutteloze samenvatting, maar uiteraard ook met nieuwe informatie en ervaringen, juist om alle verbanden overtuigender te kunnen duiden.


Het wordt dus een uitgebreid document in meerdere delen, maar ik ga ervan uit dat het tegelijkertijd ook bijzonder boeiend zal zijn. Alhoewel 'boeiend' een positieve klank heeft en eigenlijk geen recht doet aan de trieste uitkomst. Boeiend lijkt of je gefascineerd van een afstandje kunt toekijken hoe het zich allemaal voltrekt, maar dit tijdperk treft werkelijk iedereen. En voor wie het nu nog niet direct merkt, zal er snel genoeg mee geconfronteerd worden.


Want het zal u duidelijk worden dat, niet te tellen aantallen onschuldige slachtoffers in de geschiedenis, bijzonder zinloos de dupe zijn geworden. En velen dat nog zullen worden in de toekomst. Het wordt duidelijk welk onbeschrijflijk menselijk leed er schuilgaat achter het scheermes van bedrog, misleiding, maar dat het vooral de zucht naar macht en overheersing is wat aan de grondslag ligt voor al dat lijden.


Ik zal een reis maken door de geschiedenis naar de toekomst. Langs de oude geschiedenis, die van de vorige eeuw, maar zeker ook de recente geschiedenis van de afgelopen twee jaar met een vooruitblik naar de toekomst. U zult langs de Tweede Wereldoorlog komen, de Kosovo Oorlog en de Maidan Opstand, langs de NAVO, de koude oorlog, de Val van de Berlijnse Muur, de oprichting van de Europese Unie.


We komen bij de elite voorbij, de politiek, private partijen, de verborgen macht achter de gordijnen. Langs acteurs, stromannen, trekpoppetjes, wereldleiders en de gewone mensen. We komen in de kerk, we horen de Paus, en we kijken mee met de laatste bijeenkomst van afgelopen maart in Dubai. Het World Government Summit 2022


De meetings daar kunt als livestream volgen, maar als u moet wachten op de volgende sessies worden u promotievideo's getoond. Die vertellen u dat er op deze summit hard moet worden gewerkt aan the New World Order. Door regeringen die NU in actie moeten komen.


Want alles, echt alles komt samen in de Nieuwe Wereldorde. De New World Order, die zo prachtig in het openbaar verborgen was. Die zo mooi gladjes en geleidelijk binnendrong doordat wereldleiders deze term in een toespraak incidenteel lieten vallen, totdat bleek hoever dit al teruggaat.


Nadat mensen in deze tijd van de Great Wake Up, nieuwsbeelden van over de hele wereld verzamelden en, in één video gemonteerd, duidelijk maakten wie eigenlijk alle boodschappen domineren en dicteren, werd het meer mensen duidelijk. Niet alleen de nieuwsboodschappen, maar ook de boodschappen in speeches van vele wereldleiders bleken één grote kleffe pannenkoek van hetzelfde meel te zijn. Met een duidelijke rode draad al door jaren en decennia heen.


Na alle commentaar van een wat groter publiek werd een nieuwe mist opgetrokken. De Great Reset, Global Government, One World Religion, Build Back Better en vele andere termen kwamen langs, die elkaar afwisselden, maar alles in het teken van Global. Met allerlei SDG's de zogenaamde Sustainable Development Goals. Maar afgelopen maart bleek toch op de WGS 2022 de oude naam nog fier overeind te staan als de overkoepelende term. De New World Order!


In Nederland werd de bekendheid met The Great Reset ontkent door de politiek. We herinneren ons nog de schaamteloze Mark Rutte die zonder blikken of blozen alles bij elkaar loog en zelfs in dit verband over complottheorieën durfde te beginnen, maar er, ongelooflijk goed voorbereid, volledig ingeluisd werd door Gideon van Meijeren, toen die hem aansprak op zijn briefwisseling met Klaus Schwab.


Inmiddels weten we hoe diep die verbinding met het WEF is en hoe lang die er al is. Van de meer serieuze Forumleden Sigrid Kaag en Mark Rutte, tot Robbert Dijkgraaf nu en vele politici voor hem. Ver terug tot aan Den Uyl in de jaren '70 toe. Politici die allemaal hun opwachting bij het WEF hebben gemaakt, maar allang van het toneel zijn verdwenen. Van ons koningshuis vinden we Maxima regelmatig aanwezig en actief. Getuige ook de recente promotie voor het Europese Digitale ID door Koningin Maxima, die toch ook haar bijdrage moet leveren.


De Great Reset werd in juni 2020 gepresenteerd door niemand minder dan Prins Charles van Wales en Klaus Schwab de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, die ook het gelijknamige boek scheef. Daar zit dan langdurige macht samen gecombineerd.


Amerikaanse presidenten mogen dan machtige mensen zijn, het zijn tijdelijke passanten. Klaus Schwab zit al ruim 50 jaar op dezelfde plek. En de moeder van Charles, Queen Elizabeth II staat al 70 jaar aan het roer als vorstin van Engeland, Ierland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Je zal vorstin zijn van een paar landen en een heel continent.


Het zit 'm in de tijd, de lengte van de familiegeschiedenis en de stambomen van oude families die elkaar elitair treffen. De zittende macht die niet meer verschuift. Daar bevindt zich de echte macht. Oude macht. Die absoluut de leden van parlementen over de hele wereld onder controle hebben, zonder dat daar iets officieel van wordt vastgelegd. Da's dan weer jammer. Want daardoor wordt deze laatste alinea nu ineens een echte complot-denk-alinea van.


Maar... u mag het type invloed dat vanuit deze elitaire macht kan worden uitgeoefend op het parlementaire gepeupel, helemaal zelf bedenken. Ik heb hierbij alleen een video om te laten zien wat vijftig jaar netwerken in de elite zou kunnen betekenen.De parlementaire democratie en andere staatsvormen

Er is een groot verschil tussen een democratie en een oligarchie. En een vorm van een oligarchie is een plutocratie.


In de democratie zoals we die in Nederland dachten te kennen, wordt het volk geacht de macht te hebben. Zij stemmen gezamenlijk en kiezen daarmee hun eigen volksvertegenwoordiger, die vervolgens in een bestuur zitting neemt. Een bestuur dat gevuld wordt met andere vertegenwoordigers die ook gekozen zijn en zo samen een raad of een parlement vormen. Een vorm van parlementaire democratie zogezegd.


Die vorm van democratie' is in Nederland gebruikelijk en wordt in Wiki de 'indirecte democratie' of de 'representatieve democratie' genoemd. In een directe democratie, stemmen de burgers namelijk ook zelf over wetten, besluiten en benoemingen. Er is niet één vorm democratie. In de meeste landen is het vaak net even anders. Met afgevaardigden, een meer partijenstelsel of een tweepartijen stelsel, met een senaat, meerdere 'kamers' en met een president of zonder. Geen pure vorm, maar, met voor elk wat wils, nét even anders. Je zou haast zeggen; Net als de kerk, nietwaar?


Een oligarchie is een staatsvorm waarbij de macht is handen is van een kleine groep mensen of een aantal rijke families. Het heeft niets met olie te maken. Dat lijkt misschien zo, omdat deze titel 'populair gesproken' is toegekend aan oliebaronnen. Een labeltje dat het overigens het liefst op 'Russische' oliebaronnen wordt geplakt. Een mooie afleiding van de veel grotere betekenis van wat een oligarchie precies is. Een heuse bestuurlijke staatsvorm!

In een oligarchie is de macht in handen van een kleine groep van mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand.
Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen.

De term Plutocratie wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. Het verschil zit er blijkbaar dan in, dat oude aristocratie, adel of stambomen in een oligarchie aan het werk zijn en dat voor deze Plutovariant gewoon exorbitante rijkdom genoeg is. Zoals bijvoorbeeld Bill Gates, George Soros of Elon Musk en nog heel veel meer, nietwaar? Hoewel zij formeel geen bestuurders zijn is hun invloed onmiskenbaar aanwezig. Zal het dan nog iets uitmaken hoe het precies heet, dit is immers toch allang gaande? Of geloven we nog in onze democratie?


De Elitetheorie

Wiki verteld ons ook nog dat er een heuse elitetheorie is. De theorie is aanvankelijk ontwikkeld door Pareto (1848-1923) en Mosca (1858-1941). Zij stellen dat in de Staat de sleutelposities worden ingenomen door een machtselite. Deze theorie meldt ons ook dat dit het geval is binnen een parlementaire democratie waar de macht ligt bij de leiding van de grote partijen.


Volgens de ijzeren wet van de oligarchie van Michels (1876-1936) worden uiteindelijk alle organisatievormen, onafhankelijk van het democratische of autocratische gehalte in het begin, dan ook onvermijdelijk oligarchisch! Overigens beschrijft Plato dit type bestuur niet als positief: "Oligarchie is de 'slechte' variant van aristocratie, omdat de oligarchie uitsluitend de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen heeft."


Laat ik u dat nu juist steeds zijn tegengekomen en kunnen aantonen in een serie van video's die ik op Linkedin heb gepubliceerd en ook in de nieuwe video's in dit blog. Hierin komen wereldleiders en mensen met invloed aan het woord. Naast onder andere Klaus Schwab, Joe Biden, Vladimir Poetin, Ursula von der Leyen, Yuval Harari ook George Friedman en Paus Franciscus.


Wat u zult tegenkomen is niet altijd prettig. U zult de openlijke verheerlijking van oorlog tegenkomen, de trotse tevredenheid over wat oorlogen eigenlijk aan versnelde ontwikkelingen oplevert, maar ook een openlijke beschrijving van de naderende afsplitsing tussen de elite en rest van de wereld door technologie. U zult zien dat 'de verfijnde kunst' van misleiding een repeterende, kapotte langspeelplaat is, die eigenlijk maar één simpel en beschadigde rondje kan afdraaien. Een simpel trucje dat al eeuwenlang bestaat uit 'angst en onzekerheid' veroorzaken.


Het is stompzinnig lomp eigenlijk, maar iets anders hoeft nog niet te worden bedacht. Het werkt immers nog altijd. Wij zorgen er zelf voor dat het blijft werken, maar daar is gelukkig een hele goede oplossing voor. Dat is de ogen open doen voor de echte waarheid.


U zult ook de arrogantie zien, waarmee de ene mens voor en over anderen denkt te mogen beslissen op basis van een verworven status. Hoe zich zo steeds machtiger groepen vormen en verbinden. Groepen die samen de wereld naar hun hand willen zetten en deze willen kneden naar hun idee van de werkelijkheid en daar allerlei allianties voor aangaan. U zult zien dat er binnen die groepen hele serieuze en een bedreigend grote invloed wordt uitgeoefend. Door mensen, die geen enkele affiniteit meer hebben met de werkelijke menswaarde van 'de wereldbevolking' die hier op aarde leeft.


Hier is een video van slechts 24 seconden. Het betreft een korte mededeling in een dagelijkse persbriefing van de persvoorlichter van de Verenigde Naties die meestal tussen 20 en 30 minuten lang is. Deze is van 13 juni 2019. Het jaar dat achteraf veel activiteiten heeft blootgelegd in de richting tot allerlei ontwrichtende plannen. Waarvoor vervolgens de pandemie juichend begroet lijkt te zijn geworden als katalysator. Hét momentum voor het doorpakken met alle geplande omwentelingen.Hier wordt alvast door het private consortium het WEF zelfs de banden met de VN (UN) aangehaald. Met het doel om de implementatie van Agenda 2030 versneld ingevoerd te krijgen. Gaat dat niet wat ver? Dat nu de VN gaat helpen met de doelstellingen van een plan dat het WEF heeft geïnitieerd. Hoe groot is de werkelijke invloed van een private organisatie op de keuzes van regeringen. Wie voert wat in opdracht van wie eigenlijk uit?


Overigens is de VN ook geen 'overheidsorgaan'. Ter aanvulling als u dat nog dacht > de 'Verenigde Naties' is als organisatie opgericht door.... de familie Rockefeller. Agenda 2030 samen uitvoeren is dan ook niets raars aan. De complotgedachten zijn allang complotfeiten geworden.


Maar goed, u zult ook horen en zien dat de voorspelling is dat miljoenen, zo niet miljarden mensen op deze huidige wereld, een 'overbodige' groep gaan worden. Het wordt als doodgewoon erkend en al als voldongen feit gepresenteerd. Zij zullen de nieuwe 'nutteloze eters' uit de Tweede Wereldoorlog gaan worden. Met koude klinische minachting werden ook in WOII groepen mensen 'overbodig' genoemd. Nutteloze eters. Groepen mensen die gebaseerd op een bepaalde classificatie (tot stand gekomen via een project van de overheid en de wetenschap) in aanmerking kwamen om voortijdig afgedankt te mogen worden.


Het is wellicht minder bekend dat juist ook al vóór de Tweede Wereldoorlog al allerlei projecten werden uitgevoerd, waarin ouderen en geestelijk zwakkeren werden geëuthanaseerd. Maar ook gehandicapten en grote groepen mensen werden gedwongen gesteriliseerd omdat hun CV, figuurlijk gesproken, te weinig kwaliteit liet zien om zich te mogen mogen voortplanten. In het jaar 1936 was in veel plaatsen in het lokale ziekenhuis, sterilisatie van vrouwen de meest uitgevoerde operatie.


De uitvoering van deze projecten was eigenlijk de voorbereiding en de feitelijke opmaat naar de massavernietiging van de Joden, naast de Sinti en de Roma, een aantal jaren later in de oorlog.


Net zoals er overigens projecten andersom gaande waren. Projecten waarin mensen op basis van uiterlijke kenmerken, bovengemiddelde intelligentie en een nette inheemse bloedlijn, stiekem werden geselecteerd op hun maatschappelijke relatiestatus. Die vervolgens gelokt en benaderd werden om zich in te zetten voor de goede zaak om zich, keurig betaald, aan te melden bij een luxe resort voor een project van levensbelang. Wat niet zelden resulteerde in grote druk tot een min of meer gedwongen verblijf, weigeren was amper een optie. Met als doel om daar met een geschikte partner, al dan niet al van te voren gekoppeld, nageslacht te gaan produceren van een hoger niveau. Arische broedfabrieken met menselijke legbatterijen.


Kortom; die tijd van oneindige minachting voor mensen en de schepping is blijkbaar weer helemaal terug. Allereerst met het openlijk bespreken van de digitale modificatie van mensen en de mogelijkheid tot betere genetische selectie. In een nieuw modern jasje gestoken, gericht op het nut en grote voordelen van de technologie en dat AI ons zal gaan helpen. Maar... met betrekking tot 'de nutteloze eters' ook het tonen van de onwil om iets te gaan doen om te voorkomen dat het zover komt.


De nieuwe overbodige groep mensen die geen toegevoegde waarde heeft, zal namelijk ontzagwekkend groot zijn en blijven groeien. Omdat dit grofweg de mensen betreft die een functie uitvoeren met een inkomen tot ongeveer 40.000 per jaar(!) Al deze functies komen naar verwachting als eerst te vervallen of kunnen het meest eenvoudig overgenomen door robots of Artificial Intelligence (AI) en wie weet waar het eindigt.


Maar u zult zien dat er geen enkele intentie is om dit te willen voorkomen. Het wordt op voorhand al achteloos geaccepteerd als de 'onvermijdbare' nevenschade van de vooruitgang. Het lijkt er op dat er geen enkele koerswijziging of herbezinning van de toekomst voor nodig wordt geacht. De zorgen die wél meewarig worden uitgesproken, hebben alleen maar betrekking op hoe een zinvolle invulling voor deze mensen 'bedacht' kan worden. Waarbij vervolgens over die oplossing natuurlijk al wel is nagedacht en nu rustig voorbereidend al in de week kan worden gelegd. Het universele basisinkomen!


Ik bedenk dit allemaal niet zelf. Ik hoop dat u dat goed duidelijk is. Het staat echt op de video's of is te verklaren uit statements en de doelstellingen die aan allerlei plannen zijn gekoppeld. In diverse video's, kunt u deze machtige influencers zelf beluisteren en de strekking van hun plannen en verhalen ook zelf beoordelen.


Wat mij betreft, bewijzen deze mensen samen tegelijkertijd direct ook een andere stelling van Plato. Met name zijn stelling over de Democratie, die hij als een 'theoretische' staatsvorm beschouwd. In theorie is het prachtig, maar volgens Plato zal het in de praktijk een staatsvorm zijn waarbij de machthebbers als volksmenners de mensen naar hun hand zetten en hen systematisch voorliegen.


Nu zal Plato niet ons enige referentie hoeven te zijn, maar eerlijk gezegd; Wie zal deze waarheid van deze grote filosoof en zijn oude wijze inzicht dat nu al bijna 2400 jaar oud is, vandaag de dag nog kunnen weerleggen? Wat is er op deze wereld niet gelogen geweest? Het lijkt erop dat hoe ouder de inzichten zijn, hoe duidelijker het de echte onbetwiste waarheid is geworden, nietwaar? Die bewijst zich immers met en door de geschiedenis.


Nog eens! Hoe ouder de inzichten hoe duidelijker het de echte onbetwiste waarheid is geworden. Bovendien doorlopend bewezen in en door de geschiedenis. Misschien is het goed om dit even te onthouden! Oude wijze inzichten, die aantonen dat er op de wereld niets zal veranderen. Dat het al 2400 of 4000 jaar hetzelfde blijkt te zijn. En dat het niet veel langer meer kan tot het ontploft of implodeert, zonder ingrijpen van een hogere hemelse intelligentie.


Want dan komen we via dat bruggetje ook op een ander belangrijk onderdeel uit van de Nieuwe Wereld Orde. We horen namelijk ook schaamteloos vertellen over de superioriteit van de mens over de God van de Bijbel. Over de minachting voor de gebrekkige mens die is geschapen en die zij heel graag, in een snel naderende toekomst, willen her-programmeren, of updaten en upgraden. Keuzes bespreken om de digitale aanpassing van mensen mogelijk te maken, zijn ook geen enkel taboe meer. Dat zal u duidelijk worden. Het gaat al over wanneer en hoe. Of ze hen opnieuw in allerlei klassen zullen indelen of simpelweg opdelen in de klassen dienend of leidend, zijn.


De morele toestemming om biologische en genetische interventies te mogen doen bij werkelijk elke aardbewoner, wordt voorbereid door innige samenwerking met de kerk. Want u zult ook de Paus aan het woord horen. U zult zien en merken dat de Paus niet alleen openlijk, maar ook echt volledig, afstand neemt van de kern van de leer. Hoe hij zich ten gunste van de macht en het geld van de Elite zich als leider en kerk aanbiedt om het nieuwe omhulsel te zijn van een nieuwe wereldreligie.


Een nieuwe doctrine die zal worden gedicteerd door de nieuwe Wereld Orde, bevat immers onvermijdelijk ook een nieuwe Wereldreligie. Een doctrine waarin de kern van de Bijbel en het bestaan en het offer van Jezus Christus niet meer zal bestaan. Om zo, om gebaseerd op 'de overeenkomsten' alle religies te kunnen laten fuseren. Hoe slim en zorgvuldig alles is voorbereid, wordt steeds duidelijker, nietwaar?


Want hierdoor zal binnen afzienbare termijn het bezwaar tegen digitale of genetische manipulatie van de schepping, op geestelijke gewetensbezwaarlijke gronden, ook niet meer mogelijk zijn.


U heeft immers in de afgelopen periode precies gezien hoe dat systeem werkt. Hoe de controle op de media en de informatiestroom gebruikt wordt om het gedachtengoed van de meerderheid te beïnvloeden.


Dat leidt, ook straks en ook hiervoor, automatisch tot nieuwe zogenaamde 'democratische' wetgeving. Wetten die dankbaar gebaseerd worden op de stem en de wens van de meerderheid van het volk, die er eerst zelf is ingepompt. Dan ontwikkeld zich al snel een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin vanzelf, door de afkeurende verontwaardiging van de meerderheid, een soort formele rechtvaardiging ontstaat voor de Staat om stevig op te treden tegen de minderheid. Een prachtig Kip-Ei verhaaltje dat zo keurig kan blijven rondzingen.


We hebben het nu toch allemaal live meebeleefd in de afgelopen twee jaar?


U kunt zelf nadenken en dit beamen, maar u mag ook van mij aannemen dat de overtuiging achter de verraderlijk valse boodschap zo'n mooie intentie zal uitdragen, dat die al snel door de meerderheid geaccepteerd zal zijn. Wie kan er immers tegen zijn als alle oorlogsellende nu hiermee geneutraliseerd zal worden? Oorlogsellende in de oude en de recente geschiedenis, wordt immers al snel aan 'Geloof' gekoppeld, En dat dan oplossen door het sublieme idee om Religies op basis van hun overeenkomsten samen te versmelten tot een nieuwe soort en hiermee permanente vrede en samenwerking tot doel hebben? Doen! Hadden we al veel eerder moeten doen, zal men zeggen.


U wordt toch zelf ook al haast enthousiast van de praktische logica om juist op deze manier oorlog uit de wereld te kunnen helpen? Waarom niet en wát is er op tegen, zou je willen zeggen? Hoe logisch en plausibel klinkt die verklaring je in de oren, als je zelf zonder geloof leeft. Helemaal als jij je niet bewust bent van hoe wij al decennia lang hierop zijn voorbereid. Voorbereid om juist alleen maar die ene kernvraag van het geloof ter discussie te hoeven stellen, waardoor het complete geloof al vakkundig aan het wankelen is gebracht.


Heel bewust, hoor. Want wie gelooft nog echt in het bestaan van één God? In de creatie van de Schepping van de hele aarde van die ene God? In de kruisiging en de wederopstanding van Jezus?


Net als in het rechtssysteem is het alleen maar nodig om twijfel te kunnen zaaien over één onderdeel, om een veroordeling mee op losse schroeven te kunnen zetten. En er hoeft immers weinig discussie te zijn over verreweg de grootste gemene deler van normen en waarden in het geloof ten opzichte van die in de materie, die van de maatschappij. Alleen dat ene kernpuntje loslaten en al het andere klopt als een bus samen, nietwaar?


Dus is alleen maar de twijfel zaaien over het bestaan van God voldoende. En daar is dan ook alle inspanningen van de wetenschap op gestuurd geweest. Net zoals is gestuurd naar controle van de menselijke geest door manipulatie om zo wel alles te geloven wat zij bedenken en aanbieden.


En dan komen we uiteraard weer bij die nieuwe wereldorde. Eén wereld, met één wereldregering, één wereldreligie, één digitale wereldidentiteit en één controlesysteem die alles koppelt en u voor al uw maatschappelijke mogelijkheden op elk moment aan of uit kunt worden gezet. Met het grote gevaar in eerste instantie voor een hele grote groep wiens werk door de vooruitgang is overgenomen. De 'overbodige nutteloze eters' die van het universele basisinkomen leven, die daarvoor een onvermijdelijk tegenprestatie moet leveren.


De rijkdom zal er, met de verbeterde efficiëntie, op het hogere niveau waar het grote geld verdiend wordt, immers door toenemen. En zo wordt al een nieuwe zuil ingericht van allerlei "Sociale Diensten" Bedoeld voor de mensen met een universeel basisinkomen, zodat zij voor het geld dat ze dan zullen 'krijgen', uiteraard 'vrijwillig' hun Sociale Diensten kunnen uitvoeren. Daar zal, met de nieuwe digitale identiteit als besturingsmechanisme, ook niet gemakkelijk aan te ontkomen zijn.


Wie werkelijk geloofd dat het de bedoeling zal zijn, dat dit geld zomaar beschikbaar wordt gesteld aan mensen die er niets voor terug hoeven te doen omdat je dit als welverdiende, vrije, en creatieve tijd zal mogen gebruiken, kan deze tekst waarschijnlijk niet eens lezen, of is heel diep in slaap.


Of... is zo'n levensgevaarlijke naïeve intellectueel die het nut van zo'n systeem wel kan verdedigen. In de naïeve gedachte dat het 'opvoeden van anderen' werkelijk op een rechtvaardige manier zal gaan verlopen. Die heeft in zijn eigen hoofd een schifting van mensen in verschillende klassen al, een soort van, goedkeurend geaccepteerd. En ook bereid dat actief te gedogen, als er maar wat meer zijn die dat ook denken. Die we zo ook actief bezig hebben gezien in de discussie van de afgelopen twee jaren. De intellectueel die bedenkt dat gedwongen inspuiting 'helemaal nog niet zo'n gekke gedachte is' en dat in een column opschrijft.


Ik bedoel niet de onderontwikkelde Nitwit die op social media brulde dat demonstranten ervoor zorgen dat alles langer duurde, en hij daardoor straks niet op vakantie kon. Dat het daarom nét goed is dat de ME ze uit elkaar slaat en neerknuppelt als jonge zeehondjes. Ook gevaarlijk, maar nee. Ik bedoel echt de intellectuele klasse! Die zichzelf toch, ergens al, een ander eigen voetstukje heeft toebedeeld. Als onderdeel in de grote anonieme bovenlaag. Zonder echte macht, maar wel met enige invloed op basis van autoriteit vanuit opleidingsniveau. Die iemand 'zou kunnen zijn' uit dezelfde intellectuele klasse als die in WOII de genoemde projecten en vele andere maatregelen, ideologisch onderschreef. In de overtuiging dat, een keer wat ongebruikelijk opschudden, wel eens zou kunnen helpen om van de wereld werkelijk een betere plek te maken.


Zij die WOII feitelijk tot een gruwel hielpen uitgroeien met hun gedooggedachten en passief actieve instemming. En die nu opnieuw een belangrijke groep vertegenwoordigen. Een groep die het aantreden van de nieuwe Wereldorde kan versnellen of sterk zou kunnen vertragen.


Voor wie dit wel kan lezen, zal beseffen dat we nu in een iets ander licht, meer bij de 'echte kern' van de gedachte achter de elitaire campagne terechtkomen;

U zult niets bezitten en gelukkig zijn!

En hier, precies hier komt zowel de overeenkomst als het verschil naar boven tussen de waarheid en de misleiding!


Want dit lijkt toch precies op de boodschap die in het geloof al sinds mensenheugenis actueel is? "U zult niets bezitten en gelukkig zijn." Natuurlijk! Het geestelijke leven is er immers niet op gericht om gelukkig te worden door aardse bezittingen na te streven. Het is nu dus ineens een boodschap die zowel vanuit het geloof als nu vanuit de materie, de maatschappij wordt aangeboden?


Een boodschap waarin van de volgeling geloof en vertrouwen wordt verwacht door de macht die het voorschrijft. En... in beide situaties heb je een dienende rol aan een machtige heerser. Ziet u hoe ragfijn alles wat al bestaat wordt overgenomen in de aardse vorm, maar allemaal nét even anders? Zoals ik al eerder zei, het lijkt de kerk wel!


Maar daarom komt u er nu ook zo precies achter wat het verschil is. Het verschil tussen openheid en het bedrog. Tussen de dubbele verborgen agenda erachter en de uiteindelijke onbegrijpelijke ellende die dat teweeg zal brengen, tegenover de transparantie die u onderwijst en informeert en u een vrede oplevert die uw verstand te boven gaat.


Hier ervaart u het grote verschil tussen wie diepe haat en minachting voor mensen heeft en wie oneindige goedheid en liefde voor mensen voelt. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel logischer is het dat wie heeft ons gemaakt ook degene is die echt van ons houdt?


Want hier ziet u vooral het ragfijne raffinement van het dunne lijntje dat in deze definitie is getrokken tussen het uitgangspunt vanuit het geloof en het uitgangspunt vanuit de materie. Het scheerscherpe lijntje dat juist in de uiteindelijke uitkomst het onmetelijk grote verschil betekend. Namelijk... vanuit wie(!) u dit principe zou moeten naleven. Helemaal afhankelijk van de entiteit die u bestuurt is dat het verschil tussen volledige vrijheid tegenover volledige controle.


Er zijn namelijk maar twee smaken:

1) U komt uiteindelijk in deze situatie onder leiding van het Duister.

2) U komt uiteindelijk in deze situatie onder leiding van het Licht.


1.1) U bent in deze situatie ofwel als geknechte gebroken mens onder volledige controle en anders als gedwongen als een geprogrammeerde slaaf van de Staat en u wordt geregeerd door oligarchische satanische dictaturen. Aangestuurd door de Duivel, Satan himself.


2.1) U bent in deze situatie volledig vrijwillig onderworpen aan de begrippen goedheid, waarheid en naastenliefde en leeft in eeuwige vrede. En als u niet zelf als meeregeert in het duizendjarig vrederijk, wordt u geregeerd door vierentwintig hemelse ouderlingen, aangestuurd door God, Jezus Christus en de Heilige Geest.


Maar vergis u nooit in het onmetelijke verschil tussen de goed en kwaad in het bestuur en als uw leiding. In het ene geval de liefdevolle genadige en vergevende geest als uw God en goddelijke besturing. En in het andere geval de slechtheid van een gevallen Engel. Een slap, slecht en waterig aftreksel dus van hemelse kracht, die op niets anders dan afgunst en jaloezie, die Schepper naar de kroon wil steken. Die Zijn schepping minacht en met valsheid en misleiding wil vernielen om zelf iets nieuws te willen creëren om onder controle te kunnen houden.


Zelfs met heel erg weinig fantasie moet u toch herkennen wie er op dit moment op aarde regeert en welke richting die plannen hebben? Wat er nu gebeurt staat beschreven in de Bijbel. Met meer aanwijzingen en het samenvallen van meer krachtige gebeurtenissen dan ooit eerder in een generatie.


Wie geloofd in God, geloofd ook dat het op deze aarde niet meer beter zal worden en weet dat er nieuwe aarde zal ontstaan, die nu al duizenden jaren is voorbereid. Die weet ook dat God, het zijn slechte gevallen onderdaan, niet zal toestaan om zijn schepping digitaal te gijzelen of toelaten er een 'nieuwe soort' van te maken.


Dat daarom wie in Jezus Christus geloofd, in zijn offer aan het kruis en hem heeft aangenomen om te volgen, gered zal zijn en opgehaald zal worden van deze aarde.


Stel je dan nu eens voor dat dat de echte waarheid is.... Er is zoveel meer over te vertellen en elke misleiding tegenover de mens, elke minachting tegenover de waarde van een mens en elke aanmoediging om de schepping in zijn constructie geweld aan te doen, levert steeds overtuigender bewijs, dat er nu slechtheid op aarde is die de mens wil overheersen. Dat de Bijbel hiervan getuigd en met alle aanwijzingen in het sporenonderzoek van het misdrijf tegen de mensheid, het moeilijk is om nu nog in de leegte van iets anders te geloven, dan in de schepping van God.


Zijn schepping waar u ook toebehoort! U en ik, die op deze aarde leven, maar wel onder de (mis) leiding van een slechte gevallen engel, die hier de scepter zwaait. Wij mensen, die hier op aarde doorlopend beproefd worden om ons geloof te schenken aan de materie in plaats van de geest. Aan de Moeder in plaats van de Vader. Want dat is het valse en enige alternatief dat u vanaf de aarde als New Age kan worden aangeboden. Zij hebben immers niets anders! Verkoop uw ziel met het geloof in 'de Materie van Moeder Aarde' in ruil voor het loslaten van uw geloof in 'de Heilige Geest van de Vader van AL'


U mag zelf kiezen, helemaal vrij, volledig autonoom met uw eigen verstand en uw eigen gevoel en bewustzijn.


En dát.... is het verschil!


Ik weet het wel, maar in het volgende deel zullen we nog veel meer zien van de ellende en de misleiding. Dat gaat over Hitler, de Tweede Wereldoorlog, De Navo, onnoemelijk grote offers en de achteloosheid waarmee mensenlevens worden geofferd voor het goede en hogere doel van de elite en hoe dat tot stand komt en nog veel meer.


Tot deel II

290 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page