top of page

The Great Deception II

"Alle oorlog is gebaseerd op misleiding!" Generaal en Militair Strateeg Sun Tzu, 500 v.C.


Hopelijk heeft u de moeite genomen om de video in deel I te bekijken. Wat vond u er eigenlijk van? Is het niet schrikken om mensen, waar niemand voor heeft gekozen, wel de koers van de wereld te zien bepalen? Want waar u vooral op moet letten is de vorm waarin gesproken wordt. Ook in de video's die u verder nog tegenkomt. De manier van praten is namelijk stellig en met overtuiging. Alsof zij zelf beslissen. Of ze al weten wat er beslist gaat worden of weten wat er al besloten is, zonder dat u dat al weet. In een spreekstijl die aangeeft dat het helemaal geen vraag meer is 'wie' het regelt.


Maar een private organisatie, die als een uitvoerende woordvoerder lijkt te spreken over kwesties die een regering of een overheid aangaan, dat wordt wel een beetje griezelig, vindt u niet? Als u hoort en ziet, hoe Klaus Schwab bijvoorbeeld het 'universele basisinkomen' bespreekt. Hij geeft aan dat mensen dit van de overheid gaan krijgen, terwijl hier een private persoon spreekt in termen van 'wij' als hij het over dit type overheidsbeslissingen heeft. Dat is dus niet aan kiezers? Niet aan de stem van het volk?


Politieke wereldleiders worden bewust opgeleid om regeringen mee te kunnen penetreren.

Nou, natuurlijk niet meer als je, zoals hij trots verteld, als organisatie zélf je politieke wereldleiders opleidt. Mensen op invloedrijke plaatsen in de regering van landen geplaatst krijgt. Mensen die in wetgevende macht terechtkomen, maar die wel in jouw gedachtegoed zijn getraind en opgeleid. Misschien goed om die video in deel I nog even in gedachten te houden, nu ook de nieuwe editie 2022 van het World Economic Forum in Davos weer plaatsvind. Waar alle wereldleiders weer uitgenodigd zijn en ondergedompeld worden in alle plannen die de elite voor de wereld in petto heeft en graag uitgerold zien.


Want de lobby van private organisaties die de politiek beïnvloedt is een doorlopend proces. Nog geen twee maand geleden was de "World Government Summit 2022" in Dubai. Een bijeenkomst waarin de "New World Order" prominent onder de aandacht wordt gebracht. Bedoeld voor regeringen die snel moeten opstaan om daarin de leiding te gaan nemen. Er is haast. De wereldsituatie vraagt erom. Nu! De wereld van Corona, de wereld van het veranderende klimaat, de wereld van de toenemende armoede en de wereld waarin Rusland de Oekraïne binnenvalt vraagt erom.


Geld lost niets op. Het is juist de grootste boosdoener!

En ondanks die doorlopende aandacht van echt machtige groeperingen, maken we allemaal mee hoe met al het geld van de wereld toch nog nooit iets 'echt' is opgelost. Ondanks al het geld dat op deze wereld zó overvloedig aanwezig is. Zoveel geld, dat er meer dan voldoende zou zijn voor iedereen, en toch.... is er alsmaar groeiende armoede! Ik vind dat persoonlijk in ieder geval best bijzonder.


Je zou toch denken dat met al die knappe koppen, alle technologische ontwikkelingen, al die gezamenlijke inspanningen en met al die exorbitante hoeveelheden geld, de wereld een keer een betere plek zou moeten worden, nietwaar? Je zou denken dat met de toenemende globalisering waarmee de wereld veel kleiner geworden is, en waarin landen van over de hele wereld net zo gemakkelijk kunnen investeren in elkaar, dit dan toch hebben moeten veroorzaken dat armoede en oorlogen tot het verleden zou behoren?


Maar helaas. Niets is minder waar. De laatste eeuw is in de geschiedenis juist de meest gewelddadige! Het is alleen maar erger geworden. Hoe denkt u dat het zo gekomen is?


Het meest lucratieve project op deze wereld is... OORLOG!

Voor niets gaat de zon op! Wie het geld, en de macht van geld, waarmee je onder controle komt van wie het je geeft, in zijn land heeft toegelaten, is er meestal slechter van geworden. Doorlopend aantoonbaar, gedurende een lange, lange geschiedenis, is dat er altijd maar een hele selecte club er exorbitant rijker van geworden zijn. En het meest lucratieve project van alle projecten die je kunt bedenken is.... OORLOG!


Daarom gaan we in dit deel II in op oorlog. Wat u namelijk gaat zien is een rode draad. Een duidelijke vuurrode lijn die, niet alleen in de laatste eeuw, maar al heel veel langer, verband houd met de teloorgang van de wereld. De complete teloorgang van de hele wereld! En in een steeds hoger tempo. Want in heel veel opzichten, ondanks alle 'zogenaamde' vooruitgang, boeken we eigenlijk steeds meer achteruitgang. Er is, zo lijkt het, steeds minder 'echt onder controle' op allerlei gebieden. Dat is wat ons in ieder geval verteld wordt om NU de grote omwenteling te moeten maken.


Oorlog is onverminderd populair

Daarover meer in deel III met ook een video compilatie met beelden van onder andere World Government Summit 2022 in Dubai van afgelopen maart. Om u alvast een indruk te geven hoe actueel en vooral hoe populair oorlog nog altijd is bij machthebbers, zult u daarin een blazende persoon zien, haast met een opgebolde krop in zijn keel van het arrogante gebral, en hem aan het publiek horen vertellen dat Amerika de leider is. Dat Rusland en China er eigenlijk al niet meer toe doen. Geen grap(!)


Hij kraamt het openlijk uit op een wereldtop voor regeringen, georganiseerd door de private sector. Let op: Hij claimt dat Amerika de leiding weer terug heeft gepakt, en dat dit juist vanwege de Oekraïne Oorlog duidelijk is geworden. Met een haast verlekkerde kijk op oorlog is zijn positieve analyse is dat oorlog de beste katalysator is, en is geweest, voor technologische ontwikkelingen. Technologie die zo dadelijk op u en mij zal worden ingezet.


Maar first things first. We richten ons eerst op de oorlog die we in ons vrije westen nog het best kennen. De Tweede Wereldoorlog en wat die bijvoorbeeld te maken zou kunnen hebben met de Oekraïne Oorlog van nu!


Militair strateeg en generaal Sun Tzu (ongeveer 500 voor Christus) van het Chinese Koninkrijk Wu is de vermoedelijke auteur van het boek "The Art of War" en heeft hiermee vele grote militaire leiders geïnspireerd. Een van de beroemdste quotes uit zijn boek zegt: "Alle oorlogvoering is gebaseerd op misleiding!" Alle oorlogvoering! Da's duidelijke taal, nietwaar? Geen woord Chinees bij!


The Great Patriotic War

Rusland herdenkt de Slag om Stalingrad op 2 februari. Rusland heeft voornamelijk Oost-Europa bevrijd in WOII en de bevrijding van West-Europa zou door de geallieerden nooit kunnen zijn begonnen als de Duitsers in de winter van 1942 naar 1943 niet waren tegengehouden door de Russen.


Als de Duitsers deze Slag om Stalingrad, - die de moeder van alle veldslagen wordt genoemd - niet zou hebben verloren, had deze Tweede Wereldoorlog nooit anderhalf jaar later al beëindigd kunnen worden. Het is niet alleen een cruciale, maar ook de meeste bloedige slag in de wereldgeschiedenis. Met grote afstand tot welk land dan ook, zijn de meeste slachtoffers in Rusland te betreuren geweest.

Sinds de propaganda crisis van de laatste jaren, beschouw ik Wiki, misschien niet meer als de meest onpartijdige informatie bron, maar veel, van een al bewezen verleden, zal wel kloppen. En de achtergronden of de motivaties van beslissingen blijven sowieso subjectief. Maar... u kunt op Wiki gewoon een tabel vinden met oorlogsslachtoffers van WOII, die per land zijn uitgesplitst in militairen, burgers en Holocaust slachtoffers.


Wie heeft er echt gebloed in WOII?

Rusland heeft de twijfelachtige eer om op de eerste plaats te staan in deze tabel. Op eenzame hoogte staat Rusland op verre afstand van elk ander land, waarbij het je misschien zal verbazen dat China op de tweede plek staat. China staat zelfs boven Rusland op de eerste plek als het gaat om burgerslachtoffers. Dat komt omdat zij van de 19.5 miljoen slachtoffers, voornamelijk burgers heeft verloren (15,6 miljoen) als gevolg van de hongersnood door de Wereldoorlog.


Om het even in perspectief te plaatsen. Alleen in China zijn dus twee keer meer mensen omgekomen dan er toen in héél Nederland woonden. (8,7 miljoen inwoners) En dat is niet verhoudingsgewijs omdat er zoveel Chinezen zijn. Nee, óók in de procentuele verhouding tot het totaal aantal inwoners, verloor China de helft meer dan Nederland.


Dan is er nog Polen. Die heeft nog een hele andere trieste eerste plaats. Polen heeft namelijk het grootste verlies geleden in relatie tot het totaal aantal eigen inwoners. Zij heeft bijna 20% van haar totale bevolking verloren. (18,5%) Bijna een-vijfde deel van haar complete bevolking. En dit getal komt met name door de ongelooflijk hoge aantallen Joodse holocaust slachtoffers. Drie miljoen!


Rusland verliest met 23,6 miljoen mensen, 13,5% van haar totale bevolking!

Rusland staat echter op eenzame hoogte als het gaat om de offers die het heeft gebracht. In totaal 23,6 miljoen mensen (23.600.000) verloren. Bijna 11 miljoen militairen en net geen 12 miljoen burgers en een miljoen Joden, als Holocaust slachtoffers. Rusland is 13,5% van haar complete bevolking kwijt geraakt.


Zo is er in het Oostblok sowieso goed huisgehouden. Letland en Litouwen hebben respectievelijk, 11,4% en 13,8% van hun bevolking verloren. Bestaande uit alleen maar burgerslachtoffers, waaronder ook veel Joodse Holocaust slachtoffers. (Rusland zélf telt overigens met ruim 27 miljoen slachtoffers, omdat ze inclusief de voormalige Sovjetlanden tellen)


Het enige land dat verder in Europa nog net boven de 10% uitkomt is Duitsland zelf. Daar zijn 7.5 miljoen mensen omgekomen, waarvan 160.000 joden zijn gedeporteerd en omgebracht en 5.5 miljoen militairen de dood hebben gevonden. Nederland heeft zo'n 200.000 mensen verloren, waarvan de helft gedeporteerde Joodse Holocaust slachtoffers zijn.


Dan ter completering de geallieerden: De VS en Engeland hebben respectievelijk 418.000 en 450.000 mensen verloren, waarbij Engeland gezien de bombardementen met de V1 raketten op Londen, meer burgerslachtoffers heeft dan de Amerikanen door Pearl Harbor. De Canadezen hebben 46.000 soldaten verloren en betreuren officieel geen burgerslachtoffers.


Samenvattend hebben voornamelijk alle landen in het Oostblok verreweg het zwaarst geleden in de Tweede Wereldoorlog. Ook Hongarije, Roemenië en het voormalige Joegoslavië bijvoorbeeld die ook tot 6% van hun totale bevolking zijn verloren. En in ieder geval is ook onder de Joden in het Oostblok verreweg het meest huisgehouden. Zwaar huisgehouden!


Ruim 92% van alle Holocaustslachtoffers komt uit het Oostblok/Balkan!

Wist u dat uit het complete westerse, zuidelijke en noordelijke Europa samen, 'slechts' minder dan 8% van alle Joodse slachtoffers gedeporteerd zijn geworden? 92% van alle Holocaust slachtoffers komen uit de kant van het Oostblok.


En laten we de Nederlandse bereidwilligheid om te collaboreren en braaf te doen wat de Duitsers wilden, niet onderschatten! Na Duitsland, die 160.000 joden deporteerde en waar heel wat meer mensen woonden, was Nederland met een dikke stip de nummer 2 leverancier met haar kleine inwoners aantal van 8,7 miljoen inwoners. Met 102.000 ter dood gebrachte Joden, is Nederland goed geweest voor bijna een kwart (23%) van het totale aandeel vanuit Noord, West en Zuid Europa samen.


Nederland levert negen keer meer Joden in bij de Duitsers, bijna een kwart van heel Europa.

Frankrijk, Italië en België kwamen samen, met 115.400 Holocaust slachtoffers, nog maar net iets hoger uit dan Nederland in haar eentje. Om ook dit even in perspectief te plaatsen: Wij hebben dus in Nederland op elke 1000 inwoners die wij hadden, ongeveer 9 keer meer Joden bij de Duitsers 'ingeleverd' dan Frankrijk, Italië en België tezamen! En ook in militair opzicht heeft Nederland de minste verliezen geleden van ALLE Europese landen. België heeft, met minder inwoners, wel de helft meer militaire slachtoffers dan Nederland. Waarschijnlijk is de enige reden dat we meer burgerslachtoffers te betreuren hadden, de bombardementen op onze havensteden geweest.


Maar hoe dan ook, we kunnen de 'echte' kaart met het overgrote deel van het onbeschrijflijke leed van WOII op ALLE fronten, zowel de militaire slachtoffers, de burgerslachtoffers EN de Holocaust slachtoffers, voor verreweg het grootste deel over het Oostblok neerleggen.


Het geeft te denken, nietwaar? Of roept dat bij u geen vragen op? Een groot deel van deze landen had immers ook al geleden in de eerste Wereldoorlog, nietwaar? Wat was daar nog te halen, anders dan mensen, die een religieuze betekenis hadden in de wereldgeschiedenis van de Bijbel? En toen het gesloopt was, welk land werd gedoogd dat te mogen besturen? En welk land kreeg een permanente voet aan de grond in de rest van Europa.


Het gaat er altijd om wie baat heeft bij een bepaalde uitkomst...

Zoals altijd is het van belang om te kunnen bepalen wie er baat hebben bij een conflict. En dan is het ontstellend simpel, geloof me, dat vind ik echt uit de grond van mijn hart, om dan alleen naar Adolf Hitler te wijzen.


Macht is relatief! Als je uit de gratie bent van de echte macht OF van het volk, verdwijn je echt wel op die plek uit het leven. Dat hebben Willem van Oranje, Julius Caesar en John Kennedy, uit een hele waslijst van omgebrachte leiders, wel met elkaar gemeen, nietwaar?


Wie gedoogde of installeerde Hitler als machthebber?

Hebt u de biografie van Hitler wel eens doorgenomen? Met alle respect voor ieders opleiding, was het zijn kunstopleiding die hem kwalificeerde tot leider van het derde Wereldrijk? Ongeveer zijn enige vaardigheid was zijn redenaarskracht. Als je tenminste van dat type volksmennerij houdt. Maar was het een strateeg? Een politicus? Een wetenschapper? Een diplomaat? Een technicus? Een ondernemer? Een bestuurder? En meer belangrijk nog, was hij überhaupt stabiel?


Oordeelt u zelf als u dat iets nader bestudeert! Gecombineerd met niet te verklaren leegtes in perioden en het geld dat hij besteden kon, gezien zijn 'formeel' wat armoedige achtergrond en weinig maatschappelijke prestaties. Voor mij is het in ieder geval klip en klaar dat deze Adolf niet alleen in het zadel is gezét, maar ook op dat zadel is gehouden! Door groeperingen met heel veel invloed, die baat hadden bij deze Oorlog.


Was het kapitalisme vs communisme of Amerikaanse propaganda?

Wat we in ieder geval ook mogen vaststellen is dat de erkenning voor de ontzagwekkende verliezen van Rusland en het Oostblok nooit de volle waardering en respect heeft gekregen van de westerse wereld. Wat, uiteraard, wel meer dan totaal verdiend zou zijn geweest. Maar dat is met name vanwege de afstand en onbegrip tussen deze partijen, door het verschil van communisme en het kapitalisme.


Er was een wedloop gaande om Berlijn in te nemen, die voor de Russen gold. Berlijn is twee dagen eerder aan de Russen overgeleverd! Want na het gezamenlijke overleg van de belangrijkste strijdkrachten kort daarvoor, (februari '45) vertrouwde Stalin die westerse geallieerden daarna het toch niet zo heel erg.


Terecht? Ik geloof niet dat Stalin en het communisme nu zo'n goede invloed hadden. Elke bestuursvorm blijft mensenwerk. Maar nadat Berlijn volgens afspraak in vieren was gedeeld duurde het niet lang of de andere drie partijen sloten hun gelederen samen. Zij verenigden hun drie kwarten en sloten de vrije toegang naar die van de Russen. Het lijkt dat de Berlijnse Muur er al heel lang heeft gestaan, maar die is vanuit wantrouwen en achterdocht pas opgebouwd in 1961.


Er is bekend dat het Westen in de vorm van de VS, de Russen vooraf zwaar financieel hebben ondersteund voor de strijd tegen de Duitsers in de winter van '42-'43. Maar door het grote verlies van echte levende mensen, zal Rusland zich niet zodanig in afhankelijke dankbaarheid naar het westen opgesteld, dat ze direct ook maar het Kapitalisme toegang hebben gegeven tot hun markt. Dat kon helemaal niet op dat moment in Rusland.


In dat licht bezien, is het ook extra interessant om de Amerikaanse brulkikker op de WGS (Summit 2022) die ik al noemde, te horen vertellen dat de VS in staat zijn om zelf slim buiten conflicten te blijven door zelf niet zelf direct fysiek in te grijpen, maar wel indirect door geld en middelen te verschaffen. What's new, nietwaar?


Stank voor dank in optima forma

De Russen hebben zich teruggetrokken om hun wonden te gaan likken. Allereerst hebben zij zich al diep verraden gevoeld over het bedrog uit het 'kapitalistische' westen, in de vorm van Duitsland waarmee ze een niet-aanvalsverdrag hadden ondertekend. Een verdrag dat amper een week later al werd verbroken toen Duitsland Polen binnenviel. Maar ook omdat zij de kastanjes uit het vuur hebben moeten halen. Op de achtergrond betaald en ondersteund om de hefboom en de wig te kunnen zijn, waar de totale oorlog mee gekanteld is. Maar die vervolgens totaal genegeerd zijn ondanks het ontzagwekkende offer. En niet alleen totaal genegeerd, het wordt nog veel erger. Ze zijn zelfs verguisd geworden!


Je moet je voorstellen dat Rusland nét met veruit de zwaarste persoonlijke offers uit de WOII is gekomen. Zij hebben ruim 56x zoveel mensen verloren als de VS en 26x zoveel mensen als 'de geallieerden de VS, de UK en Canada bij elkaar!


Toch zijn zij al direct, en binnen 5 jaar daarna zelfs openlijk, geconfronteerd geworden met de achterdocht van de VS. Die hadden uiteraard een prachtige gelegenheid om vanaf nu voet aan de grond te houden in Europa en namen direct overal de leiding in. Zij drongen bij de Europese landen aan op het installeren van permanente Militaire Basis om op een eventueel volgend conflict in Europa voorbereid te zijn. Daar was amper geld en interesse voor, want Europa moest immers beginnen aan de wederopbouw.


'Een suggestie wekken' het meest effectieve instrument van misleiding

Rusland was echter wel een nucleaire mogendheid en er werd voor gewaarschuwd om daar rekening mee te houden. Nog voordat het Noord Atlantische Verdrag (NAVO oprichting) was ondertekend, maakte de VS duidelijk dat hun bijdrage aan de collectieve inspanning, ook een belofte betekende om een ​​strategisch luchtoffensief tegen de Sovjet-Unie te lanceren. Dit zou "voor in het onwaarschijnlijke geval van een Sovjetaanval op West-Europa" dan met zowel nucleaire als conventionele bommen zijn.


Deze belofte werd deels gedaan om argumenten van de Europese bondgenoten al van te voren te tackelen. Want de VS wilde niet in de positie komen om te moeten uitleggen 'waarom' het nodig was dat de Verenigde Staten extra troepen in West-Europa zou moeten stationeren. En deels was die belofte ook gedaan om binnen het Bondgenootschap de aanspraak van de VS op een monopolie op zowel kernwapens als de strategische bombardementsmissie te kunnen versterken.


Want met deze belofte drong de VS zichzelf aan Europa op door zich onmisbaar te maken. Want dat zou dan uiteraard de aanhoudende aanwezigheid van Amerikaanse bezettingstroepen in West-Duitsland en een bescheiden militair hulpprogramma sterk uitbreiden. Weggaan uit Europa was immers überhaupt niet meer de bedoeling.


Ziet u hier al de handtekening van misleiding in? Ik wel!


Dat zit 'm met name in de 'suggestie wekken' dat Rusland nog wel eens in staat zou zijn om een nieuwe bedreiging te kunnen worden. Want de Russen moesten immers niet zoveel hebben van het Kapitalistische model. Maar misschien zouden ze zelfs ook nog wel eens "vijandig" tegenover dat kapitalistische model kunnen staan, nietwaar? Hoe slim gebracht, om met Sun Tzu te spreken die het al 2500 jaar geleden vertelde.


Koude Oorlog een verrassing?

Hoe dit op u zou overkomen, weet ik niet. Maar mijn beschouwing is dat Rusland zojuist ongeveer alles had gegeven om deze Wereldoorlog te beëindigen. Met het offer van 23.5 miljoen slachtoffers hadden zij een-zevende deel van hun volledige bevolking verloren. En het dankjewel? Het dankjewel was een listige 'suggestie' dat zij de mogelijke volgende bedreiging zouden zijn. De bedreiging voor hetzelfde Europa, die ze net hadden bevrijd met 23.5 miljoen slachtoffers.


Ik vraag mij dan niet meer af, hoe daarna de koude oorlog is begonnen. U wel?


Een listige suggestie, notabene door een club die van over ver kwam en nu duidelijk niet meer weg wilde. Dezelfde club die groots de overwinning liep te claimen en overal direct de leiding in nam.


Geen enkele Amerikaanse burger heeft ooit in eigen land persoonlijk gevoeld wat de mensen in het Oostblok of Europa van WOII hebben ervaren, of je moet de aanval op Pearl Harbor daarmee willen vergelijken. In de VS zijn de slachtoffers van de ongebreidelde machtswellust, vooral de weduwen, de kinderen en andere nabestaanden van hun militairen. De Amerikaanse strijdkrachten die overal in de wereld daarvoor worden opgeofferd. Want hun eigen oorlogen voeren ze - voor de Amerikaanse burgers in ieder geval - op TV uit. Altijd over ver....


Hun eigen grenzen worden niet bedreigd. Om dat zo te houden wroeten ze het liefst binnen de landsgrenzen van anderen. Dat kun je een strategische en tactische vooruitziende blik noemen uit zelfbescherming. Zo wordt het immers verkocht. We weten niet eens beter. Maar zolang je dat narratief op peil kunt houden ben je kaaskoper, zoals we in Nederland zeggen. Vooral als je zelf met het verspreiden van de angstboodschap, het mandaat en de internationale rechtvaardiging voor je acties kunt verkrijgen. - Oorlog is immers altijd het meest lucratieve project! -


Amerika verankerd haar voet op de Europese grond

Maar goed, het is nog net post-WOII in dit geval. De Europeanen accepteerden deze toezegging van de VS. Zij vonden het gemakkelijk om te vertrouwen op deze Amerikaanse belofte om als eerste de nucleaire drempel te overschrijden in een toekomstige Europese oorlog. Daarbij nam het voor Europa een groot deel van de verantwoordelijkheid weg voor het herstel van een Europees machtsevenwicht. Daardoor konden ze direct ook meer van hun middelen besteden aan het economische herstel en het herinrichten van de verzorgingsstaat.


De militaire planning binnen het Bondgenootschap was gebaseerd op de veronderstelling dat de Sovjet-Unie geen oorlog wilde en dus ook geen bedreiging vormde voor een aanval op West-Europa. Dit ondanks dat de westerse inlichtingendiensten op basis van schattingen hadden becijferd dat de Sovjet-troepen in Oost-Europa en de westelijke Sovjet-Unie, in aantallen aanzienlijk die van de Alliantie-leden in West-Europa overtrof.


Zelfs in de variant van de meest alarmerende visie (in de Amerikaanse beleidsnota NSC-68), werd gesuggereerd dat die dreiging vanuit het oosten niet onmiddellijk zou zijn.


Wie bleek het meeste belang te hebben bij de herbewapening van Europa?

Desondanks waren de hoeveelheden strijdkrachten die werden voorgesteld in een defensieplan van 1949 door de VS, in behoorlijk grote aantallen. Het was een veelvoud van waarvoor Europa bereid was die te leveren en om aan bij te dragen. Er werd door de VS voorzien in 100 divisies in Duitsland, Scandinavië en Italië, waarvan 35 tot 40 divisies direct operationeel zouden moeten zijn. Europa maakte echter helemaal geen haast met de herbewapening, omdat zij helemaal niet in een nieuwe oorlog geloofden en volop met de wederopbouw bezig waren. Van december 1949 tot mei 1950 groeide daarom dit aantal dan ook slechts van 12 naar 14 divisies. Dit tot groot ongenoegen van de VS.


Zij (Amerika) gebruikten later in 1950 echter de Korea oorlog (Noord-Korea viel Zuid-Korea binnen) om te betogen dat er versneld moest worden. De VS sprak Europa aan op het trage voldoen van de bijdragen. Er moesten meer bases en troepen gestationeerd worden en er zou meer geld en middelen beschikbaar gemaakt worden gemaakt door Europa. Want... er werd ingeschat dat vanaf 1954 de Russen wel eens in staat zouden zijn om lange afstand bommenwerpers te kunnen bewapenen.


Nogmaals, we kijken nu even in het perspectief van wie waarvoor heeft geleden en wie waarvan profiteert. En dan is dit geen speldenprik meer te noemen. Dit is ook geen stank voor dank meer. Dit is gewoon van elk type steekwapen, van een keukenmes tot en met een zwaard verzamelen, en die dan allemaal tegelijk in de rug steken. Rücksichtslos!


Fact, Fiction of Faction?

Als feiten en fictie door elkaar wordt gebruikt praten we over faction. Ik ben niet Anti- of Pro-Amerikaans en niet Anti- of Pro-Russisch. Maar dit zijn gewoon de feiten zoals ze bekend zijn en zo zijn ze ook opgetekend. Maar wij zijn sindsdien door de bril van de Amerikanen naar de Russen blijven kijken! (Feiten of Fictie?) En dat heeft de Russen precies in die positie gebracht. De positie die weer precies overeenkomt met hoe wij naar ze kijken. Logisch hè? De Russen zijn direct vanaf het begin in één geniale klap op een onoverbrugbare achterstand gezet. Slim of Slecht? Daar kun je natuurlijk van mening over verschillen.


Mijn persoonlijke beschouwing daarop is dat hierin de handtekening van de VS, de NAVO een hele duidelijke is. Het zegt mij wat het grote verlangen is om een hele grote stap te kunnen zetten in het wens om 'DE' wereldmacht te worden en de leider van de Nieuwe Wereld Orde te zijn, En dat die een agenda dient die heel duidelijk is. Een agenda, die tot op de dag vandaag steeds maar duidelijker blijft worden. Maar het zegt mij ook dat hiervoor geen enkel bedrog of verraad in het verborgene wordt geschuwd. In mijn ogen, althans.


De Koude Oorlog is een feit geworden.

Natuurlijk is er daarna een status quo ontstaan. Beide mogendheden hebben hun spionagediensten op het hoogste niveau van paraatheid gebracht en gehouden, om elkaar argwanend in de gaten te houden. Ik heb er prachtige spionageromans van gelezen. De CIA en de KGB. De goeden tegen de slechten. En waar kwamen onze spannende spionagethrillers in de bioscoop vandaan? En nu nog? Uit Hollywood toch zeker? We weten niet eens beter!


En wie anders dan de beruchte leugenmeester Joseph Goebbels verteld ons al hoe dit principe precies werkt: Laat mij de media controleren en ik verander elke natie in een kudde varkens maakt al heel veel duidelijk, nietwaar? Maar toch is dit zijn bekendste en meest beruchte uitspraak over hoe de Staat, met propaganda, haar volk volledig kan misleiden.


Joseph Goebbels:

"Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk gaan geloven.
De leugen kan alleen worden volgehouden zolang de staat de mensen kan beschermen tegen de politieke, economische en/of militaire gevolgen van de leugen.
Het wordt dus van vitaal belang voor de staat om al zijn bevoegdheden te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken!
Want de waarheid is de doodsvijand van de leugen, en dus.... bij het volhouden of het uitbreiden van de leugen, is de waarheid de grootste vijand van de staat."

Wie de media controleert, controleert de bevolking en bepaald wat 'waarheid' is.

Het westen is sindsdien altijd onbetrouwbaar gebleken in haar afspraken met en naar Rusland toe. Getuige ook de beloften die in de jaren '90 zijn gedaan rond het uiteenvallen van de Sovjet Unie. De NAVO zou niet uitbreiden in de richting van het Oostblok, maar heeft juist niet anders gedaan dan dat. Beloften die nu ontkend worden omdat ze alleen mondeling zouden zijn.


Als je een 300 pagina's tellende studie van de NAVO door Wallace J. Thies doorworsteld, kom je bijzondere handelingen tegen. Hij was hoogleraar in Politieke Wetenschappen, maar heeft ook als medewerker internationale zaken gediend voor de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Bureau van politiek-militaire zaken, en als NAVO-onderzoeker.


Zij studie is tot een boek gekomen, genaamd "Why NATO endures" waarin trots wordt uitgelegd hoe knap het is dat de NAVO het zo lang heeft volgehouden om te blijven bestaan. Zéker geen Anti-NAVO boek dus. Maar juist dán valt op hoe eenzijdig de VS benadering altijd al is geweest. Welke verwerpelijke methodieken met een overduidelijke handtekening meedogenloos zijn ingezet om wereldheerschappij te veroorzaken.


De jaren 90 dus! Er is altijd context, nietwaar? Een periode van grote en roerige organisatorische omwentelingen.


Europa en Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet Unie en de rol van de NAVO

De EU is begonnen als een samenwerking tussen Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, België en Nederland in 1958 en is formeel als de huidige EU opgericht via het Verdrag van Maastricht (1992) dat in werking trad in 1993. U zult allemaal kunnen begrijpen dat zulke grote projecten niet in een paar maand worden bekokstoofd. Dus de voorbereiding ervan is jaren daarvoor al begonnen. Europa wilde zelfstandig worden. Het Europa waartoe ook Rusland behoort, zou een economie van formaat moeten kunnen worden in de wereld.


De vraag groeide of het bestaansrecht van de NAVO haar beste tijd had gehad en overbodig geworden was. Zeker na het wegvallen van de Sovjet Unie en de val van de Berlijnse muur in 1989. De grootste vijand uit de koude oorlog was er niet meer. Het Warschaupact wordt opgeheven in 1991 en met goedkeuring van de Sovjet Unie is de DDR geaccepteerd als NAVO grondgebied.


Defensief wordt Offensief

Voor de allereerste keer in haar geschiedenis heeft de NAVO de ommezwaai gemaakt van een defensief bondgenootschap naar een aanvallende macht. Nota bene in Europa. In het voormalig Joegoslavië, waar ook onze Nederlandse militairen hun traumatische ervaringen hebben opgedaan.


Voor mij is het bijzonder logisch verklaarbaar, dat ze die kans hebben gegrepen. Immers pas op dat moment en nooit eerder, was er toch juist weinig te duchten van Russische inmenging? Die hadden immers heel andere problemen? En wat is er daar allemaal aan vooraf gegaan? De wens om een Nieuwe Wereld Orde te stichten is niet nieuw. Op de achtergrond staat ongeveer alles in het teken van inspanningen om dat te bereiken. Dat had ik al betoogd, nietwaar?


Maar goed, de Europese Unie wordt opgericht. En de betrekkingen van Rusland met Europa worden langzaam inniger. Gas, Olie en andere grondstoffen werd steeds meer verhandeld. Sinds 2001 heeft de strijd van de NAVO zich verplaatst naar Terrorisme. Ondertussen is een gestage groei in de verbindingen tussen Rusland en Europa. Sterker nog, in 2005 wordt gestart met de aanleg van een complete nieuwe pijplijn aangelegd om vanuit Rusland rechtstreeks gas aan Duitsland (Europa) te kunnen leveren.


Toeval bestaat niet

Waarom zou Rusland in hemelsnaam het conflict willen opzoeken met Europa? Wie zou er eigenlijk beducht zijn voor een goede relatie tussen Europa en Rusland? Wie zou daar last van kunnen hebben? Wie zou dat met lede ogen zien gebeuren? Wie heeft dan ook de grootste moeite gedaan om die "Nordstream 2" te verhinderen? Wil je raden? Neh, té makkelijk, nietwaar? Uiteraard de VS!


Misschien ook goed om nog even te benoemen is dat er ondertussen ook een gestage daling was ingezet in de defensie budgetten van Amerika, Canada en Europa. (NAVO) Ondanks de strijd tegen terrorisme en de oorlogen in het Midden-Oosten. Toevallig? Eh, toevallig is in 2014-2015 het dieptepunt bereikt in de Defensie budgetten. En wie zou daar last van hebben? Rusland? Europa? Of toch ook weer de VS.... met haar 1000 leger bases in de wereld?


Na 2007 worden in het Midden Oosten vooral staten aangevallen die van oudsher goede betrekkingen hebben met Rusland. Maar de Sovjet Unie reageert niet echt en blijft bezig met haar economische ontwikkeling. Poetin veroordeeld wel, al in 2007 in heel duidelijke taal de intenties van de VS. Het is duidelijk dat hij niet alleen heel goed begrijpt wat er zich afspeelt, maar ook de verderfelijke moraal van de VS aan de kaak stelt. Er wordt immers duidelijk geprovoceerd in de richting van een nieuwe strijd met een oude vijand, want de NAVO rukt op naar de grens van Rusland.


Na de 'Revolutie' in de Oekraïne is Rusland door de NAVO echter helemaal weer op kaart gezet kunnen worden als dreiging en zijn de budgetten weer groeiende. Van 1065 miljard terug naar zo'n 875 miljard in 2014-2015 en nu weer op peil met 1026 miljard. Met dank aan het conflict in de Oekraïne. Wat een zegen voor het militaire complex.


Waarom zou Rusland het conflict opzoeken?

Want dan is er natuurlijk ook nog deze vraag. Als Rusland niet bezig is met een conflict met Europa, waarom zou Rusland dan wél een conflict dan met de VS willen opzoeken? Zijn er niet heel veel meer redenen voor de hand liggend waarom juist Amerika dat conflict zou willen opzoeken? Waarom zij haar invloed op Europa zou gebruiken om 'samen met hen' in een conflict met Rusland te kunnen komen?


Bedenk eerst eens een goede reden waarom Rusland dat zou willen. Bedenk dan daarna of die propaganda gekleurd zou kunnen zijn. Wat ik namelijk het meest hoor, is voor de hand liggend. Rusland wil óók wereldheerser worden en ze zijn daarom ook niet te vertrouwen. Maar welke aanleiding is er dan geweest die dat scenario aannemelijk maakt?


Wat zou er gebeurd zijn met een NAVO bondgenootschap inclusief Rusland?

Weet u dat Poetin in zijn beginjaren toetreding tot de NAVO zelf niet eens uitsloot? Dat hij benieuwd was wanneer Rusland zou worden uitgenodigd om toe te treden? Hoe zou de wereld er dan nu hebben als Rusland, Amerika en Europa bondgenoten zouden zijn geweest. In een grote vredesalliantie samen handel dreven? Wie had dan ooit ergens op de wereld nog oorlog durven maken. Maar dat is nooit de bedoeling geweest van de VS. Wel één groot bondgenootschap, ook één wereldregering, één wereldreligie, maar.... dan wel onder hun eenzame leiding.


Dat gaan we zien in het vervolg in deel III en ter voorbereiding nog een tweetal ongemonteerde video versies die ik gebruikte in samengestelde video's


1* De volledige ongemonteerde speech van George Friedman op de World Government Summit 2022.

Een monoloog over oorlog en waar het allemaal voor dient. Voor technologische ontwikkelingen, hoe het Amerika hoog houd als leider en hoe het zich nu verplaatst naar de ruimte.


2* Een Speech van Wesley Clark uit 2007 voor zijn boekpresentatie. Een gepensioneerde vier sterren Generaal en een Presidentskandidaat van Amerika in 2004

Hij verteld over de 'overname' van de Buitenlandse Politiek door een aantal mensen van de harde lijn, die de NAVO tot een Agressor maakten en noemt het "een coupe op de buitenlandse politiek".
220 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page