top of page

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst? Echt wel!

Als iets uit de geschiedenis en de evolutie van ons als mensen duidelijk is, is dat we als volk blijkbaar altijd al te manipuleren zijn geweest om onszelf vrijwillig, en zelfs gemotiveerd, als kanonnenvoer aan te bieden voor het grote goed.


Het is blijkbaar het grootste goed en het verdiende recht van het domme, volgzame volk, om altijd opgeofferd te mogen worden, voor machtswellustelingen die hoger op de ladder staan.

"Als je niets leert van het verleden, zul je in de toekomst telkens nieuwe lessen krijgen. Maak van je verleden geen toekomst"

(Auteur onbekend)


Resultaten uit het verleden géén garantie voor de toekomst? Ik denk juist van wél!


Tot hoever moeten we in de geschiedenis terug om aan te tonen dat talloze oorlogen en onderdrukking van volkeren en rassen, géén initiatief zijn geweest van het volk, maar van op macht, land en geld beluste leiders? Die de onderdanen ofwel dwong ofwel opzweepte en 'overtuigde' om uit landsbelang een bijdrage te leveren aan die strijd? En wie zijn ALTIJD de slachtoffers op het slagveld geweest? Dat gaat al terug naar oorlogen tussen religies.


Ik sluit mijn ogen niet voor vooruitgang gedurende de geschiedenis. Als je wordt aangevallen, moet jij je verdedigen. Maar waarom trok Hannibal over de Alpen? Waarom wilden de Romeinen, de Christenen uitroeien? Wat kwamen de Vikingen in Europa doen? Waarom gingen dan weer de Christenen op Kruistocht vanuit Europa naar het Midden-Oosten? Wat deden de Spanjaarden in Nederland?


Raar maar waar, is de laatste honderd jaar, de 20e en laatste eeuw de meest gewelddadige in de geschiedenis! Ondanks AL het bekende geweld in de geschiedenis, vochten we desondanks nog twee wereldoorlogen met elkaar uit!

Waarom vochten de Nazi's onder leiding van Rommel, überhaupt helemaal in Afrika? Waarom vocht Nederland in Indië, waren de Amerikanen in Vietnam, de Russen in Afghanistan, de Britten in Argentinië, en Amerika/de Verenigde Naties in Irak?


WIE hebben de redenen en het mandaat voor die oorlogen bedacht en wie zijn altijd sinds mensenheugenis de slachtoffers geweest?


De leiders zijn beschermd en sturen op de achtergrond. Al sinds mensenheugenis! De volksmenners om de leiders heen dragen de boodschap uit.

* Paus Urbanus II die opriep tot de middeleeuwse Kruistochten, reed zelf niet voorop aan het front, met de vlag in de hand op een paard, om in de strijd voor te gaan.

* Hitler is nooit vooraan gegaan in de strijd aan het front. Maar terwijl WOII al lang uitzichtloos was en er dagelijks nog onschuldig bloed onnodig vloeide, verschanste Hitler zich nog wel tot op het laatst in een bunker zonder zich te willen overgeven.

* En dan, van wat meer recent, welke geestelijk leider, van enige importantie in de organisatie van IS, blaast zichzelf op voor 'de goede' zaak?


Het is blijkbaar het grootste goed en het verdiende recht van het domme, volgzame volk, om altijd opgeofferd te mogen worden, voor machtswellustelingen die hoger op de ladder staan.

Totdat..... we bij de kopstukken komen, die ook inwisselbaar blijken.

Want hoe komen sommige leiders op een bepaalde plek? Altijd vanzelf? Of blijkt, vanuit de geschiedenis gezien, ook regelmatig dat het plaatsvind met geniepige, onzichtbare ondersteuning het 'gedogen' van een groep met echte invloed? Worden mensen zo misschien bewust hoger op de ladder 'geduwd? Als de Kop van Jut voor als het fout gaat?


Want wie was Hitler nu precies? Een man van adel? Met een rijke geschiedenis in de familie stamboom? Als je zijn familiegeschiedenis doorneemt, was hij slachtoffer van huiselijk geweld, met onverwachte woede-uitbarstingen die altijd gebleven zijn, niet hoger opgeleid, waarschijnlijk wel intelligent en in ieder geval een begaafd redenaar.


Als je leest over het grote verschil tot zijn verhouding met Joden, eerder en later, lijkt het er op dat hij ergens in een periode vrij plotseling is geradicaliseerd. En hoe radicaliseren mensen in het algemeen? Doen ze dat altijd uit zichzelf of is er een aanleiding voor? En is er bij gelegenheid ook een motivator bij betrokken? Hij was een oorlogsveteraan uit WOI, maar werd geen leidinggevende capaciteiten toegekend. Is toegetreden tot een Nationalistische Partij en vervolgens ongelooflijk snel opgeklommen, tot aan bondskanselier. Hoe dan? Omdat hij zo rijk, invloedrijk en geniaal was?


Zijn er niet altijd mensen die beter worden van een Oorlog?

Wie zijn er van oorlogen altijd beter van geworden? Er zijn blijkbaar altijd machtige mensen die oorlogen nodig hebben om er beter van te worden. Maar die bevinden zich niet in de vuurlinie, maar verborgen op de achtergrond. Want elke oorlog wordt een keer verloren, nietwaar? En dan worden de openlijke kopstukken berecht, gestraft of vermoord. Maar niet de leveranciers, de verkopers, de handelaren, met een eigen belang en een andere agenda! Die dragen en zoeken die verantwoordelijkheid ook niet. Hoeveel en welke industrieën hebben zich verrijkt door WOII? Wie hebben, ten koste van de waanzin van Hitler, van alle walletjes kunnen vreten? Zich er geruisloos doorheen gemanoeuvreerd zonder openlijke verbondenheid of standpunt.


Ik zal geen namen noemen, er zijn vast wel documentaires van te vinden. Want met wat we allemaal wel weten is dat het ze in ieder geval flink de gelegenheid heeft verschaft om ongebreideld en ongehinderd door enige moraal en ethiek, te kunnen experimenteren. Met wapens, psychische, medische en biologische experimenten. Zodanig vrij van beperkingen, dat het ze vervolgens een bijzonder grote voorsprong heeft gegeven voor verdere verrijking in de toekomst. Farma bedrijven bijvoorbeeld, die ongehinderd ongeremde medische experimenten hebben kunnen uitvoeren, en er vervolgens na WOII met die 'voorsprong' nu toonaangevend groot mee geworden zijn. Begin is met een B!


Ontdekkingen uit experimenten en onderzoeken die slim gebruikt en verborgen onder de rook van elke verdenking, verder doorontwikkeld zijn geworden. Zonder dat ooit is geopenbaard waar en hoe die kennis precies is opgedaan. Het zijn waarschijnlijk de best bewaarde geheimen in de wereld. Dat zou immers de connectie en de medewerking aan de meest openlijke misdaad tegen de mensheid blootleggen. De macht en de middelen om die ontmaskering te voorkomen, hebben ze in overvloed. En wat is de rol van de media daar in geweest?


https://www.duitslandnieuws.nl/blog/2014/06/10/hoe-10-succesvolle-duitse-bedrijven-worstelen-met-hun-nazi-verleden/Terug naar het heden:

Ondanks dat we in Nederland 75 jaar vrijheid hadden willen vieren in 2020, zijn er toch na WOII nog genoeg bloedige conflicten elders in Europa en in de wereld te betreuren geweest.


Maar nadat de 20e eeuw als de meest gewelddadige, ook de meest welvarende eeuw in de geschiedenis is gebleken, hebben we 'blijkbaar' nu ineens een meer beschaafde balans en evenwicht?!

Omdat de Internationale politiek van de verschillende machtsblokken het middel is om alles te controleren. Met de groei van de diverse machtsblokken die met zoveel landen verweven zijn, wordt het risico op een conflict met individuele landen te groot. We hebben dus bij gebrek aan kleine onafhankelijke landen, als vijanden waar je zeker van kunt winnen, gezamenlijk nog wel de oorlog verklaard aan het internationale Terrorisme. Dat is niet echt een land of een religie, maar 'slechts' een extremistische organisatie.


Dus let op: De laatste oorlog in Europa die nog ouderwets religie georiënteerd was, was in het voormalig Joegoslavië. Nog geen vijf jaar voor het einde van de 20e eeuw! Maar In de 21e eeuw géén oorlogen meer tussen landen. Alleen maar gewapende conflicten IN landen! Tegen Terrorisme. Het enige dat je nog een oorlog zou kunnen noemen is de annexatie of conflicten over gebieden waarvan grootmachten vinden dat zij er recht op hebben. De Krim door Rusland, Taiwan en Hongkong door China. Alle andere gewapende conflicten hebben betrekking of een relatie met terroristische groeperingen.


Nog nooit was er een grotere Machtsonbalans

Het is dan ook in de 20e eeuw dat er een opvallende machtsonbalans is ontstaan, die vermogen- technisch heel snel en steeds sneller groeit en in de 21e eeuw steeds sneller verdubbeld. Want in 2015 werd gesteld dat de rijkste 1% meer had dan armste helft samen. In 2018 claimde men dat 1% van de mensen samen ongeveer de helft van het vermogen op de 'hele wereld' bezat, en nu in 2020 weten we dat met name in deze groep de woekerwinsten rechtstreeks uit de Crisis komen.


Een heel selecte groep bestaande uit 2000 miljardairs (0,000027% van de wereldbevolking heeft meer dan 60% van de wereldbevolking (4.500.000 mensen) De 26 rijksten daarvan hebben meer als de armste helft van de bevolking (3,75 miljard mensen)


Extreme ongelijkheid is voor iedereen gevaarlijk, stelde de Franse econoom Thomas Piketty eerder in een interview met OneWorld:

“Extreme ongelijkheid ondermijnt democratie. Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen heeft, bestaat het principe ‘iedereen is gelijk’ niet meer.”

Nobelprijswinnaar econoom Paul Krugman citeerde een rapport uit 2005: Tussen 1979 en 2005 stegen in Amerika de middeninkomens met 21%, terwijl het voor de hoogste 0,1% met 400% steeg. (19x sneller dus dan de grote groep middeninkomens) Van 1992-2007 zagen de 400 beste inkomensverdieners in de VS hun inkomen met 392% stijgen EN is hun gemiddelde belastingtarief met 37% verlaagd. Een grafieklijntje die dus op die manier nog katapulteert in de laatste jaren


Multinationals zijn wereldspelers, die zich niet meer door landen met lokale wetten laten tegenhouden. In de 20e eeuw dreigden ze er nog mee om te verkassen naar welk ander land dan ook, dat ze beter past. Die machtsonbalans is inmiddels zo ongekend groot geworden, dat zij kunnen doen wat ze willen, op het moment dat ze het willen en niemand meer in staat is om tegenwicht te bieden. Ze hebben beschikking over kapitalen die groter zijn dan die van landen en zo in staat om machthebbers te controleren.


Bestorming van het Capitool

Het meest recente voorbeeld waarmee ze dat nu echt openlijk aan de hele wereld hebben getoond, is met de bestorming van het Capitool in Amerika afgelopen 6 januari 2021

Een aantal van deze Tech-giganten hebben naar aanleiding daarvan gewoon de President van Amerika de mond gesnoerd. Natuurlijk kun je er een mening over hebben, over wat er goed en fout is gegaan aan de bestorming van het Capitool. Maar dan zonder enige vorm van recht, onderzoek of wat dan ook, binnen een dag de President van, nog altijd een van de machtigste landen in de wereld, gewoon blokken? Dan laat je wel zien wie ondertussen de echte bazen van de wereld zijn, nietwaar? Dus wie heeft de illusie dat onze bejaarde Biden dat dan straks wel zal zijn?


Die machtonbalans is ondertussen zo groot geworden, dat ze nu gewoon in staat zijn om landen hun wil op te leggen. En die uitbreidingsdrift is nooit goed voor de lokale omgeving, want daar hebben ze helemaal geen enkele binding mee. Nu moeten we er dan maar gewoon op vertrouwen dat ze wel het beste met ons allemaal voorhebben.


En deze groep mensen hebben zich verenigd. Een groep die in staat om welke economie dan ook te laten instorten als ze dat serieus zouden willen. Die met elkaar samen ongeveer alles controleren van de aarde tot en met de ruimte rondom de aarde, waar alles op aarde mee wordt gemonitord, in kaart gebracht en gecontroleerd. Denken we nog steeds, dat als een enkele Tech-reus gewoon de president van Amerika de mond snoert, als die daar reden voor geeft, dat de technologie van datzelfde Amerika nog wél in handen is van de Staat? En wat als zo'n groep zich verenigd en als gelijke denkers, de koers van de wereld wil veranderen naar hun beeld? Wie stopt dat dan nog?


Probeer jij je gewoon eens voor te stellen dat de mensen die samen meer hebben dan 99% van de rest van de wereld, gewoon besluiten om die rest van de wereld maar gewoon te gaan opkopen? Is dat ondenkbaar? We zien er toch al actuele voorbeelden van? Hoe ze gewoon in Nederland de polder opkopen, er vervolgens zelf geld mee verdienen(!) en tegelijk goede sier maken met hun energie-neutrale prestaties, terwijl de Nederlandse burger straks de overheid ter verantwoording roept over waarom wij zelf nog zo achterlopen op onze klimaatdoelstellingen. Wat moeten die politici dan uitleggen? Dat het geld verdienen van deze Moloch's van de wereld, zelfs is gebeurd met jouw belastinggeld, maar ze eigenlijk ook geen keus hadden? (Check mijn eerdere blog hierover met de uitzending van Lubach op Zondag hierover of kijk even direct de uitzending. "Nederland als harde schijf")


Dus zo onvoorstelbaar is dat helemaal niet, lijkt me. Is dat een rare gedachte? Een complotgedachte? Dit is nog maar één voorbeeld, alleen vanuit Nederland! Denk je dat wij alleen die unieke 'voorkeursbehandeling' hebben? Wat denk je hoe die mogelijkheden zullen worden benut in andere landen? Het politieke spel vindt plaats op een heel ander niveau dan waar het gewone volk zicht op heeft.


En wie echt denkt dat dit een complotgedachte is, hoeft alleen maar op de website te kijken van het World Economic Forum. Video's en artikelen te over waarin ze heel duidelijk en openlijk hun plannen met de beste bedoelingen voor iedereen neerleggen. Die de wereld transformeren naar hun gedachte. Ik toonde al eerder het gat aan tussen gewoon 'de lokale' volksvertegenwoordiging en het volk. Maar dit gat is een heel zonnestelsel groter tussen Globalisten en andere mensen. Die zien de wereld als hun achtertuin, waarin wij als mensen niet meer waard zijn, dan de robotmaaier die hun gras kort houd. Want het idee waarmee ze meehelpen om mensen hun levenswerk verdampt te zien raken, zodat die er later in hun plannen beter van worden, is niet empathisch, maar barbaars. Of zou dat ook het idee zijn van die ondernemer die kapot gaat, zijn gezin en zijn werknemers met weer diens gezinnen?

Daarbij komt nog dat je niet zo groot bent geworden door veel slechte deals te maken. Sterker nog, dit voorbeeld laat zien dat het niet eens eerlijke deals zijn. Tenminste niet gezien vanuit het perspectief van het Nederlandse volk en al helemaal niet voor de lokale bewoners van die Polder, nietwaar? En.... als je dan toch in staat bent om de invloed op de wereld te gebruiken, wanneer je daar zin in zou hebben, waarom dan niet om eerst de prijzen te verlagen van de doelen die je op het oog hebt?


Dan is het misschien best opvallend dat overal ter wereld het lokale MKB volledig om zeep wordt geholpen. Midden in een crisis die vooral die 99% 'anderen' van de wereld treft, kunnen de Globalisten en alle Tech-reuzen gezamenlijk een groei van hun vermogen, met enorme uitschieters van boven 40% realiseren. Wat is goedkoper dan het opkopen van het MKB als ze of op hun rug liggen of overnemen als ze failliet zijn? En wanneer gaat het meeste kapot? Precies! In een oorlog!


Een nieuwe oorlog zonder beschadiging aan bouwwerken

Maar het is nu een heel nieuw type oorlog. Een type dat geen goederen, huizen of panden vernietigd. Alleen maar mensen! (en hun bedrijven) En dat idee bestaat helaas al veel langer. De boel heel laten en alleen levende wezens vernietigen was het idee dat ook achter de ontwikkeling van de "neutronenbom" heeft gezeten. Een bom die alleen slachtoffers zou maken onder mensen, maar alle bouwwerken heel zou laten. Maar ook dat is toch in deze tot nu toe vreedzame eeuw nog net iets te barbaars, en 'achterhaald' nietwaar? Misschien! Misschien ook niet!


Een neutronenbom vernield namelijk ook elektronica. Dus het is ook denkbaar dat met het ontploffen van onze technologische ontwikkeling, dit een belangrijkere reden is geweest om die nooit te gebruiken. Vergezocht? Een reden is altijd gevonden geworden als die nodig leek. Volgens mij is echter belangrijker dat de implementatie van 'besturingssystemen' over de hele wereld, heul diep geïntegreerd in alle landen. Behalve in China en aanverwante staten, is dat allemaal in handen van Amerikaanse bedrijven, en dus allemaal met elkaar verbonden en waarmee gewerkt door alle overheden. Dus.... dat liever juist niet kapotmaken, nietwaar?


Dus, wat de geschiedenis ons leerde is dat, zonder uitzonderingen, er blijkbaar toch altijd oorlogen nodig blijven, omdat er ook altijd machtige mensen zijn geweest, voor wie een oorlog de kortste weg was om er beter van te worden.


En nu hebben we, 20 jaar onderweg in de 21e eeuw, een helemaal nieuwe vijand gecreëerd, buiten religie, landsgrenzen en continenten om. Een bedreiging voor de hele mensheid, want wij zijn nu in oorlog met een virus!

Jaarlijks sterft heel Nederland wereldwijd aan infecties! Namelijk zo'n 17 miljoen mensen. Elk jaar!

Hebben we daar ooit de wereld voor op slot gedraaid? De meeste slachtoffers bevinden zich immers in de zogenaamde '3e wereldlanden' En we zien het gebral in de promoties dat 'het grote plan' juist voor een eerlijke verdeling wordt om de allerarmsten en allerzwaksten ook te laten aansluiten. Maar voorlopig zijn het tegelijkertijd nog steeds dezelfde landen die nu NIET (kunnen) meedoen in de grote wereldwijde distributie van 'de oplossing' Geen nood! Die mogen straks hun belangrijke grondstoffen op contract inleveren om in aanmerking te komen.


De westerse wereld heeft met 11% heeft al beslag gelegd op het grootste deel van beschikbare en de nog te produceren voorraad. Canada heeft als koploper al genoeg om haar hele bevolking vijf keer te kunnen bedienen. Er is geen intentie voor een eerlijke verdeling, geen intentie om rijkdom te delen en die is er nog nooit geweest. Alleen maar om de rijkdom uit te breiden en te beschermen. En voor een kleine groep onaantastbaren, is een oorlog de snelste weg.


Je mag best om me lachen, hoor! Vind je me cynisch? Maar het lijkt mij, juist gezien de historie en de evolutie, eerder logisch dan ondenkbaar.


En als iets uit de geschiedenis en de evolutie van ons als mensen duidelijk is, is dat we als volk blijkbaar altijd al te manipuleren zijn geweest om onszelf vrijwillig, en zelfs gemotiveerd, als kanonnenvoer aan te bieden voor het grote goed.

Dat doen we blijkbaar, als ze ons kunnen laten geloven dat we daar iets belangrijks mee beschermen! Een religieuze overtuiging, een gedachtegoed, een landsgrens of een recht! Of.... jezelf en je dierbaren en de wereld! Voor de grote behoefte om in actie te komen als kanonnenvoer om iets beschermen, moet er eerst grote angst zijn dat er ons iets wordt afgepakt. Een vijand! Het liefst een enorme grote onzichtbare dreiging die wij nog niet begrijpen en niet zien, maar... onze leiders en beleidsmakers in hun oneindige wijsheid allemaal wel!


Van een hele kleine vijand naar een nog kleinere vijand.

Niet in de media, maar wel in werkelijkheid. War on terror! Een oorlog die is opgezet tegen het internationaal Terrorisme. Ook zo'n onzichtbare beangstigende vijand. Een reden om flink aan te dringen op opheffing van privacy van ongeveer iedereen, ook in Nederland. Terwijl de kans dat jij omkomt bij een terroristische aanslag vele malen kleiner is dan de Lotto winnen. Maar het idee dat er ergens gewoon kan lopen, die zichzelf wil opblazen gewoon in de winkelstraat waar jij met je kinderen wandelt, is gewoon bijzonder beangstigend nietwaar? Het voelt niet alleen ongelooflijk onveilig, maar ook vogelvrij en onbeschermd en dat is ook een heel machteloos gevoel. En als je dat idee maar genoeg binnenlaat, ben je overal bang en oplettend. Dat wil je niet, dus je offert je privacy op zodat zij het voor je kunnen fixen. Herkenbaar.


Wat nu? Bij gebrek aan oorlogen?

Maar ze hebben nog niet genoeg. Dat oorlog(je) is alweer gewonnen. En nu? Zonder vijanden moeizame winst, mét vijanden slaan we gemakkelijk een paar kostbare stappen over en gaat het een heul stuk snel. Dus... waarmee kun je mensen ongelooflijk bang maken? Wat is er nog enger dan een onzichtbare vijand als Terrorisme? Voel je 'm al? Met een virus is het nog vele malen beangstigender te maken! Deze vijand zweeft namelijk gewoon in de lucht, overal om je heen!!


En wees eerlijk! Een schonere, lievere en beschaafdere oorlog is niet denkbaar. We vechten namelijk niet met elkaar, we blijven juist allemaal van elkaar af! Het idee om een medemens te beademen die op straat neervalt is al een eng idee, waar je best even over moet nadenken. We houden alles om ons heen allemaal schoon, we praten met elkaar persoonlijk alleen via glas en mondkapjes. Maar we gaan allemaal wel economisch EN psychisch helemaal kapot.


Uiteraard zijn de digitale platformen nu juist onze grootste verbinding met elkaar. Dat was al ingezet, maar laat daar nou toevallig ook wat van die grote Tech-reuzen de baas van zijn en hebben bepaald waar we er precies wel of niet over 'mogen' praten. Ergens niet over kunnen of mogen praten is het tegenovergesteld van transparantie. En zo hebben we niet eens de mogelijkheid om achter de bedoelingen te komen, want we mogen er niet eens vragen bij stellen. De technologie giganten en de globalisten zijn de nieuwe wereldbestuurders. En die hebben hele andere ideeën dan wat het volk zou willen. Wat mensen zouden willen. En de lokale overheden zijn allang geen partij meer, die voeren gedwongen de afspraken waar ze in zijn gehangen, nu keurig uit.


Is er iets mis aan een idee dat je niet eerlijk kunt uitleggen?

En ALS je dan zo graag zo veel goeds wil bereiken voor de wereld en dat we er zo allemaal beter van worden, waarom dat dan niet gewoon uitleggen? Er transparant over zijn. Als het echt zo goed voor ons is en alles zoveel beter maakt, waarom zouden we dan niet meewerken? Nee, die afstand is zo groot dat zij menen dat wij dat niet zullen begrijpen en dan niet zullen meewerken. Dus besluiten ze het op een barbaarse manier over te nemen en vervolgens het controleren. Is het fantasie? De film Divergent leek fantasie, maar de werkelijkheid haalt ons snel in. Om het praktisch te houden moet je misschien wel meer van het menselijke afval af. Non-bijdragers aan de maatschappij. Wie weet nog hoe geestelijk gehandicapte mensen in WOII werden beschouwd? Dat waren asociale elementen, nutteloze monden. Die zijn nuttig gemaakt! Voor barbaars onderzoek. Want de wereld kon alleen maar verder met gezonde sterke mensen.


Omdat alle platformen in handen zijn van de globalisten, weten ze ook wie en hoe mensen zich uitspreken tegen de plannen. Er is immers niet heel veel anders meer. En die minderheid maken zij zich daarom nog niet zo heel druk over, die worden geframed als complotdenkers en zo vanzelf lam gelegd. Er is maar een verschil tussen de 1% en de 99% en dat is de hoeveelheid mensen. Als wij het zien en stoppen, dan stopt het!


LET OP: Ik begrijp terdege wat ik hier zeg. Want ook de alternatieve mening, wijst nét zo goed op het dreigend gevaar juist van de andere kant. Dus geen haar beter?Maar.... daarom ook toch nog één keer de vraag: Wie zou jij vertrouwen? Eén kant WIL openheid geven, alles laten inzien, vooraf informeren, kennis en kapitaal delen en mensen erbij betrekken. De andere kant wil, zoals de geschiedenis bewijst, de kernbedoeling verborgen houden, mensen gebruiken of uitsluiten en pas boete doen als de waarheid niet meer te ontkennen bovenkomt, de slachtoffers niet meer te tellen zijn. Pas dan zullen ze schikken, ondergronds, beter voorbereiden en het opnieuw proberen.


En er zijn niet te missen signalen dat je met sterk overtrokken nieuws bedonderd wordt. Ook gewoon in ons eigen land. Zo selectief als het maar kan, alleen maar in de richting van angst!

Wil je een voorbeeld?

Ok! Van nog redelijk recent, begin januari 2021. In ongeveer alle nieuwsberichten op dat moment hetzelfde:

"De besmettingen, testuitslagen', zijn vandaag lager, maar....."

OVERAL(!) werd er direct de disclaimer bij vermeld dat er ook 'minder' was getest, waarschijnlijk vanwege de feestdagen etc. en dat het DUS nog NIET direct betekende dat dit al zou aangeven dat het effect van de Lockdown was.


Heel opvallend! Want elke keer dat de cijfers STEGEN, werd juist NIET genoemd hoeveel de opgevoerde test aantallen de absolute cijfers had beïnvloed.

Dit is namelijk precies waar Maurice de Hond zich over opwond en hij werd verguisd omdat hij die cijfers wél nuanceerde.


En nu? Nu alles daalt? Nu noemen ze in het nieuws de samengevoegde cijfers van zowel ZH opnamen als IC-bezetting en niet meer apart. Toeval? Gemakkelijker of korter? Variëren? Altijd te verklaren, maar in ieder geval niet 'begrijpelijk' om het 'genuanceerde' berichtgeving te kunnen noemen. En daar is bij gebrek en het opraken van angstcijfers die groot genoeg zijn, nu een dreigende "voorspelling" bij opgehaald. Een invasie van over het kanaal, of uit alle windrichtingen.

Met voorspellingen en modellen kun je weer ongebreideld naar hogere getallen gaan.


En nog meer actueel nu? Nu zelfs ALLE cijfers al tijden dalen ondanks de 'voorspellingen" wordt de 'taal' erbij in ieder geval schokkender en neemt Mark termen in de mond als "Levensgevaarlijk" en serieuze "GROTE dreiging" om zijn af-geserveerde avondklok te kunnen handhaven. Met het kleine groepje om zich heen lukt het hem nog wel om ze te dwingen. Maar wat als het volk opstaat en zegt: Nu is het genoeg! Wat als de wereldbevolking opstaat en zegt: Nu is het genoeg!


Ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als het uit ongecontroleerde woede plaatsvind. Dus hoop ik maar op het besef van burgers dat de staat door hen wordt betaald, en we hen dat duidelijk maken en terug op die plek zetten waar ze als VOLKSvertegenwoordiging horen te stáán. Voor het volk. Want alleen lokaal wetten maken en met meer landen samen handhaven, kunnen organisaties gebroken of opgebroken worden om scheefgroei te voorkomen.


Zoals er wetten en bescherming WAREN om kartelvorming en monopolie posities te kunnen voorkomen. Maar overheden zijn in macht en door juridisch vernuft met het grote geld overlopen geworden en is dat omzeild geworden en geschonden geraakt. Met alle gevolgen van dien, waar we nu de vruchten van plukken. Maar gelukkig zijn wij nog altijd de 99%! WIJ bepalen als we dat willen. Want om met deze stelling te eindigen, wens ik ons een betere toekomst dan onder de controle te vallen van mensen die een melkwegstelsel ver af staan van de wereldbevolking.

“Extreme ongelijkheid ondermijnt democratie. Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen heeft, bestaat het principe ‘iedereen is gelijk’ niet meer.”
77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page