top of page

In het licht komen! (4)

IN HET LICHT KOMEN, is dat geboren worden of sterven?


De beschouwing op het boek Job had ik al beschreven. Maar... naar aanleiding van dat bijzondere boek, blijft er nog zoveel borrelen en is er nog zoveel meer te benoemen, dat ik nog heel graag even verder wil gaan.


Niet in het minst omdat ik ook deze video van twee jaar geleden, nog weer tegenkwam. Het bevat een ontroerend mooie boodschap over geboren worden en sterven met een aanklacht tegen de angst voor leven en sterven. Een prachtige video die ik u graag opnieuw aanbied. Deze hoopvolle video is geboren in een tijd van angst. Het jaar 2021 was net afgelopen, toen ik deze video uit een veel langere uitzending heb samengevat, ondertiteld en geplaatst.


Het is werkelijk een prachtige video. Ik vind het zelf ook bijzonder aansprekend gebracht en in beeld gezet, anders had ik het in eerste instantie al niet gebruikt natuurlijk. Het brengt een hoopvol en bemoedigend bericht. Het geeft handen en voeten aan de beleving en de erkenning van een hogere waarde, waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Een zoektocht naar werkelijke zingeving.


Mensen zijn altijd op zoek naar de bevestiging van wie ze zijn. Op zoek naar de kracht die hen in staat stelt om te mogen zijn wie ze zijn. Mensen, die met licht en liefde in de wereld willen staan. Vooral ook veel mensen, die het geopolitieke spel heel anders zijn gaan bekijken, sinds 2020 en 2021. Een groep mensen die we dan nu 'wakker' noemen.


Juist bij die groep zal, met het voortschrijdende inzicht over alles wat daarna nog is gebeurd, het besef van de omvang van duister ook zijn gegroeid. De een raakt het dieper en harder dan een ander. Maar het maakt in ieder geval dat de zoektocht naar de zin van het leven alleen nog maar meer betekenis krijgt. En dat ook met een grotere urgentie, zo u wilt.


De aanmoediging en de herkenning voor deze prachtig uitgebeelde emotie en bewustwording komt dan ook vooral uit de spirituele hoek. Zij herkennen zich hierin volledig. Liefdevolle en natuurminnende mensen, die vooral op zoek zijn naar het ontdekken en het ontwikkelen van de kracht en het licht in zichzelf. En het geloof dat mystieke levensbeschouwingen een antwoord is op een vervulling van leegte.Wat deze inspirerende video nog mist

Zonder het te weten zijn heel veel mensen op een of andere manier in de ban geraakt van New Age stromingen, wat je een verzamelnaam zou kunnen noemen van allerlei mystieke, oosterse en humanistische levensbeschouwingen. Met vooral veel ruimte voor de kosmische mystiek is het razend populair.


De tekenen die constellaties en sterren geven en die je sturen en pendels die je helpen een keus te maken, bieden een vorm van ondersteuning tijdens keuzestress. De kracht van frequenties en edelstenen die moeten resoneren met een waarlijk innerlijke ik en je op lijn brengen met het universum. De spirituele mystiek strooit in de meeste kunstzinnige vormen van beschrijvingen, heel veel kleur en geur over het onderwerp van licht, liefde, schoonheid en de transcendentie van een hoger bewustzijn. Het is bijzonder aantrekkelijk.


De argeloosheid waarmee mensen zich verliezen in die abstracte werkelijkheid is dan ook heel begrijpelijk. En begrijp me goed, ik heb er geen oordeel over. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik weet ook hoe u erover denkt en naar mij kijkt. Het is een minzame manier van liefdevol blijven en geen oordeel willen uitspreken over het naïeve en beperkte type spiritualiteit van het Evangelie. Als het voor mij werkt, vindt u het goed. U gaat er niet over in discussie, want we hebben ieder onze 'eigen waarheid' en dat mag, is uw houding. Herkenbaar?


Ik dacht daarom dat ik nu een éénmalige poging wilde doen om nu juist het New Age publiek eens aan te spreken. Juist omdat u een rijk inlevingsvermogen hebt en het vermogen tot geestelijke voorstellingen u niet vreemd is en u altijd op zoek lijkt naar meer. Online, maar ook persoonlijk heb ik regelmatig gesprekken met mensen die in allerlei krachtbronnen in het universum geloven, behalve in de God van de Bijbel.


Maar tijdens het schrijven bleek voor mij dat het ook voor een bijzonder groot publiek is, dat juist wél in God gelooft. Dit artikel is daarom, vreemd genoeg, nét zo intens belangrijk voor wie juist wél in God gelooft, maar dan vanuit het strikte zondebesef en de nietigheid van de slechte mens. Die beperkende visie.


Ik heb het dan over mensen die niets anders dan angst hebben voor het gericht. Aangeleerde angst, door de dogma's in de doctrine van de kerk, voor het oordeel van God. De God die volkomen zuiverheid is. En Die daarom ook, in Zijn zuivere rechtvaardigheid, niet anders kan dan op de dag des oordeels, u tot de hel veroordelen. We zijn nooit goed genoeg. Want dat is immers de beleving en het beeld van onkunde in de rest van wereld over God, Zijn wet en Zijn Woord.


Want wat een belangrijk verschil lijkt in het denken met betrekking tot het kosmische Universum en de Bijbelse God, kent tegelijkertijd juist ook een belangrijke overeenkomst. En dat.... is de interpretatie van het kwaad. Daar worstelen allerlei mensen mee.


In de vrije ruimdenkende visie nemen we daar liefdevol afstand van. We negeren dat principe liever. We kunnen dat geen plek geven in een orde van licht en liefde. Maar in de beperkte dogmatische visie klampen we ons daar juist uit gewoonte, en ook vaak via de opvoeding, aan vast. Dat zit diep en is vaak moeilijk te negeren.


Mogelijk is dat zelfs een reden waarom veel mensen, die ook wel met religie zijn opgegroeid, maar daarin misschien diep teleurgesteld zijn geraakt, zich dan juist met overtuiging hebben afgekeerd van deze conservatieve dogma's. Die graag veel ruimer willen denken en de kosmische vrijheid van de New Age juist zijn gaan ópzoeken. Dat zou mijn verhaal hebben kunnen zijn, ware het niet dat ik mij, na mijn jeugd, helemaal afgekeerd heb van elke vorm van spiritualiteit.


Voor mij was het kwaad dat ik ontdekte in de afgelopen C-periode, ruim 35 jaar later, een belangrijk onderdeel in de weg naar de ontdekking van het levende Evangelie. Dat was een weg die ook langs en door de New Age is gegaan, moet ik u bekennen. Nog niet direct. Eerst was er vooral verbazing over de plotselinge omslag in de wereld en de openbaring van de werkelijke machtsverhoudingen. Zo heb ik me verdiept in het zogenaamde "autonoom worden" bijvoorbeeld.


En wat later kwam ik uit bij Marcel Messing. Zijn boek "Worden wij wakker" was al ver voor de C-periode geschreven en dat intrigeerde mij. Er waren mensen al veel langer 'wakker' blijkbaar. Geïnteresseerd luisterde ik podcasts en bekeek ik video's van lezingen. Onder de indruk van zijn prettige, rustige stem en de ongelooflijk hoeveelheid brede kennis van de mystiek, ben ik me ook gaan verdiepen in meer van die Ene, die hij zo vaak en zo gemakkelijk noemde.


Beste mensen, ik wil helemaal niets pretenderen te zijn wat ik niet ben, maar ik ontdekte dat hij er steeds nét naast zat. Geen ontdekking op eigen kracht, want wie ik ben en wat ik heb beschouw ik als van God ontvangen. Daarom ben ik er ook heel zeker van, en ik meld het nóg een keer - zonder dat ik iets wil pretenderen te zijn wat ik niet ben - dat ik ervan overtuigd ben dat u nog altijd iets mist en het nooit volledig zult kunnen vinden in de mystieke spiritualiteit.


Dat is dan ook precies wat deze inspirerende video mist. Het benoemt niet wie of wat de kracht is achter deze schoonheid. Het mist vooral een volkomen begin en het echte einde. Iets dat we kunnen begrijpen. Dat is niet omdat ik erin geknipt heb of heb gekozen om er iets uit weg te laten om mijn overtuiging te bevestigen. U vindt gewoon de antwoorden niet in de mystieke levensbeschouwing.


Het is ook onmogelijk dat u het antwoordt daar kunt vinden. Uw onrust verdwijnt niet. Hoe u zich er ook aan overgeeft en zich erin verliest. En precies datzelfde, geldt ook voor wie zichzelf heeft opgesloten in de gevangenis van de wet en van de kerkelijke dogma's over Gods toorn en rechtvaardigheid.


U bent niet gelukkig en u wordt ook niet gelukkig van uw geloof in God. U twijfelt aan uzelf en alle mensen om u heen, die u ziet falen volgens de leer van de Bijbel. Zelf bidt u en misschien biecht u ook, maar u bedenkt zich ook steeds de tekst in de Bijbel, waarin Jezus zegt "Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?" (Lucas 18:8) U leeft in de doorlopende onzekerheid of u goed genoeg bent. U vindt geen verlossing en bevrijding. U leeft gebukt gaande, onder het zwaard van Damocles.


De stelligheid waarmee ik dit verkondig is niet uit hoogmoed. Het is werkelijk om de doodeenvoudige constatering, dat als je de echte waarheid hebt ervaren, er eigenlijk niets meer te ontdekken is. Dat er ook niets meer te zoeken is. Dan pas ben je volledig vrij en hoef je niets meer. Niets meer dan alleen nog te bouwen en te wortelen in je persoonlijke relatie met God.

Dat is hoe Isa Kriens (De kleine activist) het heel mooi zegt in haar laatste podcast #15 (do 8 febr. 2024) waarin ze verteld hoe zij tot levend geloof is gekomen. (een aanrader om te luisteren)

Het is omdat u dan heel zeker weet, dat u thuis bent gekomen. Het is hoe de twijfel plotseling volledig oplost in de puurste vorm. Die herkenning in uw kern, die ineens overloopt, als je aanlegt aan de steiger bij het huis van de Vader. Zodra u verbonden bent met Hem en Zijn Koninkrijk door dat touw. De fysieke metafoor voor de geestelijke levenslijn, zeg maar. Die verbinding die wordt benoemd als de enige weg naar God door Jezus Christus.


Ik heb dergelijke belevenissen en ervaringen vanuit de mystiek ook gehoord. En dat is precies waarom ik dit artikel nu ook wil schrijven. Want er kunnen niet meerdere waarheden over onze Schepping zijn. Er zijn niet meerdere vormen van een hoger bewustzijn. Dat kan niet 'in mijn beleving', niet, maar gewoon als wetmatigheid niet.


U kent die overbekende tekst vast wel: Johannes 14:6 (HTB) "Ik ben de weg, de waarheid en het leven," antwoordde Jezus, "Ik ben de enige weg tot de Vader." Dat is geen geestelijke mindset van een gelovige om het als antwoord op te lepelen. Want als we het concept "eeuwig leven" willen kunnen verklaren, heeft alleen maar de Bijbel, het vollédige antwoord. Het is de enige feitelijke werkelijkheid die overblijft van alle kennis en waarheden die we op deze aarde denken te bezitten. Elke andere theorie is immers niet volledig. Maar daar kom ik nog op...


Dus ik doe hierbij een beroep op uw nieuwsgierigheid om verder te lezen en te ontdekken of u bereid bent om tóch nog eens die boodschap van het levende Evangelie (opnieuw) te onderzoeken. Hoe teleurgesteld u misschien ook bent door uw ervaringen, zou u niet zelf ook heel graag een tweede kans gehad willen hebben? Misschien zelfs wel in heel veel situaties!


Geef uzelf op dit gebied dan die volgende kans. En doet u dat vooral niet voor mij. Wij kennen elkaar immers niet eens. Maar ik hoop u dan wel te kunnen verrassen met de kracht van de eenvoud. Misschien met nieuwe of andere inzichten. Want het is in de kern niet zo ingewikkeld. Het ingewikkeld maken, is iets dat we vooral zelf hebben gedaan en zelf hebben toegelaten....


Dus dat is waar ik u in de volgende delen op zal trakteren. Want het inzicht en de openbaringen die ik door het onderzoek krijg, is werkelijk geestverruimend! Hopelijk ook voor u, want ik schrijf mee. En ook dat is allemaal niet van mijzelf, lieve mensen. Want met de voortschrijdende inzichten van vandaag, is er eigenlijk nog maar heel weinig onduidelijks overgebleven, aan het plan van God. Dat is letterlijk wat 'het leven door de geschiedenis heen' ons heeft geleerd.


Het bewijst steeds meer. En het bewijst steeds maar zuiverder het verloop van de profetieën en het legt ook de patronen van de geschiedenis steeds duidelijker bloot. Het betekent dan ook dat we, wat mij betreft, zonder twijfel aan het einde der tijden zijn beland. En dat is niet angstig. Want wij weten wat Job nog niet wist. Wij weten ondertussen zelfs wat Paulus nog niet wist en wat de discipelen, van Jezus onderwijs, nog helemaal niet begrepen.


Zo wordt het ook via de profeet Daniël reeds aan ons vermeld: Daniël 12:4 "Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."


Amen!

96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page