top of page

Hoe zoeken naar "de balans" de meest perfecte misleiding is (3)

"De weerstand is traditioneel tegen wie "De Balans" niet zoeken of willen"


Het lastige aan dit onderwerp is natuurlijk dat er eigenlijk ook een heel behoorlijke weerstand bestaat tegen het Bijbelse of Christelijke principe. Zoals mensen die dénken te kennen, moeten we erbij zeggen. Want ten eerste is dat beeld natuurlijk beïnvloed. Allereerst door Christenen zelf. Omdat het nu eenmaal mensen zijn.


Maar ook de geschiedenis van de kerk heeft weinig goed gedaan, terwijl er, in onze wereld nu, een ander extremisme is, dat zich verschuilt achter een of andere vorm van religie en op kruistocht is. Maar het is niets nieuws. Zo kennen we na de Kruistochten vanuit Europa, van nog niet eens zo lang geleden, ook de IRA nog wel als terroristische organisatie, nietwaar?


Ontstaan vanuit het conflict in Ierland dat in oorsprong tussen Protestanten en Katholieken ging. Dat was best dichtbij voor ons, nietwaar? Niet alleen in tijd, maar ook in afstand. Momenteel is er het Islamitische extremisme, dat in de wereld alleen maar gegroeid is. Dat helpt allemaal niet mee om religie in het algemeen, een positief imago te geven.


En voor veel mensen die weinig tot niet met religie of geloof in aanraking zijn geweest, is er daarnaast ook het stoffige imago van de traditionele Christelijke kerk. Dat eigenlijk weinig uitnodigend is om zich er dan in te willen verdiepen. We kunnen dus rustig concluderen dat de boodschap van een vergevingsgezinde liefdevolle levenshouding van kerk en Christenen, op allerlei fronten, volledig uit de pas loopt met het werkelijke beeld dat mensen ervan hebben.


Eigenlijk hebben we dat lieflijke, vriendelijke, en liefdevolle beeld juist veel eerder bij de oosterse levensvisies of mystiek en het esoterische gedachtengoed. Het lijkt beheerst en respectvol naar elkaar. Dus hoe gemakkelijk zou u dan ook kunnen zeggen: "Je kunt me wat met je verhaal, maar als ik moet kiezen waar me beter bij voel, dan weet ik het wel. Liever misleid dan die ellende en dogmatische doctrines van het Christelijke geloof!"


En die gedachte is voor mij, met de kennis van de verschillende werelden waarin ik heb geleefd, echt volkomen begrijpelijk. Gelooft u mij maar. Ik snap dat. Sterker nog, die gedachte was de reden om in mijn jeugd het geloof, met een extra rugpantser op de rug, toe te keren. En daarom vind ik het des te verdrietiger, nu ik een wat breder beeld heb, om nu te ontdekken wat de wereld mist.


Dat mensen door onwetendheid of argwaan zover op afstand van het vuur blijven staan, dat ze de warmte er nooit van zullen voelen. Uit angst dat ze verschroeid of verbrand zullen raken als ze te dicht bij komen. Terwijl de hitte van de kern direct ook een metafoor is voor de zuiverende werking, die het vuur heeft om zonder ongerechtigheid brandschoon uit de vlammen te kunnen komen. Het wordt in de Bijbel regelmatig gebruikt in relatie tot zilver en goud zuiveren.


Maar goed, daar is juist ook heel gemakkelijk angst voor aan te wakkeren. En voor wie een meester is in leugen en bedrog, is het koren op de molen om dat intens te kunnen uitmelken. Wie de waarheid kent, moet huiveringwekkend bekennen dat het kwaad meesterlijk kaapt en slim kopieert. En vervolgens een glansrijke psychologische gedaantewisseling weet te verkopen.

Het zal u niet verbazen als u tot u laat doordringen, wat Lucifer als naam betekend. Het is Latijns voor lichtdrager.

Ineens kan het dan zo duidelijk worden, nietwaar? Hoe het theater van de misleiding zich letterlijk voor je neus in het openbaar afspeelt. Meesterlijke topmisleiding. Want de drager van het licht, is niet het licht. Figuurlijk en ook letterlijk niet.


U kent uit een film vast wel zo'n draagstoel waarop een koning of koningin wordt rondgedragen. Dat door de ringen aan de bodem onder de troon aan weerszijden een lang rondhout is gestoken. Dat is de zetel waarop in mijn beeld het ware licht zit en de drager daarvan is een van de vier figuren, die op elk eind voor en achter, het rondhout op hun schouder dragen. De drager is steeds zo dichtbij het licht, dat hij het erg goed kent en er heel veel kennis van heeft.


4 slaven of dragers die een vorst dragen met een draagstoel
Wie is de drager en wie wordt gedragen? Is de Lichtdrager het Licht of de drager van het Licht?

De beste misleiders op deze aarde zijn de meest nette en voorkomende mensen. Die komen bijzonder betrouwbaar en heel geloofwaardig over. En de meest succesvolle illusionisten zijn hele goed uitziende en charmante mensen. Maar dat zijn allemaal nog maar mensen. Déze misleider heeft een overweldigend overwicht in geestkracht, die onze geestkracht en kennis ver overtreft.


Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik kan me best irriteren aan die gimmicks die je via social media voorbij krijgt. Waarbij figuren voor je ogen bewegen omdat er een pijltje in een figuur beweegt of dat iets linksom of rechtsom draait en het allebei kan. U hebt ze vast ook wel eens gezien. Eigenlijk kan ik het niet zo goed hebben. Omdat je werkelijk niet kunt zien of iets dezelfde grootte heeft door een bewegende rand, of dat niet te onderscheiden is of een paard op je afloopt of juist van je wegloopt.


Ik heb hieronder voor u twee korte testjes geselecteerd. De credits hiervoor zijn voor Test Koning op YouTube.Het is best eng, maar zó gemakkelijk en met zóveel zekerheid is ons brein dus te misleiden! Dat zou op zich al een hele belangrijke en alarmerende eye-opener moeten zijn. Want je kunt je er dus maar amper aan onttrekken of het zien, en dat is terwijl je het gewoon wéét. Laat staan dat je helemaal geen idee hebt of je in een misleiding leeft en wordt bedrogen.


Er is daarin dus maar één houvast en dat is een rotsvaste betrouwbare basis. Een hele zuivere constante. Die niet 99% betrouwbaar is, maar volkomen zuiver is. Wie dat niet heeft, niet kent, of niet gelooft, die heeft ook geen echte zekerheid. Want als de maatstaf waar wij onze zekerheid vandaan halen, een menselijke oorsprong heeft, is het onmogelijk dat het 100% zuiver is. De mens kent geen absoluut. Maar die is er wel!


Voor mij is dat God, onze Vader en Schepper. Die ons heeft geschapen. En om een prachtige leefomgeving voor ons te creëren, ook de hemel en aarde voor ons heeft geschapen. Dat hoeft voor u niet zo te zijn. Maar het is een hele legitieme vraag om je af te vragen of er iets zó zeker op deze wereld kan zijn, dat we het énige boek op de héle aarde dat ons begin en ons einde verklaard, in twijfel durven te trekken?


"Met wélke zekerheid kunnen we daar dan aan tornen?" Dat vraag ik u in alle ernst! Want er bestaat namelijk geen enkele andere religie of stroming, die ons de complete heldere uitleg van ons bestaan brengt. Dit is het allerbeste dat we hebben in de volledigheid. Want het beschrijft het hele programma van God van begin tot eind. Niets is completer en brengt het in zo'n perfecte en logische samenhang als de Bijbel met Gods Woord en het levende Evangelie van Jezus Christus.


Want dan geef ik u ook in alle ernst het antwoord: "Dat is helemaal niet met zekerheid, want het wordt juist bevochten met onzekerheid!" Het énige wapen van het kwaad. Twijfel zaaien. En sindsdien is het met niets anders bezig, dan theorieen te vinden, die de zekerheid onderuit moeten halen. Waarom, als je niets beters hebt? Ook daarop geef ik u het antwoord op: Omdat God de Almachtige is! En met alles dat het kwaad gebruikt daarmee juist steeds meer wordt bevestigd. Omdat Goed boven kwaad gaat.

En wie van de liefdevolle, wijze en respectvolle boodschappen houdt, die worden uitgedragen door de mystieke vormen van religie of levensvisies, die heeft geen idee van de verrassing en geweldige openbaring die ontstaat door de kennismaking met het ware licht. Die ervaart dat alle liefdevolle wijze goedheid juist bij God op de plek valt. Terwijl het in de mystiek niet groter kan worden dan een abstracte oefening, die iemand zich moet aanleren en kan oefenen.


Want dan valt de ongelooflijk diepe vrede van zekerheid over u, dat liefde, rechtvaardigheid en zuiverheid, de kern is van Gods grootheid, maar dan met de achtergrond van het complete plan erbij. Het is als een 3D beeld dat u maar niet scherp krijgt, maar dat ineens volkomen duidelijk en glashelder zichtbaar wordt, als u een 3D filter voor de ogen wordt geschoven. Het is al het goede dat u zich zou wensen, maar dan met de antwoorden op de waarom vragen.


Helemaal als u begrijpt dat ál uw inspanningen, voor het zoeken naar optimale balans in dit leven voor uzelf, op allerlei manieren volkomen vergeefse moeite zijn. Dat u ontdekt dat u niets hoeft te doen en helemaal niets kunt doen, om te verdienen dat u, in plaats van te sterven, een eeuwig leven in heerlijkheid kunt ontvangen. Het is zo'n overweldigende ervaring en ontdekking, die u krijgt als u het gelooft. Als u het met uw mond belijdt en uitspreekt en met uw hart gelooft.


Want er valt zóveel en zó indringend op de plek, dat al uw mystieke ervaring op haar grondvesten doet schudden en het ineen klettert. U gelooft dat misschien nog niet en dat begrijp ik. Maar de kracht van de eenvoud is de kern. En dan daag ik u, net als in het vorige artikel over de mystiek, om nu iets te vinden waaruit blijkt dat God ergens ooit concessies heeft gedaan aan wat Hij eerder heeft beloofd of gezegd.


Is dat ergens in de Bijbel te vinden? Ik daag u uit om daarnaar te zoeken en het te vinden. Maar ik weet dat u dat niet gaat lukken. Want die teksten bestaat niet. God heeft wel eens Zijn eigen pad aangepast. En ook wel eens iemand de kans te geven over een voornemen met Hem in gesprek te gaan. Maar als Zijn woord is gegeven staat Zijn belofte. Voor eeuwig. Dát is zuivere rechtvaardigheid.


Compromisloos is voor ons eng. Omdat we weten dat wij dat nooit kunnen zijn. Maar wat zouden we graag vertrouwen op iemand die beloofd dat Hij ons uit het moeras van deze wereld haalt en overzet naar Zijn Koninkrijk zonder dood, zonder pijn, zonder ziekte en zonder verdriet. En dat Hij beloofd dat Hij u dan nooit meer zal loslaten. En dat je heel erg zeker weet dat "nooit" en "altijd" een begrip is dat bij God echt bestaat en het voor Hem daarom zelfs onmogelijk is om die belofte te breken.


Dit is allemaal ongelooflijk interessant en belangrijk om gewoon even op door te gaan. Wat hebt u te verliezen? Een paar minuten om een idioot artikel te lezen dat verklaard dat er eeuwig leven op u wacht? Gebruik de tijd van een paar reels die u kijkt, waar u uw leven ook niet mee verlengd. Misschien kunt u er met mensen samen hard om lachen. Maar... misschien redt het uw leven wel, zoals het mij van het spoor heeft gered.


Dat in plaats van de dood, het begrip van eeuwigheid zich nestelt. En dat het niet uit een oefening van eindeloze reïncarnaties in vele levens bestaat. Dat ook niet is gebaseerd op een abstract verhaal van een collectieve lichtverbinding en frequentie tussen ons allemaal en wat dan onze functie is voor de rest van de eeuwigheid. Maar gewoon helder uitgelegd over het hoe en het waarom. En hoe de dualiteit tussen Goed en Kwaad eindigt omdat die van het kwaad afkomstig is.


Daarom gaan we zeker nog verder in het volgende deel.27 weergaven1 opmerking

1 Comment


Dank Fabian voor je Blogs over misleiding. Met veel zaken die voor mij nog niet bekend waren en waar ik nog wat langer nodig heb om mee verder te kunnen. Een zin blijft na resoneren en dat is ;het Goede staat boven het kwaad, in de meest brede en diepe betekenis.

Hartelijke groet, Ide

Like
bottom of page