top of page

Hoe zoeken naar "de balans" de meest perfecte misleiding is (2)

"Balans bestaat alleen in het moment"


Zoeken naar een bepaalde balans en een vorm van evenwicht, is een volkomen lege vorm van invulling geven aan de zin van het leven. Maar... zo lijkt het helemáál niet! Het lijkt diepzinnige wijsheid met een hele hoopvolle en bemoedigende oplossing om enige grip te krijgen op de wanorde in ons bestaan. Het is zoeken naar de rust in je hoofd, die zo broodnodig lijkt om in de hectische zintuiglijke maatschappij, 'in balans' te kunnen blijven.


Het klinkt in de oppervlakte geweldig, maar het is in de diepere lagen, waar het abstract begint te worden. De plek waar ongeveer alles, uitgelegd kan worden met alles, maar waarin ook alle variabelen functieloos zijn. Het zijn omstandigheden. Het enige dat u kunt controleren, is uw eigen reactie in situaties of op de omstandigheden. Om daar grip op te krijgen is meditatie de aangewezen strategie om uit een situatie te raken.


Oefening baart kunst, dus u creëert met ademhaling en concentratie, soms met geluiden, een situatie waarin u de kracht en het licht in uzelf aanspreekt en ontwikkeld, om die rust te vinden.

Mag ik dat zo omschrijven?


Een van de definities van Mindfulness:

Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je aanvaardt de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken.

Klinkt dit tot zover herkenbaar genoeg als hoe mensen in uw en mijn omgeving hun spirituele beleving en activiteiten benoemen? Als het middel tot het bereiken van mentale rust en waarmee ze in dit leven hun eigen plek in de samenleving beschouwen?


Laten we dan tot slot, om er ook nog beeld bij te gebruiken, het Yin & Yang symbool verklaren.


Het beeld van Yin en Yang met meerdere pastelkleuren op de achtergrond
Yin & Yang symbool

Bron Wikipedia:

Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte).


Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt zonder oordeel overeen met de mannelijke natuur. (Yin is dus het zwart en de Yang is het wit)


  • Het absolute Yin of absolute Yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.

  • Yin en Yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.

  • Yin of Yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.


In slechts drie van de acht principes die ik hier uitlicht, is al heel duidelijk te zien, dat er geen absolute waarheid of constante is. Er is geen unieke zuiverheid. Niet in puur donker en niet in puur licht. En dit is precies wat u in werkelijk alle andere stromingen en religies op deze wereld zult vinden. Het is de brede tegenstelling tot die ene waarheid en de constante van de Bijbel.God, onze Schepper.


Nu is de nog grotere misleiding dat tegenwoordig - het AL - die Ene - het Bewustzijn - het Universum - en zelfs de God van de Bijbel in deze mystiek wordt geplakt. Maar dan wel als een mysterie. Het kwaad durft zelfs schaamteloos met God en Jezus aan de haal te gaan, om zijn misleiding zo volkomen en zo dicht mogelijk langs de waarheid te kunnen leggen.


Zo heb ik op dat vlak van Omraam Mikhaël Aïvanhov een zuivere dwaallering vaak voorbij zien komen op allerlei sociale media. Want het "Goddelijke" is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel in de spiritualiteit. Maar de Bulgaarse Aïvanhov is een raszuivere, door esoterische wetenschappen gevormde, mysticus. Dat is begonnen vanuit het Hindoeïsme dat hij in zijn jeugd bestudeerde.


Wat wij allemaal echter niet moeten vergeten, en dat is een hele indringende waarheid, is dat er een geestelijke wereld is, waarin wij nietige, onwetende wezens zijn. Daar is goede geestkracht en kwade geestkracht. Beiden onmetelijk veel sterker dan wij mensen. Ik ga ervan uit dat als u gelooft in een goede geest en een goede energie, u zich ook bewust bent dat die er in het kwaad ook is.


Dat kan eigenlijk niet anders, want daar gaat dit onderwerp immers over. De balans tussen goed en kwaad, licht en donker en leven en dood. Maar wij onderschatten dat gevaar ernstig. Want als u dus de geestkracht en de ondersteuning gebruikt die niet van het Goede is, waar komt die dán vandaan? Want ik ben ervan overtuigd dat ook die krachten sterk zijn en kunnen genezen en helen.


Voor mij is het simpel. Komt het niet van het goede, dan is het automatisch afkomstig van het kwaad. Het enige dat we daarvoor maar hoeven vast te stellen, is of die balans er in werkelijkheid ook is, of dat dit een volkomen verzinsel is. En dan kunnen we vervolgens bepalen, wie het dan is die baat heeft bij het installeren van een 'balans theorie' en alle inspanning om die theorie diep in het collectieve gedachtengoed van onze samenleving te verankeren.


Laten we allereerst er dan een geschrift uit de oudheid erbij halen, die buiten de Bijbel is gehouden, maar er wel in wordt genoemd. Want er is op dit vlak interessante informatie te vinden in de Apocriefe boeken van Henoch. Dit wordt beschouwd als het oudste 'geschreven' boek in de geschiedenis, dat is teruggevonden. Ik heb daarover twee jaar geleden al eens geschreven en dat zal ik er nu weer even bij pakken.


Apocriefe geschriften

In Jozua 10:13 wordt ook het 'Boek van de Oprechte' genoemd. Dat verwijst naar de Boeken van Henoch, de man die in de Bijbel met de toevoeging "wandelde met God" heel specifiek wordt aangeduid als een oprechte man.


Hierin wordt melding gemaakt van een aanzienlijke groep engelen die zijn afgedaald naar de aarde en op de berg Hermon zijn geland. In de boeken van Henoch wordt ook specifiek melding gemaakt van de onderwerpen en de kennisgebieden die de gevallen engelen met mensen hebben gedeeld of die aan mensen hebben geleerd. Dat betreft bijvoorbeeld; Astrologie, vechtkunsten, het versnijden van wortels en hekserij. Het gaat over sieraden maken, persoonlijke opsmuk en edelstenen. Maar benoemt ook tovenarij, kennis van voortekenen, kennis over de baan van de maan, over de tekenen van de zon, en meer.


Significante informatie is dat God in dit boek in Henoch 16:3 aan Henoch verteld wat hij mag overbrengen als boodschap aan de gevallen engelen: "U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want u wist maar een paar waardeloze mysteries. Die hebt u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de mannen het kwaad verhoogden op de Aarde."


Het is precies deze informatie die in alle mystieke stromingen die perfecte misleiding omvat. Als u in Wiki de oorsprong van het gedachtengoed opzoekt van de Esoterische wetenschap, de Oosterse mystiek, of in brede zin de New Age is, dan vindt u precies die stromingen terug. De oorsprong van dat gedachtengoed dus.


Let op: Dit is wat Wiki zegt over de bronnen waaruit de New Age gedachten zijn ontsprongen. Ik noem er een paar: Mystiek, Kosmologie, Magie, Astrologie, Alchemie, Kabbalah en Occultisme.


U mag het zeggen. Ik heb dat daar niet ingevuld! Nu bracht Henoch volgens de boeken incidenteel een bezoek aan de verblijfplaats van de Anunaki, de gevallen engelen, om hen toe te spreken. God zegt dus tegen hen, via Henoch: U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want u wist maar een paar waardeloze mysteries. En daarmee is het kwaad op de aarde verhoogd.


Open vs Verborgen. God vs de vrije Balans van de Mystiek

Alles wat van God komt is niet alleen heel duidelijk en transparant, maar vooral ook compleet. Zijn plan is volkomen besproken in Zijn Woord. Van het allereerste begin tot aan het einde. Daar zijn weliswaar onderdelen nog niet van bekend of nog niet gebeurd. Dat kunnen we dan een mysterie noemen of een geheim. Maar van alle profetieën die zijn beschreven, is al een overtuigende meerderheid vervuld.


Met een onwaarschijnlijke zuiverheid, zijn dat allemaal 100% vervullingen geweest. De kans daarop, is een duizelingwekkend getal van waarschijnlijkheid. Dat is met onze menselijke statistiek niet te vatten. Dat betekent dus ook een feitelijke zekerheid, dat wat er staat nog haar vervulling zal moeten krijgen, en ook net zo zuiver voor diezelfde volle 100% vervuld zal worden.


Daar kunnen wij met onze hoogst beperkte geestelijke vermogen, maar beter geen vraag meer bij hebben. Wat er staat, zal nog heel precies zo gaan gebeuren. Heel erg zeker. Zonder twijfel. God is juist volkomen compromisloos omdat hij betrouwbaar is. Zuiver is zuiver. Er bestaat in de werkelijkheid van de hemelse gewesten geen énkele balans. God is Heer. Hij is de Schepper. Hij is de Almachtige. Punt!


U dan kunt ook geen enkel ander geloof op aarde vinden, geen enkele religie of welke andere oosterse of kosmische levensvisie dan ook, die zo compromisloos is als het levende Evangelie. God is God en Hij is de enige God. Daar is echt geen enkele dualiteit. Waar bij het kwaad alles verborgen is, geheim is, en in het donker plaatsvind, is dat het volkomen tegenovergestelde bij God.


Dat is dus de tegenstelling van de balans en het dualisme tegenover God. Dit is juist waar het in de kern om draait. Maar daarover ga ik verder in een volgend artikel, want ik ben natuurlijk nog niet klaar.


Als u nu geen publicatie wilt missen, meldt u dan aan op de website met uw mailadres. Dan krijgt u niets meer dan een melding als er een nieuw artikel wordt geplaatst.


Dank tot zover en Gods zegen op uw leven, Zijn licht uw pad en de genade van God voor uw misleiding.22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page