top of page

Het werkelijke Kerstverhaal

Graag breng ik u, als leek, mijn werkelijkheid van het kerstverhaal. Omdat ik dat graag met u wil delen. Het kerstverhaal lijkt te gaan over vrede op aarde, over liefde, verbinding en samenzijn met familie. Waarbij, wie nog geloofd, de geboorte van Jezus viert. Het lieflijke en avontuurlijke verhaal van Jozef en Maria. Zij krijgen hun eerste kindje als ze ver van huis zijn, in een stal, waarbij herders het goede nieuws als eerst mogen horen. Namelijk dat het een Goddelijk kind is.De kerstviering begint weliswaar met de geboorte van Jezus. Het is met name de onschuldige liefde van een klein mensje dat geboren wordt, dat van nature heel veel mensen aanspreekt. In de Bijbel wordt echter nergens opgeroepen om dit te vieren en al helemaal niet in december. Maar dat terzijde. Want, wat mij betreft, valt de onschuldige vertederende liefde die van een net geboren kind uitgaat, in het niet bij de echte volwassen liefde.


Want de werkelijke kerstboodschap van liefde, verbinding en saamhorigheid tekent zich af in het volwassen leven van Jezus en met name in Zijn laatste uren. Niet in het minst door Zijn offer, waarmee hij de mensen voor altijd uit de greep van de heersende duisternis heeft bevrijd. Het is de boodschap van de zuivere en bewuste liefde die Jezus in Zijn leven in de wereld heeft gebracht. Die de wereld nooit uit zichzelf zo had kunnen leren kennen.


Mijn eigen kerstboodschap lees ik in de hoofdstukken 13 - 17 van het boek Johannes. Met bijzonder onderwijs, opdrachten en voorbeelden, is het, wat mij betreft, een prachtige en ontroerende samenvatting van al Zijn werk tot dan toe, met de climax in hoofdstuk 17.


De setting is dat Jezus in de laatste uren voor Zijn arrestatie bij zijn discipelen is. Hij wast hen de voeten, verteld hen over gebed, zijn naderende vertrek, over de Heilige Geest die Hij zal sturen en verheft hen uit de status van leerlingen naar vrienden, en bereid hen zo voor op hun Evangelische taak die zal volgen zonder dat zij dit nu al weten. Hij geeft hen persoonlijk een nieuwe opdracht. Niet verrassend, is dat de opdracht om.... lief te hebben.


Johannes 13: 34-35

"Dit is een nieuwe opdracht die Ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor jullie heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."


Jezus bereidt hen voor op Zijn naderende einde en vertrek uit de wereld. Hij weet al wat er komt en welk offer Hij nog moet gaan brengen. In hoofdstuk 14 verteld Hij hen in beeldspraak dat Hij naar Zijn Vader zal gaan om daar kamers gereed te maken voor hen. En bemoedigt hen met de belofte dat Hij ze dan zal komen ophalen. Jezus verteld ze dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, waardoor in het gebed naar God in de toekomende tijd Zijn naam Jezus zal worden toegevoegd.


Johannes 14:13-14

"Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe groot en machtig de Vader in Mij is. Als jullie Mij iets vragen in mijn naam, zal Ik het doen."


en licht dat verderop in hoofdstuk 16:24 nog eens toe: "Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven."


(Dat heeft tot dat moment natuurlijk ook nog niet gekund, in Zijn naam bidden) Hij bemoedigt ze verder met de belofte van de Heilige Geest en verteld ze dat Hij God zal vragen om een helper te sturen in de vorm van de Heilige Geest. Die zal, in hun volmaakte plan, Zijn plaats innemen om het vervolg en de verdere invulling aan het plan geven. Jezus heeft de weg voorbereid en geopend voor ieder mens om naar de Vader te kunnen komen. Maar na het volbrengen van Zijn grootse taak, is Hij in Zijn menselijke lichaam immers niet meer geschikt voor het vervolg.


Hij is niet als Almachtige Geest gekomen en Zijn lichaam beperkt de mogelijkheid tot snelle verplaatsing, waardoor Hij hen verteld dat het nodig is dat Hij vertrekt en ze daar blij om moeten zijn. Alleen op die manier kan Hij in Zijn plaats de geest brengen, die alle mensen tegelijk zal kunnen ondersteunen, waar dan ook ter wereld. Die zal beginnen bij zijn discipelen, maar dat weten ze dan nog niet.


Hoofdstuk 15 spreekt Hij in de bekende beeldspraak van de wijnranken, bevestigd Hij nogmaals zijn opdracht tot liefhebben, en geeft Hij hun de autoriteit als Zijn vrienden, in plaats van leerlingen of knechten. Maar dan, het lijkt haast terloops, onthult Jezus in dit hoofdstuk ook nog een heel fundamenteel onderdeel van het grote plan. Uiteraard is er juist helemaal niets onbeduidend aan wat Jezus hier aan boodschappen brengt.


Lees en luister goed, wat Jezus hier in zijn laatste uren aan Zijn discipelen verteld.

Johannes 15: 21-24

"De mensen zullen jullie vervolgen omdat jullie bij Mij horen. Zij kennen God niet, die Mij gestuurd heeft."

Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor de zonden die zij doen.

23 Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Als Ik niet zulke grote wonderen onder hen had gedaan, zouden zij niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij die wonderen met hun eigen ogen gezien, en ondanks dat haten zij zowel Mij als mijn Vader.

Hier spreekt de grootsheid van het plan van God en het doel om ook de ultieme rechtvaardigheid te blijven handhaven. Dat ondanks al Zijn almacht, Hij trouw blijft aan Zijn zuiverheid en puurheid. Dat over niemand geoordeeld zal gaan worden die onwetend is. Niemand die zich meer kan verschuilen achter onwetendheid. Want door Zijn overweldigende liefde wereldwijd bekend te maken, is voor eens en altijd, het onderscheid tussen Goed en Kwaad glashelder gemaakt.


We zullen het kwaad op de wereld daardoor niet alleen kunnen identificeren, maar zullen nu ook kunnen weten of we er bewust voor kiezen. Omdat we dan kunnen weten wat de weg van het kwaad is en waar het kwaad bewust voor kiest. En daarmee heeft tegelijkertijd ook werkelijk ieder mens, de gelegenheid gekregen om zich tot de liefde wenden en zich te bekeren van de wereld. Zodat we ons vervolgens kunnen wapenen met Gods kracht, zoals hierboven vermeld, om daar juist niet meer aan mee te doen. Omdat we met dit gemaakte onderscheid allemaal in staat zijn gesteld om Gods liefde en majesteit te zien.


Hoofdstuk 16 wordt andermaal gesproken over de Heilige Geest. Hij verteld dit hen allemaal vooraf, zodat zij, als het allemaal gebeurd is, zich Zijn woorden zullen herinneren om pas dan Zijn boodschap volledig te begrijpen.


Johannes 16: 12-13 "Ik zou jullie nog veel meer moeten zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid."


Want na de wederopstanding zal hun wereld immers nooit meer hetzelfde zijn. We kunnen dat allemaal meelezen met de bijzondere boodschappen die Hij in deze hoofdstukken aan Zijn discipelen geeft, maar ook in de slothoofdstukken uiteraard. In de vertaling van 'Het Boek' leest het, ook voor minder geoefende bijbellezers, heel soepel als een verhaal. Mijn kerstverhaal bestaat eerst uit de hoofdstukken van 13 tot en met 17 waarin ook een aantal profetieën uit de oude geschriften worden vervuld.


Onderstaande video van 15 minuten, heb ik heb samengesteld uit de 3 uur durende film "Het leven van Jezus" Het is een film die ik tegenkwam en volledig vanuit het Evangelie van Johannes is verfilmd. In mijn samengestelde video heb ik hieruit wel hoofdstuk 17 integraal overgenomen waarin Jezus tot Zijn Vader bidt. Maar ik moet zeggen dat het met de filmbeelden erbij, wat mij betreft, veel minder krachtig is dan als u het leest.


Ik raad u dan ook eigenlijk om het hardop aan iemand voor te lezen. Want hoofdstuk 17 is het meest indrukwekkende hoofdstuk, waarin de werkelijke kerstboodschap, voor mij persoonlijk, uit deze woorden van gebed als een levend beeld omhoog komt.Jezus besluit hoofdstuk 16 met de woorden: 'Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.


Daarna gaat Jezus in gebed met Zijn Vader. Het wordt een indrukwekkend duidelijk en compleet gebed. Het maakt ook het uiteindelijke doel van de geboorte van Jezus, nog eens glashelder! Maar nog indrukwekkender is de levendige uiting en de beschrijving van de onmetelijke liefde die hierin naar voren komt. Die tussen God, Jezus en hun gezamenlijke liefde voor de Schepping. Een moment waarin God en Zijn grote liefde heel dichtbij komt.


Het directe contact tussen Jezus, als Zoon en God, de Vader, mag ik bijna intiem meelezen, haast alsof ik er zelf bij ben geweest.


Het staat hieronder. Johannes 17


Jezus bidt tot zijn Vader

1 Nadat Jezus dit gezegd had, keek Hij omhoog naar de hemel en zei:


‘Vader, het is zover! Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent. U hebt Hem macht gegeven over alle mensen, om aan ieder die U Hem hebt toevertrouwd, eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U, de enig ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb Ik gedaan wat U Mij had opgedragen.
Vader, laat Mij nu bij U terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die Ik voor het ontstaan van de wereld al had. Door wat Ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie U bent.
Zij waren van U en U hebt hen aan Mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat U zei. Zij weten dat alles wat Ik heb van U komt. Want wat U Mij hebt verteld, heb Ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat U Mij hebt gestuurd.
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van U. Alles wat van Mij is, is van U. En wat van U is, is van Mij. In hen wordt weerspiegeld wie Ik ben.
Ik verlaat de wereld en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, beschermde Ik hen in uw naam die U Mij hebt gegeven. Ik heb geen van hen verloren laten gaan, behalve degene die verloren moest gaan. Daardoor werd werkelijkheid wat in de Boeken stond.
Nu kom Ik bij U. Ik zeg dit allemaal terwijl Ik nog in de wereld ben, omdat Ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die Ik heb. Ik heb hun doorgegeven wat U verteld hebt. De wereld haat hen omdat zij, net als Ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als Ik. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid.
Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen, om hen door de waarheid aan U te wijden.
Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.
Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.
Vader, U hebt hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij bij Mij zullen zijn om mijn schitterende majesteit te zien. U hebt Mij die majesteit gegeven, omdat U al van Mij hield voor het ontstaan van de wereld. Rechtvaardige Vader, al kent de wereld U niet, Ik ken U. En mijn leerlingen weten dat U Mij gestuurd hebt.
Ik heb hun verteld wie U bent en zal dat blijven doen. Want Ik wil dat uw liefde voor Mij in hen zal zijn, en dat Ikzelf ook in hen zal zijn.’

Het is echt een boodschap die u rustig en hardop moet voorlezen aan iemand anders. Want als dit niet de werkelijke blijde kerstboodschap is, van liefde, vrede, saamhorigheid en verbinding is, wat dan wel?


Fijne Kerstdagen!
76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page