top of page

Heeft het zin om het over eerdere bezuinigingen te hebben als er nu een acute crisis speelt?


Het is de allerlaatste dag van een akelig jaar. En dit, zie de kop, is midden in de zorgcrisis een lastige en vervelende vraag nietwaar? Je merkt het aan de uiteenlopende meningen. Er staan ziekenhuizen leeg die nog maar heel recent zijn gesloten, terwijl er nu wel een oproep wordt gedaan aan privéklinieken om bij te springen. Een hospitaalschip met plaats voor 600 patiënten wordt geweigerd, maar wel wordt het leger gevraagd om bij te springen. Veel oud-verpleegkundigen of mensen met een medische achtergrond melden zich aan, maar worden blijkbaar niet aangenomen.


Mensen uit het zorgveld verzetten zich op Social Media en geven aan dat het tekort niet zomaar lukraak mag en kan worden ingevuld. Gommers geeft aan dat een opleiding tot ICU verpleegkundige 4 jaar duurt. Je hebt niet zomaar mensen opgeleid, dus zeker niet binnen de 8 maanden vanaf de eerste Lockdown en niet-gekwalificeerde mensen inzetten?


Het lijkt ze een hellend vlak met grote gevolgen voor juridische verantwoordelijkheden voor fouten, ongelukken of verkeerde behandelingen. Wie denkt dat iedereen maar zo aan het bed kan komen te staan, begrijpt het niet helemaal. Wil je geholpen worden door iemand uit Cuba die Kok was, maar snel is omgeschoold en die jouw taal niet machtig is? Er is wel technische capaciteit, maar geen menselijke capaciteit. De nood is nu duidelijk hoog en de discussie over eerder gemaakte bezuinigingskeuzes lost daarvoor niets op, we kunnen ons beter nog strakker aan de maatregelen houden.


De mening van een leek:


Eerst maar eens op een rijtje zetten wat er dan dit jaar en eerder is gebeurd. (Zie onder ook het onderzoek van een leek) Met het lezen, horen en zien van wat je aangeleverd krijgt, als burger, is dat het enige waarmee je het moet doen. Vanaf de zijkant. Zonder inhoudelijke kennis of ervaring en op de plek waar de beste stuurlui staan, moet je eigenlijk je mond houden, nietwaar? Dat klopt natuurlijk! Maar goed, ik ben wel een inwoner van dit land en worden we als burgers hiermee niet persoonlijk geconfronteerd? We hebben wel degelijk een mening als voor onszelf, onze kinderen, onze eigen vader of moeder, afspraken voor reguliere zorg worden afgebeld. OF... als we in het geval van Corona niet zeker weten hoe en of we adequaat geholpen kunnen worden, maar ook of onze zieke dierbaren niet ver weg of zelfs naar het buitenland verplaatst zien worden.


Het lijkt mij een vicieuze cirkel waar we ons in bevinden. We hádden namelijk om te beginnen al een gebrek aan mensen in de zorg! En flauw of niet, er is tijdens de griep epidemieën een aantal jaren eerder, wel degelijk aan de bel getrokken bij het kabinet dat het bij een volgende keer wel eens fout zou kunnen gaan. Door het RIVM notabene! Desondanks is er zelfs verder bezuinigd en de technische capaciteit verminderd. (bedden)


Maar als we het dan hebben over de benadering van dit virus en de maatregelen van dit jaar, heeft dat ook een bijzonder grote 'directe' invloed. Allereerst kost het toekennen van een A-status aan dit virus al voor ingrijpende maatregelen tijdens het behandelen van patiënten. Daarmee moeten afdelingen worden gescheiden, is de vrijheid van bewegen van personeel sterk beperkt, nog afgezien van alle beschermende maatregelen. Dat vergt ongelooflijk veel meer tijd per virus patiënt. Daarnaast zorgt, om diezelfde reden, het test- en quarantaine beleid voor een bijzonder ingrijpend hoger ziekteverzuim. Doorlopend zijn er daardoor mensen thuis, die anders gewoon zouden werken.


Dat stuwt uiteraard een al bestaande penibele situatie al heel gemakkelijk naar een onhoudbare crisis, nietwaar?


Maar goed, zolang we vasthouden aan de typische kwalificatie van dit virus en de daaraan gekoppelde diep ingrijpende maatregelen, lossen we dit JUIST niet op en liggen we op een gladde gletscher richting de afgrond, zowel met onze de economie, maar dus net zo goed in de zorg.


Hoe zou dit nu in Zweden zijn? Daarover is het in de media al een tijdje oorverdovend stil!

Dat is namelijk de vicieuze cirkel die ik bedoel, want we hebben hier in Nederland blijkbaar een onomkeerbare keuze gemaakt. En wie gaat nu in deze situatie het lef hebben om de maatregelen en het testen te stoppen? Dat durft nu helemaal niemand meer en dat is nog afgezien van de diep ingeprente angst van het volk, waarmee er op dergelijke keuzes een ongelooflijke volkswoede zou ontstaan.


Maar dat is dan ook direct weer een gevolg van de keuze van communiceren over dit virus. Want, als leek, is me daarover toch nog iets bijzonders opgevallen dat me bevreemdt. We spreken al namelijk al sinds jaar en dag over de winterperiode als het 'griepseizoen' Met het pittig zware griepseizoen van 2018 wordt dus de winterperiode van 2017/2018 bedoeld.


We hebben toch nog nooit een griepepidemie van verschillende winterseizoenen gekoppeld?

En als we alle doden van een virus zouden koppelen, wat zou dat van griep dan over alle seizoenen van meerdere jaren niet hebben gedaan? Toch lijken we dat nu dit jaar ineens wel te doen. Waarom?


De mening van een leek?

De griep was naar mijn bescheiden mening met zoveel testen als in 2020, nét zo aanwezig geweest in de zomer van 2019 als Corona in de zomer van 2020 aanwezig is geweest. Of beter gezegd: Als we in de zomer van 2020 net zo getest zouden hebben als in 2019 (niet dus) zou Corona in 2020 net zo NIET AANWEZIG zijn geweest, als in de zomer van 2019 griep NIET AANWEZIG is geweest.


Ik geef je een voorbeeld:

Mark Rutte houd een persconferentie op een dag in augustus dat het 33 graden was. 6 augustus om precies te zijn. Er waren in die week ervoor 3 mensen overleden aan Corona in heel Nederland. Dat zou eerder NOOIT nieuws zijn geweest en zéker geen reden voor een persconferentie. Met name doordat er in diezelfde week statistisch gezien, ruim 2600 mensen zouden zijn overleden aan alle andere aandoeningen die er bestaan.


Er hebben die hele week mbt Corona 28 opnames in het ziekenhuis plaatsgevonden. Dat zijn er 4 per dag op 17,5 miljoen inwoners. (0,000023%) en dus 3 mensen overleden (0,000017%)


*23.101 overleden in juli en augustus / 62 dagen x 7 dagen (Bron: CBS)


Mark Rutte zegt, zich op de jeugd richtend, recht in de camera kijkend, letterlijk, het volgende: "Als teveel van jullie de regels aan de laars lappen, zitten we binnenkort allemáál weer binnen! En... ben je een GEVAAR voor je ouders, opa's en oma's en iedereen om je heen met een kwetsbare gezondheid. En je kunt er ook zelf goed ziek van worden"


Mag ik je even de ziekenhuisopnames en de overledenen per provincie laten zien van die week?!


Opgenomen in Zkh Overleden

In Limburg NUL! Overleden NUL!

In Gelderland NUL! Overleden NUL!

In Friesland NUL! Overleden NUL!

In Groningen NUL! Overleden NUL!

In Drenthe NUL! Overleden NUL!

in Utrecht EEN Overleden NUL!

in Zeeland EEN Overleden NUL!

in Flevoland DRIE Overleden NUL!

In Noord-Brabant VIER Overleden EEN

In Noord-Holland VIJF Overleden NUL!

In Zuid-Holland VEERTIEN Overleden TWEE


28 opnames in een week met een capaciteit van zo'n 39.000 bedden.


Mag ik hiermee gewoon laten dat dit geen complottheorie is, lieve medelanders, maar wel de bespottelijkheid van het overdrijven. Dit is overduidelijk gewoon een bewuste angstpsychose opwekken.


Mag ik je hiermee laten zien hoe bespottelijk deze aandacht is, vól op de jongeren gericht, midden in de zomer, terwijl Corona hoegenaamd NIETS aan het doen was? Het is een duivels voorbeeld van angstpropaganda. Misdadig machtsmisbruik en buitenproportioneel verbaal geweld, indoctrinerend in de richting van het afdwingen van 'gehoorzaamheid' over de hoofden van de ouders heen. Gaat, notabene kinderloze, Rutte daarover?


Kortom, het 'nieuwe' virus zoals die van dit jaar die in ieder geval in het "spectrum' van griep valt is de 'tweede golf' wat mij betreft dan ook het tweede seizoen dat een wintervirus ons flink parten speelt. Maar... zo is het nu eenmaal niet gecommuniceerd! Er is ingezet op het zo hard blijven 'zoeken' naar het virus in de zomer, dat dit ook is gelukt. En ik geloof dat zou mij dat op déze manier, als leek, ook zou zijn gelukt in 2019.


Dus, daardoor we zitten met een doorlopende en oplopende slachtofferlijst van dit virus in twee seizoenen en we zijn dodelijk bang dat we als gezonde mensen elkaar kunnen aansteken. Dat is, in mijn optiek, precies wat er met het testen deze zomer is veroorzaakt. Want zo is het eerste seizoen gerekt en doorgetrokken naar het volgende seizoen! En is zo het beeld ontstaan dat het virus is opgehaald in andere landen op vakantie. Dodelijk beangstigend natuurlijk. Overal in de wereld ligt het daardoor op de loer, klaar om ons te bespringen.


Maar hoe zou dat in voorgaande jaren met de griep dan zijn gebeurd? Met de zomer tussen de griepseizoenen in? Net zo, denk ik dan. Of net zo niet! Hoe dan ook, zo is het altijd geweest. Nieuwe varianten en mutanten dwingen ons om ook steeds de cocktail van de griepprik te moeten aanpassen. En nu? Nu hebben we een nieuwe variant halverwege het winterseizoen. Hoe verrassend.


Maar dit jaar hebben we de paniek gevoerd en vervolmaakt. Door alles inzichtelijk te maken zoals je nog nooit eerder in geschiedenis hebt gedaan, hebben we zelf een gedrocht gecreëerd en lijkt het of het ons nu vanaf overal bespringt en we ons er niet voor kunnen verstoppen, wát we ook lijken te doen. en dat maakt ons ondertussen doodsbang. Maar mag ik voorspellen dat de volgende zomer, alles weer inzakt zoals elk jaar en al decennia lang?


In ieder geval zitten wij hier nu helemaal vast in het gedrocht. Daardoor kan het niet anders of de maatregelen moeten nog veel harder en zwaarder worden ingezet. Het kabinet heeft zichzelf zo diep in deze situatie gemanoeuvreerd dat ze er totaal in verstrikt zit en geen enkele andere keuze meer heeft. Want het knelpunt is uiteindelijk toch een veel te krappe zorgcapaciteit, het laten ontploffen met de maatregelen en ook nog eens het laten verlopen van 8 maanden om daar iets aan te kunnen opschalen.


Een complotdenker zou zeggen dat dit een ideale situatie is om het vaccineren af te dwingen. Dat het de bedoeling is en de keuzes een vooropgezet plan zijn. Zal ik dat nog maar niet doen? Liever neem ik de ruimte om te laten zien hoe de situatie overkomt op een leek in zijn eigen huiskamer en welke mening die zich hierover vormt. Voer voor psychologen?

Onderzoek van een leek:

Interessante cijfers of info uit het verleden:


Bron: CBS Statline > Is je dat betrouwbaar genoeg?

Opvallend en het noemen waard zijn cijfertjes wat iets 'zou kunnen zeggen' over de ingezette menskracht in de gezondheidszorg


  • (2010 - 2018) De bedrijfsopbrengst per arbeidsjaar:

Gestegen van €107.500 in 2010 naar €133.600 in 2018 (+24,3%)

  • (2010 - 2018) Aandeel van zorginstellingen met een rentabiliteit < 0% (da's niet zo goed!)

Gestegen van 7% naar 12%

  • (2010 > 2018) Onze zorgkosten(?!) zijn in die tijd gestegen van 86 miljard naar 101 miljard.

Gestegen met 15 miljard (17,4%)


NB: Van 2001 > 2019 gaat dat overigens van 51 miljard naar 107 miljard (meer dan verdubbeld!)


Hé, dat is apart! De kosten zijn gigantisch, er zijn minder financieel gezonde zorginstellingen, maar de bedrijfsopbrengst per arbeidsjaar is gestegen? Da's dan wel heel erg efficiënt geworden. Of mag ik als leek dan ook heel voorzichtig concluderen dat er flink op arbeidsjaren is bezuinigd?


Misschien mag ik ook denken dat de recente sluiting van enkele zorginstellingen met moeizame financiën, niet alleen de capaciteit verminderd, maar.... ook de cijfers weer fijn positief opklopt.


Dan ook even over de bedden, de technische capaciteit, en nog wat dingetjes.


Er zijn van 2016 - 2019 in totaal 7 Spoed Eisende Hulp afdelingen (SEH's) gesloten en het aantal 24/7 geopende SEH's is ook gedaald. Dit is te vinden op de volgende website.


Aantal patiënten op seh, per leeftijdscategorie inwoners, 2016-2017

Uit de informatie op deze pagina blijkt ook welke bevolkingsgroep verreweg het meest aanspraak maakt op deze zorg. (cijfers 2017) Natuurlijk niets verbazend, zijn dat de ouderen, maar als goede tweede de groep kleine kinderen (0-4 jaar)


De groep van 65+ gebruikt deze zorg echter ongeveer het dubbele als alle mensen samen(!) van 5-64 jaar. Tellen we iedereen van 0-64 jaar samen dan is de verhouding ongeveer gelijk.


Het vervolg van de spoedeisende hulp is vaak een opname. Ook dit is redelijk gelijk verdeeld tussen 65+ en alle andere mensen samen (0-64) Maar de behandeldagen in het ziekenhuis zijn voor de ouderen dan ook weer duidelijk het langst.


Ter info: De groep van 5 - 64 jaar is met 13 miljoen mensen 4x zo groot als de 65 plussers.

Toch valt dan wel op dat de daling van het aantal bedden plaats heeft gevonden, terwijl de vergrijzing toeneemt en uit de cijfertjes blijkt dat juist die groep het meest aanspraak maakt op zorg.

Vergrijzing: Van 2010 tot en met 2018 (1-1-2019) is de groep 65+ toegenomen met ruim 800 duizend mensen van 2,5 miljoen naar 3,3 miljoen. (19% van de totale bevolking)


Aantal ziekenhuisbedden: Gedaald van 47.300 in 2010 naar 39.900 in 2018 (zo'n 7500 minder bedden dus) Bron: https://www.staatvenz.nl/kerncijfers/ziekenhuisbedden


Voor wat betreft de beddencapaciteit gebiedt de eerlijkheid wel te melden dat uit de cijfers ook blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur in het ziekenhuis aanzienlijk is afgenomen. Dat zou een relevante rechtvaardiging zou kunnen zijn. Maar goed, dat zegt ook niet meteen iets over een betere zorgkwaliteit.


Aantal IC-bedden:

Daar is moeizaam iets van te vinden. Tenminste, niet van onbetwiste betrouwbare bronnen en je hebt een inlog nodig voor Zorgcapaciteit en Nice.


In 2015 >> 2208 IC-bedden en In 2017 >> 2056


Met de berichten die we dit jaar allemaal hebben gehoord in talkshows en nieuwsberichten zou dat echter betekenen dat we dan juist de afgelopen drie jaar ongelooflijk veel ingeboet hebben op capaciteit als er in 2017 nog 2056 IC-bedden zouden zijn.


Laten we dan ook even naar specifiek de gegevens van DIT JAAR kijken!


Het aantal overledenen is voor 96,8% voor rekening van de groep 70plussers. En binnen die 96,8% is daarvan weer ruim 72% voor rekening van mensen boven de 80 jaar en dus voor 28% in de categorie 70 tót 80 jaar.

Natuurlijk kan en mag ik de ogen niet sluiten voor wat er nu werkelijk speelt en ik de volledige paniek in de zorg begrijp. Ook wil helemáál niet het bestaan van virus ontkennen. Honderd procent ontken ik dat NIET en ook niet dat het een pittige variant is! Maar het is wel duidelijk dat het een pittige variant is die met name slachtoffers maakt onder onze ouderen met een zwakke weerstand. En laten we nu NET met alle cijfers over bezuinigingen en besparingen op middelen (waar JUIST deze groep baat bij zou hebben gehad) kunnen zien dat die nou net zijn afgeschaald in jaren van bezuiniging en dat daar nu de schoen wringt.


Door deze cijfers die gewoon van onze eigen overheidsinstanties zelf afkomen en die dus niets met complot denken te maken hebben, moet ik als leek wel vinden dat het ontploft is op de combinatie tussen wegbezuinigde capaciteit en JUIST de kwalificatie en maatregelen voor dit virus, die onder de wankele krakende capaciteit voor noodsituaties, juist ineens drie poten onder die stoel heeft weggeslagen.


Het patroon van het virus laat in ieder geval niets nieuws zien. Dat bewijst het virus nu! Vandaag! Omdat ondanks alle maatregelen, het intensieve testen, mondkapjes en het ophokken van de economie, een wintervirus als deze gewoon het patroon blijft volgen van alle wintervirussen. Net zoals het verliep in alle decennia die achter ons liggen. Wát we ook doen! Het is nu eenmaal winter en deze keer... hebben we door de maatregelen nog véél minder capaciteit dan alle jaren eerder!


Er is dit jaar echt ontzaglijk abominabel veel geld naar ondersteuning gegaan, die juist door de maatregelen nodig was om de economie te redden. Weggegooid geld! Stel je voor dat met net zoveel bereidheid geld was vrijgemaakt om nu eerst de ingeleverde capaciteit, voor nood, op te schalen, was er nu minder paniek in de zorg geweest. Was ook de hele economie heel gebleven, heel veel minder geld nodig geweest... EN hadden we al stappen gezet om ook structureel beter klaar te zijn voor een volgende epidemie of pandemie op basis van ervaringen uit het verleden!


Onderstaan een stuk uit het Annual report: surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2017/2018. (Van Nivel)


Griep

In de winter van 2017/2018 duurde de griepepidemie 18 weken. Dat is langer dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (negen weken). In totaal zijn tussen oktober 2017 en mei 2018 ongeveer 900.000 mensen ziek geworden door het griepvirus. Naar schatting bezochten 340.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Daarnaast waren ziekenhuizen tijdelijk overbelast door de vele patiënten die vanwege complicaties van griep (meestal longontsteking) moesten worden opgenomen; naar schatting ruim 16.000. Ook zijn er tijdens de epidemie 9.500 meer mensen overleden dan gebruikelijk is in het griepseizoen (oktober tot mei).

Tijdens de gehele epidemie zijn mensen vooral ziek geworden van het type B (Yamagata-lijn) griepvirus. Het is niet eerder voorgekomen dat een type B-griepvirus vanaf het begin van de epidemie overheerst.

Klik hier voor het bericht op website Nivel


Parool: Hoogleraar: ‘Griepgolf 2018 had waarschuwing moeten zijn voor tekort ic-bedden’

Een aantal opmerkingen uit het artikel:

Guus Schrijvers, emeritus hoogleraar algemene gezondheidszorg en in 2001 medeauteur van een invloedrijk rapport over capaciteitsgebrek in de ic’s, meent dat de griepgolf van 2017/2018 een waarschuwing had moeten zijn. “Het ging maar net goed. We hebben het momentum laten passeren” “Zeker in griepperiodes wordt met patiënten gesleept, omdat sommige ic’s vol liggen.”


Hoogleraar Ira Helsloot stelt hierin het volgende:

“We hebben op papier een mooi systeem van risicoanalyses, dat waarschuwt voor pandemieën en tekortschietende zorgcapaciteit. Alleen verdwijnen die stukken steevast in een la, zonder dat er iets gebeurt. Ons systeem suggereert ten onrechte dat we van alles doen.”


Klik hier voor het Parool Artikel


AD Onrust over nieuwe megabezuiniging zorg (2017!)

"Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek".


Edwin van der Aa en Deborah Jongejan 12-10-17,


En wat heeft ons kabinet nu juist gedaan? En is er dan een betere tactiek dan de vijand ergens anders vandaan halen, zodat 'die' het probleem veroorzaakt en niet zij? Misschien het toeslagenschandaal er nog even bij halen. Welke club heeft in Nederland bewezen hoeveel boter er maximaal op een hoofd past? Fijn dat u geloofd dat ze nu wél het allerbeste met ons voor hebben. Misschien even vragen aan ons MKB....


Fijne jaarwisseling en een warm, knus, gezellig en persoonlijker 202114 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page