top of page

Een wereld "in de War" of "in the War" (4)

Vond u het geen verhelderende toelichting op de bekende geschiedenis in deel 3? Het werpt in ieder geval een ander licht op wat we denken te weten. En dan worden ook hele andere patronen en systemen zichtbaar, terwijl de omstandigheden van de geschiedenis zelf niet veranderen. Bijzonder toch?


In mijn introductie op LinkedIn voor deel (3) benoemde ik de Wapenspreuk op het Schild van de City of London. De "City of London" is de rijkste 3 vierkante kilometer op deze aarde. Een hele kleine stad met unieke eigen rechten binnen de grote hoofdstad en de metropool Londen. Er wordt geclaimd dat de Rothschild deze oude financiele handelssector heeft ingelijfd en zo ongeveer heeft overgenomen rond 1818.


Dat staat los van de spreuk op het schild en de vlag van de "City of Londen". Want dit is een heel oud gebied, historisch gezien. Dat bestond al eeuwenlang voordat zoon Nathan Mayer de Rothschild voor het eerst voet op Engelse bodem zette. Maar het schild heeft wel een rood kruis, dat wel heel erg overeeenkomt met die van de Tempeliers uit de middeleeuwen.


De Tempeliers worden beschouwd als de eerste 'bankiers' van Europa en de uitvinders van de "schuldbrief" hetgeen hen een tweetal eeuwen lang tot een bijzonder rijk en machtig genootschap maakten. Na het opbreken en uiteenvallen van de orde noemden de leden die in Portugal vrijgesproken waren, zich de "Ridders van Christus". De vermoedelijk laatste grootmeester Jacques de Molay zou na marteling homoseksualiteit en de aanbidding van Baphomet in de Orde van Tempeliers hebben erkend, maar dit later herroepen.


De lijfspreuk op het wapenschild "Domini Dirige Nos" is Latijn voor "Lord Guide Us" oftewel in het Nederlands: Heer Leid Ons.


De verwarring is altijd wie de echte Heer is

Het hoeft geen betoog hoeveel verwarring alleen hier alweer in zit, want de heer die zij bedoelen is uiteraard helemaal niet dezelfde "Heer" die hiermee benoemd 'lijkt' te worden. Want de Heer van de Bijbel, verklaart immers geldzucht tot de wortel van het kwaad. Dit komt ook uit de tijd dat de Kerk macht had. Maar het Woord van de "Heere God" uit de Bijbel is juist door de Katholieke Kerk volkomen misbruikt in de Middeleeuwen. Vooral om er angst te mee te kunnen zaaien en dood en verderf te veroorzaken.


Het is daarom belangrijk om door die misleidende facades te breken en het ware gezicht van het kwaad te tonen. Met name om met de kennis die wij nu hebben en de informatiestroom die na te slaan is en zo alle misleiding uit de geschiedenis te ontleden. Zodat we misleiding aan de kaak kunnen stellen en recht kunnen doen aan het levende geloof. Want er is een fundamenteel grotesk plan, dat al eeuwenlang in uitvoering is.


Allereerst om het levende geloof te ondermijnen, maar ook een gewetenloos geduldige voorbereiding om tot wereldheerschappij te kunnen komen. Via allerlei omwegen en met volkomen misleidende motieven. Het is een diep doorwrocht plan dat in een bijzonder strakke regie heel welbewust van generatie op generatie doorgegeven. Natuurlijk wordt daarin ook geschakeld bij nieuwe kansen.


Zo zien we dat Amerika is gebruikt als een mooie springplank in die plannen. Binnen 500 jaar is het tot een wereldmacht gemaakt en ingericht als het schoolvoorbeeld voor de wereld. Zo is na de Tweede Wereldoorlog ook vanuit Amerika het "Verenigde" Europa van vandaag ontstaan. Want wat we kunnen terugvinden is dat, in de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog in Europa, er voor die tijd in Amerika een enorme hoeveelheid industriële fuseringen plaatsvindt. Waarmee de basis wordt gelegd voor de wereldheerschappij vanuit Amerika.

Het is natuurlijk best een bijzonder uitgangspunt om steeds via oorlog een trend te ontdekken in het pad naar wereldheerschappij. Maar de relatie Geld, Macht en Oorlog heeft een opvallend innig patroon.

Zoals eerder gemeld hebben de Rothschild's met de First National Bank of America in 1791 al een gigantische Europese schoen op Amerikaanse bodem gezet. In 1816 was de ban behoorlijk gebroken met de 20-jarige licentie voor de Second National Bank of America. Maar toch volgt er nog bijna 100 jaar verzet tegen de almaar doorgroeiende Europese inmenging en invloed in de VS.


Maar die blijft desondanks onverstoorbaar doorgaan, hetgeen getuigd van de enorme macht en de vastberadenheid om het plan ten uitvoer te brengen. Nog voor de Burgeroorlog (1861-1865) wordt in 1853 de US Trust Corporation opgericht. Daarna wordt de Standard Oil Trust door J.D. Rockefeller opgericht in 1870. Er wordt vanuit Europa een net uitgegooid over de Amerikaanse families. Als dat net flink is aangetrokken, is het resultaat een strak ingesnoerde rollade. Een gefuseerde alliantie van de machtigste industrie families op de wereld samen.De snelle verbinding en verwevenheid van de Handel en Industrie uit Europa met die van Amerika is de grondlegging van de Globalistische verbinding om de macht van de wereld te centraliseren. De grote golf van fusies werd gepromoot door de bankiers. In 1897 kunt u negenenzestig industriële fusies vinden. Nog geen twee jaar later, in 1899 waren er dat al twaalfhonderd! Een stijging van 1750%


Het geld wint en gaat stug verder

Maar er was ook nog veel verzet in de jaren rondom 1900, waarbij de Amerikaanse industrie werd gezien als verraders die voor Europese "oud geld" werkten. Acht grootkapitaal families richten in 1903 de Banker's Trust op. Maar in sommige Westerse Staten worden de bankiers zelfs verboden. Toen Teddy Roosevelt in 1908 de Presidentsverkiezingen won, was hij gedwongen om iets met dat levendige verzet te doen en ging via de Sherman Anti-Trust Act achter het Standard Oil Trust aan van Rockefeller. 


In 1911 wordt de Standard Oil Trust veroordeeld tot opsplitsing omdat het Hooggerechtshof heeft bepaald dat het een illegale monopolie is. Voor het oog van het volk een hele mooie ferme politieke stap, maar in werkelijkheid was het een bijzonder lucratieve uitspraak voor Rockefeller. Het bedrijf wordt opgedeeld in kleinere stukken, die zo onder de radar verdwijnen maar die in feite de monopoliepositie juist helemaal volkomen verankerd.


De volgende President, Woodrow Wilson, (1912) is ook overtuigd geraakt om de, in elkaar grijpende, bestuursdirecties aan te pakken. Er worden in 1912 hoorzittingen gehouden waar de machtconcentratie van Wall Street wordt besproken. Maar mevrouw Edward Harriman verkocht haar aandelenkapitaal in de New York Guaranty Trust Bank aan J.P. Morgan, die de Garantie Trust opent. Toen een jaar later de oude J.P. Morgan overleed, werd in datzelfde jaar 1913 de Rockefeller Foundation en de FED (de Federale Reserve Bank) opgericht.


De acht grootkapitaal families zijn voor 80% eigenaar van de belangrijkste FED tak in New York.

Het zijn de Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans en Kuhn Loebs van New York; de Rothschilds van Parijs en Londen; de Warburgs van Hamburg; de Lazards van Parijs; en de Israel Moses Seifs van Rome.


Maar... toch wordt in 1914 ook de Clayton Anti-Trust wet aangenomen. Gelukkig begint dan de Eerste Wereldoorlog in Europa en de grote afleiding. De nieuwe man van de Morgan familie, Jack Morgan, voert echter aan dat de VS moet deelnemen aan die oorlog. Maar al vóór het wapengekletter was begonnen, had de Franse Firma van de Rothschild Freres al gecommuniceerd met Morgan&Company over een lening van 100 miljoen voor de Franse aankoop van Amerikaanse goederen.


Het huis van Morgan is de geldschieter die ineens alles lijkt te kunnen financieren. Zij financieren de helft van alle Amerikaanse militaire inspanningen. In de 1e WO door de Fransen te steunen, in Zuid Afrika de Britse Boeren Oorlog en de Frans-Pruisische Oorlog. Maar die onbetwiste status, als "Hofleverancier Financien", verkrijgt Morgan doordat zij, wat jaren daarvoor, in een recessie in 1893 de Amerikaanse Staat uit de brand helpt door een bankenpaniek te voorkomen.


Hoe? Wilt u weten? Dat gebeurde doordat een syndicaat werd gevormd die de overheidsreserves ondersteunt met.... een zending van 62 miljoen dollar aan Rothschild-goud.


Ondertussen gaat u het patroon van de volkomen afgedwongen dankbaarheid wel ontdekken, nietwaar? Een lange rij van partijen in die keten, die verplicht wordt haar ziel te verkopen om te mogen blijven leven. Maar die vervolgens ook verslavend rijkelijk beloond worden. Zodat ze ook bijzonder gemotiveerd blijven om te willen dienen. In dit specifieke geval Morgan voorop, die wordt gestuurd door de basiscombinatie Rockefeller-Rothschild, terwijl aan het eind van de keten de volkomen machteloze politicus de rij sluit.


De onzichtbare leider

De Rothschild's zijn niet de kop van de draak. Meesterlijk verbergen zij zich en gaan op in de achtergrond. Van waaruit zij de sluwe architect zijn van alle fusies die het eeuwenoude plan vormgeven. Zij zijn de vormgevers van een syndicaat dat geen enkele democratische en liberale bestuursvorm kent of dat erkent. Het is de zwarte granieten kern, aalglad geslepen waar niemand vat op heeft en niemand in kan doordringen.


In die kringen daar omheen weet iedereen misschien wel precies het stukje dat ze moeten weten, maar niemand weet alles. Alleen maar dat de macht ontzagwekkend is. Iets dat niet te ontkennen en niet te keren is, en waartegen niemand zich ook meer verzet. Want de controle is uiteindelijk volkomen in de handen van degene die het geld beheert en de enige die beslist wie het uiteindelijk mag gebruiken, door het van hun te lenen.


Maar zij geven het openbare wereldpodium aan hun partners, die voor het oog van het gepeupel, het gezicht zijn van handel, industrie en politiek. In Amerika is dat, in de Olie en de Spoorwegen, de Rockefellers, de VanderBilts en de familie Harriman. In het Staal de Carnegie familie en in de financien de familie J.P. Morgan. Het wordt een netwerk van families wiens kopstukken tot in lengte van generaties samenkomen. In de bestuurskamers bespreken zij dat de wereld niet zonder hun gedecideerde leiding kan omdat het anders gegarandeerd stuurloos wordt.


Zo hebben we ook Goldmann Sachs, Lehmann en Kuhn Loeb uit Amerika, met allerlei verbindingen in Europa. Met uit Italie de famlies Israel Moses Seif en de Savoye familie, de Franse Lazard broers, de Duitse Warburg familie, het Engelse huis van Windsor. Allerlei famlienamen komen op stoelen in de diverse parlementen terecht. Het lijkt allemaal heel organisch en natuurlijk te verlopen, maar ook op die manier verzekerd het syndicaat zich van controle binnen de politiek. UIteindelijk zijn het vandaag zo'n zestig families die samen de wereld bezitten.


"Gecontroleerde oppositie" is een strategie!

Alles onder onder supervisie van de Rothschild Dynastie. Zij zijn de immens sterke kleefkracht van het spinrag waarmee zij dit web zorgvuldig voorbereid hebben gesponnen. Het geniale vernuft is dat zij zelf altijd voorzien in een contra partij. Een vijand. Iets wat een tegenpartij 'lijkt', maar die zij net zo goed controleren. De politieke arena is een schijntoneel en wordt heel keurig geholpen om de schijn voor het gepeupel en de burgerij perfect hoog te houden. Ze krijgen kleine overwinnigen toegeworpen voor de buhne.


En zo staat er elke regeerperiode ook weer nieuwe hoop op. Keurig aangepast aan het actuele sentiment van de maatschappij. Wie vond de eerste donkere President, Barack Obama, nu niet sympathiek? Ik ook, moet ik u bekennen. Maar hoeveel clandestiene conflicten zijn er niet onder zijn adminstratie uitgevochten? In zijn termijn wordt het rijke en volkomen schuldenvrije Libie, op verzoek van Frankrijk geplunderd en tot een derde wereldland gebracht. (zie


Maar goed, dan zijn we al heel veel verder in de tijd. We zijn bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Want vier jaar later zijn de families Morgan en de Rockefellers sterk betrokken geweest bij de oprichting van de League of Nations, de Volkenbond, die aan het einde van de 1e WO een alliantie voor vrede moest waarborgen. Wat doet in vredesnaam "Amerika" daar ineens aan tafel?


Dat is eerst alleen in de voor de hand liggende vorm, als de bekende, rijke afgezanten. Want de VS als land, maakt zelf helemaal nog geen deel uit van deze alliantie. Dat komt pas na de Tweede Wereldoorlog!


Kortom, er is heel veel achtergrond info om uit de brij samen te voegen. Door een typisch kijkvenstertje, vormt zich uit die brij langzaam een steedsscherper wordend schilderij.

79 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page