top of page

Een wereld "in de war" of in "the war" (1)

Zijn we in de war of in de oorlog? Hetzelfde woord, maar in een andere taal met een compleet andere betekenis. Toch zijn beide heel erg waar. Want de wereld is niet alleen heel erg in de war gemaakt, maar het is ook doorlopend in oorlog. En eigenlijk letterlijk. Zoals het in de titel er staat; In DE oorlog. De enige oorlog eigenlijk.


Oorlog = Verwarring

Verwarring en Oorlog zijn zelfs intensief met elkaar verbonden. Want een oorlog is op zichzelf al zó tegenstrijdig met wat mensen in hun hart eigenlijk willen, dat het niet een beetje verwarrend is, maar volkomen verwarrend. De ellende, de pijn, het lijden en het verdriet dat zo'n gewapend conflict over een land of een volk brengt, wil immers niemand.


Na elke oorlog, zegt de gewone burger en slachtoffer: Dit nooit weer! Helemaal bekend als de Tweede Wereldoorlog kreet is "dit nooit weer" vanuit die Wereldoorlogen, zelfs de aanleiding geweest om een wereldbreed gedragen alliantie te vormen om dit te voorkomen.


In de Eerste Wereldoorlog zijn er, naast een westfront en oostfront in Europa, ook gevechten in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. En in Europa strijden ook soldaten uit de koloniën mee. In 1918 zijn 1,5 miljard mensen uit 33 landen met elkaar in oorlog; zo'n tachtig procent van de wereldbevolking. In de Tweede Wereldoorlog waren er zelfs 60 landen betrokken en zijn er ongeveer 60 miljoen mensen omgekomen. Je zou zeggen, dat er genoeg draagvlak zou zijn voor langdurige vrede.


Is daarom ook niet de "Verenigde Naties" bedacht? Die is namelijk opgericht in 1945. Het na-oorlogse tijdperk. De VN is ontstaan uit de voorloper na de Eerste Wereldoorlog, de Volkenbond. Dat was het eerste initiatief dat in 1919 is opgericht nadat de vrede - Verdrag van Versailles - was getekend. Die Volkenbond (League of Natios) is na WO II in de Verenigde Naties opgegaan. De VN bestaat nu zelfs uit 193 aangesloten landen. Volgens algemeen bekende informatie is dat zeker niet vrijblijvend. De afspraken zouden "bindend" zijn voor alle aangesloten landen.


Van 5 oorlogen per 100 jaar naar 5 per 3 jaar

En toch, beste mensen, toch is sinds die tijd, met alle uitbreidende allianties en overkoepelende verdragen van allerlei landen met elkaar, het aantal oorlogen alleen maar toegenomen! Wist u dat? Zullen we er even een lijstje van Wiki bij pakken? Laten we dan even bij het begin beginnen.

De laatste 1500 jaar, zeg maar.


Beginnen we eerst even met een grof overzicht van alle bekende oorlogen uit de vroege Middeleeuwen. Van de 6e eeuw tot en met de 15e eeuw (500- 1500) tellen we dan 48 oorlogen.

Dat zijn In 10 eeuwen dus: 48 oorlogen. Gemiddeld vijf oorlogen per 100 jaar.


Dan volgen de laatste vijfhonderd jaar. Daarin zou met de groeiende rijkdom dus ook 'de beschaving' zogenaamd steeds verder toenemen. Want de rijkdom nam in deze eeuwen een ongelooflijke vlucht. We kennen op ons Europese continent, de 17e eeuw immers als de Gouden Eeuw, nietwaar? De Engelsen, Spanjaarden, Portugezen en de Nederlanders maakten de wereld kleiner met hun ontdekkingsreizen. De Oriënt werd ontsloten en de handel bloeide als nooit tevoren en het geld stroomde binnen.

De 16e eeuw: 30 oorlogen
De 17e eeuw: 42 oorlogen
De 18e eeuw: 39 oorlogen
De 19e eeuw: 90 oorlogen
De 20e eeuw: 150 oorlogen

De 20e eeuw is onze vorige eeuw. Die van de twee wereldoorlogen dus, van 1900 tot 2000. Dat was een recordeeuw voor oorlogen. Die volgde op het vorige record van de eeuw daarvoor. Voor zover bekend zijn er 150 oorlogen genoteerd. Weet u hoeveel er daarvan nog NA 1945 plaatsvonden? Ruim meer dan zestig procent van het eeuwtotaal! 95 oorlogen van de totale 150, waren er ná afloop van de twee wereldoorlogen. Waar dus zo'n 80% van de hele wereldbevolking bij betrokken is geweest.


U moet zich afvragen hoe dat kán! Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Willen we dan toch graag oorlog? Of moeten we de vraag stellen; WIE willen er eigenlijk oorlog?


Ik ga u dat vertellen! Ik wil u het gezicht van het kwaad laten zien. Zodat daarmee ook het licht en de zuiverheid duidelijker gaat schijnen. Het is geen waarheid die ik u kan bevestigen met bewijzen. Maar het is ook geen informatie die uit de lucht gegrepen is. Dus ik wil u ook graag vooraf vertellen hoe ik erbij kom. En dan mag u er zelf verder over nadenken en uw eigen conclusies trekken.


Allereerst gebruik ik over het algemeen openbare informatie, D.w.z. informatie of nieuws, die niet door partijen als overheden of controlerende instituten betwist lijkt te worden. Geen informatie rechtstreeks van zogenaamde "alternatieve" media dus. Onderzoek is in mijn beleving niet heel veel spannender dan de trends die de geschiedenis al heeft blootgelegd te beschouwen. Om kenmerken en overeenkomsten te vinden op gebieden die niet direct met elkaar verbonden worden.


Er is uiteraard heel veel geschiedenis en informatie te vinden in allerlei verschillende deelgebieden van kennis, wetenschap, cultuur en politiek. Maar ik geloof dat ik een talent van God heb gekregen om uit heel veel informatie, de grote verbindende lijnen te mogen zien. Het is helemaal niet iets van mezelf om groots over te doen. Maar ik ben behept met zowel interesse in de geschiedenis als wel een goed geheugen dat juist hierop lijkt aan te springen.


Cijfers zeggen op de achtergrond heel veel

Daarbij ben ik van de cijfers. Ik ben geen statisticus, maar cijfers, de wet van grote getallen en statistiek, hebben wat mij betreft een veelzeggende betekenis. Het is iets dat achter gebeurtenissen of situaties schuilgaat maar wel iets van de werking of het effect blootlegt. Het is ook een onderdeel dat heel erg gemakkelijk heel selectief gebruikt kan worden om een bepaald kleurtje aan informatie te geven. Heel erg gebruikelijk in de politiek bijvoorbeeld. Daar poog ik doorheen te prikken. Meestal reken ik ook altijd direct iets uit, van wat ik hoor of zie.


Een heel erg belangrijk onderdeel van mijn onderzoek is het vertrekpunt. Dat is door mijn bekering tot het geloof in het levende Evangelie van Jezus Christus de zuiverheid van de bron. We kunnen vinden dat ieder 'zijn eigen waarheid' mag hebben zodat we eigenlijk niet meer hoeven te luisteren of zien wat anderen te melden hebben. Een listige valkuil voor velen, die dus ook voor mij van toepassing zou kunnen zijn.


Als je vanuit een onwrikbare zuiverheid kunt beginnen, blijft ook het verband zuiver. Om het in constructietaal te melden; een loodrechte basis, zeg maar. Wie een onzuiver of bewegend vertrekpunt gebruikt, kan nooit een betrouwbare meting doen. Dan raak je gegarandeerd het verband kwijt of raakt de constructie uit het lood. Maar voor mij verklaart God aan ons in de Bijbel alles tot zo'n ongelooflijk logisch verhaal, die zich ook in zo'n precieze chronologie voltrekt, dat er voor mij geen enkele twijfel bestaat.


Het is de oneindige wijsheid in de beschrijving van de psychologie van de mens, het goede en het kwade dat in ons zit en hoe daarmee de wereld uit verband is geraakt, die de Bijbel prijsgeeft. Als de kern volkomen zuiver is, kan er ook geen enkel misverstand bestaan over de afwijking tot de kern. God is de onwrikbare zuiverheid als de bron. Het vertrekpunt, het middelpunt en het eindpunt. Maar aan de andere kant staat het kwaad. Als een lijn die begint bij zuiver goed en eindigt bij zuiver kwaad.


Als je zuiver begint, blijft het verband goed zichtbaar

Mijn vertrekpunt is de volkomen betrouwbare waarheid die God ons geeft met Zijn Schrift, de Bijbel. Omdat de geschiedenis die waarheid heeft bewezen en nog altijd bewijst. Een voorbeeld:

Het staat er al duizenden jaren geschreven. Spreuken 22:7 "Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener." Of wat te denken van deze overbekende tekst die vermeld staat in 1 Timotheüs 6:17 "Want geldzucht is een wortel van alle kwaad."


En de kernachtige samenvatting van deze twee wijsheden, die de wereld in al zijn duisternis hartgrondig bewijst, is iets wat Jezus zelf tegen ons zegt in Mattheus 6:21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Gelooft u wat Hij ons hier onderwijst? Mijn vraag zou zijn: Is het mogelijk om in deze wereld rond te lopen en dan te twijfelen aan deze zuivere waarheid?


En alsof dit nog niet alles zegt, verklaard hij dit ook nog eens glashelder in de daarop volgende verzen. Mattheus 6:22-23 De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!


Laten we vanuit die oneindige wijsheid en en onmeetbare kennis van de menselijke ziel, nu nog eens opnieuw vanuit onze oorlogsgeschiedenis gaan kijken. Ik begrijp dat je niet zomaar overal een oorzakelijk verband van kunt vaststellen. Dus laten we het mijn persoonlijke interpretatie noemen. Ziet u hier in de laatste 500 jaar, net als ik, een significante trendbreuk?


De 16e eeuw: 30 oorlogen

De 17e eeuw: 42 oorlogen

De 18e eeuw: 39 oorlogen

> De 19e eeuw: 90 oorlogen

> De 20e eeuw: 150 oorlogen!


Zoals gezegd, is het altijd lastig om zomaar een oorzakelijk verband te kunnen vaststellen. Maar laat ik u dan gewoon vertellen dat in de tweede helft van de 18e eeuw, de Rothschild familie haar Banken Imperium oprichtte. Een familie waarvan alle leden binnen de eerste generatie na oprichting van het Imperium, allemaal, stuk voor stuk, de rijkste persoon van hun land waren. Dat is op zijn minst bijzonder, nietwaar?


Wat vertelt de geschiedenis?

Er wordt geschreven dat de Rothschild familie onaantastbaar is. Met name omdat er geen waarheidsgetrouwe informatie over hen bekend. "Er bestaat geen boek over hen, dat zowel onthullend is als dat het de waarheid bevat", zegt Paul Johnson, historicus en journalist. En een vrouw die het boek "de Leugens over de Rothschild's" wilde schrijven heeft dit plan 'opgegeven' na grondig onderzoek. Dit is wat zij claimt: "Het was relatief eenvoudig om de leugens te ontdekken, maar het bleek onmogelijk om de waarheid te achterhalen"


Maar ik ga graag met u kijken naar wat er gewoon wel bekend is. Uit openbare informatie. Wiki informatie bijvoorbeeld. Of dat volkomen betrouwbaar is, is natuurlijk de vraag. Maar let op: Het is in ieder geval zo betrouwbaar, als dat de controlerende macht van de censuur heeft bepaald, wat u en ik ongeveer mogen weten. Ingewikkelde zin, maar ik bedoel: "Dit mogen we dus minstens weten!" Ik laat u graag zien wat ik daaruit heb gehaald.


U hebt al wel door dat dit een artikel in meerdere delen wordt, nietwaar? Want anders wordt het verhaal veel te lang in een keer. Maar niet getreurd, ik zal deel twee meteen ook publiceren. Met wat achtergrond van deze bijzondere familie. Het wordt dan een korte serie, waarin ik verder het zal gaan hebben over de huidige actuele geopolitiek. Zoals de oorlog in Israël en de VN richtlijnen, maar ook over het financiële systeem en hoe Europa met een omweg vanuit Amerika verenigd werd en meer.


Zoals in elk onderzoek is het gewoon speuren naar patronen en de geschiedenis analyseren. Ik ben me bewust van het gemak waarmee iemand dit tot complotdenken zou kunnen bestempelen. Want ik kan geen conclusies trekken die formeel bevestigd kunnen worden, maar waar wel over nagedacht kan en mag worden, lijkt mij. Een ieder in de vrijheid van meningsuiting die we, in de huidige vorm, nog maar een heel klein jaartje zullen hebben.


Ik hoop dat ik u nog een beetje kan verrassen.

101 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page