top of page

Duidelijker wordt het niet

Het meest duidelijke verhaal over de afgelopen periode van Ian Davis. In een mooi kort overzicht voor mensen die nu pas twijfel krijgen. Hiermee ben je snel bij wat er ongeveer is gebeurd.Pseudopandemie


Covid-19 was en is een pseudopandemie. Het was de grove overdrijving van de dreiging van een luchtwegaandoening met een lage sterfte, vergelijkbaar met influenza, schrijft Ian Davis.


PSY-OP

De pseudopandemie was een psychologische operatie (psy-op) bedoeld om het publiek te terroriseren. Het doel was het volk te laten wennen aan een draconisch systeem van overheidsonderdrukking door het vertrouwd te maken met de mechanismen van een bioveiligheidsstaat.


De pseudopandemie was gebaseerd op een griepachtige ziekte die, ongeacht haar oorsprong, geen kwaal was die rechtmatig als oorzaak van een “pandemie” kan worden beschouwd.

De enige manier waarop zij ooit als zodanig kon worden omschreven was door elke verwijzing naar mortaliteit uit de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie te schrappen.


COVID-19 is een ziekte met een leeftijdsverdelingsprofiel dat niet te onderscheiden is van de standaardsterfte. In tegenstelling tot de griep, die in termen van levensbedreiging onevenredig veel jongeren treft, was en is COVID-19 een volstrekt onopvallende ziekte.

PROPAGANDA

Zonder het politieke theater en de propaganda van de mainstream media, die in China is begonnen, zou niemand, buiten de medische wereld en de COVID-19-patiënten, iets over deze ziekte hebben opgemerkt.


De illusie dat de gezondheidsdiensten overstelpt werden, werd gecreëerd door hun capaciteit en personeelsbestand drastisch in te krimpen en tegelijkertijd de gezondheidszorg te heroriënteren om iedereen die zich met een ademhalingsziekte meldde als drager van een virale plaag te behandelen.

In werkelijkheid was er tijdens de pseudopandemie sprake van een ongewoon lage bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden. Als gevolg van het extra beleid en de extra procedures die op hen werden afgewenteld, werden de gezondheidsdiensten echter in wanorde gebracht.


Dit werd gecombineerd met het gebruik van tests die niet in staat waren om iets te diagnosticeren als bewijs van een COVID-19-“geval”.


Het stelde regeringen over de hele wereld in staat om absurde beweringen te doen over het dreigingsniveau. Zij baseerden zich steeds op nepwetenschap en nepgegevens. Omdat ziekteverschijnselen en de daaruit voortvloeiende ziektesterfte relatief laag waren, beweerden zij dat mensen zonder ziekteverschijnselen (de asymptomatische) de infectie verspreidden.


Dit was klinkklare onzin. Er was geen bewijs dat de asymptomatische mensen iemand infecteren. Degenen die het risico liepen ernstig ziek te worden, waren de kleine minderheid van mensen die al ernstige co-morbiditeiten hadden, vaak vanwege hun leeftijd.


De massale huisarrest (lockdowns) en andere maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, werden vervolgens gebruikt om het infectierisico te verhogen, de algemene immuniteit van de bevolking te verminderen en de valse indruk te wekken van een buitengewone bedreiging van de volksgezondheid. Het wegvallen van de gezondheidszorg voor alle andere ziekten, waaronder kanker en ischemische hartziekten, in combinatie met de gezondheidskosten van toenemende ontbering en immunosuppressief beleid, werden vervolgens uitgebuit om de illusie van een pandemie te versterken.


Mortaliteit

Dit betekent niet dat COVID-19 geen dodelijke slachtoffers maakte, maar het aantal mensen dat aan de ziekte overleed, vormden een klein percentage van het totale aantal dat werd beweerd. COVID-19 had geen merkbaar effect op de mortaliteit als gevolg van alle oorzaken. De stijging boven een van de laagste vijfjaarlijkse mortaliteitsgemiddelden ooit werd vooral veroorzaakt door de intrekking van gezondheidsdiensten, aangezien steeds meer mensen thuis of in overbelaste zorginstellingen stierven, zonder normale medische verzorging te krijgen.


Ondanks deze inspanningen was het sterftecijfer in 2020 nog steeds slechts het negende hoogste in de eerste twee decennia van de 21e eeuw en een van de laagste leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers van de laatste 50 jaar.


DE JEUGD

COVID-19 hield vrijwel geen risico in voor mensen in de werkende leeftijd en helemaal geen voor jongeren. Er was geen bewijs dat kinderen enig risico lopen of liepen. De sluiting van scholen maakte deel uit van de pseudopandemie psy-op. Zij wekten de misleidende indruk van een noodsituatie en vormden een frauduleuze rechtvaardiging voor het vaccineren van kinderen.


GLOBALISTISCHE STAATSGREEP

De pseudopandemie was gepland om te leiden tot de volledige transformatie van onze cultuur en samenleving. Zij heeft onze relatie met regeringen onherroepelijk veranderd, catastrofale economische verstoringen veroorzaakt, de wereldhandel stilgelegd en miljoenen afhankelijk gemaakt van overheidssubsidies. De pseudopandemie was het openingssalvo van een globale staatsgreep.


Het nieuwe pseudopandemische biobeveiligingsapparaat is ontworpen om ons gedrag te beheersen terwijl we door een globale transformatie worden gedwongen.

Ons zal de illusie van een participatieve democratie worden geboden door onze vereiste participatie en ons geloof in de “burgermaatschappij”. De burgermaatschappij zal een “belanghebbende” zijn in de Technocratie.

Echter, de burgermaatschappij zal alleen worden toegestaan om beleid op te volgen dat op wereldniveau is vastgesteld.


Toegepaste psychologie werd gebruikt tijdens de pseudopandemie om onze “keuze omgeving” te herstellen. We werden geconditioneerd om te geloven dat het volgen van de regels de verantwoorde en morele keuze was.

In werkelijkheid werd ons gedrag opzettelijk veranderd om ervoor te zorgen dat we de dictaten van de bioveiligheidsstaat zouden naleven, om de samenleving voor te bereiden op de overgang naar de technocratie.

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page