top of page

Vaderdag

Ik ben vader. Ik heb Vader.

Jij bent vader. Jij hebt Vader

Hij is Vader. Hij heeft Vader

Zijn wij vader?


Nee, dit is niet om te vervoegen. Vader is geen werkwoord, of wel?

Maar het concept "Vader" is wel heel veel omvattend. Is het filosofie? Kunnen we het als Shakespeare voordragen?

"Vader te zijn of niet vader te zijn, dat is de vraag"

Nou, zo is het wel genoeg! Laten we, voordat we het ingewikkeld of intellectueel gaan maken, maar gewoon teruggaan naar de eenvoud van de kern. In de basis, de kern, blijft er namelijk altijd eenvoud over. Want het antwoord is in ieder geval: Wij zijn kinderen!


Wij zijn altijd kinderen! Wij blijven altijd kinderen.


Want wát je positie op de wereld ook is, je bent het kind van iemand. Dat is een biologische zekerheid in de stoffelijke omgeving waarin ons lichaam zich beweegt en begeeft. Planeet Aarde. We kunnen in dat leven misschien onze biologische vader niet persoonlijk kennen, of verloren zijn. Maar je bent wel altijd, iemands kind.


Een volle wees, een halve wees of geen wees

Als je beide ouders verloren hebt, ben je niet meer fysiek het kind van iemand. Je staat dan zelf als hoogste in de rangorde van de familie stamboom. Gevoelsmatig vind iemand zichzelf dan misschien nog steeds wel een kind van zijn ouders. Maar formeel ben je dan een wees, volgens de letter van de wet en van de taal. Ook als je zelf allang volwassen bent, ongeacht of je zelf kinderen hebt.


Wij zijn niet alleen biologisch en lichamelijk altijd een kind van iemand, we zijn ook geestelijk kinderen van iemand. In ons lichaam huist immers ook een geest, een ziel. Een geest die niet sterft als ons lichaam sterft, maar die in de geestelijke wereld is, en daar ook blijft. Waar ook onze geestelijke Vader is. Die er ALTIJD is en altijd zal zijn. Wij hoeven dus NOOIT een wees te zijn in de geestelijke wereld. Als wij dat zelf willen! Want die connectie WILLEN, dat ligt niet bij de Vader, maar bij Zijn kinderen.


Kinderen zijn degene die naar de Vader moeten 'willen' luisteren. Die zijn verstand, wijsheid en ervaring moeten 'willen' accepteren. Kinderen moeten zich vrijwillig klein willen maken. Klein willen zijn. Om onder Zijn vleugels te willen wegkruipen en daar te schuilen. Het is niet de Vader die Zijn kinderen afwijst, het zijn de kinderen die de Vader niet willen erkennen, Die Vader niet respecteren en liefhebben, maar zichzelf hoger achten en zichzelf méér lief hebben.


Volwassen peuters in een geestelijke wereld

In de geestelijke wereld zijn wij allemaal kinderen. Daar draait het om niets anders dan om onze onvolwassenheid. Op elk vlak. Wij zijn geestelijk 'onvolgroeid', maar denken dat we net zo volwassen zijn als in onze fysieke wereld. Maar met dat onvermogen kunnen we helemaal niet verder kijken dan de horizon. Maar in al onze eigenwijsheid vertrouwen we op niets anders, dan onze eigen waarneming. Wat een mooi woord, hè? Eigen Wijsheid!


Wij denken dat alles achter de horizon hetzelfde zal zijn, als tot zover we nu kunnen zien. We kiezen ervoor om eigenwijs te zijn, omdat we dat ook willen zijn. Wij willen alles zélf doen! We willen bewijzen dat we niet voor hem onderdoen. We willen tegen Hem opstaan en beter dan Hem worden. We willen onze eigen ontdekkingen doen. Omdat we ons willen meten met Hem. En daarvoor willen wij zijn goedkeuring en erkenning. Daar vechten we om.


Om vervolgens tegen wil en dank te ondervinden dat Vader altijd al gelijk had. Maar dat willen en kunnen we niet accepteren. Dan zou immers al onze eigen moeite vergeefs zijn geweest. Daarom hebben wij in onze hoogmoed en eigendunk bepaald dat, in dat geval, Vader gedateerd en ouderwets is. Ouderdom beschouwen we in onze cultuur niet meer als ervaring en wijsheid, maar eerder als zwakte. Hinderlijk traag en overbodig.


En zo bepaalden wij, dat wij het niet zijn, die het niet begrijpen, maar Hij degene is die ons niet meer begrijpt. Zo hebben we steeds meer afstand genomen van het gedachtengoed van Vader en zijn steeds meer die van ons in de plaats gaan zetten. Een andere wijsheid. Onze eigen wijsheid. Steeds meer 'zichtbare' rijkdom. Zintuiglijk bezit. Wetenschappelijk, fysiek en technisch.


En daar tegenover, automatisch, steeds minder geestelijke rijkdom. Steeds meer afstand in de verbinding met Vader. Steeds minder in balans met onze afkomst, stapelen we generatie op generatie de gebrekkigheid steeds maar hoger op. Wij bouwen de piramide op zijn kop.


Het lijkt precies op onze aardse wereld

Precies die feilloos duidelijke overeenkomst met ons biologische leven, is voor mij al het bewijs dat de Bijbel de waarheid is. Dat wij in de Bijbel onszelf zo hartgrondig kunnen herkennen in alle emoties, bewijst op álle fronten dat wij geschapen zijn naar Zijn evenbeeld. Zowel in de fysieke en geestelijke wereld, maar met één heel groot verschil. (of juist niet) We hebben géén geestelijke vader op aarde! We hebben op onze aarde, maar één biologische vader, net zo als we in de geestelijke wereld, maar één Geestelijke vader hebben.


En Hij is de eeuwige Vader! Die liefhebbende Vader waar je altijd op kunt terugvallen. Omdat Hij alles al weet. Die al weet waar je ongelooflijk op je gezicht gaat, hoeveel pijn en verdriet je moet doorworstelen, omdat je de gevolgen van je keuzes en ontdekkingen niet zomaar meer ongedaan kunt maken. Maar Hij, in Zijn oneindige wijsheid, begrijpt dat we het zelf moeten ervaren. Zelfstandig. En Hij láát ons.


Hij heeft ons laten gaan. Tót het punt dat Hij, door onze stupide, verslavende koppigheid, ons moet redden van de complete vernietiging van héél Zijn schepping OF totdat we allemaal erkennen dat Hij altijd al gelijk had. Ik hoef u niet te vertellen voor welke kant de mensheid uiteindelijk heeft gekozen, nietwaar? En óók dat, heeft Hij al voorzien en al opgelost.


We hadden maar één ding hoeven te laten vallen, en dat is ons afzichtelijke ego. Die eigendunk en onze hoogmoed, ontstaan uit afgunst en hebzucht. We hoeven maar één ding te begrijpen! En dat is dat wat wij hier op aarde beleven, in het fysieke en zintuiglijke gedeelte, niet meer dan een zucht is van het totaal. In vergelijk met de werkelijke omvang van oneindigheid. En accepteren dat wij geen enkel benul hebben van de omvang achter die horizon.


En als we die onmacht en onbegrip in ons leven durven toelaten, in volledige overgave, hoeven we alleen nog maar te genieten. Dan kunnen we ons wentelen in de overweldigende genadige bescherming van een almachtige Vader. Die ons altijd zal beschermen tegen elk kwaad, alle pijn en al het verdriet. Dan mogen wij volledig kind zijn, in alle onschuldige schoonheid van zorgeloos vertrouwen. Een kind hoeft zich alleen maar over te geven in kinderlijk vertrouwen aan de wijsheid en liefde van Papa en die volledig en met ontzag en respect te accepteren.


Omdat onze geestelijke vader, wél die werkelijke kracht bezit, die wij als aardse vader zouden willen hebben voor onze kinderen. Dat je elke traan van elk van je kinderen zou willen besparen, ze tegen elk gevaar zou willen beschermen. Ze het liefst in je eigen huis en eigen tuin zou willen laten spelen in opperst plezier en geluk tot de zon ondergaat en de volgende dag opnieuw. En dát, tot de macht ontelbaar...., is precies hetzelfde als wat onze geestelijke vader voor ons wilde, maar ook in werkelijkheid echt kán.


Weg van de Vader - OF - de weg van Vader

Als wijsheid met de jaren komt, dan ben ik als een kind door een woelige reis gegaan. Om met de pijn en verdriet van mijn eigen keuzes, nu te ontdekken dat Vader altijd al gelijk had en niets anders voor ogen had, dan mij te beschermen. Gelukkig heeft hij dat bij mij ook gedaan. Mij niet op het spoor heeft laten lopen, maar me daarvan weggeduwd. Hij heeft mij bewaard voor heel veel, doorlopend, zelfs zonder dat ik mij daarvan bewust was.


Hij heeft Mij als vader laten ervaren wat het met je doet als je kinderen je negeren en ze je de rug toekeren. Zodat ik een fractie kan begrijpen van wat Hij in miljardvoudige aantallen ervaart. Die rauwe pijn van wereldwijde gebrokenheid in de liefde. Het ego en de afgunst, die de vijandige relatie veroorzaakte tussen al zijn kinderen in de verschillende windstreken van de aarde.


Hij heeft mij laten zien dat het door mijn eigen onvolkomenheid is geweest, omdat ik Zijn richtlijnen de rug heb toegekeerd en dacht alles beter te weten. Dat ik, nu ik zelf vader en volwassen ben, geen advies meer nodig had. Omdat ik de fouten van mijn eigen biologische vader zag, die de fouten van zijn vader zag, die weer de fouten van zijn vader zag. En we allemaal dachten dat we beter konden.


Hij heeft mij laten zien hoe ik, in mijn onnozele onwetendheid, al mijn ervaringen in deze gebrekkige, onzuivere, biologische wereld, als beperkend kader heb gebruikt voor mijn geestelijke denken. Dat ik het daardoor gelijk heb durven stellen aan de zuiverheid van mijn geestelijke Vader. Zodat ik nu door schade en schande heb gezien dat ik, in de geestelijke ontwikkeling, zelf nog net zo'n kind en puber ben als iedereen hier op aarde.


Allemaal kinderen van dezelfde Vader

Omdat deze stoffelijke wereld een zucht is in de allesomvattende geestelijke wereld. En die geestelijke wereld bestaat uit allemáál kinderen van dezelfde vader. En ondanks dat je zelf kinderen hebt, ik óók nog een kind ben, net als mijn biologische vader was en zijn vader. Onze tijd is immers oneindig tekort om onszelf zo'n grote geestelijke broek aan te meten, dat we zijn wijsheid en richtlijnen in twijfel durven trekken.


Maar het veroorzaakt niets anders dan dat we in een speeltuin ruzie maken met elkaar om ons eigen plekje en ons eigen speelgoed te willen beschermen, omdat onze horizon nog niet breder is.

Eén grote familie!

Terwijl de lessen zijn dat we elkaar als één grote liefhebbende familie hadden moeten ondersteunen, er voor elkaar zijn, elkaar helpen en groeien in verbinding. Dat we elkaar liefhebben alsof er niets anders op de wereld is. Dat we in volle onschuld elkaar als peuters omhelzen, blij in de handen klappen als het je broer of zus lukt om op te staan. Elkaar een knuffel geven als je iets van ze krijgt. En samen heel hard moet lachen als je vol liefde een ijsje deelt er samen van likt en de vanille van onze mond en neus druipt.

Dank u, Vader!

Dank u, Vader! Dank u, dat u ons niet hebt laten vallen en uw deur nog altijd openstaat. Voor iedereen bij wie dat besef, ook nu nog, doordringt. Voor iedereen die verlangt naar het overgeven van die verantwoordelijkheid. Die, zónder het te weten, intuïtief hunkert naar wat het volledig opgeven van het eigen ego brengt. Namelijk die intense, ontspannen vrede en dat spinnende gevoel van volledig vertrouwen om je veilig te voelen bij Papa. Om in volledige adoratie te zien en te klappen voor wat U, Vader, allemaal kan.


Alles verandert als wij onszelf in volkomen tevredenheid overgeven aan het begrip dat wij misschien ook ooit zover zullen mogen komen, als we net zo oneindig veel tijd hebben als U. Maar dat we nooit meer de hoogmoed zullen ontwikkelen om daar een strijd met U van te maken. In het eenvoudige begrip dat U altijd diezelfde oneindige voorsprong zal hebben en houden. En dat we juist daarom, ons altijd veilig en beschermd zullen mogen voelen bij U, in eeuwigheid.


Dank u Vader, dat u leeft! Dank u Vader, dat u éérst ons hebt gered en hebt veiliggesteld! Allemaal vóórdat u afrekent met het kwaad, dat tussen ons in stond. Dat een veel hogere macht heeft als wij, omdat uit de omgeving komt waar u verblijft, Vader. Als een slechte oom of een duivelse stiefvader. Iemand waar alleen u maar in staat bent om mee af te rekenen. Omdat wij, als geestelijke baby's, dat nooit zullen kunnen.


Hoe hoogmoedig we ook geloven, dat wij het zelf wel kunnen oplossen. Omdat wij op de aarde, in dat zuchtje van oneindigheid, zélf hebben bepaald dat wij volwassen zijn en het allemaal zelf wel weten. Dat we daarom ook vinden dat we méér zijn als onze broers en zussen. Stérker zijn als onze broers en zussen en dat ook meedogenloos gebruiken. Dat we met elkaar vechten om gezien te worden, op elke manier die maar bestaat. De jongste met slimme geniepigheid en de oudste met sluwe misleiding en de middelste met domme brute kracht.


En we hebben alles hartgrondig bewezen, Vader! We hebben een puinhoop veroorzaakt die zijn weerga niet kent.


U Hébt gelijk. U Bént gelijk. U Bent Váder! U bent God! U Bént!


#IkbeneenkindvanGod


54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page