top of page

U bent verlost, want de wet is ingelost,

Vind u dat de wereld verandert in een koude donkere plek? Dan is dit mijn bemoedigende gebed voor wie uit deze duisternis getild wil worden.


Liefdevolle en Rechtvaardige Hemelse Vader.

Dank u dat u BENT! Onveranderlijk liefdevol, onveranderlijk barmhartig en onveranderlijk rechtvaardig. Dank dat u zo degene bent die is, was en altijd zal zijn. En dat U op die manier onmogelijk Uw beloften zult kunnen breken.


Ik bid in het bijzonder voor een ieder voor wie uw beloften verborgen zijn gehouden. Voor wie Uw oneindige liefde daardoor helemaal niet kent en zo ook Uw genade niet kan zien. Want u heeft alleen maar onverdiende genade gegeven, barmhartige Vader. En er is niet veel meer nodig, dan het te geloven om gered te zijn.


Uw onuitputtelijke liefde is zo eenvoudig voor wie het begrijpt en gelooft, Here God. Want het is zuiver en overtuigend vastgelegd. U heeft simpelweg Uw testament geschreven. Een volledig bindend verbond. Dat is onveranderlijk van kracht geworden, sinds de erflater is overleden. "Van rechtswege" is herkenbaar voor ons mensen en eenvoudig te begrijpen, Vader.


Het is een Oud en een Nieuw Testament. De Nieuwe heeft het Oude vervangen. Meer is er niet van, Wijze en Soevereine Vader. Volledig rechtsgeldig en bekend terrein voor ons allemaal. Ik bid u daarom dat meer mensen dit zullen zien en begrijpen, Heer.

De Heilige wet van het Oude Testament hebt U volledig vervuld. Dat is gebeurd door inlossing van de schuld door Uw Zoon, onze redder Jezus Christus. Hij heeft élke overtreding van Uw wet, van iedereen, zowel van het verleden, als heden en de toekomst, op zich genomen.

Dat is totale inlossing van de wet, Vader. Want het betrof élke overtreding van IEDEREEN. Ván alle mensen, door een mens! Uw zoon, die als Zoon des Mensen is afgedaald en is gekruisigd. Dat moest omdat U niet anders heeft gekund om Uw belofte na te komen. De mens kon dit immers zelf niet. Zijn lijden was dan ook het grootst en het diepst doordat Hij deze beker, met het falen van een hele mensheid, heeft moeten leegdrinken.

Maar uit liefde voor U heeft Hij dit gedaan. En u hebt het offer van uw Zoon, als allerhoogste offer geaccepteerd, Vader. En zo is de oude wet vervuld en het nieuwe gebod van Liefde en Genade van kracht geworden.

Omdat U alle mensen lief hebt en ons alleen op deze manier kon schoonwassen. Ons allemaal zó zuiver schoongewassen dat U daardoor nu elk van ons, bij U kunt toelaten. Zodat wij in Uw smetteloze onberispelijke nabijheid kunnen zijn.

Want dat is wat U wilde. Omdat U ons graag bij u hebt en samen met ons wilt zijn. Om zo met ons allemaal te kunnen delen wat u te geven hebt van uw Hemelrijk. En dat is oneindige Vrede en Liefde in een oogverblindende schoonheid voor altijd.


Dat is uw gift aan iedereen die het maar wil aannemen als de waarheid. Iedereen is vergeven ongeacht wat ze hebben gedaan en ze zijn welkom en geliefd. Mits wij in vrijheid bewust en overtuigd willen geloven in U en het offer van Uw Zoon.


We kunnen er dus zelf niets voor doen. We kunnen het niet verdienen en er niet voor werken. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. En eeuwige redding uit deze donkerheid is dan voor jou.

Vader, ik bid u dit inzicht voor iedereen. In de machtige naam van Jezus. Amen!


Een bemoedigend gebed van Joseph Prince.
126 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글 1개


bottom of page