top of page

Ik zou kunnen....

Het nut van...

Ik zou je kunnen wijzen op het zoveelste bewijs dat onze democratie allang niet meer bestaat. Bijvoorbeeld vanwege de recente goedkeuring die het kabinet heeft gegeven aan Europa voor de invoering van een Europese Digitale Identiteit. De eID dus. Een niet grondrechtelijke en onterechte goedkeuring, zonder medeweten en toestemming van de Tweede Kamer, maar waar we nu blijkbaar toch niet meer onderuit kunnen komen, ondanks dat de volledige Tweede Kamer (oppositie) hier tegen was, maar hierin niet is betrokken.Ik zou je kunnen wijzen op de wijziging van de definitie van menselijke embryo's. Waarmee de status tussen mens en dier, en de status tussen mens en digitalisering is verkleind en vervaagd. Vanwege de vooruitgang in ontwikkelingen. Dat is nu hiermee gecorrigeerd en bij wet vastgelegd. Een wet die stilzwijgend en zonder enige (v)ruchtbaarheid, al is doorgevoerd in oktober 2022


Ik zou je ook kunnen wijzen op de uitermate toevallige samenloop van omstandigheden van de aardbeving in Turkije. Vanwege een 100 jaar oud document, een officieel verdrag dat juist dit jaar verloopt. Over ongeveer de grootste oliebron, in precies het gebied dat nu getroffen is. Dat Koerdistan de rechten zou geven omdat hierin is vastgelegd dat het als land erkend zou worden. En het opmerkelijke dat al deze combinaties, zijn samengekomen in een eerdere "oefening" van het Amerikaanse leger, die precies dit scenario simuleerde.


Of op de bijzonderheid dat we als Europa in een oorlog blijven meegaan. De oorlog die wordt aangewakkerd door een natie die, met grote zekerheid, de belangrijkste pijpleiding voor de aanvoer van energie naar Europa, lijkt te hebben opgeblazen. Omdat het een groeiende economische samenwerking in wording, moest en zou verbreken. En die dus nu zelf zowel aan de wapenleveranties verdient om die oorlog aan de gang te houden, als wel aan de levering van het gas, dat in Europa nodig is, omdát zij die pijpleiding hebben getorpedeerd.


Dat ditzelfde land (de VS) ongeveer de grootste milieuramp in haar geschiedenis onder de radar houdt, maar wel met bijzonder veel bravoure, in de media drukte maakt over spionageballonnen en buitenaardse vliegende toestellen. Die ons een voorbeeld geeft van de donkere duisternis die geld, macht en hebzucht over de aarde brengt. Waar het kwaad zich heeft genesteld en zich van hieruit over de aarde verspreid.


Apocalyps

En zou ik je daarom ook kunnen wijzen op de richting die de wereld kiest. Met een overvloedige opstapeling van allerlei signalen die duiden op een Bijbels "Einde der Tijden" dat heel dichtbij is. Die álle bovenstaande gebeurtenissen, en nog heel veel meer, in een steeds duidelijker verband brengt met de geschiedenis. Die zo samen de waarheid van de profetieën in de Bijbel, in sneltreinvaart overweldigend bevestigen. Dat het zo binnenkort zou kunnen komen, tot wat de wereld een Apocalyps zou noemen. Vanuit welke levensovertuiging je de wereld nu ook bekijkt.


Ik zou je daarom kunnen toeroepen dat de tijd is gekomen om je te bekeren. Tot het levende geloof van de enige God die deze waarheid blootlegt. Dat het 'nu of nooit' is om tot geloof te komen, voor een plek in de nabijheid van God. Maar dan zou onrust, onzekerheid en angst, de drijfveer zijn. En dat zou nooit het juiste uitganspunt kunnen zijn, omdat angst nu eenmaal niet van God is.


Daarom doe ik dat ook niet. Want dan zou ik moeten uitleggen dat het verspilling van energie zou zijn om naar details te blijven zoeken van kwade negativiteit, als je die in de grote lijnen allang duidelijk zijn. Om je laten bedrukken, door een angstig vooruitzicht waar je geen enkele invloed op hebt.


Daarom wijs ik je veel liever op de hartverwarmende vervulling, die het geloof in Jezus, de Zoon van God, in je ziel en in je geest brengt. Hoeveel meer bevredigend het is om je te richten op datgene waar je wél invloed op kunt uitoefenen en je in kunt bekwamen. Op de milde wijze van hoe je met mensen, je naasten of dierbaren omgaat. Die in je zal komen, doordat het onderricht van het geloof, jou dat brengt.


Door het voorbeeld van Jezus na te volgen, om zo ook zélf het liefdevolle respect aan mensen in jouw omgeving, te kunnen betuigen. Om de wonderlijke ontdekking van de zuiverende bevrijding van vergeving. Die een waas van afkeer en teleurstelling die over iemand hangt, ineens volledig laat oplossen. Die een persoon terugbrengt in de glanzende waarde en die jou een verruimende verlichting brengt in je geest. De intensiteit van het volstromen van waardering voor de lessen van wijsheid die om niet, voor je beschikbaar zijn.


Dan zou ik je veel liever vertellen over de meest onbaatzuchtige liefde die je maar kunt voorstellen. Een vaderlijke liefde, die ook speciaal voor jou bedoeld is en die je omarmd en beschermt. Over de oneindige genade die jouw hart en ziel mag verlichten van elke druk, die je eigen donkere en negatieve eigenschappen op jou zouden kunnen leggen.

Verloren zoon - Rembrandt > Let op de vrouwelijke én mannelijke hand, die de volmaakte eenheid in God symboliseert.

Van de blijde verwachting van het ontvangen van de Heilige Geest, die jou het Woord helpt ontcijferen en begrijpen. Over de ongelooflijke rust die de vrede van God in jou brengt als jij je aan Hem overgeeft. En hoe het volle vertrouwen groeit in hoe ongelooflijk sterk en krachtig je bent, als je de kracht van de Almachtige toelaat om jouw zwakte en onzekerheid te ondersteunen.


Ik zou je willen laten proeven van de overweldigende genoegzaamheid die je ervaart als je iemand anders blij kunt maken, door ze te dienen. De bloeiende waardering, die wederzijds te voelen zal zijn, als jij iemand laat groeien en groter maakt door ze jouw opbouwende woorden te geven. En de smaakvolle voldoening van het schenken van jouw bezit, aan iemand die het meer nodig heeft dan jij of jouw oprechte aandacht aan iemand, die het van anderen niet krijgt.


Het ervaren van de intieme verbinding, dat je, waar je ook op de aarde bent en hoe alleen je op dat plekje ook zou kunnen zijn, je van binnen nooit alleen bent. De ontembare energie die het verlangen teweeg kan brengen om te willen groeien in de volwassenheid van inzicht, door de zuiverheid van de spiegel waar God je in leert kijken.


Van de hoopvolle nieuwsgierigheid naar de harmonie die mogelijk zal zijn in een hele nieuwe wereld die Hij al voor je heeft klaarstaan.

Het kinderlijke vertrouwen en de gloedvolle dankbaarheid, die in je daalt als je weet dat je een geaccepteerd en geliefd kind bent van de Almachtige.


En tot slot: De ontzagwekkende bewondering voor het feit dat de Almachtige God, jouw vader wil zijn. Dat Hij, zelfs als de Schepper van Hemel en Aarde, tóch bereid is geweest om zichzelf op te offeren, om jou, zuiver en schoon, bij zich te kunnen opnemen.


Dat zou ik je willen zeggen....


Omdat angst, onzekerheid en onrust je kan vangen in bevriezende stilstand. En dat je zelfs achteruit beweegt door kostbare tijd en energie te verbruiken aan negativiteit. Tenminste, als je dat gebruikt voor woede, verontwaardiging, onbegrip en onmacht. Over onrecht en bedrog, dat je niet kunt controleren.


Want een oneindig veel krachtiger handeling is; Je onderdompelen, verdiepen, denken, doen en uitstappen, in waar je wél invloed op kunt uitoefenen. Waarmee jij wordt verrijkt en een verrijking bent en wordt voor iedereen in jouw omgeving. In het besef dat dit op elk moment en in elke denkbare omstandigheid mogelijk is, als je samen wandelt met God, Zijn wijsheid, Zijn inzicht, Zijn Geest en het Woord.


Je doet het nooit alleen en je mag volledig putten uit de bron van de Almachtige. Een gezegende ontdekkingsreis!


Amen!
148 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 comentario


Annelies Schaaij
Annelies Schaaij
19 feb 2023

Práchrig geschreven ❤️🙏

Me gusta
bottom of page