top of page

Hoe kom je tot LEVEND geloof in een DODE wereld?

Pfff, waar zou ik moeten beginnen om dat uit te leggen? Misschien maar eerst dat het een uitzonderlijk hoopvolle belofte betreft. De meest uitzonderlijk belofte van hoop die je zou kunnen bedenken.


Ik deel, als leek, graag in openheid mijn onderzoek en ontdekkingen. Daarbij denk ik niet dat ik zelf de wijsheid in pacht heb, maar weet ik wel dat die er is. Dat er een alomvattende wijsheid is, die dat graag wil delen, met wie daar voor openstaat. Ik probeer te beschrijven tot welke verbindingen of ontdekkingen ik kom.


Zo zocht ik, voor dit artikel, via google naar een goede omschrijving voor de term 'levend geloof' maar vond niet echt een overtuigende of duidelijke uitleg.


Dus viel me binnen wat ik er dan zelf over zou moeten melden. En dat is dan eigenlijk toch vrij eenvoudig. Dus hieronder de uitleg die mij is binnengevallen:

Wie gelooft in het offer van Jezus Christus, de zoon van God, die als mens de dood heeft overwonnen, gelooft in het leven. Het eeuwige leven, zelfs!

Zie je? Zo moeilijk is het niet. Meer geloof in het Leven dan in Jezus is er niet. En de redding van de wereld en dood is er ook al. Wij moeten deze alleen zélf willen aannemen. Efeziërs 2:8-9 "Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan."


En weet je dan ook, hoe gemakkelijk het is om gered te worden uit deze dode wereld? Dat is uitspreken dat je dit geloofd, het te geloven en Jezus aannemen als jouw verlosser en leider om te volgen. Meer niet, echt waar! Jezus zelf zegt in Johannes 11: 25-26: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?"


Of zoals Hij het, in Johannes 6:29, wel heel erg duidelijk en simpel zegt:

"Dit moet u voor God doen: ...Geloven in Hem die Hij gezonden heeft"

Hoe simpel kan het leven zijn, nietwaar? Er lijkt heel veel ingewikkeld aan, maar dat is het natuurlijk in de kern helemaal niet. Het is kinderlijk eenvoudig en zo wordt het ook uitgelegd.

Jezus begrijpt dat ook als hij onder de mensen is en Gods wijsheid daarin erkent als Hij in Lucas 10:21 zegt: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.


Als de discipelen eens aan Jezus vragen wie de grootste is in het Koninkrijk der Hemelen. legt hij dat in Matteüs 18: 3-4 tot hun grote verrassing aan hen uit op de volgende manier, als hij hen verteld: "Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen"


Hij maakt het hen nóg eens duidelijk in Matteüs 19:14 als ze kinderen willen tegenhouden die, volgens hen, Jezus niet mogen lastigvallen, als hij Hen vermaant en zegt: "Laat die kinderen met rust. Laat ze naar Mij toe komen en houd ze niet tegen! Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij."


Volwassenen maken het al snel veel te ingewikkeld en dat is het niet. Want het zit juist in de eenvoud. In de eenvoud van het blijde, onschuldige en ontvankelijke kind, dat in het volle vertrouwen en overtuiging gelooft. Het is die eigengereide hoogmoed en controledrift, die verder ontwikkeld is als we volwassen zijn. Als we volwassenheid verheffen door het als een ‘verdiende’ kwaliteit te beschouwen op basis van ervaring en levensjaren. Dat is juist wat 'geloven' in de weg zit en het moeilijk maakt.


De enige die doorlopend op de rem trappen in het leven, zijn wij zelf.


Probeer je eens voor te stellen dat je op een tandem zit, achter degene die het stuur heeft en de weg ziet. Dat je zelf meetrapt op je eigen pedalen om vooruit te komen. En dat je in volledig vertrouwen naar die brede rug voor je kijkt en je geen moment afvraagt of twijfelt aan diens keuzes en jij volgt. Je kijkt niet over zijn schouder mee en roept niets steeds wat je aan risico's op de weg voor je ziet of de weg die Hij zal kiezen.


Zelfs als er iemand naast je komt fietsen die allerlei waarschuwingen naar je roept over de betrouwbaarheid van jouw bestuurder, of die je wil verleiden en overhalen om bij Hem achterop de fiets te gaan. Omdat die aangeeft dat je dan een andere route zult nemen en dan wat vaker zult stoppen voor ijs en toch nog sneller op de plek van bestemming bent met hem, dan met jouw bestuurder. Dan nog geloof jij gewoon nog altijd jouw in bestuurder, in volledig vertrouwen!


En stel dat iemand vanaf de zijkant, kwaadaardig naar je uithaalt en jij door die klap van de fiets valt, dan geloof je nog altijd dat het niet ligt aan jouw bestuurder. Dan geloof je dat, als jij Hem roept, Hij je zal horen. Ook al is Hij verdergegaan en lijkt Hij niet gemerkt te hebben dat jij gevallen bent. Hoever je ook van Hem weg bent geraakt, dat Hij dan weer naast je zal staan om je overeind te helpen, Hij jou weer in het zadel zet om weer verder te kunnen te gaan. En dat dan ongeacht hoe vaak je van die fiets geslagen wordt of er door andere redenen af zou vallen.


Dat is het kinderlijke, eenvoudige geloof dat Jezus bedoelt. Omdat jij, als je Hem blijft volgen, alleen dan maar, kunt aankomen op de plek komt waar je moet zijn. Het is geen omweg, geen geheim en het is volledig transparant en duidelijk. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", zegt Jezus in Johannes 14 tegen zijn discipelen: Ik ben de enige weg tot de Vader."


Zo vertrouwd hij ons, allemaal in Johannes 14, ook toe wat de eindbestemming is: "Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn."


Dat kan je ook naïef vinden, maar geloven doe je nu eenmaal niet half, nietwaar? Want als je dat gelooft, dan geloof je ook alles met overtuiging. 1 Tessalonicenzen 4:14 "Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf."


En als je volledig loslaat en in een volkomen staat van overgave gelooft, dan zijn er nog meer wonderen mogelijk en ben je tot bijzonder grote dingen in staat op deze wereld. Zo zegt Hij tegen zijn discipelen in vers 12 van Johannes 14: "Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader."


Er is dus geen enkele twijfel in de boodschap. Het zijn bijzonder krachtige en heldere beloften.


Hoe anders is het in de wereld van vandaag. Waarin u wordt geplaagd door angst. Angst en onzekerheid over ongeveer alles dat in de toekomst ligt. Het wordt u doorlopend opgedrongen en ingeprent. Met die duistere donkere ondertoon van onveiligheid. Die u, almaar door, lijkt te willen voorbereiden op nieuw naderend onheil, en wat u daardoor steeds maar meer moet gaan inleveren. Die steeds maar druk blijft houden op u en uw prestaties. Dat u steeds maar weer een klein stapje harder moet zetten om uw bezit te beschermen, zónder dat u invloed heeft op de omstandigheden die het bedreigen. Met de oplossing die nooit komt.


De wereld en de maatschappij wil u niet gelukkig zien. Die wil u geen liefde geven. En zeker geen vrijheid geven. De wereld van vandaag wil u in een trechter duwen. En er doorheen forceren, het netje in, zodat ze u vervolgens tot een gedachteloze eenheidsworst kunnen persen.


De wereld van vandaag is steeds verder afgedwaald van God en zijn alomvattende liefde en goedheid. En daar heeft Gods tegenstander voor gezorgd. Die heerst over deze wereld. En daarom is het een dode wereld, waarin u leeft.


De Bijbel zegt helemaal nergens dat God de controle kwijt is over de wereld. Het is juist één grote bemoedigende overtuiging dat hij alles in zijn hand heeft. Maar God is wel precies het tegenovergestelde van het kwaad dat in de wereld is en op de wereld huist. Het anker voor ons is de boodschap van God en de belofte. En die zijn volkomen transparant.


Het kwaad bedient zich juist van misleiding en manipulatie. Het kwaad is echter ook een grote krachtige geestelijke macht. Een kracht die uit de Hemel is afgedaald om hier fysiek aanwezig te zijn. Om zo zijn invloed vanaf de aardoppervlakte op de wereld uit te oefenen en zo over die wereld te kunnen heersen. De Bijbel ontkent dat ook niet. Herhaaldelijk geeft zij aan en bevestigd dat er kwaad op de wereld is en erover heerst.


Maar dat kwade, dat zijn niet de mensen! U bent niet het kwaad. U bent juist datgene wat God onbaatzuchtig liefheeft. U doet ertoe. Wie u ook bent en in al uw sterkte en zwakte, heeft Hij u onvoorwaardelijk lief. En ook al keert u zich nog zo hard en nog zo vaak van Hem af, op het moment dat u zich vrijwillig naar Hem uitstrekt, vergeeft Hij u alles. En die liefde is ALLES. Het is wat u juist tot kracht is in elke omstandigheid die u zich maar kunt voorstellen op deze wereld. Het is uw steun in de strijd tegen uzelf en uw omgeving, uw onzekerheid en wat uw angst laat verdwijnen.


Het is wat u schoon en zuiver houdt, tegen wie u benadelen en bedriegen. Tegen wie u kwaad wil doen. Het is wat u herstelt en ondersteunt als u neerslachtig of depressief dreigt te worden. Als het kwaad en het onrecht in de wereld u beklemd en u verdriet heeft. Het maakt dat u licht geeft in uw omgeving, elke keer als u beseft in wiens gelijkenis u bent gemaakt en met welke wijsheid u daarom bent verbonden. Goddelijke wijsheid, die u omringt en die u mag aanspreken, om te ontvangen. Wanneer u maar wilt.


Dat is toch heel andere koek dan wat er op deze wereld plaatsvind, nietwaar? Wat deze wereld u wil laten geloven, toch? Want deze wereld wil juist dat u uw kracht in uzelf gaat zoeken en vinden. Dat is het meest logische om te bedenken als je vanuit de tegenstand denkt.


Deze wereld wil immers juist dat u gaat geloven dat er zoiets niet is. Dat het verzinsels zijn en dat de bron van kracht in uzelf zit. Dat u die alleen nog moet ontdekken. En het lijntje dat zó dicht langs de waarheid ligt, maakt dan ook ‘het juiste onderscheid maken’ voor u net zo'n dun, haast onzichtbaar lijntje.


Want liefde en saamhorigheid, solidariteit en verbinding is precies waar we met zijn allen nog altijd naar verlangen. Wat we in de kern allemaal graag willen. Maar we zoeken het… in precies de tegenovergestelde richting. Wij zijn juist volop bezig om die kracht in onszelf te vinden om die tegenover iedereen te kunnen bevestigen. Om onze eigen identiteit willen claimen en in respectvolle tolerantie ieder ander zijn individuele plekje ‘gunnen’. Maar zonder te verbinden, die ander in een tolerante leegte, juist inkapselen en zo op afstand laten. Omdat we vinden dat we iedereen op die manier groot laten zijn, respectvol behandelen en in hun eigen waarde laten.


De krux is dat ons wordt aangeleerd in deze wereld, dat jij je niet hoeft te schikken en dat jij je eigenwaarde hebt. En dat je vooral die eigenwaarde met je eigen identiteit mag laten zien! In elke vorm en gedaante. Dat de tegenprestatie voor jouw tolerantie naar anderen is, dat zij jou in die waarde laten. Dus geldt jouw gedoogrespect naar een ander, net zolang….als zij jou zo terugbehandelen.


Zo werkt het in deze maatschappij.

We schurken ons tegen elkaar aan, in 'verlichtende' groepen, maar zijn desondanks één grote familie los zand. Omdat we maar niet begrijpen, waarom de wereld ons toch nog zo onrechtvaardig behandeld en niemand zich feitelijk overtuigd erkend voelt.


Dat echte inzicht komt van de grote liefdevolle wijsheid die we misschien juist in deze tijd, wel omdenken zouden kunnen noemen. Omdat het in de minderheid is. Het hele oude omdenken, dat het altijd precies bij het juiste eind heeft gehad. Dat de bron van wijsheid en kracht juist niet in onszelf zit, maar buiten ons is.


Het is een alomvattende wijsheid waar wij ons naar mogen uitstrekken. Die wij mogen aanspreken en mogen ontvangen om ons te vervullen. Hoe kleiner en hoe nederiger wij onszelf maken, hoe groter de ruimte is die wij zo, in ons, kunnen bieden aan de Heilige Geest.


Dat is wat het ons mogelijk maakt dat we juist in opperste nederigheid onszelf klein maken en opofferen in een gevende liefde naar een ander. Juist zonder een tegenprestatie te verwachten of te verlangen. Daarmee kun je een groter respect en liefdevollere verbinding aan iemand betuigen, dan we ooit zouden kunnen als we tegelijkertijd onze pedante eigenwaarde willen bewaken en overeind houden.


Want met de angst om ons eigen ego te verlaten, houden wij die ruimte gevuld met aardse beperking. Maar wij worden schoner en heiliger door juist meer ruimte te geven aan Goddelijke wijsheid. Waarmee we helemaal niet kleiner zijn, maar juist groter en wijzer dan wij ooit zelf zouden hebben kunnen bedenken.


Het kwaad misleid, bedriegt en manipuleert. Omdat zij u geen belofte kán doen die iets levend maakt of u levend maakt. Alles wat zij te bieden heeft is wat bescherming nodig heeft en daarom angstig maakt. Zij biedt vergankelijk bezit dat niet te transformeren is. Niets wat u kunt meenemen als uw ziel uw lichaam verlaat. Immers alles wat op deze wereld te verkrijgen is dood. En de misleiding is dat het verkocht is als waardevol. Vervolgens breidt het verhaal zich alleen maar verder uit. In de richting van meer leegte, meer eigenwaarde en meer zoeken naar het licht in jezelf.


Want hoe waardevoller het lijkt, hoe harder u ervoor werkt, en hoe groter het aanzien en de erkenning die u ermee verwerft, hoe dieper u verstrikt raakt. Hoe achterdochtiger u wordt, hoe groter uw wantrouwen naar wie u bedreigt, het u misgunt, of misbruik van u wil maken. En hoe meer u te verliezen lijkt te hebben, hoe meer u moet beschermen, hoe harder u kunt vallen en hoe angstiger het wordt. Hoe moeilijker we juist kunnen loslaten, wat juist de kracht is van geloof.


Maar als u wilt, kunt u voor de volledige verdere toekomst juist volledig zonder angst leven. Met het volle vertrouwen in Hem. Die voor u de weg kiest en die voor u altijd het beste voor ogen heeft. Die u in totale onbaatzuchtigheid wil liefhebben en u alles wil geven als u daar vrijwillig en met overtuiging voor wilt kiezen.


En er is niets geheimzinnigs of verborgen aan die boodschap. Het is een oase van overduidelijke transparantie. Het is de vrijheid van volledige zelfbeschikking in wederkerigheid, die u in oneindige wijsheid krijgt. Dat is dát u daar zelf vrijwillig voor mag kiezen.


Het is de verlichting die u wordt geboden en waartoe Jezus in Matteüs 11:28-30 u uitnodigt: 'Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'


En elke dag om daarvoor te kiezen is een goede dag....


Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.140 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Rudy Post
Rudy Post
Aug 22, 2022

Mooi en glashelder uitgelegd.

Like
bottom of page