top of page

Doemdenker, Domdenker of Omdenker?

Komt de witte koude genadeklap in de donkere hete tijd?


Winter tijdens een hete strijd

Wie in de meteorologie op de cyclus van de zonnevlekken vertrouwd, weet dat er een grote kans op een pittige winter is. Een cyclus van zo'n 11 jaar zorgt voor hete zomers en koude winters. Met de grootste kans daarop in de jaren rondom het laagtepunt van die lijn. En die staat voor deze winter gepland!


Ik weet namelijk nog heul goed hoe de winter van 2010 naar 2011 was. Ik had net mijn tweede vestiging geopend op een stoere industriële locatie. Een van de vroege vogels als bedrijf op het fabrieksterrein van de Creatieve Fabriek in Hengelo.


Kort na opening, die eind november was, viel de winter in. En toen werd het, grote, nog ongeordende terrein, wit en glad en haast onbegaanbaar. Ik herinner me ook nog heel goed dat dit bijna tot aan het voorjaar duurde. Want ik was er bijna op kapot gegaan, omdat het complete eerste kwartaal na opening verloren ging. Het terrein was voor klanten niet echt vriendelijk toegankelijk, zeg maar. En dát.... is aankomende winter dus precies 11 jaar geleden. Ik zeg het maar even!


Natuurlijk geloof ik niet meer in toeval. Niet alleen omdat ik tot levend geloof ben gekomen, want elke gebeurtenis in je leven doet er toe. Er gebeurt niets toevallig of zonder reden. Maar dat idee had ik door het onderzoek van daarvoor ook al. Waarmee de nieuwe wereld orde haar doortrapte slechtheid liet zien. Dat mag ik natuurlijk niet zomaar ongefundeerd zeggen. Dus, laat ik het dan zo zeggen: 'In mijn beleving' lijkt het er op dat vele stappen, bewust en voorbereid gekozen, zijn gezet op typische momenten om een maximaal desastreus resultaat te bereiken!


Toeval bestaat niet

En zo zal het ook niet toevallig zijn dat de wereld zich juist nu in de greep van angst, oorlog en grote energietekorten bevindt. Meteorologisch gezien bestaat er immers een meer dan gerede kans op een flinke winter. Slecht voor ons allemaal, maar heel goed voor de plannen van de Nieuwe Wereld Orde. Voor hen is het geweldig om die nieuwe orde op basis van angst en afhankelijkheid nu zo snel mogelijk ingesteld te kunnen krijgen. En dan helpt chaos en paniek heel goed. Dat maakt immers afhankelijk.Er is ongelooflijk veel tegelijkertijd aan de hand. Vergeet de vaccins maar, dat is echt al oud nieuws. Alle nieuwe booster varianten worden al soepeler dan ooit goedgekeurd, zonder dat ze een strobreed in de weg wordt gelegd. Dat is al gewoon standaard vástgelegd, gebaseerd op de gekochte toelatingen van de vorige troep. Resultaten overleggen van proeven op minder dan een dozijn muizen, en zonder dat fatsoenlijk op mensen te testen, is nu al meer dan genoeg. Maar toch weten ze al heel zeker dat het goed is voor zwangeren en kinderen.


Prachtig hè? Al die stellige voorspellingen! Die natuurlijk braaf door de ingelijfde propaganda-media massaal de wereld in geslingerd worden. Dat kan makkelijk, want als het fout gaat, zwijgen ze eensgezind. Ze reppen er niet over en moet je hard zelf op zoek als je iets wilt weten. En er zijn hele volksstammen die nog altijd alle promotie geloven. Die aannemen dat wat de dokter in de witte jas zegt, en wat de politiek beloofd, goed voor je is. Zonder dokters tekort te willen, overigens.


Maar goed, we zijn al heel veel verder dan dat station. Want zo wordt al in Queensland, Australië, elke leerkracht die zich niet heeft laten vaccineren nu 18 weken lang op het salaris gekort. Dat is dus tot voorbij de kerst en loopt, afhankelijk van de salarisschaal, tot in de duizenden dollars. Collectief 'een groep' financieel straffen op basis van wel of geen goed gedrag, bepaald door de overheid. Een sociaal krediet systeem, dus! In Australië? Dat was toch altijd gewoon een 'democratisch' land toch?


Het hele vaccin-gebeuren is dus eigenlijk al een gepasseerd station. Het is al ingebed en allang vastgezet in het systeem. Met name vanwege de matte volgzaamheid door de massa. Die, aan de grinnikende en glunderende macht op de achtergrond, duidelijk maakt hoe goed de psychologische propaganda werkt. Dit was een voorproefje, een test. Het W€F geeft dat in publicaties gewoon toe.


Massa=Kassa!

Maar ja, je zal dan ook ongeveer de volledige mainstream media, in bijna de hele westerse wereld, als je eigen persoonlijke marketing apparaat kunnen inzetten, zeg! En dan ook nog eens zoveel macht óver hebben, dat je ook in staat bent, om de rest van de informatie grotendeels te onderdrukken of aan banden te leggen. Doordat via een pervers lobbysysteem en bestuurders in de broekzak, hallucinante afspraken zijn gemaakt. Afspraken, en nieuwe richtlijnen, die niets meer met democratie of vrijheid van meningsuiting te maken hebben.


Met de enthousiaste medewerking van de Big Tech Companies die volledig aan boord zijn, wordt boodschap en het nieuws van de rest die zich nog online roert, gehinderd, onderdrukt, weggemoffeld of openlijk verwijderd. En wat dán nog overblijft, wordt door het geheel van de conglomeratie van Big Tech en de MSM Media samen, als de toonaangevende massamedia, schaamteloos gedemoniseerd.


Dit gaat dan bijvoorbeeld over al lang bestaande, grote professionele verzetsgroepen zoals Childrens Health Defense. Onder aanvoering van Robert F. Kennedy, nog wel. Zij zijn voor kinderen en hun gezondheid, al bijna 20 jaar in gevecht met de grote corporaties. RFK al 6 jaar eerder ook al voor schoon drinkwater met de Waterkeeper Alliance (1999) Maar, sinds de afgelopen 2 jaar, zijn ze nu ineens op Wikipedia bekend als een 'groep activisten' en een 'bron van misinformatie'.


Maar ook grote namen in de wetenschap. Het maakt niet uit. Professoren, tot aan Nobelprijswinnaars op hun vakgebied, worden domweg 'geannuleerd'. Zij raken ineens hun titels of licenties kwijt, worden financieel gemolesteerd met restricties. Er wordt funding ingetrokken of ze worden nog verder kapotgemaakt, door ze gewoon op te pakken, hun huis te doorzoeken en ze te beschuldigen van het verspreiden van desinformatie!


Deze definitie van desinformatie moet heel drastisch worden herzien. Gezien deze vakspecialisten die hun hele leven al met onderwerpen bezig zijn geweest en er op gepromoveerd zijn, natuurlijk niet gewoon onzin uitkramen. Maar ze worden gecancelled, terwijl ze niets anders doen dan, met bewezen kennis op hun eigen vakgebied, daar dan vragen over stellen. En/of daarom ook tot openheid en discussie over dat onderwerp durven oproepen als zij twijfelen aan de zuiverheid van beslissingen en keuzes.


Wat is precies desinformatie en wie bepaald dat?

Soms overlijden ze gewoon op hele gunstige momenten. Zoals de ontwerper van de PCR-test die daarvoor een Nobelprijs heeft gewonnen. Kary Mullis was faliekant tegen het inzetten van zijn uitvinding om daarmee virusinfecties te detecteren. Openlijk trok hij de vakkennis en verstandelijke vermogens van de nu alom bekende Anthony Fauci in twijfel, omdat deze ooit de PCR wilde inzetten om HIV virussen te detecteren.


De PCR is ongeschikt en onbetrouwbaar voor dát doel, zei de uitvinder zelf. In augustus 2019 is hij echter overleden en vervolgens is zijn uitvinding een half jaar later ineens standaard voor het ontdekken van virusinfecties (?!) Da's apart, toch? En de uitkomsten daarvan zijn, ondanks alle kritiek uit de wetenschap, zonder pardon tot standaard verheven. Waarmee het de enige basis was voor alle bizarre maatregelen die daarop volgden.


Ennuh... Kary stierf een natuurlijke dood, uiteraard!


Tot slot worden Politieke Partijen of andere stromingen nu ook driftig verketterd. Het heilige huisje is nu het klimaat, gendergelijkheid en eenwording van de wereld. Wie daar anders over denkt, is nu zwaar de klos. En ook daarvoor is maar weinig meer voor nodig dan alleen maar het overheidsbeleid van de afgelopen 2 jaar te bekritiseren. De publieke opinie wordt met deze verontwaardiging daarover doorlopend gevoed, zodat mensen allemaal ongeveer dezelfde mening kunnen gaan vormen.


Wie er niet vóór is, links of rechts georiënteerd maakt niet uit, die is een soort van extremist of radicaal. Het gebeurd allemaal in een soort van ongepaste, ongeremde vrijheid. Een brutaal genomen vrijheid, waarin elke psychologisch verwerpelijke tactiek die maar mogelijk is, schaamteloos wordt ingezet. En aangezien ongeveer de hele wereld rondloopt met het mobiele schermpje aan het gezicht versmolten, kom je dan een heel eind met de massa hypnose.

De wereld wordt helemaal dolgedraaid op allerlei fronten. Maar niemand ziet echt wat. Omdat niemand meer lang genoeg opkijkt van het scherm om de omgeving nog goed te kunnen inschatten. Iedereen rent lekker door in zijn eigen tredmolentje zonder al te veel argwaan. In slaap gesust door de leugen. Zij zien het water pas komen als het hun longen binnendringt. Als het al veel te laat is.


"Het zal als in de dagen voor Noach zijn" Dit is wat Jezus zelf in de Bijbel zegt dat genoteerd is in Mattheüs 24:37 Jezus is hier dus zélf degene die deze profetie uitspreek als de vergelijking met de tijd van de Ark en de Zondvloed. Niemand zal dus doorhebben dat Hij terugkomt, hetgeen hier in dit geval, het einde van de wereldheerschappij zal gaan inluiden.


Misschien goed om dat verhaal van de Ark van Noach er eens op na te slaan! Lees hier het droevige verhaal dat in het eerste Bijbelboek Genesis in de hoofdstukken 6 en 7 verteld wordt. En waarom het gebeurde, wordt ook uitgelegd.


Maar verder zegt Jezus in Mattheüs 24: 11 -12 "En er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen."


Paulus benoemt in 2 Thessalonicenzen 2:7 de verpersoonlijking van wetteloosheid "Want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij die dit nog verhindert, weg is." Wat dat laatste betekend leg ik later nog wel eens uit, dat grijpt nu even te ver in voor dit artikel.


Maar de Bijbel maakt wel degelijk heel duidelijk dat en wat er zal gaan gebeuren. Dat er ooit een einde zal komen aan de wereld als deze in een bepaald systeem van verderf terechtkomt. Dat het geleidelijk zal gaan, maar dat er zeker tekenen zullen zijn voor wie blijft opletten. De Bijbel spreekt in die geleidelijkheid van 'latere tijden', naar 'de laatste dagen' tot 'op het laatste uur'. Maar ook dat voor 'het laatste uur' aanbreekt het exponentieel hard verslechterd en dat, voor wie blind en misleid rondloopt, het einde onverwacht zal komen. Zoals Jezus hierboven ook aangeeft.


Er is een generatie die niet meer zal sterven. Domweg omdat ze het live zullen meemaken. Er is een belangrijk discussiepunt omtrent die generatie, betreffende deze tekst die is vermeld in Marcus 13:30. In dit boekdeel somt Jezus aan zijn discipelen alle signalen en waarschuwingen op. Voor alles wat er zal gaan gebeuren op en maakt dan vervolgens een vergelijking met een vijgenboom, die Zijn discipelen kunnen begrijpen. De vijgenboom staat in de Bijbel voor Israël.


De generatie die deze vergelijking van de vijgenboom zich zal zien voltrekken, is de generatie die niet meer zal sterven en dus het einde live meemaakt. Die vergelijking lees je hier!


Zijn wij die generatie?

Da's natuurlijk een goede vraag. Laten we eerst eens kijken op hoeveel fronten tegelijk, de wereld plotseling in een stroomversnelling van allemaal ellende terechtkomt. Allereerst is er een ongelooflijke controledrift ontstaan. Op allerlei vlakken wil de bestaande macht haar invloed uitbreiden. En daar gebruikt ze chaos en onrust voor.


Er wordt chaos gemaakt met allerlei crises om daarmee schaarste te veroorzaken. Schaarste is de korte en snelste weg naar gigantische verplaatsing van kapitaal naar degene die de schaarste controleert. Die schaarste is al merkbaar in de inflatie, zonder dat direct de winkels leeg zijn. Dus paniek is er nog niet, ongerustheid wel.


Maar er is op allerlei sporen wel een onheilspellende massabeweging ingezet, die pas stopt op het stootblok aan het einde van het spoor. Een soort van tsunami die alles wil bedelven. Dat is op het gebied van de voedselproductie en voedselvoorziening, klimaat veranderingen, geopolitieke verschuivingen en gezondheid. Maar ook het omvormen van sociale structuren, de energie, financiën, religie en identiteit.


Identificatie

En over identiteit gesproken.... Als je nu hier in ons landje via je DigiD inlogt op een overheidssite dan wordt je al keurig gemeld dat je ook met de eiDAS mag inloggen. (Het Europese DigiD, zeg maar) Welke partij op welke nieuwszender pakt in het openbaar het krediet voor deze machtige grote prestatie om hun politieke lof te oogsten?

Dit is mijn eigen foto! Inloggen op berichtenbox!

Deze week werd immer best flink uitgepakt met een universeel oplaadstekkertje. Tot aan teletekst toe, zodat ook de oudjes het nieuws niet zullen missen. Heb je het nog niet gehoord? Het is de prestatie van 10 jaar vergaderen met fabrikanten voor hetzelfde type oplader voor allerlei mobiele apparaten. Nu heeft het EP (Europese Parlement) per 2024 voor heel Europa die universele oplader usb-c voor mobiele apparaten goedgekeurd.


Nee, dán een heel Europees ID systeem voor iedereen. Alle overheidssystemen van heel Europa worden gekoppeld! Alle data over ieder persoon kan op afroep worden uitgewisseld. Dat is pas een prestatie, nietwaar? Want zodra je bankrekening ook is gekoppeld is het een mooie universele eenwording. Want dan is het koppelingetje rond.


Het moet feilloos werken omdat het niet alleen aan de grens wordt gebruikt, maar ook belangrijk is omdat je straks voor ongeveer elke aanvraag gescreend wordt via de overheid. Een sloot aan activiteiten voor je sociaal maatschappelijke leven. Voor je belasting, toeslagen, uitkering, pensioen, visum, bedrijf starten, opleiding, rijbewijs, energie, je vaccinaties, boetes.


Had je er ooit van gehoord in verkiezingsprogramma's als een heel belangrijk speerpunt? Iets waar politiek Nederland zich in het openbaar krachtig voor inzette in Europa, omdat de burgers dat zo nodig hebben? Is het dan nu misschien wel heel duidelijk geworden? Dat met volle trots en glunderende glorie vermeld wordt dat het, na jaren intensieve inzet, nu eindelijk gelukt is om het 'Europa breed' ingevoerd te krijgen?


Nee, hoor! Niets daarvan. Het is juist een hele geruisloze inrichting van een totalitair controle apparaat. Een systeem dat is gebaseerd op biometrische informatie van personen uit te wisselen met allerlei landen. En dan daarin steeds nieuwe verbindingen te kunnen maken, tot je zo verweven bent, dat je automatische afschrijving van boetes van je bankrekening krijgt, voor overtredingen die ze voor de toekomst naar believen kunnen gaan invullen.


Of weigeringen op basis van een score uit die databases. Informatie uit verschillende systemen filteren, noemen ze een query doen. Ging ook goed met de kindertoeslagaffaire. Ben je zo je eigen kind kwijt! Zonder pardon. En terugkrijgen lukt niet meer. Da's pech, kind weg! Dat gebeurt u niet, want u hebt niets te verbergen, dus waarom niet meewerken? Sterker nog, ze zullen het juist aanvoeren als réden! Om dergelijke uitwassen te voorkómen!


Maar het is de aanzet naar een programma dat een grotere impact op Europa en de wereld zal krijgen dan de gele sterren, de treinen naar het Oostblok en de 'Ausweis bitte!' van 80 jaar geleden. Want dát is immers waar de wereld nu eerst keihard op afstevent. Een volgende wereldoorlog.

Iedereen die iets betekend in een landelijk bestuur, van welk westers land dan ook, wil blijkbaar die Derde Wereldoorlog écht heel graag! Maar waarom? En waarom nu? Wie denkt dat er in deze wereld geen andere oplossingen zijn, denkt nog in een tijd van paard en wagen, met boodschappers per paard over de weg en postduiven door de lucht. Uiteraard is er genoeg andere communicatie mogelijk.


Maar om onduidelijke redenen wordt heel bewust op een heel verkeerde manier het conflict nadrukkelijk gezocht. Dus hoe komen we dan juist nu in een energieconflict terecht als de kans op een strenge winter, historisch en wetenschappelijk gezien, het grootst is? Omdat de bestuurders al veel langer in de zak zitten van de grote macht en dat wordt nu duidelijk. Daar hoeven we dus niets zinvols meer van te verwachten en ook onze hoop niet meer op te vestigen.


De Energie klap: Europa in de kou, zonder stroom en gas?

Als zij, de grote macht achter de schermen, het met Poetin geregeld krijgen dat Europa, een week of wat, niet alleen zonder gas, maar ook zonder stroom in de kou en het donker komt te zitten, dan is het met het verzet snel gedaan. Denkt u niet?


Denk nou niet dat dit idee ver weg is. Zeker niet nu Rusland zojuist de nieuwe grens van Rusland tot over die van de vers veroverde provincies heeft gelegd. Een aanval op die provincies wordt vanaf nu dus als een directe aanval op Rusland zelf gezien. Dus dat wordt heel veel gemakkelijker een oorlog+ nu. En gezien de verhoudingen in de wereld, zich klonteren in twee partijen, zijn er nu niet meerdere machten meer, die elkaar nog in balans houden.


Het is een grote clash in de wereld, uiteindelijk de finale tussen de grootste jongens. Die nu alles op scherp zijn gaan zetten. Alle tegenstellingen worden nu uitvergroot. En als straks de stof is opgetrokken, zullen er vele miljoenen slachtoffers zijn. Dat is ook nog eens mooi meegenomen in de gewenste reductie van de wereldbevolking. En dan wordt daarna in één klap de inrichting van de nieuwe heerschappij op de plek gezet. Als de hele wereldbevolking nog in afhankelijke paniek op de rug ligt.


Eén nieuwe wereldreligie, één nieuwe wereldeconomie, met één nieuwe wereldbetaalmiddel, en alles gecontroleerd door één nieuwe wereldregering.


Want wie dan met zijn vredesleger en vredesplannen opstaat en heel ferm dé oplossing op tafel legt, de boosdoeners in de nek pakt en hun koppen even tegen elkaar drukt, dat is de nieuwe wereldheerser, nietwaar? En laten we dan maar hopen dat het niet vanuit de richting van het wrede Azië komt! Niet wéér een wereldoorlog waarin kou en Rusland een cruciale rol spelen en die ze winnen. Want deze keer zal ze Europa niet komen bevrijden, maar inlijven.


Europa is opnieuw het kind van de rekening net als in de vorige twee Wereldoorlogen!

Europa is in ieder geval het slachtoffer. Of de machtsverdeling nu zo blijft of verandert, wij zijn vooralsnog het grootste slachtoffer. Wij zitten tussen opgesloten tussen de partijen. Want het uiteindelijke doel van het westen is en was altijd al om Rusland ooit te kunnen overnemen. Daarom is er via de Oekraïne en de NAVO vanuit de VS onfeilbaar op amok met Rusland aangestuurd.


En weer wordt het uitgevochten op ons grondgebied! Nét zoals in de eerste EN de tweede wereldoorlog! Maar nu om het nu in '3x is scheepsrecht' definitief op te lossen.


Wij worden keihard geslacht en opgeofferd, om maar te bereiken dat Amerika, de illusie van haar hegemonie nog een tijdje kan opblazen. De grote jongens gaan het nu echt definitief uitvechten. Dat zal de elite trouwens een worst zijn, hoor. Zij zijn immers overal vertegenwoordigd. Wat er maar het beste voor hen werkt! En oorlog is een heel beproefd concept. Het is een heel lucratief en succesvol middel gebleken, om grote veranderingen het snelst mee te kunnen doorvoeren.


Maar goed, vermoedelijk wordt ook de VS opgeofferd als huidige wereldmacht. Door de echte schaduwmacht op de wereld daarachter. Zij likken immers hun vingers af bij de methodieken van het Oostblok en China. De methodieken om de gehoorzame medewerking van de bevolking af te dwingen, bedoel ik dan. Een koud en onvermurwbaar controle apparaat, zonder mededogen. Die gaan daar een stuk voortvarender te werk, dan wij hier gewend zijn.


Logisch, en helemaal als, met name, ArtificiaI Intelligence, Robotica en Transhumanisme wordt toegejuicht en toegestaan om de uitvoering daarvan te verzorgen.


Dat het beter wordt onder de heerschappij van de misleidende leugenaars over de Atlantische Oceaan, is een gevaarlijke en misleidend geruststellende gedachte. Zij zijn immers de openlijke aanjagers van de gedachte om het menselijke brein te versmelten met digitale techniek. Omdat ze dan de schepper zijn van 'anorganisch leven' en daarmee de God van de Bijbel passeren, zoals Yuval Harari als adviseur van W€F al openlijk in interviews getuigt.


Het kan élke kant opgaan, behálve de goede kant!

Maar het kan elke kant op, want de financiële macht bepaald welke beer van hen de macht mag krijgen. Zij zitten immers toch in de pels verborgen van welke beer dan ook en beteugelen hem. Zij controleren diens bewegingen en het brein. Want de elite en de financiële macht gaat ondertussen namelijk onverdroten verder in het centrum van de macht.


De 'Centrale Banken' in de wereld zijn niet van landen of continenten. Die zijn opgericht door de Elite. De Rothschilds om precies te zijn. Net zoals de VN is opgericht door de Rockefellers. Doe je onderzoek! In ieder geval is nu opgevallen dat ze (de Centrale Banken) in China, India en Rusland al zo'n 15 jaar geleden, zijn begonnen met goud opkopen! En... Rusland (onderdeel van deze BRICS-landen, heeft nu in deze oorlog de hendel opengezet om de aanval op de Petrodollar te lanceren.


Er is geen toeval! Het zijn plannen! Agenda's die eeuwen geleden al zijn opgesteld en uitgewerkt. Maar nu is er meer mogelijk dan ooit. Is Wereldheerschappij dichterbij dan ooit eerder. Door de zorgvuldige voorbereiding van deze coup worden de bezittingen in de economie van de wereld, nu haast 'opgezogen' in hun eigen opslag. Dus de financiële nucleaire macht slaat nu overal keihard en verwoestend om zich heen. Bijvoorbeeld in de voedselproductie markt.


Overal in de westerse wereld zijn de grootste distributiecentra van voedsel het slachtoffer van aanvallen, ongelukken , branden en wat niet meer. Het grootste distributiecentra dat we in Europa kennen vlakbij Parijs, afgelopen maand nog. Wie doet dat? Waarom valt dat dan nu óók weer precies samen met de hetze tegen de sector die in de 'natuurlijke' voedselproductie zit. Er wordt gejaagd op de controle over de primaire levensbehoeften Voedsel en Water! En daaronder vallen ook de Boeren. En die worden echt niet alleen in Nederland opgejaagd.


De Coup is in volle gang. We worden nu onderworpen: One way or the other!

De Woke Klimaat agenda geldt nét zo wereldwijd als alle andere agenda's. Ook boeren in de rest van Europa, Polen, Canada en Amerika zijn op de korrel genomen. En daarvoor vindt de klimaatagenda, die ons in grootheid overspoelt ten opzichte van alle andere onderwerpen, genoeg gehersenspoelde groepen. Fanatieke medestanders in de groene terreur om ons op de wereld allemaal naar vleesloze voeding te transformeren. Met insecten als de nieuwe eiwitbron.


Want het financiële machtscentrum is tegelijk bezig op weer heel andere gebieden. Zij probeert haar smerigheid te verbergen door overal in een keurig kostuum en stropdas te verschijnen. Maar schijn bedriegt, want zij is bezig als een dodelijke zuigkracht in een smerige onderstroom in de zee. Om de chaos te vergroten in een wereld die al op apegapen ligt. Ze staat klaar om alle slachtoffers in die verschillende landen op te vegen. Om alles wat aan grond en bedrijven achterblijft, van al die omver geworpen lokale ondernemers en boeren, voor een habbekrats op te kopen.


Wordt de VS juist opgeofferd of onderwerpt ze nu de wereld inclusief China en Rusland?

Zij is ook volop actief om andere economieën kapot te maken. Niet alleen in bevriende naties van Rusland, want hoera! De Iraanse Rial en de Turkse Lira hebben een historisch dieptepunt bereikt. Tenminste, in relatie tot de koers van de dollar, dan hè? Maar.... dat gebeurt net zo goed met de Euro en de Pond. Dus alles en iedereen wordt nu eerst rücksichtslos opgeofferd. Voorlopig eerst aan het overeind blijven houden van de Dollar. En daarna...?


En die macht hebben zij. Ik heb u al eens voorgerekend hoeveel geld er omgaat in de particuliere fondsen die met zulke grote hoeveelheden kapitaal zonder mankeren economieën heen en weer kunnen duwen. Alsof het rietjes zijn in geldland. Drie particulier gestuurde fondsen hebben nét zoveel kapitaal in beheer als een kwart van AL het geld dat er, in waarde van BBP gerekend, op de wereld bestaat!


Dat wil zeggen, méér geld dan alle mensen en bedrijven samen, van alle 27 landen in heel Europa plus Engeland en Japan (de 5e economie van de wereld) bij elkaar samen produceren, in één heel jaar. Meer dan 20 Biljoen euro hebben we het dan over! Dát is als beheerd kapitaal in handen van een handjevol CEO's en Boardmembers van drie "particulier" geleidde instellingen.


Die overigens wel allemaal een financieel belang in elkaar hebben genomen. Da's veilig. Voor het in evenwicht houden van de balans, nietwaar? En de CEO van de allergrootste, heeft toevallig zitting in de Raad van Toezicht bij het W€F. Och, och, al die toevallige bijzonderheden , toch!


Religie is nu ook in de strijd op tafel gelegd!

Maar we zijn er nog niet. Want het geloof wordt nu ook als een belangrijk onderdeel en voorwaarde ingezet om de naderende Wereldoorlog mee te kunnen beginnen. Dat is een verrassende wending en een belangrijk profetisch signaal. Want vriend Poetin, die geen misselijke vriendjes heeft met China, India en Brazilië als de BRICS landen, brengt nu de teloorgang van de christelijke normen en waarden van het Westen heel nadrukkelijk op de weegschaal.


In zijn laatste speech, deze week, na de formele inlijving van de ingenomen provincies, gaat het voornamelijk over geloof! Hij geeft af op de volledige verwatering van de normen en waarden die de Westerse wereld van oudsher uit het Christelijke gedachtengoed haalt. Hij hekelt de gendertransitie en het ondermijnen van het gezin als traditie, en verwijt de zittende macht deze verloedering aan te jagen.


Hij zet dus nu ook nog een spiritueel lichtje aan! Om nog meer de tegenstellingen nu in de uitvergroting te plaatsen. Het fundament onder oorlogen in de historie. De meest gebruikte reden als anker om te kunnen escaleren.


Het is alsof hij hiermee de religieuze waarheid nu aan het traditionele fundamentalisme van de Islamitisch georiënteerde landen wil aanbieden. Die beschermen namelijk een tegenovergesteld gedachtegoed, zoals juist als een duidelijk herkenbaar verschil tussen man en vrouw. Die niets van de gendergelijkheid moeten hebben en met betrekking tot gelijke seksen er hele andere normen en waarden er op na houden.


Het toernooi is nu tot de FINALE gekomen!

Dit is een hele duidelijke vervulling uit de voorspellingen die de Bijbel doet. Het is de onthulling van eentje die velen al tijden lang hoofdbrekens bezorgde. Namelijk over de rol van Rusland in het geloof dat zich tegen Israël zal keren. Hoe zou het Orthodox Christelijke Rusland zich religieus kunnen verbinden met de Islam? En zie, het gebeurt in een onverwachte klap, gewoon voor onze ogen! Het draait nu uit op de ene helft tegen de andere helft. De finale dus!


Het W€F zelf rekent ons al voor, dat de Islam groeit en het Christendom vermindert en krimpt. In 2050 zullen er volgens hen 6 miljard mensen op aarde verdeeld zijn in deze twee religies. Nu heeft het Christendom in aantallen nog veruit de meeste aanhangers. Maar in de actieve beleving van het geloof, staat het allang op grote achterstand.


Het Christendom kent ontelbaar veel aanhangers die het alleen nog beleven als een gemaksgeloof. Voor wie het alleen nog maar een ritueel is op zondag of met kerst. Of... voor wie De Kerk, slechts uit loyaliteit nog, niet meer is dan alleen maar de afschrijving van een lidmaatschap. De Paus heeft het Christelijke gedachtegoed al volledig onthoofd en biedt zich nadrukkelijk aan als de nieuwe wereldleider van de ingezette nieuwe wereldreligie de Chrislam.


De herdenkingsmunt die is geslagen voor het Abraham Akkoord


Is het een vooruitziende handreiking en een voorteken? Naar wie de opkomende macht voor de toekomst is en snel verwacht wordt op meerdere fronten? Van de BRICS-landen wordt immers becijferd dat ze binnen afzienbare tijd de toonaangevende economische macht zullen zijn en het stokje overnemen van het Westen. En de Elite en de Financiële macht? Die zijn niet gebonden aan een 'cultuur' of een traditie. Zij willen alleen maar werelddominantie!


Maak je juist maar niet meer ongerust, bereid je maar gewoon voor!

Dit is duidelijk, het wordt gewoon oorlog. Want het pact wordt gesmeed. Aan beide kanten. Het machtige vuurpotje zit onder beider voeten te stoken. De brulkikkers blazen hun krop op, de hanen scherpen hun snavel en hun befje wordt vuurrood, de haren staan recht overeind, katten zwiepen met hun staarten, de kop met de hoorns gaat in aanvalshouding naar de grond. Het territorium gaat nu verdedigd worden! Tot de dood.


Het is dus op allerlei fronten tegelijk. Waarbij vooral vanuit het Westen en het centrum waar de duistere macht zetelt en waar het zich uitleeft, zij de verloedering over de wereld het meest heeft aangewakkerd. Het is de volstrekte arrogantie en de normloosheid die hoogtij dagen viert. Het is de overschatting van wie zij zijn en hoe zij de wereld volledig te gronde richten. Met de voorspelde bron van al het kwaad, die geldzucht heet en de norm in en van de wereld bepaald.


En het is precies daardoor dat de term 'de laatste dagen' zich gewoon tot een realistische gedachte begint te vormen. Vooral bij mensen die nog wel actief een levend geloof beleven. Wanneer het laatste uur er is, dat zal niet te missen zijn. Daar is Openbaringen heel duidelijk over. Een verdrukking die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Ook de profetieën laten daarvoor nog weinig tot de verbeelding over.


Het gaat nu gewoon op heel veel fronten tegelijk, vól tegen de schepping in. Hoe ze de natuurlijke voedselproductie wil omvormen. Naar een zelfgeprinte digitale versie of laboratorium voedsel dat verticaal geteeld wordt met Ledlicht in plaats van het natuurlijke zonlicht. Een wereld die bereid is robotica op mensen toe te passen en transhumanisme toejuicht. En hoe ze voordien al bezig zijn om het verschil tussen man en vrouw zoveel mogelijk uit te wissen.


De nieuwe toren van Babel

Maar het gaat met name om de voorspelling vanuit de mens dat ze de God van de Bijbel voorbij zal gaan streven! Dat is het meest dreigende signaal, wat mij betreft. Dat ze nu, tot slot, zichzelf ook in staat achten, de mens, als de schepping van God, te veranderen. Aan de schepping te gaan sleutelen door het digitaal aan te passen en zijn brein met digitale techniek te versmelten.


En dit bericht komt niet een vanuit een provinciaal activistenclubje, maar van een hoofdadviseur van het W€F. De club waar alle macht zich ongeveer heeft verzameld. Die macht die zich nu dus groter dan God waant en de aardse arrogantie heeft om dat openlijk te durven zeggen en bezig is het uit te voeren. Dat is de rode vlag die een nieuwe toren van Babel aanduidt.


Wie denkt dan nog dat de laatste dagen een dom verhaal of een doemscenario verhaal is? Alles wat de Bijbel verteld is al zo'n beetje uitgekomen? Is het dus niet gewoon tijd om eens te gaan omdenken? Want het wordt niet alleen op deze wereld kiezen of delen, maar het wordt op deze wereld zelfs kiezen of delen tussen hemel en aarde.


De laatste dagen

Paulus benoemt de laatste dagen in zijn tweede brief aan Timotheüs. In het derde hoofdstuk van vers 1-4 zegt hij: (In de vertaling van het Boek - HTB)

1 Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen.
2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.
3 Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.
4 Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden.

Jezus waarschuwt zelf in Mattheüs 24:


Vanaf vers 3: Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Dit was geen voorspelling voor zijn discipelen. De vraag was immers: "Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" En nogmaals, dit is dus wat hij zei:


"U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën."


Maar God is genadig. Het lijden dat er is en er ook nog komt is de tijd die nog altijd wordt gegeven om te bekeren. Om gered te worden, omdat het lijden in deze tijd, niet opweegt tegen de beloning. Er is immers geen blijvende dood in Zijn ogen. Zo kun je dus voor het leven te kiezen in plaats van de dood. En in die tijd leven we nu. Al heel lang.


Als hij sterft zal het beginnen

Weet u waarom Methusalem de oudste man op aarde was? De naam Methusalem betekend: "Als hij sterft zal het beginnen!" De Zondvloed die de aarde onder water zette, en die zo de gebeurtenis van de Ark van Noach tot een onvergetelijke historische waarheid maakte, begon.... toen Methusalem overleed op de leeftijd van 969 jaar. God wist het al. Maar Hij gaf tijd aan de mensen!


U moet niet vergeten dat bij God zelf helemaal geen tijd telt. Dat is iets van de aarde. Maar hij heeft wel tijd gegeven. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven. Noach heeft lang aan de Ark gebouwd op droge grond. Vele hoogwaardigheidsbekleders zijn komen kijken. Vele toeschouwers hebben zijn waarschuwing mogen ontvangen. Maar uiteindelijk bleven er 8 mensen in de Ark over.


Nu is er een heel andere belofte gedaan. Om juist zoveel mogelijk mensen te redden. Uit de duisternis van deze wereld. En maak daarin geen vergissing. Het duister is er en heerst over deze wereld. Jezus geeft dit duidelijk aan als hij zijn leerlingen onderwijst zoals Johannes beschrijft.


In Johannes 12:35 zegt Jezus dit al tegen hen: "Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat."


En in vers 46-47 "Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken."


Maar Hij begint in Johannes 14:1-3 met een belofte: "Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen."


Over het kwaad en de duisternis in de wereld is Jezus nog iets duidelijker in Johannes 14:30 als Hij zegt: "Ik heb niet veel tijd meer om met jullie te praten, want de heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met Mij te maken."


Maar in Johannes 14:26 -27 ook hier weer de troost en de belofte: "Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb. Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust."


Je mag me een domdenker vinden, je mag me een doemdenker vinden, maar je kunt me ook een omdenker vinden. Ik geloof in ieder geval niet meer in toeval. Ik geloof niet dat ik alles van mijn maatschappelijke leven ben kwijtgeraakt door mijn faillissement, maar dat ik er juist van gered ben.


Gelooft u dat uit deze wereld ooit vrede vandaan zal komen? Wie gelooft dat met onze wereldhistorie nog steeds met overtuiging? Geloof mij maar, dat gebeurt NOOIT! De stress, de gejaagdheid in de strijd om bezit te verkrijgen en te beschermen, de geldzucht of de afhankelijk daarvan, de afgunst, de afwijzing en de behoefte om mensen te willen controleren, zijn allemaal dingen die in deze maatschappij thuishoren. Niets daarvan komt bij liefde vandaan!


Er is hoop, want die vrede komt er. Halleluja!

De enige pure waarheid over zuivere liefde heeft God ons gegeven. Hij heeft ons het vertrouwen, de hoop en het geloof in liefde op aarde teruggebracht door Jezus Christus. God kent de vrede en de liefde in de zuiverste vorm. Hij wil ons dat brengen, dat aan ons geven en houdt ons dat ook doorlopend voor. Er zijn al zoveel beloften waargemaakt, dat er geen twijfel hoeft te zijn dat alles wat nog moet komen, óók de waarheid is. En die rust zoek ik heel graag. Dat vertrouwen, daar nestel ik mij graag in. En die vrede laat ik graag op mij neerdalen en me omarmen.


Want deze wereld raast wel door. Net zolang tot het stopt! En dat zal niet een keuze zijn van de mensen, maar van de Schepper. Wij bepalen dat niet. We mogen wel zelf kiezen waar we bij willen horen. In volle overtuiging willen kiezen voor God of niet. Voor leven of dood, voor donker of licht, voor goed of slecht, voor vrede of oorlog, voor geld of geluk, voor angst of liefde. Alleen maar knielen voor God of voor de wereld en haar donkere heersers. Er is geen andere keus. Voor de een is tegen de ander!


Is kiezen voor God en Zijn waarheid dan Omdenken? Is dat niet juist Domdenken of Doemdenken om de toekomst te willen geloven die de Bijbel ons voorstelt in Openbaringen? Als toekomstige fantasieën die werkelijk niemand kan toetsen?


En het lijkt misschien een lastige keuze,omdat je dan fundamenteel andersom moet denken! Je gelooft niet in een unieke ultieme keuze omdat het omgeven is geworden door leugen en misleiding. Er wordt juist een scala aan keuzes geboden. Er is op deze wereld geen eenduidige tastbare waarheid meer. Ook niet meer over wat goed, slecht, liefde of geluk is.


Belofte of Leugen?!

In deze zintuiglijke wereld zijn we eraan gewend geraakt dat de waarheid zichtbaar moet zijn. Het voordeel aangetoond moet kunnen worden. Laat dat voordeel nu in het voordeel lijken te zijn van voor jezelf kiezen, de kracht in jezelf zoeken, nietwaar? En dat is nu precies wat deze wereld wil! Dat is wat de Duivel wil. Dat is het fundamentele verschil. Het is immers de keuze voor een belofte of een leugen.


Voor jezelf kiezen is kiezen voor misleiding. De leugen. Want het is kiezen voor de verdeel en heers methode. Is juist kiezen voor zwakte. Omdat je juist dan alleen bent of steeds verder alleen komt te staan. De andere kant biedt immers een overduidelijke basis eenvoud in keuzes. En voor de hulp daarbij de niet aflatende ondersteuning in de vorm van de heilige geest op aarde. Net zolang tot je wordt opgehaald om eeuwig te leven in een onvoorstelbare vrede. Dat is kiezen voor een belofte.


Willen we niet allemaal de waarheid kiezen? natuurlijk willen we dat diep van binnen allemaal en dat ook heel graag zeker weten. Een ding is zeker. De leugen wordt altijd onthuld door de waarheid. Een andere manier bestaat er niet. De waarheid komt vanuit de bron, die je verlicht en de mist verdrijft. En als je de keuze in overtuiging en in overgave durft te maken, dan ontdek je de waarheid. Dan weet je het, voel je het, en zie je het. Overduidelijk! Geen twijfel over mogelijk.


Dus al het domdenken, doemdenken of omdenken ten spijt.

Het is wat mij betreft: BRONDENKEN!
225 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page