top of page

Als de Hemel naar de Hemelvaart

Dan is de Hemel waar de Hemel moet zijn, nietwaar?


Wat een bijzonder moment moet dat voor de discipelen zijn geweest. Voor hun ogen zagen zij hun Heer en Heiland, hun vriend, hun rabbi en leermeester voor ruim drie jaar, opstijgen van de aarde en in de wolken verdwijnen.


Terwijl zij nog stonden te kijken naar de wolken die Jezus Christus aan hun zicht had onttrokken, stonden er twee mannen bij hen in witte kleding. Zij gaven de discipelen, en via de Bijbel aan ons allemaal, een opvallend duidelijke boodschap, in Handelingen 1:11 "Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan."


Licht aan het einde van een trap, een trap in de wolken
Een voorstelling van de Hemelvaart

Deze bijzondere man, had hen uit hun dagelijkse leven geplukt om met Hem rond te trekken. Twaalf mannen, voornamelijk vissers en de zonen van een belastinginner waren geselecteerd door Jezus. De meest bizarre dingen hebben zij met hem meegemaakt. Onvoorstelbare tekenen en wonderen hebben zij van dichtbij zien gebeuren. De man die hen verwonderde en voor hen soms in raadsels sprak, maar die uiteindelijk, voor hen volkomen onbegrijpelijk, ter dood werd gebracht.


Maar het waren eenvoudige mensen. Met alles wat hen al was verteld, kwam voor hen de kruisiging en het overlijden toch als een schok. Tot hun verbijstering was hun meester dood en ze waren in diepe rouw. Tot ze drie dagen later, de allergrootste gebeurtenis van de complete mensheid van nabij hebben meegemaakt. Een absoluut unicum. De allergrootste schokgolf die niet alleen over de aarde ging, maar ook een aardverschuiving in de geestelijke wereld teweegbracht.


Een gebeurtenis die de hele wereld tot op de dag vandaag in beroering houdt. Die op deze aarde een nieuwe kalender heeft veroorzaakt en in de geestelijke wereld het kwaad tot wanhoop heeft gedreven. En deze twaalf mannen waren daar allemaal bij en zijn er ooggetuige van geweest. Hij had het wel met zoveel woorden uitgelegd, maar die vielen daarna pas allemaal op de plek.

Hun rabbi, was opgestaan uit de dood!

Het verhaal van Thomas is bekend, de enige discipel die alles had gemist. Hij moest het met zijn eigen ogen zien, voordat hij het wilde geloven.


De doorlopende zuivere verbinding met de oude tijden

Nadat Mozes van God de Wet kreeg op de berg Sinaï, is de Joden in de 40 jaren in de woestijn de Wet geleerd. Zo intens ingebakken en geoefend dat het een diepgewortelde overlevering is geworden. Een traditie die zo zuiver is doorgegeven, dat het nu nog altijd haast net zo authentiek is als duizenden jaren geleden.


Zo hebben wij bijvoorbeeld, het ook aan het zuivere nauwgezette kopieerwijze van de Joden te danken, dat we nu zulke zuivere kopieën van Gods Geschrift hebben. Zoveel hebben de Dode Zee rollen ons, al wel overtuigend bewezen.


Veertig jaren in de woestijn om zich alle aspecten en facetten de wet eigen te kunnen maken. Tot een vaste traditie. Maar nu was er Jezus Christus. God zelf in de gedaante van Zijn zoon. Die na Zijn wederopstanding een volkomen nieuwe interpretatie van diezelfde wet gaf. Niet de fysieke vorm van de wet, maar deze keer de geestelijke inhoud ervan. Een hemelse verdieping op de wet van het allerhoogste niveau.


Maar Mozes was Jezus niet. Want Hij gebruikte daarvoor geen 40 jaar, maar 40 dagen om het Zijn discipelen te leren. Wat een zuivere overeenkomsten lopen er toch als een vloeiende lijn door Gods plan, nietwaar? Het wordt in slechts een enkele regel, zo indrukwekkend eenvoudig, vermeld in Lukas 24:45 "Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen."


Kunt u zich voorstellen wat er toen met hen gebeurd moet zijn? Alle vragen die wij hebben. Alle discussies die wij met elkaar over het woord voeren. Al eeuwenlang. En zij kregen rechtstreeks van de Bron de volledige ontsluiting. Hij opende hun verstand!


Na deze veertig dagen was ook het afscheid indrukwekkend. Met nog de laatste aanwijzingen is het levende Evangelie via deze ene man op aarde, met de opdracht die Hij zijn twaalf discipelen meegaf, ontstaan. Zij waren de allereerste predikers van de nieuwe invulling van de wet. De Genade van God.


Petrus verteld hierover het volgende in Handelingen 1:4 "En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen."


Ze zijn nog wel nieuwsgierig naar het grote Masterplan, maar Jezus geeft hier net zo'n duidelijke boodschap aan en en ons, als de Engelen na Zijn Hemelvaart, in Handelingen 1:6 "En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."


In Handelingen lijkt dit het laatste te zijn wat Hij heeft gezegd als er nog staat: "En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen." Maar..., gelukkig hebben we ook nog de grondige dokter Lukas. De man die de belangrijkste momenten en gebeurtenissen verzamelde, die nodig zijn om verteld te worden. Ook weer kort beschreven, maar zo krachtig.


Een volkomen ontroerend moment als je dat beeld voor ogen probeert te krijgen. Lukas 24:50 "Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel."


Nog tien volle dagen hebben ze allemaal in Jeruzalem afgewacht. Biddend, smekend en zingend. Niet wetende wanneer zij met die Heilige Geest gedoopt zouden worden. Wij weten natuurlijk dat dit met Pinksteren gebeurde, maar zij niet. Het is de dag die wij ook nu nog altijd vieren. Maar achteraf is alles makkelijk in te vullen. Hoewel nog lang niet alle geheimenissen bekend zijn. Maar deze wel.


Want wij weten dat met Pinksteren drieduizend mensen zich bekeerden en gedoopt werden. Die een nieuw leven kregen omdat zij wedergeboren werden. Drieduizend nieuwe levens met Pinksteren voor de drieduizend levens die waren gedood met Pinksteren eeuwen terug. In de woestijn, toen zij gestraft werden worden voor de afgoderij met het Gouden Kalf, toen Mozes op de berg de Wet ontving.


Het is een geweldige opening. Wat een bijzondere aftrap voor de nieuwe toekomst! Op de allereerste dag dat de Heilige Geest zijn intrede in de wereld doet. Het is een ontzagwekkend teken van de genade en het herstel dat de Here God hier laat zien. Om de boodschap en het plan van Zijn genade, direct overtuigend in de toekomst te slingeren.


Waarmee Hij ons zijn zuivere trouw en feilloze inlossing van al Zijn beloften bewijst. En dat ons keer op keer opnieuw bewijst, net zolang totdat Hij ook u de ogen opent.


Ik wacht op dat moment en gun het ieder mens op deze wereld. Ik bid dat de Heilige Geest ook uw verstand opent en dat u de schrift zult begrijpen. Waarin u ook wordt verteld hoe u Hem in de wolken opnieuw zult ontmoeten. En élke belofte of profetie over Zijn plan die we tot nu toe uit de Bijbel kennen, is 100% zuiver vervuld.


Halleluja!


55 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page