top of page

Al is de leugen nog zo opgesmukt, de waarheid wordt eruit geplukt

Mijn buurman links en rechts van mij hebben allebei een boomgaard. Ik mag daar wel eens appels rapen. Laatst liep ik door de boomgaard links en raapte 20 appels op waarvan er 4 rot waren.

Omdat ik voor een verjaardag appeltaart wilde maken mocht ik bij de rechter buurman, die een grotere boomgaard heeft, de appels hiervoor verzamelen. Ik raapte er 40 op waarvan er 6 rot waren.


Als ik dan zeg dat ik bij de rechter buurman 50% méér rotte appels heb gevonden, lieg ik dan? Nee, hè? Maar is het een eerlijke of een oneerlijke voorstelling van de werkelijkheid?


Gelukkig ben ik iemand die van cijfertjes houdt. Van het soort met genoeg geduld om er lang aan te zitten, verbanden te leggen en te vergelijken. Ermee uit te zoeken wat er wel of niet klopt aan wat wordt gezegd. Doe er je voordeel mee, want er wordt heel creatief gebruik gemaakt van momentopnamen.Zo zien we onze nieuwe BN-er Kuipers, op TV ineens overal een onheilspellend voorbeeld geven over het verloop van de IC-bezetting. Liegt hij? Nee, helaas niet. Anders was het makkelijk om die onheilsprofeten aan de schandpaal te nagelen. Maar het is wel duidelijk wat de bewuste koers is in 'de voorlichting' aan de bevolking. Al twee dagen zien we een uitsnede van zijn bericht in het nieuws en bevestigde hij dit gisteren nog eens bij Jinek. "In oktober hadden we een bezetting op de IC van 300, half december 500 en nu (23-23 februari) 560"


Vervolgens komt er op 23 februari, de dag van de persconferentie, een bericht van de Telegraaf in mijn tijdlijn, die kopt: "Wekenlange daling van besmettingscijfers tot een einde gekomen met een stijging van 19% tov vorige week" Nu is de telegraaf al bekend als sensatiezoekend medium, maar zo werd het ook in de talkshows uitgebreid besproken: "Oei, is dat niet apart dat we nu versoepelen terwijl juist de cijfers stijgen?"


Opnieuw de meest donkere conclusie die je uit cijfertjes kunt halen. Er is namelijk 38% méér getest in de afgelopen week. Maar het aantal positieve testen ten opzichte van het aantal testen daalde in verhouding van 11,5 naar 9,8% Met een 38% hogere intensiteit een stijging van 19% kunnen produceren is op zijn minst een discutabele voorstelling van zaken.


Mijn buurman links en rechts van mij hebben allebei een boomgaard. Ik mag daar wel eens appels rapen. Laatst liep ik door de boomgaard links en raapte 20 appels op waarvan er 4 rot waren.
Omdat ik voor een verjaardag appeltaart wilde maken mocht ik bij de rechter buurman, die een grotere boomgaard heeft, de appels hiervoor verzamelen. Ik raapte er 40 op waarvan er 6 rot waren.
Als ik dan zeg dat ik bij de rechter buurman 50% méér rotte appels heb gevonden, lieg ik dan? Nee, hè? Maar is het een eerlijke of een oneerlijke voorstelling van de werkelijkheid?

Laten we dan ook even in de cijfers duiken waarop Kuipers zich baseert. (Hier kun je naar de site Dashboard Rijksoverheid) Daar vind je dan onderstaande grafiek. Op de site kun je met de muis de cijfers volgen....


Je ziet de eerste horizontale lijn van 500. Kuipers gebruikt 'een' moment in oktober ergens in een stijgende lijn, noemt vervolgens een moment in december in een dalletje en vervolgens het hoogst mogelijke actuele cijfer om het te doen lijken als een doorlopend stijgende lijn. Van 300 > 500 > 560.


Hebben we vorig jaar april wel een capaciteitscrisis gehad?

Het eerste blauwe gedeelte geldt de periode tot 1 juni vorig jaar. Door willekeurige momenten van deze tabel te kiezen zou ik dus net zo goed kunnen melden dat de IC bezetting op 5 maart met slechts 15 patiënten gelijk was aan 21 juli, nietwaar? Ongeveer een even lange periode als die Kuipers benoemd. Voor wie niets van de capaciteitscrisis zou weten, zou alleen op basis van mijn informatie kunnen concluderen dat die crisis er ook niet is geweest.


Maar dit zijn wel de mensen die ons allemaal voorlichten en een groot bereik hebben met hoe en wat zij ons vertellen. Op wie we ons in grote getale richten als de autoriteit. Want hetzelfde is ook waar en dat is dat de cijfers vanaf het tussentijdse hoogste aantal op 31 december (724) dus nu al 8 weken daalt. Maar... in die daling, met een bezetting die de HELFT was van die op 7 april (1424) is zowel een lockdown verlengd als een avondklok ingevoerd. Nu begrijp ik ook wel dat de timing anders is, een komende winter of een naderende zomer.


Opschalen? Waarvoor?

Maar desondanks is er in de tussenliggende periode ook helemaal NIETS ondernomen om de capaciteit op te schalen en de mogelijkheden een meer structureel karakter te geven. Wel hoor ik terwijl ik dit schrijf een nieuwsbericht op de radio dat er wordt gewerkt om de capaciteit op te schalen voor de prikcampagne en heb ik in het hele afgelopen jaar geen ENKEL bericht vernomen wat er wordt ondernemen om de zorgcapaciteit structureel te verbeteren. Van geen enkele autoriteit of voorlichter. Zou toch ook een geruststellende gedachte kunnen zijn dat er voor de toekomst plannen voor op de rails zijn gezet, nietwaar?


Laten we dan ook even met de informatie van de Rijksoverheid zélf de maatregelen tegen de risico's afzetten. Een lockdown en vooral het opsluiten van jeugd in deze periode met de aovndklok. Het begint al met een van mijn grootste bezwaren, het doortellen van slachtoffers over meerdere winterseizoenen waarin we heel gebruikelijk door infectieziekten worden getroffen. Ik heb dus de getallen voor je op een rijtje gezet van het "jaar" 2020 met de beschikbare gegevens van zowel het CBS als het RIVM. Laten we de volgende informatie van het dashboard eens beschouwen. (Klik hier voor de pagina met de 'sterfte cijfers')Met de informatie erbij over het aandeel in sterfte en de verhouding tot totale bevolking, als je met de muis over de cijfers beweegt.Het ligt altijd gevoelig om sterfte cijfers te becommentariëren alsof het geen mensen betreft. Dat komt juist omdat de informatie die ons wordt verstrekt vanuit de Overheid, gericht gestuurd en ongenuanceerd is. Het is nergens een eerlijke, evenwichtige en realistische voorstelling van de werkelijkheid. Daarom help ik je met de uitsplitsing naar de werkelijkheid van vandaag in Nederland met de bevolkingsinformatie van het CBS. Dit heb ik keurig in een excel sheet gezet en wat gerekend voor je.

Wat je hierin even nader uitgesplitst ziet zijn de cijfermatige risico's van leeftijdsgroepen op basis van de werkelijke cijfers van het hele jaar 2020(!) Met andere woorden, hoeveel IS dan precies 4% van de bevolking in aantallen en hoe verhouden zich de cijfers zich ten opzichte van elkaar in de de groepen onderling en het totaal.


Met name de laatste gecombineerde blokken zijn dan interessant. Het aandeel van overlijden in verhouding tot het aantal mensen in die leeftijdsgroep GECOMBINEERD is 0,007% LET OP: Het cijfers betreft dus het samengestelde getal van ALLE mensen samen in Nederland van 0 tot 69 jaar oud! En in verhouding tot de totale Nederlandse bevolking is dat dus 0,006%


NB: Het risico op overlijden aan het virus in heel 2020 is voor ALLE mensen samen, van 0-69 jaar oud 0,006%

Helaas heb ik geen onderverdeling kunnen vinden, omdat die niet wordt gegeven, van bijvoorbeeld de jongere mensen van 10-20 jaar of 12-35 jaar. Maar gelet op de bijzonder steile toename met de leeftijd zou je kunnen stellen dat van de 819 mensen die in een jaar zijn overleden van 60 tot 69 jaar oud, de balans negatief uitvalt voor een 69-jarige tov een 60-jarige. Dat geldt dan uiteraard ook in de categorie van 0-49 jaar. Het is bijzonder aannemelijk dat de sterfte een hoger aandeel heeft in de 40 plussers dan bij de 25 minners. Desondanks is in de totale groep van 0-59 het risico op overlijden dan ook 0,0018%


Laten we dan ook even verder kijken naar de andere sterftecijfers.

Helaas zijn de cijfers van het CBS voor overige aandoeningen nog niet verder beschikbaar dan tot en met het 3e kwartaal van 2020. Zodoende heb ik daaronder ook de sterftecijfers, inclusief die van de virusslachtoffers, tot die tijd verwerkt. Verder was het ook even omrekenen omdat de leeftijdscategorieën van het RIVM en het CBS niet met elkaar overeenkomen.


Zo zie je, (bovenste tabel) dat 12% van de 80-plussers binnen die leeftijdsgroep is overleden, maar van alle overledenen al bijna 60% voor hun rekening nemen. Mensen vanaf 65 jaar nemen met, grof geteld, 20% van de bevolking, al 90% van alle sterfte voor haar rekening.


Wat ook duidelijk is dat van élke twaalf vader en moeders, opa's en oma's (80+) die overlijden, er ELF aan iets anders overlijden dan waar deze psychose voor is opgetuigd.


Voor de leeftijdsgroep tot en met 64 jaar geldt dus dat van de 38 dierbaren die we verliezen, er 37(!) NIET aan het virus zijn overleden!


Dit is dan nog ongeacht de reeds bekende druk om overledenen met een positieve test tot een virusdode te tellen, die dit nog extra cijfermatig ondersteund.


In de tabel daaronder de verhouding van de 'echte' killers in onze samenleving, waarbij opvalt dat de kans dat jij iemand zou moeten kennen die het leven heeft gelaten als gevolg van een psychische aandoening ruim TWEE KEER GROTER is dan dat je iemand zou moeten kennen die aan het virus is overleden.


Nu bereiken me ook regelmatig berichten over de gevolgen van de infectie 'hebben gehad' met de incidenten die langduriger moeten herstellen en we dat niet moeten negeren. Laten we dat dan eens in verhouding zetten met de ruim 50%(!) van het aantal mensen dat alleen in Nederland overlijdt aan Kanker en Hart-vaat ziekten. Laten we dan ook de ENORME aantallen mensen die hiervoor in een ziekenhuis worden opgenomen. (meerjarig gemiddelde bijna 400.000 per jaar!) Die niet allemaal overlijden, maar wél de de diagnose Kanker of een HV- aandoening (dat zijn ook beroerten) hebben gekregen en een operatie, bestraling en chemo moeten ondergaan of ten gevolge van een beroerte helemaal niet meer herstellen tot voor de diagnose.


Voor wie een LinkedIn account heeft raad ik ook deze meerjaren analyse aan van de gemiddelde sterfte in relatie met griepseizoenen eens te beschouwen. Waarin je bijvoorbeeld onderstaande kunt vinden die geen enkele substantiële afwijking geeft in de afgelopen jaren. NB: Een complete analyse waarin andere jaren zelfs slechter scoren dan juist 2020.


Samenvattend geeft dit in ieder geval een duidelijk beeld van waarin we precies verkeren. Hoe de wederkerende mantra's en gestuurde propaganda van voorlichters en autoriteiten een angstbeeld hebben gecreëerd die op geen enkele manier in verhouding staat met de werkelijkheid, de proportionele aandacht ervoor en de vernietigende maatregelen die door deze psychose worden ingesteld.


Maar wij gaan kinderen en jeugd doorlopend aan een test onderwerpen, gezonde volwassen mensen tot vaccineren of testen dwingen om aan het werk te blijven, aan het sociale leven te kunnen deelnemen of op vakantie te gaan.

55 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page