top of page

Van de Toeslagen affaire naar de Zorgafbraak affaire?

Het kabinet is gevallen over de toeslagen affaire. Een dossier van waaruit steeds maar meer bagger blijft bovenkomen. Met name nu, ondanks alle shit die openbaar wordt uit dit dossier, ook nog eens blijkt dat de belastingdienst schaamteloos gewoon zelf als eerste de toegezegde compensatie aan de gedupeerden (of beter gezegd, verguisde slachtoffers) weer staat op te eisen. Met de dag wordt duidelijker hoe verrot het hele systeem eigenlijk in de kern is geworden.


De goochelaar en zijn publiek, het bestuur en het volk

De afstand van de politiek tot de bevolking is ondertussen even groot geworden als de afstand tussen de goochelaar en zijn publiek altijd al was. De goochelaar weet precies wát hij laat zien en hóe hij het laat zien, terwijl het publiek volledig in het duister tast. Nu betaal je als publiek bewust geld voor een kaartje terwijl je zeker weet dat je bedonderd wordt. De enige nuance, en die is niet in het voordeel van de politiek, is dat je voor de goochelaar geld betaald om vermaakt te worden. En dat is bij politiek helemaal niet zo vermakelijk en bittere ernst. Waar het de bevolking aangaat tenminste. Die betaald immers het hele circus!

Daags nadat het ontslag aan de Koning is aangeboden, wordt ook steeds duidelijker dat de Politiek daar zelf een heel ander beeld bij heeft. Het heeft namelijk wel veel weg van een heel vermakelijk 'spelletje' dat zich afspeelt over de rug van de bevolking. Het is berekenend, calculatief, manipulatief en scrupuleus.


Met name D66 en de Christen Unie hebben kunnen aandringen op het aftreden. Zij hadden, ondanks dat zij zelf onderdeel waren van de coalitie, namelijk zelf geen eigen bewindspersonen (meer) actief in dit dossier. Een mooie verschoning om de handen in onschuld te kunnen wassen zo vlak voor nieuwe verkiezingen. Ach, en natuurlijk kan het motief van de CU verklaard worden uit Christelijke menslievendheid. Maar vooral Sigrid Kaag, die niets liever wil doen dan Nederland verder aan Europa te verkwanselen, zal het natuurlijk, juist daarom, geen windeieren leggen.


Rijst de vraag wie het wel hadden kunnen doen, als het alleen van de oppositie had moeten komen. Dat was een kansloos verzoek geworden zónder de coalitiepartijen, nietwaar? Maar die steken elkaar net zo fijn in de rug, als het maar iets oplevert. Onze aalgladde Minister President lijkt dat spelletje als beste te beheersen als poppetje in het midden van het circus. (Getuige het feit dat hij het al 10 jaar heeft volgehouden) Net zo gemakkelijk zou hij nu met elke stroming hebben meegezwommen en elke keuze hebben verdedigd, die hem en zijn partij het meeste voordeel oplevert.


Je zou kunnen zeggen dat het zijn vak is er ook het meest voordeel uit moet halen.

Maar dat gaat dan voorbij aan het feit dat het werkelijke leven van Nederland zich niet in de Tweede Kamer, het Torentje of überhaupt alleen in Den Haag afspeelt. En dat heeft vooral het dossier van de toeslagen affaire onomstotelijk bewezen en blootgelegd. Hierdoor is de term de 'Rutte Doctrine' ontstaan, uit de ontdekking hoe het er eigenlijk aan toe gaat in het systeem onder zijn leiding. Het is nog lang niet afgelopen, want tot op heden is Rutte er desondanks in geslaagd zichzelf tot op heden nog steeds buiten de aansprakelijkheid te manoeuvreren.


Maar ik zou willen zeggen:

"Al is de leugen nog zo gelikt, het is de waarheid die dat er vroeg of laat uitpikt!"


De diepschrijnende ellende ervan is eerst dat wij als het volk er altijd in grote getale pas achter komen dat wij al het kind van de rekening, de slachtoffers, zijn als het allemaal allang is gebeurd is. Too little, too late!


Ken je deze kreet nog? 'Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst' Die heeft rechtstreeks te maken met de vorige 'grootste crisis sinds WOII' die wij achter de rug hebben. Ingevoerd in 2006 om burgers te waarschuwen en te beschermen tegen de uitwassen die ontstonden door ingewikkelde financiële producten. Producten die de bankensector, als specialist, ongebreideld steeds massaler bij 'het gewone volk' begon te brengen. Die zo werden verleid om hun spaarcentjes wat sneller aan de banken terug te geven. Dat stilstaande geld kostte de bank immers rente. Maar desondanks donderden de financiële markten een jaar later in elkaar en waren de slachtoffers het gewone volk. Want de goochelaars, die allang wisten hoe het er met de houdbaarheid van de truc voorstond, zijn er niet alleen rijker van geworden, maar ook de dans ontsprongen en geen enkele verantwoordelijk hebben hoeven nemen. In ieder geval niet significant! Kennis is macht, nietwaar?


Dus, van "Neem geen onnodig risico!" was deze nieuwe kreet "Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" 'de nieuwe vervanging. Een mooie nette en onschuldig klinkende formulering, waarin resultaten en geen garantie mooi samen gingen. Eentje die, in pluchen zetels om de vergadertafel, zijn bedacht, binnenskamers besproken en uitgewerkt tussen belanghebbenden! Daar zit geen burger uit het gewone volk bij. Alleen maar de 'volksvertegenwoordiging' die wij hebben gekozen in de verwachting dat zij hun werk voor ons doen, ons beschermen en onze boodschap brengen. Maar niets is minder waar! Het zijn elitaire kompanen en een groep die samen heel andere belangen hebben en elkaar uitstekend kunnen gebruiken.


De een zit namelijk maar heel tijdelijk op een plek in het 'openbare' voetlicht en heeft zeker daarna nog belang bij een carrière die de toekomst voor zichzelf verbeterd. De ander heeft vooral belang bij de macht die wetgeving mogelijk maakt en hoe dat bij de juiste personen te beïnvloeden voor eigen voordeel en wil daar best wat tegenover zetten. En...is daar ook effectief toe in staat! Maar juist vanwege de tijdelijkheid van de een en de langdurig opgebouwde gesettelde macht van de ander, is de politiek feitelijk geen echte partij.


Dat raffinement blijkt. Want wat was het resultaat? Een prachtig mooi gevormde regels, die zeker juridisch, een beter sluitende disclaimer is geworden.

Die disclaimer maakte rechtszaken, achteraf, bij voorbaat al best ingewikkeld voor het gewone volk, dat zich toen pas bedonderd wist. Want hiermee was de commerciële wereld niet alleen in staat om de prachtig mooie voordelen wervend te kunnen 'blijven' gebruiken om er beter van te worden, maar ook zonder verantwoordelijk te zijn voor eventuele negatieve gevolgen in de toekomst.


Ongeveer net zo als de vrijwaring van de Farmaceutische Industrie voor hun vaccins, zeg maar. Of zeg ik dan iets raars?


Helaas bewijst juist het verleden dat dit alleen maar geldt in de wereld waar geld verdienen en tegelijk aansprakelijkheid ontlopen, tot kunstvorm is verheven. En wie is daar beter voor te gebruiken dan overheden die wetgeving maken? Zo is de politiek dan weer de allerbeste beschermde omgeving om verantwoordelijkheden straffeloos te kunnen nemen. Het enige dat je daar hoeft te doen is opstappen. Gewoon een klein stapje doen, het podium af! Terug in de anonieme luwte met een riante wachtgeldregeling. Zowel om even ongestoord op adem te komen als om de onrust te laten overwaaien. Maar de kans is nog veel groter dat je in de luwte buiten wordt opgewacht voor een lobby functie bij een Multinational, omdat jij een waardevolle insider bent. En zo is de gesloten cirkel rond van een stinkend, misdadig bolwerk, waar de gewone burger altijd het slachtoffer van zal blijven als zij zich niet beter weten te organiseren!


We zijn 10 jaar verder en waren nét een beetje aan het opkrabbelen uit de laatste crisis. Wat is er dan bijvoorbeeld gebeurd met de commerciële bankensector die deze ontploffende bubbel destijds heeft veroorzaakt? Die zitten alleen nog maar steviger in het zadel...


Zij zijn nu een officiële "verificatie-instantie" geworden om jouw identiteit te kunnen bepalen!

Het zogenaamde iDIN identificatie is redelijk geruisloos ingevoerd! Of hebt u er zoveel over gehoord voordat het zover was? Met de mededeling dat de consumentenbond het heeft gecheckt is het blijkbaar niet nodig om jou te vragen hoever jij eigenlijk wilt gaan om met jouw meest persoonlijke gegevens aan te tonen dat jij bent wie je bent bij.... commerciële bankpartijen!


En wie hebben er in de 10 jaar na die crisis tot nu voor betaald?

Bezuiniging op bezuiniging werd doorgevoerd, lang zijn de salarissen bevroren, pensioen en AOW onderwerp van gesprek geweest en moeten we nu twee jaar langer werken voor minder. De huizenmarkt donderde naar beneden, waardoor meer dan mensen dan ooit in de geschiedenis met hun eigen woning onder water kwamen te staan. En zo is ook Defensie, het Onderwijs en de Zorg aan de beurt gekomen.


Dan de Zorgcapaciteit

Met ongebreideld veel boter op het hoofd zijn alle waarschuwingen en signalen van de afgelopen jaren net zo in de wind geslagen als die in de Toeslagen affaire. Waarschuwingen en voortekenen te over hoe labiel de capaciteit in de Zorg is, als ze met een kleine opleving in een gewoon griepseizoen al helemaal vastlopen. Maar is er vanaf 2018 ook maar iets opgeschaald, überhaupt om een beetje in lijn te blijven met een groeiende bevolking en ook nog eens oplopende vergrijzing?Nee dus! Er is VERDER AFGESCHAALD! Waren er nog 2.208 bedden in 2015 en nog altijd 2.056 IC bedden in 2017 hoe zijn we dan daarna in hemelsnaam nu op zo'n 1150 bedden in 2020 uitgekomen?
En wie betalen opnieuw de rekening? Weer is de grote middenklasse het kind van de rekening, vallen de zwaarste slachtoffers voor een lange donkere toekomst weer binnen de onderklasse en komen de doden in de groep overgebleven glorie van weleer. De ouderen! Nergens en in geen enkele crisis is de top en de elite het slachtoffer. De oprispingen van betere tijden worden driedubbel ingehaald door de werkelijkheid. Het gaat niet vooruit, het is marketing! De politiek gaat volop prat op de positieve oprispingen (één stap vooruit) van zichzelf en waar ze kunnen zullen ze de aandacht afleiden, of het verbergen, van de negatieve structurele trend van de afbraak (drie stappen achteruit)


En in het midden van de brand, moeten wij het alweer 'samen' oplossen. Even de boel dicht, even de broekriem aanhalen. We doen het samen! Maar.... zodra de brand een beetje uitdooft, gaat het geld, ONS GELD, nog steeds niet naar een opschaling, ook al is het knelpunt overduidelijk en zou het eerst 'in de aanloop' een noodoplossing zijn, als opstart naar een meer structurele verbetering. Ons belastinggeld gaat naar de 'gevolgen' van de maatregelen, die ze zelf hebben ingesteld. Het allereerst en het meest naar de KLM en de grote 'belangrijke' ketens, die met 'de Politiek' een directe lijn hebben en met ze aan tafel zitten. En als LAATSTE naar de kleine man, de flexwerker, de kleine ZZP-er en de starters.


Het geld gaat OOK NIET naar een medicijn voor diegene die rochelend aan hun einde komen! Nee, het gaat naar ultrarijke Multinationals in het buitenland, die met een Blitzkrieg Lobby een oplossing komen aandragen, die al lang vakkundig was voorbereid. Het geld wordt opgeslurpt aan de kosten van het wachten op die oplossing.


We gaan namelijk niets doen aan de capaciteit, maar slaan wel aan het testen om daarmee te kunnen 'vertellen' hoe zwaar de Zorg onder druk komt te staan, als WIJ het niet samen oplossen.

En die testen? Daarvoor wordt aan de GGD voor de keten van testen tot aan de Laboratorium uitslag een kleine 100 euro per uitslag betaald, opnieuw van ons geld! (Bedragen in nieuwsberichten variëren van 95 tot 117 euro) De kosten die voor dit jaar en volgend jaar (2021 dus) door het Kabinet worden gereserveerd voor de GGD is volgens RTL nieuws 1,2 miljard, Zal dat wel genoeg zijn en niet nog een beetje oplopen?


Volgens de GGD zijn 4,4 miljoen testen uitgevoerd van 1 juni t/m 30 november. Dat liep op van 49.000 per week in juni naar 300.000 per week in oktober om vervolgens rond de 250.000 per week te blijven hangen. Voor juni werd nog niet intensief getest, maar in december natuurlijk wel. Zullen we dan het gemiddelde van de twee hoogste weken in oktober gemakshalve nog voor 5 weken in december er aan toevoegen? Dan hebben we volgens mij met dat overschot inclusief het minder testen rond de feestdagen, alle weken vóór juni wel gedekt. Eens?

Als we dat dan afronden op 6.000.000 testen in 2020 en het (laag) middelen op 100 euro per test, zijn de totale kosten dus tot nu toe in 2020, alléén voor de testen dus al zo'n 600.000.000 euro.


LET OP: In drie kwartalen is dat dus gemiddeld 15.4 miljoen euro per week van ONS geld geweest om 'op zoek te gaan' naar een besmetting met een positieve uitslag. Daar komen de kosten van personeel voor bron- en contactonderzoek en het inrichten van teststraten nog bij, denk je niet?


Om je een vergelijkende indruk te geven meldt het CBS dat in de periode van maart t/m mei 305 miljoen is uitgekeerd aan de TOZO voor 179.000 goedgekeurde aanvragen van ondernemers. Dat is welgeteld €1704 euro gemiddeld per aanvraag. De periode van 16 maart t/m eind mei zijn 10 weken geweest? (Week 12 tot en met week 22)


Dat is dan ter overbrugging voor 10 weken! 170 euro per week dus voor één getroffen ondernemer en zijn gezin in de eerste golf, terwijl één test 117 euro kost!

Natuurlijk is er ondertussen veel meer uitgekeerd via de NOW regeling (bedoeld om personeel te kunnen doorbetalen) Zie het overzicht van RTL nieuws Daarvan staat in de uitkering van zo'n 8 miljard euro, bovenaan de lijst met 300 miljoen de KLM. (nog zonder KLM Catering en City Hopper) Op hele grote afstand gevolgd door de nummer twee NS reizigers met 53 miljoen (en op plek 14 de 'NS groep' met 14 miljoen) Op plek 5 Holland Casino(?) (Is die niet doorlopend ontheffing verleend terwijl alle Horeca wel dicht moest?) Terwijl het met NEDCAR op plek 10 met 19 miljoen euro vanaf daar verder naar beneden gaat.


De eerste half miljard (6,25%) is dus al betaald aan de eerste 10 (0,007%) van 140.000 bedrijven.


Maar wat is de allergrootste schofterigheid van deze crisis?

Ik blijf erbij dat de allergrootste schofterigheid in het hele jaar 2020 (en nu nog steeds!) het totaal ontbreken van een helpende hand aan de verpleeghuizen is. Geen proef toegelaten met vitamine behandelingen, niet voor HCQ, niet voor Ivermectine terwijl vooraanstaande gerenommeerde wetenschappers bezweren, en het met onderzoek bewijzen, dat het werkt, maar het domweg niet toegelaten krijgen.


En zo zijn 13.000 van onze opa's en oma's doodgegaan! In 9 maanden tijd, terwijl we al die tijd alleen maar naar Hugo moesten luisteren met maar één boodschap. Dat het vaccin alles zou oplossen en hij als Pabo minister wel alle medicatie ondertussen naar het rijk der Fabelen durfde verwijzen en het, in zijn publieke functie, als kwakzalverij bestempelde. En dat terwijl we ondertussen wel ongeveer ALLE regels hebben gebogen voor toelating van een experimenteel vaccin! Had Opa of Oma van 73 jaar of 81 jaar al dan niet in overleg met de familie niet ZELF mogen bepalen of ze die 'experimentele' medicatie willen proberen?


Nee, niets van dat alles! Wetenschappers die proberen om te voorkomen dat mensen in een akelige doodsreutel komen te liggen, worden belachelijk gemaakt en gecensureerd. Met wazige ontkenningen gaat het over onveilige doseringen, factcheckers die het ontkrachten en bovenin in Google komen, en wat niet meer. En we geloven het, terwijl we Opa of Oma wegbrengen. Nee, voor hen kwam het vaccin te laat en dat is de schuld van wie de maatregelen niet opvolgde.


De kracht van de Media in dienst van de overheid, die weer in dienst is van Farma.


We worden overruled met nieuwe wetten die van de hele Tweede Kamer monddode puppets maakt tegenover het Kabinet. Moet binnen één jaar al onze zelfbeschikking over ons lijf en onze privacy worden weggevaagd, omdat we een vaccin moeten nemen. Want we zijn blijkbaar allemaal zo verschrikkelijk dom, dat we moeten worden beboet om een mondkapje te gaan dragen. Want die helpt! Daarmee voorkomen we dat Opa of Oma ziek wordt of doodgaat. Maar nog ALTIJD is er geen medicijn voor diegenen die nu ondertussen al 11 maanden gewoon DOOD gaan. Dat helpt namelijk niet, dat is experimenteel en dan toch maar liever van ziek naar dood! En dan krijgen we een avondklok, omdat we dan blijkbaar wel een virus tegenhouden dat we al 11 maand niet tegenhouden.


Wat heeft een zieke aan cijfers voor een toekomende dreiging van mutanten? Wat heeft elke zieke die (overduidelijk) niet wordt voorkomen door de maatregelen die ons allemaal kapotmaken? Wat heeft elke zieke aan een vaccin? NIETS!


Wat heeft elke zieke die NA een vaccin ziek wordt dan voor een vooruitzicht? Toch nog steeds niets als er niet ook een medicijn is ontwikkeld dat mensen helpt?!

Nee, op Tweede Kerstdag komt UHCL (partij van Astra Zenica) met een veelbelovende ontwikkeling voor een medicijn. En die zal wellicht ALS MOSTERD na de MAALTIJD worden toegelaten! Eerst het vaccin voor 'gezonde' mensen en pas als die ultra lucratieve opdracht binnen is, dán gaan we tellen hoeveel mensen we onnodig een akelig en totaal eenzaam eind hebben bezorgd!


Wie nu NOG durft te stellen dat er geen andere agenda wordt gevolgd dan die van de Farma industrie, DIE heeft boter op zijn hoofd!


We hebben helemaal niets aan een vaccin! We hebben gezond verstand nodig. Een nuancering en het volledig omkeren van de angst in de media. We hebben een normaal leven nodig en behandeling en medicijnen voor onze zieken.


En als we onze Opa en Oma toch moeten verliezen, omdat ze kwetsbaar zijn dat tig elke andere infecties ook gevaarlijk zijn, dan met waardigheid en in de liefdevolle omgeving van familie en vrienden. Niet bang voor die laatste knuffel en het mixen van elkaars tranen omdat er niets anders is dan andere jaren waarin we met virussen te maken hebben die onze ouderen en zwakken van ons afnemen. Het ene seizoen meer dan het andere seizoen. En dat wordt ze allemaal afgenomen na een voltooid leven, waarin mondkapjes op je dierbaren of je zorgverleners het laatste is wat je van ze ziet.

We hebben elkaar niet meer vast. We hebben onze bedrijven en ons leven niet meer en het komt nooit meer terug zoals het was. Voor één virus!


Maar gelukkig hebben we nu wél een mRNA vaccin!


18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page