top of page

Hoe het net zich sluit

World Economic Forum en VN ondertekenen strategisch partnerschapskader

Gepubliceerd 13 juni 2019


Hieronder vind u de letterlijke tekst van het persbericht op de website van het World Economic Forum en onderaan een video van het YT kanaal van de Verenigde Naties waarin deze boodschap van slechts 24 seconden wordt gemeld in een dagelijkse pers briefing.


Zoals wel vaker in deze tijd komen we er later pas achter wat er allemaal al is voorbereid in 2019 om met de wind van de crisis daarna in de rug, nog heel veel meer vaart te kunnen maken met alle plannen.


Het persbericht is te vinden op: https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework


Dit is de vertaling ervan:


Het VN-Forum-partnerschap werd ondertekend tijdens een bijeenkomst op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties tussen VN-secretaris-generaal António Guterres en de oprichter en uitvoerend voorzitter van de Wereldeconomie, Klaus Schwab, om de uitvoering van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te versnellen


Het partnerschap identificeert zes aandachtsgebieden - financiering van de Agenda 2030, klimaatverandering, gezondheid, digitale samenwerking, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, onderwijs en vaardigheden - om hun gecombineerde impact te versterken en te verbreden door voort te bouwen op bestaande en nieuwe samenwerkingen

Het volledige partnerschapskader is hier te vinden


New York, VS, 13 juni 2019 – Het World Economic Forum en de Verenigde Naties hebben vandaag een strategisch partnerschapskader ondertekend waarin de samenwerkingsgebieden worden geschetst om de institutionele betrokkenheid te verdiepen en gezamenlijk de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versnellen. Het raamwerk is opgesteld op basis van het in kaart brengen van de bestaande samenwerking tussen de twee instellingen en zal een meer strategische en gecoördineerde aanpak voor het leveren van impact mogelijk maken.


Het VN-Forum-partnerschap werd ondertekend tijdens een bijeenkomst op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties tussen VN-secretaris-generaal António Guterres en de oprichter en uitvoerend voorzitter van de wereldeconomie, Klaus Schwab.


“Het behalen van de Sustainable Development Goals is essentieel voor de toekomst van de mensheid. Het World Economic Forum zet zich in om deze inspanning te ondersteunen en samen met de Verenigde Naties te werken aan een meer welvarende en rechtvaardige toekomst”, aldus Klaus Schwab, World Economic Founder en Executive Chairman.


“Het nieuwe Strategische Partnerschapskader tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum heeft een groot potentieel om onze inspanningen op belangrijke mondiale uitdagingen en kansen te bevorderen, van klimaatverandering, gezondheid en onderwijs tot gendergelijkheid, digitale samenwerking en financiering voor duurzame ontwikkeling. Geworteld in de VN-normen en -waarden, onderstreept het Framework de onschatbare rol van de particuliere sector in dit werk – en wijst het de weg naar actie om gedeelde welvaart te genereren op een gezonde planeet, zonder dat iemand achterblijft”, aldus António Guterres, secretaris-generaal van de VN.


Ondertekening van het memorandum van overeenstemming tussen de Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum over het Strategisch Partnerschapskader voor de Agenda 2030


Het strategisch partnerschapskader zal zich concentreren op de volgende gebieden:


Financiering van de 2030-agenda - Mobiliseer systemen en versnel de financieringsstromen in de richting van de 2030-agenda en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, waarbij oplossingen worden aangereikt om de SDG-investeringen op lange termijn te vergroten.

Klimaatverandering – Bereik duidelijke, meetbare en publieke toezeggingen van de particuliere sector om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, help bij het creëren van publiek-private platforms in kritieke sectoren met een hoge uitstoot en schaal de diensten op die nodig zijn om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Gezondheid – Ondersteunende landen om een ​​goede gezondheid en welzijn voor iedereen te bereiken, in de context van de Agenda 2030, waarbij de nadruk ligt op belangrijke opkomende wereldwijde gezondheidsbedreigingen die een sterker partnerschap en actie met meerdere belanghebbenden vereisen.

Digitale samenwerking – Voldoe aan de behoeften van de Vierde Industriële Revolutie en probeer tegelijkertijd de wereldwijde analyse, dialoog en standaarden voor digitaal bestuur en digitale inclusiviteit te bevorderen.

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen – Bevorderen van partnerschappen en coalities met meerdere belanghebbenden voor volledige participatie en gelijke kansen van vrouwen op alle besluitvormingsniveaus en voor productieve deelname van vrouwen aan de beroepsbevolking, en bevordering van gelijk loon voor werk van gelijke waarde in alle sectoren en beroepen als daarbinnen.

Onderwijs en vaardigheden – Promoot publiek-private partnerschappen om wereldwijde omscholing en levenslang leren aan te pakken voor de toekomstige vereisten voor werk, en jongeren te machtigen met competenties voor het leven en fatsoenlijk werk.


Het leiderschap van de Verenigde Naties zal zich bezighouden met en gebruik maken van de verschillende platforms van het World Economic Forum om de impact op de bovengenoemde gebieden te vergroten. Beide instellingen zullen het partnerschap jaarlijks evalueren om de samenwerking verder te stroomlijnen, de resultaten te inventariseren en aanvullende gebieden te identificeren om gezamenlijk in te investeren.
339 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page