top of page

Lessen trekken uit het verleden mag niet? Deel I

Deel 1: Geschiedenis is de Wetenschap van Herkenning


Er is momenteel een levendige discussie ontstaan over vergelijkingen van een recent verleden met de huidige situatie in Nederland en de wereld. Of dat wel of niet mág. Of dat wel of niet kán. Alhoewel 'levendig' eigenlijk het goede woord niet is. Het is meer een keiharde tegenstelling tussen wij-zij geworden, die de wij-zij kampen alleen maar verder uit elkaar drijft. In steeds grotere termen wordt steeds harder afstand genomen van de standpunten van de 'andere' kant.

Dat is heel erg zuiver en heel erg bewust de bedoeling! Om mensen in een wij-zij situatie te zetten, ze daarmee tegen elkaar uit te spelen en tegen elkaar op te zetten. Daar komen namelijk conflicten van en die groeien uit tot maatschappelijke en sociale onrust of erger. En waar dat toe kan leiden en tot hoe ver dat kan gaan, zonder dat een groot deel van de mensen dit in de gaten had, ligt als onuitwisbare les, juist besloten in de wijsheid en de onveranderlijke kennis van het verleden.


Als we die geschiedenis zodanig blind willen beschermen dat het nooit, in welke vergelijking dan ook, betrokken mag raken - om het maar onbezoedeld te laten - is dat uitermate kortzichtig. Daar spreekt een totaal misplaatste piëteit uit met slachtoffers en gebeurtenissen.


Moet hun leed en lijden niet juist 'Niet voor Niets' zijn geweest?

Het lijkt me bijzonder aanmatigend tegenover alle slachtoffers om een verschrikkelijke geschiedenis juist totaal ongebruikt terzijde te laten liggen. Schrijnend naïef zelfs! Omdat precies die verschrikking altijd als raster op de achtergrond zou moeten staan om doorlopend de ontwikkeling van álle actuele gebeurtenissen aan te toetsen. Juist om daarmee te filteren of gebeurtenissen de neiging vertonen om een gelijkwaardige koers te gaan ontwikkelen en om die vervolgens drastisch bij te sturen als dat zo lijkt, in het kader van "dat nooit weer" toch?


Je zou immers denken dat een pad dat al eerder is bewandeld, beter te herkennen zou moeten zijn. De geschiedenis is JUIST de belangrijkste wetenschap van herkenning. Een naslagwerk waarin achteraf is opgetekend hoe situaties zich ontwikkelden, minutieus van moment tot moment en het oorzakelijke gevolg op ontwikkelingen. Het verleden biedt ons een schatkamer vol aan ervaring en inzicht over hoe lokale conflicten, burgeroorlogen of de grotere oorlogen zijn ontstaan.


Een oorlog is nog nooit vanuit een bevolking gestart

Nu zijn er maar heel weinig oorlogen uit de geschiedenis te vinden die de mens daar op het lokale stukje aarde waar die zich op dat moment bevond, ooit iets goeds heeft gebracht. Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat een lokale bevolking helemaal niets beter wordt van een oorlog toch? Geeft dat bloei, groei, verbinding en worden mensen er gelukkiger van?


Zelfs als een oorlog ‘gewonnen’ is, bijvoorbeeld voor zogenaamde 'tradities' of het herschikken van oude landsgrenzen. Dan nóg is de puinhoop van waaruit het weer moet worden opgebouwd er een van een nog grotere tegenstelling en haat tegen elkaar geworden, nietwaar? Zowel fysiek als emotioneel. Er zijn immers slachtoffers gevallen aan beide zijden van het gedachtengoed. Echte mensen, echte ouders en echte kinderen.


Daarvoor is het juist goed de overeenkomsten uit de geschiedenis te vinden die de wij-zij kampen tot een “ons samen” kan verbinden. Die ons als mensen en als wereldbevolking samen kan verenigen om juist te voorkómen dat de geschiedenis zich maar steeds blijft herhalen. De verhalen van vroeger. De verhalen van de geschiedenis die van vader op zoon werden doorgegeven, waren om lering te trekken uit de geschiedenis. Als kennisoverdracht, als verhalen bij een kampvuur. Vanuit weer eerdere oorlogen. Juist niet om die opnieuw te beginnen, maar om de herinnering levend te houden aan hen die heroïsch waren gevallen voor de goede zaak.


De bevolking is altijd het grootste slachtoffer. Dat zijn meestal mensen die, vaak in jaren daarvoor, nog vreedzaam met elkaar samenleefden. Tótdat hen werd ingefluisterd dat ze eigenlijk niet moesten pikken wat er gebeurde. Maar juist een eerder conflict dat al bloedig is uitgevochten, blijft ook altijd een gemakkelijke nieuwe voedingsbodem. Een situatie die, gebaseerd op eerder leed en verdriet, heeft altijd maar een klein aanzetje nodig om weer op te vlammen.


En daarvoor zijn altijd partijen op de achtergrond geweest om daarmee te ‘helpen’ als het hun eigen doel diende. Die zorgvuldig onderzoek hebben gedaan naar grondstoffen en mineralen in een gebied. Gebieden waar ze hun producten goedkoper kunnen maken of gebieden waar ze hun producten nog niet kunnen verkopen. Of omdat ze producten maken waarvoor altijd een oorlog nodig is om de strijders van de twee kampen er in grote hoeveelheden van te kunnen voorzien.


Er bevindt zich namelijk altijd één grote gemene deler in al die oorlogen. En dat is dat er altijd groepen mensen beter aan zijn geworden. Die bewust invloed hebben uitgeoefend om conflicten aan te wakkeren. Zodanig dat ze brandhaarden bewust lieten 'uitgroeien' tot een oorlog om zo een eigen positie te kunnen versterken, om zich gebieden toe te kunnen eigenen of er in één klap een economische voet aan de grond te krijgen.


Die partijen!

Daarom is het goed om vanuit een heel ander gezichtspunt die geschiedenis erbij te halen. Wie hebben er baat bij? Wie profiteren er zodanig lucratief van, dat ze er niet voor terugdeinzen om zover te gaan om mensen daarvoor te manipuleren en tegen elkaar op te zetten?


Juist vandaag de dag wordt het steeds duidelijker en is er steeds meer informatie te vinden die precies déze verbanden blootlegt. Dat is niet toevallig. Die partijen hebben in de geschiedenis hun machtsimperium in het geniep, op de achtergrond, buiten alle schijn van betrokkenheid, zodanig opgebouwd, dat ze het nu durven en ook moeten laten zien om de machtsgreep naar de hele aarde te kunnen doen.


Er zijn ook duidelijk aanwijsbaar bedrijven en partijen te noemen en te vinden in de geschiedenis, die sterker, groter en slagvaardiger uit een oorlog kwamen. Steeds dezelfde partijen zijn te linken aan conflicten over de hele wereld. Zéker na WOII, maar ook heel ver daarvoor al. Nu maken bedrijven zelf geen keuzes, die beslissingen worden genomen door personen die het bedrijf leiden. Personen wiens persoonlijke invloed en macht, groeit met de omvang van het bedrijf en het financiële overwicht, die ze daarmee op de markt en haar omgeving kan uitoefenen. Grote bedrijven met zoveel invloed dat ze, in oorlogssituaties, opvallend genoeg buiten schot bleven.


De mythe: Hoe groter je bent, hoe makkelijker je geraakt kunt worden.

Je zou toch geneigd zijn te denken dat hoe groter je bent en op hoe meer plekken je vertegenwoordigd bent, hoe gemakkelijker je érgens in je organisatie door de oorlog geraakt zult worden, nietwaar?


Zo is het bijvoorbeeld opvallend bijzonder dat de vloot van Onassis, miraculeus ongeschonden is gebleven gedurende WOII tijdens de jaren van oorlog op zee. Met tankers onder de vlag van elke belanghebbende macht in de strijd of onder de vlag van collaboratie, handelde Onassis met ongeveer alle partijen. Geen enkele tanker van Onassis is door eender welke partij dan ook, tot zinken gebracht. Een ex equo status kunnen handhaven binnen de schijnbare chaos van een wereldstrijd, is macht die heel ver reikt, denk je niet?


Dat is niet door Onassis zelf afgedwongen, hoor. Maar geeft blijk van de enorme macht van het consortium, waarin hij op uitnodiging toetrad. De onzichtbare arm met een vinger in de pap in de top van álle strijdende partijen tegelijk. Het zegt dus feitelijk dat je zélfs de chaos eigenhandig onder controle had als je in staat bent de strijdende partijen, midden in hun strijd, toch nog jouw wil kon opleggen. Dan had je de strijd dus ook kunnen beëindigen wanneer je dat had gewild, lijkt me.


Geld staat gelijk aan macht.

Al in de oudheid staat rijkdom voor aanzien. Maar ook voor de hebberigheid om rijkdommen van anderen te willen veroveren. Wat nu de financiële industrie is, de bankensector, is wat in de geschiedenis aan de basis staat van alle macht en is in de kern altijd de meest invloedrijke gebleken. Zij verstrekten en verstrekken immers het geld aan landen om een oorlog te kunnen betalen en vol te houden.


De sector die er niet vies van was om beide, of zelfs meerdere partijen tegelijk te ondersteunen, al dan niet via een achterdeurtje. Het was immers een businessdeal gebaseerd op risico en rendement. Met als grootste punt van eigenbelang de enorme uitbreiding in toenemende macht. Met name door de afhankelijke schuldenpositie van een land, dat na het gestreden conflict achteraf, niet alleen de financiering terug moet betalen, maar ook weer nieuw geld nodig heeft voor de wederopbouw, nietwaar?


Zo was er ook de macht om te kunnen bepalen of ze, vanwege een volstrekt willekeurig ‘lijkende’ reden, met een nieuwe risico-analyse, hun steun op een gegeven moment weer intrekken aan een van de partijen. Al dan niet openlijk, met een economische drogreden of juist met een achterbakse list, zijn ze zo in staat zijn gebleken de koers van een oorlog kunnen bepalen. Naar hun eigen inzicht. Zonder geld geen oorlog. Wel afhankelijkheid. Dat is wat schuld namelijk brengt. Afhankelijkheid!


En zo zijn landen en overheden, afhankelijk geworden van een private sector. Wat geen geheim is, maar ook zeker niet aan de grote klok wordt gehangen is dat de VN (Ja! de Verenigde Naties inderdaad) is opgericht door de Rockefeller Foundation. Ah, wij dachten dat het een overheidsapparaat was? Wie denkt dat de bankensector een overheidsapparaat is dat geleid wordt door landen en overheden, (wat je zou kunnen denken met een ECB, IMF en FED op onze wereldbol) is niet goed op de hoogte van de machtsverhoudingen. Het is andersom!


De bron van deze private macht is oude rijkdom, nog altijd in handen van oude families, al dan niet aristocratisch. Generaties lang met lange bloedlijnen naar een ver verleden, die zich met elkaar verbonden hebben. Uitgegroeid tot hele gemeenschappen die in elkaar 'getrouwd' zijn geraakt, door huwelijken binnen de bloedlijnen. Maar ook met elkaar onderling. Is er een duidelijker voorbeeld dan de moord op Kennedy waarna zijn vrouw Jackie notabene met de Onassis familie werd samengevoegd?


Er is in de geschiedenis geen bank van enige statuur opgericht zonder hun goedkeuring of toegestaan zonder hun medeweten. Rijkdom beschermt zichzelf. Met paranoïde wantrouwen, want ook dat heeft de geschiedenis geleerd. Zij ZIJN de bankensector. De complete sector inclusief alle zogenaamde 'centrale' banken die onder overheidsbestuur lijken te vallen. Dat klinkt zo als je 'Europese Centrale Bank' zegt, Inter Monetair Fonds en de Federale Reserve, maar die zijn toch echt gewoon in handen van volstrekt private partijen. Privaat wil zeggen, privé eigendommen. Mensen die door NIEMAND democratisch zijn gekozen of door het volk als vertegenwoordiging zijn aangesteld.


Misschien goed om in dat verband te weten dat we geen idee hebben van het geschatte vermogen van de rijkste familie op deze aarde, die bankfamilie dus. Het grote verschil tussen publiek en privaat. Want we weten wel dat het vermogen zo groot is dat ze onze economieën en overheden daarmee onder controle hebben. Transparantie geldt duidelijk niet voor mensen die de onze bestuurders besturen, terwijl onze publieke bestuurders geen geheimen voor ons mogen hebben. "Zouden mogen hebben", natuurlijk! Zoveel is ondertussen ook wel duidelijk.


Maar goed, dat kan ook niet anders met de verregaande infiltratie van dat private gedachtengoed in onze besturen. Zij hebben immers de macht hebben om te kiezen welke bestuurder zij willen ondersteunen en wie niet. En hoe afhankelijk dat bestuur dan uiteindelijk van hen is. Of nog erger, eigen bestuurders hebben voorbereid en opgeleid om ze op beslissende plekken te brengen. Overal in de wereld hetzelfde spelletje.


Misschien begrijp je dan ook iets beter hoe de macht werkelijk verdeeld is over de aarde. Wat de gevolgen zijn van juist díe macht hebben om, tijdens een oorlog of lokaal conflict, je steun te kunnen intrekken en de geldkraan dicht te draaien in volledige willekeur. Te kunnen kiezen bij welke partij of persoon je het meeste belang hebt of wie jou het meest oplevert ná het conflict. En dat conflict zelfs daarom alleen maar aanjagen. De gevolgen voor een partij of een land, dat daardoor niet alleen in het conflict wordt verslagen, maar juist ook daarná aan het infuus ligt van een onbetaalbare schuldenlast. Of allebei de partijen.


Want daarna is het natuurlijk niet het probleem van de bank hoe de, altijd tijdelijke, passanten als de-leiders-van-het-land-op-dat-moment', het geld weer bij de lokale bevolking ophalen! Nee, toch zeker?


En is het niet ‘de bank’ als zogenaamde macht áchter de overheid die dan ‘genoegen neemt’ met een ander aanbod. Kwijtschelding of verlichting aanbieden, aan het lokale landelijke bestuur dat op de knieën gedwongen is? Ruilen voor betaling in natura met toegang tot lokale grondstoffen of bepaalde rechten met economische voordelen? Of, hoe de banken, de schuldeisers, met het mes op de keel van een land in financiële nood, zélf met dat idee komen? Omdat dit eigenlijk het hele doel achter de oorlog of het conflict was.


Je hoeft alleen maar zelf als individu, in de problemen komen om je hypotheek te betalen, of als ondernemer, die geld nodig heeft om uit de problemen te komen, op micro-microniveau dus, te maken te hebben gehad met een willekeurig bank, om te ervaren hoe dat precies werkt. En dan is Nederland daarin een grondgebied waarin dit nog ‘enigszins’ vriendelijk(!) is geregeld. (Maar laat je door die juridische schijnveiligheid van grondrechten en democratie die we in Nederland 'lijken' te hebben, toch vooral geen zand in de ogen strooien)

Is het dan zo onvoorstelbaar hoe dat op macroniveau werkt? Met de nog veel grotere, of zelfs de allergrootste spelers? Dat spel van macht is meedogenloos en zit in het DNA ingebakken. En zo is de macht en de invloed door de eeuwen heen ontstaan. Verschoven van de macht van de kerk in vroeger tijden, naar de macht van de bank in de laatste eeuwen.


Sinds 1823 heeft de bank de macht van de kerk definitief overgenomen. Maar zonder dat de zucht naar oorlog ooit is verminderd. NB: Met alle zogenaamde "vooruitgang" was de laatste eeuw juist de meest gewelddadige in de hele geschiedenis(!)


En daar hebben altijd, altijd partijen baat bij gehad. Die Partijen bedoel ik dus! Dat zijn de partijen die onze wij-zij tegenstelling bewust in stand houden. Of juist die tegenstelling, met groot genoegen, opnieuw op gang brengen. Verdeel en heers is lucratief! Door wie wij ons nu opnieuw tegen elkaar laten uitspelen alsof wij echt de tegenstand in de andere medemens... in dezelfde straat moeten zoeken!


En zo zijn er heel veel partijen geweest. Al heel lang. De Staalindustrie, de (Bio) Chemische industrie, de Wapen industrie en nog zoveel meer partijen, die steeds de lachende en glunderende derde waren. Voor, tijdens en na een conflict. Zij hebben ALTIJD op de achtergrond baat gehad bij het ontstaan van een conflict.


Niemand is vies van geld verdienen, geld stinkt nooit en bloedgeld bestaat niet. Toch?

Zo heeft de Nederlandse Spoorwegen, voor haar continuïteit in moeilijke tijden, als nieuwe opportunity, keurig contracten gesloten met de Duitsers om Joden te gaan vervoeren. Ze zijn per jood per stuk en per traject betaald geworden.


Zullen we het dan nog maar niet hebben over de Chemische industrie die in WOII de kans kreeg om zich in rap tempo te ontwikkelen en zo de strijdgassen van WO I nog verder te kunnen vervolmaken? Om in allerijl en in volledige vrijheid te mogen werken aan allerlei nieuwe soorten bommen en strijdmiddelen.


En met hoeveel gruwelijk onderzoek is de ‘geneeskunde’ niet versneld doorontwikkeld? Is er met onwerkelijke martelpraktijken geen ongelooflijk inzicht in de menselijke psyche verworven? Inzichten die, meedogenloos koud gedocumenteerd, heel precies vastlegden wat de menselijke geest en/of zijn lichaam nog nét kan hebben of nét niet. Die historische kennis op papier is toevallig, grotendeels onverklaarbaar, verdwenen. Maar dat is verborgen en achtergehouden, om juist nog altijd dankbaar te gebruiken en uit te buiten. Of denk je van niet?


Wie heeft het typische gas Zyklon-B ontwikkeld dat in de gaskamers is gebruikt? En zijn in die industrieën niet ook de kankerverwekkende pesticiden ontwikkeld die we vandaag de dag nog ‘en masse’ over de hele wereld gebruiken, zoals de ‘Napalm’ die in Vietnam is uitgeprobeerd?


Een van die partijen is nog altijd de trotse hoofdsponsor van de grootste voetbalclub in Duitsland, die haar naam draagt. Met welk geld is dát zo gekomen? Dit type partijen zijn niet slechter geworden van WOI en van WOII zijn ze weer heel veel beter geworden. Daarna hebben ze ook nog eens de oneerlijke voorsprong (van het met ongebreideld onderzoek hun gang kunnen gaan zonder humane restricties) weer verder kunnen uitbuiten in vredestijd. Met schone handen buiten spel gebleven. En alle slachtoffers ten spijt, hebben zij genadeloos lucratief geprofiteerd.


Of wat te denken van de staalindustrie die glunderend en zich verkneuterend van genot, de opdrachten om tanks, legervoertuigen, onderzeeërs, vliegtuigen en raketten en wat nog meer, niet eens kon bijbenen. Pervers opgewonden van die opdrachten, schuwden ze daarbij het massaal inzetten van gratis uitgebuite kamparbeiders, minderwaardige slaven, om zo goedkoop mogelijk de winst totaal te maximaliseren, toch totaal niet? Of deden ze dat voor niets? Uit patriotisme voor de nobele strijd? Wat denk je zelf?


Waar lijkt dat op als je de wereld van vandaag meemaakt? Een systeem om angst en verdeeldheid in de wereld te houden, conflicten voorspellen en zo zelf de orders binnenhalen? Exorbitant lucratief profiteren van de ellende van de rest van de wereld die je zelf hebt gemaakt.


Even terug naar de olietankers van Onassis in WOII. Onassis werd door andere concurrenten als een gedurfde, gewetenloze jongeman beoordeeld. Kun jij je voorstellen dat als jij Onassis bent, met je grote invloedrijke bedrijf en je de enorme macht van andere nog veel grotere bedrijven meemaakt, en dat je wordt aangeboden, dat jij je dan daarbij niet graag wil aansluiten? Dat je ook een deel wilt van die macht? Van het geld, de olie, de transport en de totale controle?


Ik wel! Geen enkele illusie over hoe dat werkt.


En zo zijn er machtsbolwerken ontstaan.

De echt enorme machtsbolwerken die achter gesloten deuren met exclusieve leden, in bijzonder exclusieve clubs, pacten met elkaar hebben gesloten. Van over de hele wereld met elkaar samensmelten. Die in torenhoge afstand van de werkelijkheid en de mensen die de aarde bevolken, hun ideeën op dat gelijkwaardige niveau vrijelijk uitwisselden. Onwerkelijke ideeën bedáchten om nieuwe conflicten ergens op de wereld te starten, waar ze nog meer van kunnen profiteren. Op de achtergrond. Uit de schijnwerpers. Met zogenaamde onpartijdige schone handen.


Personen die al het menselijke leed dat wordt aangericht ergens ver weg op de wereld, volledig achteloos passeren en opofferen. Om de eigen kas te kunnen spekken en daarmee nog verder in macht en kracht te groeien. Een groeiend consortium, met ongeschreven wetten en afspraken, die voor de buitenwereld niet verbonden lijken. Schijn bedriegt, want intern wordt extreme loyaliteit en trouw bezworen aan elkaar waarmee hun missie, hun invloed steeds verder uitbreidt.


Met de gezamenlijke macht om landen te kunnen dwingen tot overgave aan de ‘democratie’ en er de zogenaamde ‘vrije markt economie’ te introduceren, het Kapitalisme. Uiteraard met voorkennis, omdat ze er zelf de hand in hadden. Van links- of rechtsom via de achterdeur, om zelf triomfantelijk via de voordeur als haantje de voorste zelf de eerste lucratieve contracten sloten. Of de ruimte afdwongen om ergens te mogen experimenteren, ver van de gesettelde westerse wereld.

Kijk hiervoor een uitermate boeiende uitgebreide documentaire:Wie vanuit oorlogen, en niet in het minst in WOII, de winst behaalde. Wie exorbitant rijk is geworden en de technologische ontwikkeling uit bloed van mensen, als economische voorsprong misbruikt, dat domweg gebaseerd en ontstaan is uit dat onbeschrijflijke menselijke leed dat ze ervoor opofferden, is toch zeker niet te vertrouwen voor de toekomst?


Wie denkt dan dat dit type mensen een hart heeft? Wie denkt dat deze hebberigheid stopt als je hebt ontdekt dat je zélf in staat bent je eigen rijkdom te beïnvloeden en dat ook al eeuwen uitvoert? Wie denkt dat, door het in generaties overdragen van macht, rijkdom en een dergelijk verwrongen gedachtengoed, hun nakomelingen een ander en meer ménselijk gezind DNA zouden hebben? Dat die hun rijkdom, ten goede, zouden willen delen en filantropisch zouden weggeven? Om iets goeds voor de aarde en de mensheid te willen doen? Wie denkt dat?


Er is maar één reden waarom deze ‘filantropische’ organisaties en stichtingen bestaan. Omdat donateurs niet openbaar gemaakt hoeven te worden en het een geweldige dekmantel is voor het kunnen rondschuiven van enorme sommen geld. Waarom zouden we gezien de ervaring en de overeenkomsten uit de geschiedenis die nu steeds meer wordt blootgelegd deze mensen wél vertrouwen? En waarom doen we dat dan tóch? Zijn we té afhankelijk geworden van hen en hun technologische voorsprong, dat we, voor eigen voordeel en gemak, de ogen maar liever sluiten en ons zand in de ogen laten strooien met mooie praatjes?


Zo hebben we nu ook weer ‘een conflict’ toch? Een echte wereldwijde crisis! Of niet? En we zien dezelfde aloude principes die het verleden, met de kennis van nu, zo duidelijk gemarkeerd worden. Verdeel en heers! Zet mensen tegen elkaar op, maak ze zo bang en wantrouwend voor elkaar dat ze elkaar gaan bevechten.


En nu op een nog grotere schaal dan het in WOII lukte om te bereiken. Volledig wereldwijd omvattend. Het volk zodanig bang maken dat de angst hen dusdanig bevangt dat ze niet meer verder kunnen kijken of denken, en strijk dan daaruit zelf de winst op.


NB: Negen personen uit één bedrijf die vaccins leverden, zijn in 2021 miljardair geworden, terwijl in elk land de complete middenstand werd uitgeknepen.

Een weetje; In 2017 is 82% van al het geld dat op de wereld is verdiend, bij 1% van de allerrijksten terechtgekomen.

En die kliek komt bij elkaar. Regelmatig. En al heel lang. En door ideeën om de wereld op te schonen van ‘nutteloze eters’ zoals marionet Hitler in WOII al probeerde, nu nog omvattender uit te voeren. Daar worden plannen geschreven als handvest. Voor een door hen bedachte nieuwe werkelijkheid en wereldorde. Maar daar hebben ze gezamenlijk ook echt effectief de macht voor. Om, hoe gestoord ook, deze plannen ook echt uit te werken, vooraf te simuleren en ze vervolgens werkelijkheid te laten worden.


De meedogenloze verdorvenheid komt steeds duidelijker boven. De macht van wereldwijde censuur tégen die het beleid bevragen en de massale propaganda vóór het veroorzaken van ongecontroleerde angst. Het zijn geen politieke keuzes. Allang niet meer. Want deze macht heeft zich genesteld in de geschiedenis en is al heel lang plannend en voorbereidend bezig. Ronselt en zoekt naar specifieke kwaliteiten bij mensen. Verzorgt exclusieve opleidingen en speciale trainingen en spint ze in het web. De wereldleiders van vandaag komen, slim voorbereid, ergens uit de stal van het machtige consortium of ze zijn er afhankelijk van.


Wie de verbinding met zijn boerenverstand niet kan leggen, kent zichzelf niet. Want wie op micro-niveau, in zijn eigen gedachten die niemand vollédig kent, niet in staat is te onderkennen hoe gemakkelijk je situaties in je eigen voordeel gebruikt en hoe je soms schaamteloos kunt ‘denken’ in termen die je nooit zou uitspreken voor een groep, heeft nog nooit eerlijk en diep in de spiegel gekeken. Gedachten die, als je geluk hebt, je nog wel tot schaamte brengen. En ja, dan kijk ik ook naar mezelf. En dan is het meest zwakke excuus dat je het geluk hebt gehad dat je niet in de omstandigheid bent gekomen, waarin je alter ego gevoed is geworden.


Jij bent, net als ik en net als ongeveer iedereen in het dagelijkse maatschappelijke leven, heel eenvoudig al in staat om mensen diep te kwetsen, zonder daarbij lang stil te staan. Mensen voor de gek te houden of mooiere praatjes te verkopen dan de werkelijkheid is, om er zelf beter van te worden. Met goedaardige smoesjes afstand te nemen van mensen die we in ons hart eigenlijk niet respecteren en er van weg willen komen.


Natuurlijk is dat allemaal niet zo spannend als het lijkt, maar je kunt je voorstellen dat dit hele gewone karaktereigenschappen zijn, die in mensen huizen.


Er zijn mensen bij wie dat een stapje verder gaat. Door omstandigheden. Bijvoorbeeld door gekwetst of bedrogen te zijn. Wie dat heeft meegemaakt weet dat je dan toch een iets andere kant van jezelf leert kennen, nietwaar? Dan kun je best ‘redelijk bewust’ bezig zijn om een ander te kwetsen, te raken, te vernielen of zelfs te doden. (Crime Passionel) Dat gebeurt in een soort van onbewuste staat. Dat kan gebeuren als jij de oorzaak van jouw gekanaliseerde tunnelvisie-woede nog nooit aan een persoonlijk onderzoek hebt onderworpen.


Er zijn ook mensen bij wie dit serieus beschadigd is geraakt. Die we psychopaten noemen en waar vreselijke verhalen van bekend zijn geworden, mits ze ooit tegen de lamp zijn gelopen en veroordeeld zijn. Goed voor 'kassa' films!


En dan is er nóg een slag. Geen mensen, maar wezens!

Waar we ons niet direct in kunnen verplaatsen om een echte voorstelling van kunnen te maken. Omdat dit geen mensen zijn, maar wezens! Scrupuleus, niet ontziend meedogenloos. Die zonder enige waarde aan mensen toe te kennen ze, zonder met de ogen te knipperen, hartgrondig vernielen en volledig kapot te maken en dat voor puur voor eigen plezier. Bewust. Uit eigen overtuiging of om te gehoorzamen aan een satanische tradities of rituelen.


Wezens die macht gebruiken om te onderdrukken. Die macht gebruiken om te verhullen wat er werkelijk aan ultieme verdorvenheid bestaat. Je hoeft niet zo’n Einstein te zijn om te kunnen tellen, rekenen en verbinden. Je hoeft alleen maar tussen de regels door te lezen, te kijken en te luisteren. Bijvoorbeeld naar de uitzending van ons eigen Nederlandse Argos over satanisch ritueel misbruik. Niet van lang geleden, hoor. Van pas geleden nog maar. Juni 2020.


Luister maar gewoon eens naar alle genoemde cijfers in het onderzoek bij elkaar en besef dan met welke omvang we in werkelijkheid te maken hebben. Want hoeveel mensen zijn überhaupt in staat geraakt om hun gruwelijke verhaal te kunnen doen? In verhouding met wie dat allemaal nooit zullen doen, zullen durven of zullen kunnen doen omdat ze dan simpelweg het leven laten in volledige anonimiteit.


En hoeveel ‘normale’ mensen en hulpverleners in dat 'bovenland' weten van het bestaan van die duistere onderwereld? Als jij in je onderzoek (Argos) alleen maar een rondgang hoeft te maken bij professionele dienstverleners en er dan al zovelen treft die er mee te maken hebben gehad in hun professie, begrijp dan de statistische waarde van die getallen. De omvang is gigantisch! Het is er en het wordt midden in ons gezicht verborgen. Dat is macht!


Je kunt er voor kiezen om het te negeren en af te doen als ongeloofwaardige onzin. Als fake omdat het zo onvoorstelbaar is. Maar het is een steeds terugkerend fenomeen in een lange geschiedenis, dat bij tijd en wijle door een bijzondere zaak weer opduikt. Geen toeval. Geen verzinsels. Geen complotverhalen.


Check maar eens, voor hoe dit er in Nederland aan toegaat. Laat je niet verblinden door propaganda over wie de host van de podcast is, die besmeurd is geraakt, luister gewoon naar de boodschap! een podcast van Mr. Adèle van der Plas die al 12 jaar vergeefs aan een zaak werkt waar overweldigend bewijs is. Bewijs dat wordt weggeveegd, uitgepoetst of domweg met brute kracht tegengehouden. Dat kan ook via (https://langefrans.nl/videos/lange-frans-de-podcast-8-adele-van-der-plas-deel-1/)

Hoeveel mensen met macht en invloed zijn aangeduid door slachtoffers die hebben kunnen spreken? Was Epstein niet behoorlijk verbonden met een aantal van de écht rijken en de machtigen van deze tijd? Zou de dood van Epstein heel veel mensen niet heel erg goed uitkomen? Is dat afgesproken werk? ‘Hara Kiri’ uit overtuiging of is hij geholpen?


Wellicht vragen waar nooit een antwoord op komt, maar die er wel zijn!

Juist omdat de geschiedenis ons leert, hoe duistere genootschappen er altijd zijn geweest en hoe ze kwesties oplossen als het niet met list en bedrog meer kan.


Zoals de moordenaar die Julius Caesar neerstak. Samenzweerders die rondfluisterden dat Julius Caesar zich tot Koning wilde laten kronen, wat niet paste bij genootschappen met een andere agenda. Of de bekende Nederlandse geschiedenismoordenaar, Balthasar Gerards die Prins Willem van Oranje in Leiden in het Prinsenhof met een pistoolschot van het leven beroofde waarmee de Nederlandse Opstand die hij leidde, gebroken was. En wie kent niet de Judas die Jeshua, oftewel Jezus Christus, verraadde.


De geschiedenis staat er bol van, maar ook met seksuele uitspattingen en duistere riten met kinderen en baby’s al van voor onze jaartelling. Zo vergaand dat het zelfs mensen uit die tijd met walging vervulde. En altijd waren er hooggeplaatste mensen bij betrokken. In hun waan en het delirium van ultieme macht.


Zoek de beschrijvingen van het levenspad van Keizer Nero, die zijn eigen broertje vergiftigde en zijn moeder liet vermoorden. Donkere en slechte macht. Waartegen niemand ingaat omdat de grillige willekeur je zomaar het leven kan kosten. Zo was Nero zeker geen begenadigd artiest of zangtalent, maar won hij overal op elk festival waar hij aan meedeed.

Je zegt nu eenmaal nét iets moeilijker ‘nee’ tegen mensen met invloed, nietwaar?


En dat is niet alleen wat de geschiedenis ons leert, het is nog steeds de actualiteit van vandaag. Wie kan zich het #metoo schandaal van nog maar kortgeleden niet herinneren? Macht brengt duistere kanten naar boven.


En al deze zaken, met name de absolute haat naar mensen die het rituele satanische misbruik uitvoeren, nu en in een lange geschiedenis, leggen absolute duisternis bloot. En uit alle stilte daarover spreekt juist, oorverdovend, de macht! Want juist zo’n intens vunzige zaak, zoals ze af en toe opduiken, verdwijnt vaak ook weer sneller en geruislozer dan de kwestie opdook.


Omdat mediastilte…. net zo effectief is als medialawaai!

Maar wie alle verhalen die opduiken, verbind en ze niet meer vergeet in het rijtje, ontdekt dat er steeds weer grote machtige mensen voorbijkomen die er aan gelinkt worden en werden. Mensen die nu, net zoals Keizer Nero toen, in hun overstelpende rijkdom en macht niet meer weten wat het is om een gewone aardbewoner te zijn en megalomaan denken dat alles wat zij willen, naar hun hand kan worden gezet. Dat er, voor wat zij vinden en denken, alles geoorloofd is om het te bereiken en ook ongeacht wie daarvoor opgeofferd mag, of zelfs ‘moet’ worden.


Wie gelooft dat als dit al zo oud als de mensheid is, dat het er nu niet meer is?


Daar moet je eens over nadenken. En zo komen we weer terug in onze huidige actualiteit, waar Epstein zichzelf van het leven zou hebben beroofd. Maar van hoeveel, en welke diep duistere praktijken, had hij persoonlijk weet van? En hoe wordt duisternis stilgehouden? Als je macht wilt demonstreren aan je tegenstanders, een duidelijke waarschuwing wilt afgeven aan wie dat nodig heeft, dan doe je dat door iemand openlijk te vermoorden, zoals bijvoorbeeld John F. Kennedy. En als je dat juist niet wilt, maar het een doel en een plan dient waarvoor iemand in de weg staat, dan zijn het de geruisloze, natuurlijke en onopvallende doodsoorzaken of zelfdodingen. Die waar niemand vragen bij stelt. Overlijdens die mogelijk ook nog eens veel minder aandacht krijgen dan gebruikelijk. Mediastilte is immers net zo effectief als medialawaai.


Natuurlijk mag je me een complotdenker noemen. Maar het volgende is dan toch ook ontegenzeggelijk verwarrend te noemen? De uitvinder van de PCR test en Nobelprijswinnaar, Kary Mullis staat bekend als een doorn in het oog van de F-industrie. Regelmatig zette hij zich af tegen geïndustrialiseerde wetenschappers. In een interview noemt Kary, openlijk en minachtend, Anthoni Fauci een onwetende en onnozele hals als die denkt dat de PCR gebruikt kan worden om de besmettelijkheid van infecties aan te tonen. In augustus 2019 overlijd Mullis. Vervolgens wordt een paar maanden later precies juist die test(!) de enige leidende factor voor maatregelen wereldwijd.


Precies die test waarvan de uitvinder zelf meldde dat het daar totaal niet geschikt voor was?


Hoe veel en hoe vaak hebben we trouwens in de media iets gehoord over Mullis? Over zijn overlijden? Een Nobelprijswinnaar op slechts 74-jarige leeftijd? Over hoe droevig en triest het is dat hij het wereldomvattende gebruik van zijn eigen geniale uitvinding niet meer mag meemaken? En dat door hem regelmatig te loven en te prijzen door hem in één adem te noemen met die uitvinding, hij toch de eer en de glorie krijgt in zijn unieke verbondenheid met dit, nu wereld-reddende, prachtige stukje werk? Iets van gehoord? Ik niet! Er wordt meer gesproken over de Drosten-PCR dan dat de uitvinder zélf wordt genoemd. En dat interview? Zoek er maar niet naar op het meest bekende kanaal. Dat vindt je op andere videokanalen, waar het gelukkig wél bewaard is gebleven.


Dan is er mensen ook opgevallen dat een opvallend aantal machthebbers in Afrika plotseling en heel toevallig, het leven hebben gelaten. Politieke leiders die zich niet wilden inlaten met de wereldwijde campagne. En wiens land na hun overlijden en de aanstelling van een nieuwe pion...., plotseling de speeltuin werd voor experimenten in contracten vastgelegd. Openlijk om de ‘vooruitgang’ te ondersteunen. De meest bekende is wel die van Tanzania, die de test openlijk bespotte omdat hij stiekem o.a. een papaya en een geit positief had laten testen. Nu loopt zijn land, ná zijn dood, ineens voorop in de regio met allerlei initiatiefprojecten.


Kortom, er is een patroon dat we goed kunnen herkennen uit de geschiedenis dat zich steeds opnieuw en opnieuw afspeelt. We worden alleen wat in de war gebracht doordat nu nieuwe andere technieken worden toegepast. De media speelt een grote versluierende rol.


En wie nu denkt dat als de bankensector, die listig en slinks genoeg om met veel geduld en zorgvuldig geplande financiële penetraties, overheden en landen onder controle heeft gekregen, 'vergeten' zou zijn om de media financieel binnen te dringen, is onbeschrijflijk onwetend.


Deel II gaat dan ook over de rol van de media....

24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page