top of page

Lessen trekken uit het verleden mag niet? Deel II

Marketing. De allereerste vorm van misleiding in de geschiedenis!


Zoals ik misschien al wel eens eerder heb vermeld, heb ik een marketing achtergrond. Graag neem ik je daarom eerst mee in een verkennend ontdekkingsrondje binnen de ‘welbekende’ marketing. Het type marketing waar we in het dagelijks leven allemaal al mee te maken hebben. Gekscherend heb ik in mijn onwetendheid van toen, maar blijkbaar wél met het onbewuste gevoel dat ik daarover van binnen beleefde, gezegd: “Op Universiteiten ontbreekt nog een officiële studierichting." Dat is "De commerciële psychologie"


Later vertel ik je nog hoe het zit met de allereerste en alleroudste vorm van misleiding in de historie van de mensheid. Laten we nu eerst even kijken wat de ingrediënten zijn van de 'moderne' misleiding. Zullen we daarvoor er Wiki gewoon eens op naslaan?


Wikipedia:
Marketing heeft traditioneel betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen.
Tegenwoordig spelen in de meeste ontwikkelde economieën consumentenbehoeften een belangrijkere rol dan de aanwezigheid van surplus aanbod. Marketing is daarmee bij uitstek een discipline geworden waarbij het identificeren van behoeften centraal is komen te staan. Marketing als discipline steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie.
1* Door middel van advertenties is de marketingpraktijk ook gerelateerd aan de creatieve kunsten. Daarnaast heeft marketing op haar beurt ook relevantie gehad voor de sociale wetenschappen. Met name op het gebied van statistische analyse van (extreem) grote hoeveelheden gegevens zijn vooral marketingonderzoekers grensverleggend geweest.

Op 'grote hoeveelheden gegevens' kijken we dan wat Wiki daarvan meldt en dan komen we bij de de volgende definitie waarin Marketing ook weer een rol speelt>

Wikipedia:
Big data of massadata - Gegevensverzamelingen (datasets) die te groot en te weinig gestructureerd zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te worden onderhouden. De gegevens hebben een direct of indirect verband met privégegevens van personen.
Big data, spelen een steeds grotere rol. De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat consumenten bij sociale media in toenemende mate data opslaan in de vorm van bestanden, foto's en films (bijvoorbeeld op Facebook of YouTube, waar Facebook ook de door de gebruikers gewiste data bewaart) en organisaties, overheden en bedrijven steeds meer data over burgers produceren en opslaan, en doordat apparaten zélf data verzamelen, opslaan en uitwisselen (het zogenaamde internet der dingen).
Hierdoor (internet of things) is er steeds meer sensordata beschikbaar. Niet alleen de opslag van deze hoeveelheden is een uitdaging, maar ook het analyseren ervan. Deze data bevatten namelijk informatie voor doeleinden zoals marketing, wetenschappelijk onderzoek, of preventief onderhoud.

Dan zoeken we even op wat er wordt gezegd over het meest wezenlijke onderdeel dat de basis is. Precies waarmee de 'misleidende' component wordt ondersteunt.

Wikipedia:
Psychologie – een samenstelling uit de Griekse woorden (psychè) ziel en (logos) woord, gedachte, rede – of zielkunde is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.


Psychologie is de sleutel binnen de Marketing

In de Marketing wordt veelvuldig psychologie toegepast om een product of dienst succesvol te verkopen. Met name om aan koude, technische, levenloze producten of diensten een aantrekkelijke gevoelswaarde en een emotionele beleving te koppelen en een warm gevoel van nieuwsgierige interesse te veroorzaken. Zie 1* onder marketing. (Creatieve kunsten en sociale wetenschappen) Er is natuurlijk ook een enthousiaste creatieve industrie betrokken. Die maakt vanuit haar traditie natuurlijk gebruik van verleidingskunsten in taal, beeld en geluid, en die ontwikkeling wordt nergens geremd.


Wel of geen 'officiele' studierichting, er wordt natuurlijk wel degelijk van ‘Commerciële’ psychologie gebruik gemaakt. Alleen máár, zou ik haast willen zeggen. De industrie kent de macht van de media. Ze kent de enorme impact die haar gefaseerde beïnvloeding veroorzaakt in het menselijke brein. En die macht tot beïnvloeding wordt dankbaar gebruikt. Niet voor producten waarom is gevraagd, maar die het meeste geld opleveren. Daar is, op zich, economisch gezien niets mis mee, maar er is wel echt een nuanceverschil tussen ‘eerlijke’ verkoop of bewuste vooropgezette misleiding.

Het principe van vraag naar raanbod is zo veranderd in een economie van aanbod naar vraag. leem oplost of in een behoefte voorziet, ook als we die we zelf nog helemaal niet hadden bedacht. Er wordt een behoefte gecreëerd! Er wordt in ons hoofd gespeeld met bewust ontwikkelde tactieken. Die steeds verder gaan. U zult vast al eens van subliminale beelden hebben gehoord. Dat zijn beelden die worden ingevoegd en zo kort getoond worden, dat u het niet bewust ziet, maar uw brein en ogen het wél registreren en in het onderbewuste geheugen hebben geparkeerd.


Het principe van Vraag naar Aanbod, is zo geleidelijk veranderd in een economie van Aanbod naar Vraag. Wie het meeste geld heeft is in staat het slechtste product te verkopen met een prachtig verhaal. Wie geen geld heeft verkoopt zelfs het allerbeste product maar heel moeizaam. In basis was economie een ruilhandel.

Boerenverstand: Een boer en een bakker ruilen hun producten. De boer geeft boter aan de bakker. De bakker geeft brood aan de boer. Precies evenveel geven ze elkaar terug. Een pond. Op een gegeven moment merkt de bakker dat de stukken boter kleiner zijn geworden en daagt de boer voor de rechter vanwege misleiding.
"Hoe kan het dat uw stukken boter kleiner zijn geworden?" vraagt de rechter aan de boer. "Dat kán niet" antwoordde de boer. "Ik weeg ze altijd voor ik ze aan de bakker geef." "Dan is er misschien iets met uw gewichten" zei de rechter. "Dat kán niet" antwoordde de boer, "Ik gebruik geen gewichten". "Hoe kunt u dan bepalen dat u steeds dezelfde hoeveelheid boter aan de bakker geeft?" vraagt de rechter.
De boer antwoord: "Heel eenvoudig. Ik gebruik het brood van de bakker op de weegschaal.... Dat leg ik links en rechts maak ik het gewicht van mijn stuk boter er aan gelijk"

De Pepsodent Smile

In de marketing zijn er best een aantal redelijk bekende verhalen, over de epische successen en missers van totale misleiding m.b.t. de werkelijke effectiviteit van een bestanddeel van een product of het hele product zelf. Bijzondere prestaties waarvoor psychologie is gebruikt om ons beloningssysteem te activeren, waarmee het tot een afhankelijke gewoonte kan worden.De reden dat we met zijn allen nu dagelijks onze tanden poetsen is omdat een marketeer in Amerika de uitdaging aanging met een vriend die een tandpasta had ontwikkeld met een fris smaakje om tandenpoetsen aantrekkelijker te maken. Tandpasta proberen te verkopen was in die tijd, begin 1900, bijna suïcidaal. Vele poging ten spijt om de tandverzorging te verbeteren mislukten jammerlijk. Slechts 7% van de Amerikanen poetsen hun tanden regelmatig. Er was zelfs door de overheid al veel geld gestoken in jarenlange campagnes, met name om Amerikaanse soldaten, waarbij tandbederf veel gezondheidsproblemen gaf, aan het tandenpoetsen te krijgen. Niets werkte en juist in deze markt, was dit dus een uiterst onaantrekkelijke uitdaging.


Met veel tegenzin nam hij de uitdaging aan omdat het zijn vriend was die aandrong en hem een deel van de winst beloofde. Verbijsterd merkte hij eerst dat een campagne over tandbederf en bewustwordingscampagne daarvoor, met de oplossing, totaal niet aansloeg.

Hij verdiepte zich in de achtergronden van het fenomeen tandenpoetsen en wat mensen eigenlijk willen. Hij kwam met een idee om de Tooth Film, wat wij tandplak noemen, te gebruiken. De boodschap was niet de gezondheid, maar schoonheid. Een stralende lach en er beter uitzien, als je die gele tandplak wegpoetst. Zo kwam hij met de 'pepsodent smile'


Na de marketingcampagne die Claude Hopkins voor Pepsodent had ontwikkeld, steeg de 7% van de Amerikanen die dágelijks hun tanden poetsten, in zo’n 10 jaar tijd naar het duizelingwekkende succesgetal van 65% van de Amerikanen, wat hem schatrijk maakte. Pepsodent werd een rage die over heel de wereld, tot zelfs in Azië, werd verkocht.


Zijn eigen conclusie:

“De sleutel is... om de juiste menselijke psychologie te leren kennen en hoe dit toe te passen”

De mensen wilden eigenlijk helemaal geen gezond gebit. Het was de voorgespiegelde illusie van een aantrekkelijke lach en er beter kunnen uitzien als je poetste, wat de truc deed. Het product en het argument dat hij gebruikte was grotendeels onzin. Hij ontdekte het laagje dat op tanden ontstaat en besloot om dat de tooth film te benoemen, een tegenstander van er goed uitzien. Tandplak is echter een natuurlijk proces dat zich niet verwijderen of laat stoppen door tanden te poetsen, hoe vaak je dat ook doet.


Hij gebruikte dit echter als het argument om er de nadruk op te leggen als iets lelijks en dat tandenpoetsen hielp om je een mooie en stralende lach te geven. Dat het poetsen jouw persoonlijke uitstraling veranderde. Hij liet mensen het ‘gratis’ proberen. Het smaakje en de tintelende sensatie ná het poetsen, was de 'geïnstalleerde beloning' voor de inspanning. Dit geeft de gevoelsmatige bevestiging dat het gebit nu ook schoon en fris was, met de koppeling aan de gedachte en het vertrouwen dat je er daarna beter uitziet.


Hiermee is in ieder geval wereldwijd een totale ommekeer ontstaan in het tanden poetsen en is de tandpasta verkoop volledig uit het slob getrokken. Uitsluitend door middel van bewust ingezette psychologische perceptie dus.


Dat is dan de feitelijke beschouwing van deze casus, die los staat van of het deze keer ten goede aangewend is als we het over mondgezondheid hebben. Want dan moet ik de discussie over het gebruik van fluoride (de 'frisse' tinteling in het product) en of dit onnatuurlijke gas, juist slecht is voor de gezondheid ook nog achterwege laten.


Schuimende shampoo

Maar goed, zo 'schuimt' shampoo dus ook totaal nutteloos. Het schuimen versterkt het effect dat er wezenlijk ‘iets’ gebeurt, dat je minder zou hebben als je gewoon een substantie door je haar smeert en weer uitwast. Wie wel eens zijn haren heeft gewassen met iets anders dat er stond, omdat de bus shampoo toevallig helemaal leeg was, weet dat. Onwillekeurig is er gewoon een soort van teleurgesteld, onbevredigd gevoel dat achterblijft als het niet zo lekker schuimde als de shampoo.


Het schuim doet echter helemaal niets voor het effect van het product, maar geeft je een idee, een gevoel en is ook hier de 'geïnstalleerde' beloning die oorspronkelijk werd benadrukt. Dat hoeft nu niet meer. Het is een gewoonte gedacht, die zodanig geïmplementeerd is dat het een soort onbetwistbare waarheid is. In ieder geval niet meer iets waar je vragen over hebt of nog aan twijfelt.


De volgende zin, zal ik verderop nog eens herhalen. Want ditzelfde principe is ook effectief in de algemene acceptatie van heel veel kwesties. Van heel veel boodschappen die ons bereiken. Tevéél boodschappen die ons bereiken. Waardoor het misleidende onderdeel een fenomeen is dat we goedmoedig accepteren als iets dat er 'nu eenmaal bij hoort' omdat er toch niet aan te ontkomen is. Zolang als het, naar ons eigen idee, maar niet echt rechtstreeks schadelijk 'lijkt' te zijn voor ons.

We zijn er langzaam gewend aan geraakt en léven er nu naar. We zijn afhankelijk geworden en gemaakt. Geconditioneerd in de manier waarop wij kopen, diensten aannemen én de boodschap vertrouwen. Omdat zij jouw psychologie beter kennen en beter bestuderen dan jijzelf!

In mijn jaren als voedingscoach heb ik daar vaak over gesproken. Over gewoonten, onze hormoonhuishouding en hoe gemakkelijk we eigenlijk te beïnvloeden en volgzaam te krijgen zijn.

Het wéten en ook jezelf en de werking van ons eigen menselijke brein óók zélf bestuderen en onze algemene psyche leren kennen, maakt je minder toegankelijk en weerbaarder voor misleidende marketing.


Interessante boeken zijn hiervoor: “Macht der Gewoonte" (Charles Duhigg) wat als een managementboek wordt gekwalificeerd of, meer in relatie tot bovenstaande voorbeelden, “De Supermarktleugen” (Jorg Zipprick)


Het geeft je in ieder geval inzicht en kennis. Inzichten die je duidelijk maken hoeveel belang ‘verkopers’ hechten aan data. Hoe er een volledige nieuwe datamarkt is ontstaan om onze menselijke triggers zoveel mogelijk in kaart te brengen en genadeloos bloot te leggen, zodat het voor winstmaximalisatie kan worden ingezet.


Nogmaals, niet mis mee! Zolang het maar een open en eerlijke strijd is. Maar dat is het juist niet! Er is geen enkele transparantie, en zeker niet die op de achtergrond, van de bedoelingen ermee en dat is wat het juist zo succesvol maakt. We are ignorant! Oftewel wij zijn onwetend en dat houden ze graag zo.


Waar het mis gaat =

Dat zijn 'de grenzen' die voor ons vervagen. We worden zo in slaap gesust en onze 'natuurlijke' genetisch bepaalde argwaan, die we voor gevaar hebben, werkt daarom niet. Er lijkt namelijk geen echt gevaar te zijn. En dat is precies wat het inmasseren en de geleidelijkheid waarmee informatie in boodschappen wordt 'versterkt' in ons brein voorkómt. Namelijk dat onze natuurlijke alertheid, tegen mogelijk gevaar, hierdoor niet wordt geactiveerd. Dat wordt voorkomen met dezelfde inzet van psychologische kennis. En dat is juist het grote gevaar, want wie niet transparant is, heeft immers iets te verbergen, nietwaar?


= Angst tot de intrinsieke motivator maken

Het meest effectieve is het gebruik van angst. Een levensgevaarlijke tactiek. Maar ook een tactiek, die we wel in allerlei gradaties inzetten en goedkeuren tot bepaalde hoogte. Ook hier geldt dat als voor jou verborgen wordt gehouden dat jouw angstgevoelens gemanipuleerd worden, er iets niet meer in balans is. Nietwaar?


In het onschuldige vlak begint het om iets wat al bestaat, naar voren te halen en te gaan versterken. Een aandoening opblazen om daar middeltjes tegen te kunnen verkopen.

Juist de marketing van de (semi) medische en farmaceutische industrie is daar een goed voorbeeld van en de geschiedenis leert ons veel.


Zonder dat wij het in de gaten hebben wordt al heel lang angst als een verkoopargument gebruikt. Aandoeningen of ongemakken waar niemand zich het hoofd over brak, maar ook niemand eigenlijk echt last van had en die ook geen naam hadden, werden ineens benoemd als een serieuze aandoening die heel veel mensen ongemak bezorgd en kunnen leiden tot veel ergere gezondheidsschade als je er nu niet iets aan doet! Oh, echt?


De volgende stap is om het vervolgens te normaliseren en te doen voorkomen of ‘iedereen’ het kent. Niet iets waarvoor jij je moet schamen, iedereen lost het namelijk op door het middeltje ertegen te gaan nemen. Er ontstaat zelfs een nieuwe saamhorigheid voor de groep. Ze knikken vriendelijk tegen elkaar of steken een duim op als ze iemand het doosje uit het schap zien halen of aan de verkoopster vragen. Bemoedigend! Wij kennen elkaars ongemakken, hè?


Zullen we het niet meer hebben over de psychologische leugencampagnes voor maandverband en tampons? Natuurlijk is er altijd iemand uit de 'creatieve industrie' te vinden die het principe kan verdedigen. Er zijn geen grenzen. Ieder gebruikt zijn eigen kunst. Taal, woord, beeld en geluid. Zowel lichamelijk als psychisch, worden er ons condities aangepraat! Aangeleerd door de kracht van herhaling van de boodschap. Met influencers of rolmodellen in TV-programma’s en overtuigende acteurs in infomercials. Dit zijn de langere campagnes met een gepland tijdspad, waarin de strategie in delen wordt uitgezet om het doel te bereiken.


Als eerder vermeld: We zijn er langzaam gewend aan geraakt en léven er nu naar. We zijn afhankelijk geworden en gemaakt. Geconditioneerd in de manier waarop wij kopen, diensten aannemen én de boodschap vertrouwen. Omdat zij jouw psychologie beter kennen en beter bestuderen dan jijzelf!

En dat succes leidde zo als vanzelf naar de belangrijkste wedloop van vandaag. Data! BIG DATA!

Daarmee ben je in staat is om het juiste slachtoffer te identificeren en deze te stimuleren om naast de geprobeerde middeltjes ook naar de huisarts te gaan. Een plek waar je grote kans loopt om daar de serieuze antidepressiva te gaan halen. Alsof het vitaminetabletjes zijn.


We zijn er aan 'gewend geraakt' om het verhaal te geloven als het maar vaak genoeg wordt herhaald. En daar is geld voor nodig. Veel geld. Een grote lobbykracht. En zo zijn er serieuze aandoeningen gecreëerd. En wel voor het kunnen aanbieden... van een bedrieglijke oplossing. Eentje die het meest oplevert, maar ook het grootste aantal slachtoffers maakt.


Het onschuldige venijn van de doorlopende boodschappen, berichtgevingen, TV programma's, paneldiscussies en wat niet meer, maakt dat je denkt dat jij je conformeert aan de kudde. Zo weet je immers dat je niemand anders meer nodig hebt dan ‘een’ arts of iemand anders, die je dan een receptje voorschrijft en.... dat jij daarmee je depressie dan de baas blijft.


Geholpen door zorgverleners die op hun beurt geïnstrueerd en geïndoctrineerd waren en geen enkel probleem hadden om dit ruimhartig voor te schrijven. Gecorrumpeerd door het gemakkelijke extra geld dat ze ermee konden verdienen. Of aangeleerd geïndoctrineerd. Door de informatie op talloze cursussen en seminars voor nieuwe behandelmethoden, die op de achterhand gewoon allemaal door Farma zijn opgezet. En zo geloven zorgverleners overtuigd dat ze jou 'een oplossing' bieden.


In slaap gesust door de wijdverbreide consensus, (iedereen doet het zo) het extra geld en het gemak daarvan, brengt hebberigheid aan het rollen. Dat gemak en de hebberigheid verzacht de grens om door het bedrog en misleiding heen te prikken en het onderbuikgevoel van ethische onrust te smoren. En later... het bij zichzelf het door de eigen vingers te zien. Zo zijn we schaamteloos aan sterk verslavende en tegelijk levens rovende middelen gebracht. Een schandaal en menselijk drama van een enorme omvang.


22 miljard in de branche en met 3 miljoen de hoogste boete bij GSK.

Het schandaal van Seroxat/Paxil (Glaxo Smith Kline) was een van de grotere zaken in dat typische gebied die aan het licht is gekomen, met tot op heden de hoogste toegekende schadevergoeding van 3 miljard (in 2012) (Zojuist verslagen door de recente 6 miljard schikking van Purdue Pharma voor de zaak van de verslavende pijnstiller Oxycontin. (red.)) Een zaak waarin aangetoond is hoe de kennis uit onderzoeken naar bijwerkingen is onderdrukt, genegeerd, verdraaid en vervalst! Hoe is aangetoond dat het volledig bewust, willens en wetens is verkocht. De wetenschap dat het mensenlevens kostte en hele gezinnen in vernieling stortte is bewust genegeerd vanwege de lucratieve opbrengsten.

* Toekenning verantwoordelijkheid door uitspraak rechter in Nederland nog in 2018 (!) (Seroxat) Maar na hoger beroep van GSK... in 2020 afgewezen.


Veelal jongere mensen hebben onder invloed van het antidepressivum Paxil zichzelf juist van het leven beroofd. Suïcidaliteit bleek een tijdig ontdekte bijwerking dat werd verzwegen en genegeerd en het product desondanks op de markt is toegelaten.


Dit bleek alleen al tijdens de klinische proef (voordat het product op de markt komt) te zijn gebeurd:

40 'pogingen' tot zelfdoding van patiënten EN 23 onderstaande effectieve zelfdodingen.

The jury heard about the following suicides during Paxil clinical trials. All the subjects were taking Paxil at the time of their death.


Female, 56 - Suicide.

Unknown gender - 50 - Suicide by hanging.

Female, 42 - Suicide by overdose of doxepin.

Female, 18 - Suicide.

Female, 58 - Suicide by hanging.

Male, 24 - Unknown if it was suicide - Patient was hit by a train and killed

Male, 34 - Suicide

Female, 48 - Suicide

Female, 46 - Suicide by hanging.

Male, 54 - Suicide, jumped under a train.

Female, 67 - Suicide - on the fourth day of the study she threw herself out of a window.

Female, 32 - Suffocation due to vomiting.

Female, 33 - Suicide, jumped from 4th floor balcony.

Male, 65 - Suicide by an unknown method.

Male, 23 - Suicide.

Female, 31 - Suicide.

Unknown gender , 86 - Suicide by hanging.

Male, 46 - Suicide/Homicide - on December 14, 1998, the patient went to the home he shared with his estranged wife and shot her, he then turned the gun on himself.

Male, 40 - Suicide.

Male, 35 - Suicide (Shot himself)

Male, 19 - Suicide (Shot himself)

Female, 58 - Suicide by hanging.


Radar Avro-Tros: 2019: Radar besteedde de afgelopen jaren meerdere keren aandacht aan de bijwerkingen van antidepressiva. Vooral het middel Seroxat is verdacht van ernstige bijwerkingen, zoals moordpogingen en agressie.

Opm: Als industrie hebben ze als industrie hiervan geleerd, na samen al voor zo'n 28 miljard te zijn beboet. Helaas hebben ze met die lessen hun leven niet gebeterd. Ze hebben nu, juist de meest risicovolle, maar met stip ook de meest lucratieve mondiale opdracht ooit, gewoon contractmatig gevrijwaard van alle claimrisico's!


In Nederland kennen we natuurlijk ons eigen Softenon schandaal (Thalidomide) en het bedrog van Pandemrix tijdens de eerste poging tot mondiale vaccinatiedrift met het Mexicaanse Griepschandaal in 2009. (Trouwens ook van GSK) En laten we de negatieve records van bedrijven in deze industrie niet vergeten als het gaat om schadevergoedingen te moeten betalen. Bedrijven in deze industrie voeren de lijsten aan in de top van de hoogste geldsommen boetes die zijn opgelegd. Na rechtszaken waarin de misleiding, juist op 'gezondheidsclaims' werd bewezen. Nou ja, bewezen.... Veel zaken die zijn geschikt en afgekocht om een sloot aan rechtszaken te voorkomen! Omdat het UIT KAN. Het kan gemakkelijk uit op de exorbitante opbrengsten waarvoor zelfs het opofferen van levens blijkbaar de grens niet eens wordt bepaald.


Angst als bestuursmechanisme

De volgende stap is de overtreffende trap! De overheid of machthebbers gebruiken angst en maken het tot een wapen waarmee machtsbeperkende rechten overboord gegooid kunnen worden. Het ontstaan van een dictatuur of een totalitair regime ligt dan binnen handbereik. Zij hebben immers de wet aan hun kant en kunnen zo in noodsituaties beschikken over zowel de media als... de handhaving.


Uit Medische Psychologie: Angst is een van de belangrijkste drijfveren van menselijk gedrag!

Het kan je redding zijn in situaties waarin je snel moet reageren, maar wat als die angst uit de hand loopt en angstreacties zich voordoen op momenten waarop er niets is om bang voor te zijn. Dan kan angst een forse beperking worden doordat je dingen die vroeger normaal waren uit de weg gaat.
Een van de meest dankbare en gegarandeerd werkende methoden om gehoor te krijgen is het appelleren aan angst. Zo lang als wij mensen bestaan en moeten kunnen omgaan met de natuur om ons heen, is angst een levensreddend beschermend systeem. Een emotie die bijna altijd groter voelt dan de bedreiging in werkelijkheid is. Zeker in de huidige maatschappij. Het geeft ons van nature een oerbehoefte om te overdrijven. Zowel het gevaar als de voorzichtigheid die we betrachten voor de bedreiging en wat ons zo beschermd voor het nemen van roekeloze risico’s.


Zo voeden we onze kinderen toch ook op? “Pas op, want…” We overdrijven het gevaar én de gevolgen om onze kinderen ervan te weerhouden om iets te doen of proberen waar wij de risico’s al van kennen. We willen graag beschermen voor pijn en verdriet. Soms grotesk! Met pedagogisch onverantwoord overtrokken waarschuwingen, omdat je uit armoede geen 'echte' argumenten hebt en de onschuldige waarheid niet wilt gebruiken. En die ouder of opvoeder kweekt zo kinderen die tot bange, angstige volwassenen worden gebracht. Met fobieën voor ongeveer alles en maakt hen tot onzekere, afhankelijke mensen. Mensen die, uit angst om zelf keuzes te maken, uit een soort van schijnzekerheid de mening van de meute volgen.


Maar let op: Wie dit principe kent en in staat is om dit uit te buiten, voedt ook ons als ‘volwassenen’ op. Als kleine, onwetende en bang te maken kinderen, die nog zonder wederhoor geloven wat Papa en Mama vertellen. Zodat we leren vertrouwen op wat ons wordt voorgehouden door ‘onze’ opvoeders. En precies dát is waarvan we in de huidige situatie de uitwas en de openbaringen van zijn gaan zien.


Tenminste...., wie enige weerbaarheid tegen slimme marketing heeft, ziet dat. Degene die ook nog zelf blijft nadenken en zijn eigen onderzoek doet, ziet dat. Wie zijn eigen waarneming checkt en dat kan spiegelen met de marketingboodschappen, ziet dat. Die zien ook dat angst verkopen helaas echt werkt! Welk verwoestende effect het heeft op een gezond beoordelingsvermogen.


Hoeveel effect angst aanjagen heeft, wordt juist nu bewezen. Door heel recent onderzoek.

Het blijkt dat veel mensen in Amerika het risico dat een ongevaccineerde in het ziekenhuis beland, dat 0,9% bedraagt, inschatten als een gevaar en risico dat zich in 50% van de gevallen voordoet. Niet 9 van duizend mensen, maar 500 van duizend mensen. Dat maakt wel angstig en veroorzaakt panische reacties in de richting van die ongevaccineerde mensen, nietwaar?


Dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling, want alleen in Amerika zijn er dus al 73.000.000 (73 miljoen) mensen die dit geloven en dat idee verspreiden.


In Nederland is dat getal iets lager, maar toch schatte slechts 24% van de Nederlanders het risico juist in.


Boven de 65 jaar schat 66% dat de kans op een opname in het ziekenhuis van een ongevaccineerde 30% is! Terwijl het werkelijke percentage rond de 1% ligt.

Maar ook in Nederland schatten nog altijd ruim 3 miljoen mensen (19%) dit risico in op 50%! Hoe duidelijk! Dus niet 10 van duizend mensen, (werkelijk) maar 500 van duizend mensen. (gevoel)


Vorig jaar zomer nog, (2020) schatte de ‘jongere’ Nederlander (18-39 jaar) zijn eigen sterftekans bij besmetting 500 keer hoger in(!) dan het in werkelijkheid was.


Wie heeft het beste antwoord?

Want waar komt deze gedachte vandaan, denk je? Denk jij dat dit is gebaseerd op eigen waarneming in de persoonlijke omgeving? Van alle doden bij hen in de eigen straat, op het werk of op de opleiding. Of....van de manier waarop het nieuws is gebracht? Natuurlijk komt dit idee van doorlopende en de angstaanjagend gerichte berichtgeving in de media en vanuit de politiek!


Angst vibreert en resoneert in ons! Het versterkt een gedachte en overdrijft het. Domweg omdat dit ‘gevangen’ zit in onze evolutionaire natuurlijke mechanisme voor bescherming. Want zéker is dat het RIVM en de Politiek voortdurend overdrijven en geen enkel voorspellend model van hen is uitgekomen. Nu, voor het najaar 2021, werd gezegd dat het RIVM ‘tot 3400 IC opnames’ uit tot 22.000 Zkh opnames voorspelt. Die moeten dan alleen vanuit de zogenaamde 1,8 mio ongevaccineerden komen. Een schatting met een ruime marge van +20% (1,2% t.o.v. 1%) en waaruit de 'absolute' getallen in de opinie worden gebruikt.


Op elke 10 opnamen zullen er dan ook 1,5 op de IC moeten terechtkomen. Weten we wie de groep ongevaccineerden is? De laagste dekkingsgraad zit in de jongste groepen met de allerlaagste risico. Dus in dat licht bezien hoeveel van die 1,8 mio gaan er echt zo ziek worden dat ze samen tot 22.000 Zkh opnamen moeten komen.


Maar die ‘absolute’ getallen worden wel als een heel waarheidsgetrouw statement gebruikt! Dat schept een duidelijker beeld om schrik aan te jagen voor de IC capaciteit. Historisch gezien duurt het griepseizoen zo’n 10-15 weken. Dat moeten dan tussen 340 – 225 IC-opnamen per week zijn dus. (en dan élke week!)


340 nieuw per week, zonder uitstroom, in een golf van 10 weken

225 nieuw per week, zonder uitstroom, in een golf van 15 weken

Er wordt geen rekening gehouden met natuurlijke immuniteit. Niet met het feit dat het virus, in wat variaties, straks al 2 jaar door Nederland gaat. Niet met het feit dat er nog nooit meer tegelijk op de IC hebben gelegen dan zo’n 1350 mensen, kort na de uitbraak. Niet met het feit dat het ‘zwarte’ scenario van toen, 2400 IC patiënten was. En dat toen met 100% onbeschermde Nederlanders(!) Als dat, in de voorspelling, er nu 3400 op 1,8 miljoen moeten worden, begrijp je dan op welk hellend vlak van informeren zij zich begeven?


Dit is precies het goede voorbeeld van hoe in de loop van de campagne, geleidelijk de informatie wordt verzwaard en versterkt. Bedoeld als "onopvallend". Maar laat je gezonde verstand er nu eens gewoon op los. Dit getal wordt nu niet eens meer als grotesk zwart scenario uitgebuit! Het klinkt al alsof onze PM dergelijke getallen al heel ‘gewoon’ kan nóemen.


Van : 2400 IC patiënten uit 17,5 miljoen mensen (Zwart scenario 2020 zonder 'bescherming')

Naar : 3400 IC patiënten uit 1,8 miljoen mensen? (Gewoon genoemd getal najaar 2021 mét)


Alsof zij ons al zodanig hebben laten ‘wennen’ aan grote getallen dat we er geen vraag meer bij stellen: “Eh, kan dit wel kloppen? Hoe dan? Waren we toen niet allemáál onbeschermd?”

Maar het wordt gewoon gezegd. Openlijk en zonder blikken of blozen, midden in ons gezicht. En we reageren niet meer! Helemaal niet! Het is alsof je naar een hypnoseshow kijkt en de hypnotiseur triomfantelijk laat zien, waar hij zijn publiek gebracht heeft. Wij tonen, als bevolking, zo openlijk onze overgave zonder nog te vragen, dat het stuitend is.


Kortom, er wordt geen enkele verzachtende of matigende termen gebruikt. Juist niet! Dat is op zich al bijzonder opvallend. Leiders hebben immers het overwicht en de informatie waarmee ze de rust kunnen bewaren en een opgewonden meute te kalmeren, nietwaar?


Juist niets wordt enigszins genuanceerd en wie dat wél probeert, wordt gecensureerd. Daarmee is de angstkant dus het enige wat ons over dit onderwerp bereikt. In dagelijkse berichten in diverse media en allemaal met dezelfde boodschap. En niet alleen maar in de radionieuwsuitzending elk uur. Nee, hoor! In élk programma, radioshow, op de werkvloer, verjaardagen, op borden langs de weg, in de winkel, het is doorlopend een onderwerp van gesprek. Een onderwerp dat per dag zo niet 1x, maar wel 100x voorbijkomt. Dan ga je misschien ook 100x keer overdrijven! In de werkelijkheid is dat effect nog erger.


Want... zoals ik al liet zien werd de eigen overlijdenskans maar liefst 500 keer(!) hoger ingeschat.


Het is puur misdadig om dit mechanisme te misbruiken voor eigen gewin. Maar het gebeurt. Bewust! Met een plan en een doel. Anders zouden weldenkende mensen die juist zijn aangesteld om het hoofd koel te houden om ons te leiden, dit toch juist temperen met de kennis die zij dan zouden moeten hebben? Het vuur en de angst wordt niet getemperd, maar stiekem met een blaasbalg vanonder het preekgestoelte, aangejaagd. En dat is diepgewortelde duivelse slechtheid. Het is bewuste psychologische oorlogsvoering tegen de mensheid. Want het gebeurt wereldwijd en met een bewuste agenda.


En je mag dat anders zien, maar dan zeg ik je dat je bent blind en bevooroordeeld bent geraakt door beïnvloeding met juist die cijfers en getallen die ik hiervoor aantoonde. De hele mondkapjes affaire was toch één groot gedragsexperiment? Je kon op een gegeven moment zelfs een boete krijgen als je met een 'te goed' medisch mondmasker in de trein werd betrapt. De goedkope vodden waren verplicht voor het gewone volk. Juist het uit elkaar drijven van mensen en van al je medemensen het gezicht niet kunnen zien, is een doorlopende activator in ons brein om het ‘daarom’ te registreren als een ernstig gevaar. Wij worden psychologisch in de val gelokt. Zwaar in de val gelokt om met die angst en onzekerheid een conflict en chaos te bereiken.


Wie zou hebben kunnen bedenken dat anno 2021 een Sinterklaasintocht voor kinderen, als QR- evenement afgeschermd zou worden voor een andere groep kinderen? En het afschermen! Zodanig dat kinderen van niet ingespoten ouders, ook niet op afstand kunnen kijken. Op wélke manier is dat ooit als een bevorderende maatregel voor de volksgezondheid uit te leggen? Ik zou niets anders kunnen bedenken dan dat het een machtswellustige pestmaatregel is. Ontregelen, heersen en verdelen.


En u denkt dat burgemeesters dit zélf bedenken? Dat is afgesproken werk! Bewust! Proeven en testen op diverse plaatsen in het land. Wat pikt het volk nog op dit moment? Hoever gaan we dan daarmee later nog?


Op welk punt wordt jouw medemens abstract voor je? "Een gevaar"?

Hoe groot moet je angst worden om medemensen als gevaarlijke ‘objecten’ te kunnen gaan zien. Niet zo heel groot. Dat blijkt wel, toch? Kijk naar de discussie en hoe openlijk die wordt gevoerd. Op onderdelen die we, tot voor kort nog, totaal beschaamd, onbespreekbaar zouden hebben gevonden. En zo willen ze graag dat het conflict gaat groeien!


Een groeiend escalerend conflict geeft mogelijkheden om weer heel 'nieuwe' stappen te kunnen gaan zetten. Nieuwe stappen, strengere maatregelen en veel harder handhaven om het ontstane conflict te kunnen beteugelen. Een klein stapje verder dan we tot op heden gewend waren. We moeten echt ingrijpen, want anders....! En dat dan met het mandaat van ‘de massa’ die er dan zogenaamd zelf om vraagt. Van mensen die eerst bang en onzeker zijn gemaakt en het gevaar ‘opgelost’ willen zien.


Precies dat!

Een conflict of een oorlog! En dan zijn we terug in deel I en koppelen we de strategieën die we in de geschiedenis zo duidelijk kunnen terugvinden. Als je tenminste van de wetenschap van herkenning wilt leren. Want conflicten en oorlogen zijn gebeurtenissen die in de geschiedenis typische partijen, ALTIJD al, ontzagwekkend lucratieve winsten en verdere machtsvergroting heeft gebracht, toch?


En zijn wij nu niet in verschillende oorlogen verwikkeld met vijanden tegen ons allemaal? Yep, we zijn op de overtreffende trap van WOII terechtgekomen. Want we worden nu allemáál bedreigd, toch? Ons voortbestaan op de hele planeet wordt immers bedreigd! En dan komen we uit bij….?


Gezondheid, Klimaat en Overbevolking

Precies de agenda van de megalomane kliek. De rijkste 1% van de wereld! Die niet zomaar op die troon terecht zijn gekomen, maar daar met hun macht naar toe zijn getild en er plaats hebben genomen. Die in hun positie op onmetelijke afstand van het gewone volk zijn gekomen. En daardoor in staat zijn geraakt om hen als nutteloze eters te zien, als vee of als slaven.


Een voortvloeisel van generaties sluwe roofdieren. Rovers die anderen hebben uitgebuit voor persoonlijk gewin zonder mededogen. Wiens empathisch onvermogen door strikte trainingen en conservatieve tradities zijn overgebracht op het volgende geslacht. Een groep die overtuigd is dat depopulatie (terugdringen van de bevolkingsgrootte) de wereld zal redden. Een idee dat al door vele decenia heen op gang is gebracht door eugenetica. Die de wereldbevolking het liefst terug ziet komen tot 500 miljoen mensen op de aarde. Een groep mensen die met genetische manipulatie een vermenging van biologische en digitale intelligentie tot stand willen brengen. Dat is geen grap en zeker geen complotgedachte. Ze hebben de agenda en hun plannen volledig uitgewerkt beschreven.Maar desondanks zijn ook zij, de valse elite die dit introduceren en faciliteren, nog het menselijke instrument! Een club die zelf zullen worden bedrogen. Zij zijn als aanbidders en satanisten een verlengstuk van niets minder dan het echte sinistere duister. (Zie voor meer info hierover deel) Een diepe donkerheid die de mensheid haat en het kapot wil maken. Die de schepping haat omdat het die niet zelf heeft bedacht. Ordinaire afgunstige jaloezie uit het hemelrijk van de gevallen Engel Lucifer. Die al vanaf den beginne, als het kwaad op aarde, zijn plannen uitvoert om de liefdevolle en prachtige schepping van God, de mens, te ontregelen en van God af te leiden. Die helemaal niemand anders op die troon wil zien dan zichzelf. Tenminste, als er geen licht en geen schepper zou zijn.


Klokkenluiders en diegenen die in de geschiedenis het geluk hebben gehad om te kunnen ontsnappen, hebben een klein tipje van de sluier van het kwaad kunnen oplichten. En die zijn er unaniem over. Als u denkt dat God niet bestaat en geloof een spiritueel verzinsel is, déze club mensen denken dat helemáál niet. Die zijn diepgelovig. En zij vereren het kwaad met overtuiging. Meer overtuigd gelovig dan zij vindt u ze niet. Tenzij u naar de andere kant kijkt. Naar de kant van licht, goedheid en de absolute waarheid. En juist met dat diepe geloof hebben ze een vastbesloten haat naar de schepping om deze te willen vernietigen.


Want hun plan en agenda is natuurlijk zielig blinde armoede. Om volstrekt dode en koude intelligentie te willen programmeren in - en te verbinden aan - de biologie van de mens. Een lerende digitale intelligentie die het brein van de mens overneemt en zo een Smarthuman produceert. Een waandenkbeeld! Om met een armzalige digitaal aftreksel van de unieke mens als schepping, te denken dat je daarmee de schepper op de troon opzij kunt zetten. Ook al is die armzalige kloon 1000x intelligenter. Een object dat talloze malen intelligenter is dan mensen en ontwikkeld is vanuit kwaad, zal 100% zeker de mens uitroeien of tenminste totaal overbodig maken.


En dat is de bittere werkelijkheid achter de plannen die beschreven zijn. De agenda die wordt uitgerold en nu verkocht en gepromoot wordt. Een duistere agenda die wijdverbreid (al dan niet gedwongen) wordt gesteund, overspoeld ons nu. De machtsovername van een duistere groep. Een groep die wij 'De Elite' kennen. Een fenomeen dat aan ons bekend wordt gemaakt en verkocht is als mensen die met onmetelijke rijkdom en verblindende roem, als de ultieme successtory wordt gezien. Geld, Roem en Aanzien! Iets wat we bijna allemaal graag willen. Waarom we hen zo gemakkelijk volgen omdat zij ons succesvolle voorbeeld zijn.


Maar Armoede en Oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook altijd verbonden geweest. Onvrede en Overleving zijn sleutels in het verdwaalde evenwicht tussen volkeren. Juist hierdoor ontstaat een onevenwichtige trektocht van mensen over de aarde. En de balans is blijvend opgerekt en steeds maar verder uit het evenwicht getrokken. Juist doordat rijk, arm heeft uitgebuit. Over de hele wereld heeft kaalgeplukt en misbruikt voor gewin in plaats van het de rijke helpende hand te bieden. Zij hebben zelf het probleem gemaakt, dat hen nu de gelegenheid biedt om met de oplossing te komen.


Er is dus een duister in de wereld, maar er is ook licht. Dát is de wij-zij. Wij, is wij als in ‘alle mensen’ zoals de schepper dat heeft bedoeld. Die, zonder dat duister, vrijelijk kunnen liefhebben. Elkaar als mens kan liefhebben, met elkaar kunnen delen en elkaar helpen. Als al het geld op de wereld als dat in handen zou zijn van ‘echte’ eerlijke mensen, zou heel veel ellende al lang veel eerder zijn opgelost. Zouden we genoeg hebben kunnen verbouwen voor nog heel veel meer aardbewoners dan nu. Zouden we woestijnen tot vruchtbare grond hebben kunnen maken.


Maar dit is een machtige groep geleid en gestuurd door het kwaad, die de wereld misleid. Die de wereld wil resetten en een machtsgreep doet om de mensheid te overheersen. Het wordt 'verkocht' als een prachtige kans en de beste oplossing voor ons allemaal. Voor het voortbestaan van de planeet en alle mensen in een utopische wereld.


Prachtige promotie geholpen door een absolute overmacht aan geld, waarmee zij ons verblinden, maar onderhuids bezit het duistere conglomeraat ongeveer elk mediabedrijf. En is zo in staat het nieuws en de koers van de wereld te bepalen en te dicteren. En al heel lang! Met Marketing! Het opinie bepalende mechanisme. De kracht van doorlopende herhaling en beïnvloeding met psychologisch doorwrochte strategieën om te kunnen bedriegen. Met duistere en angstaanjagende propaganda in de valse misleiding die ons beeld vertroebeld alsof het de nieuwe gouden standaard is.


De allereerste marketingtruc op aarde. Psychologische misleiding!

In het militairisme worden dit Psy-Ops genoemd. Psychologische Operaties. Een strategie om in een oorlog of conflict de tegenstanders zodanig te kunnen misleiden en te beïnvloeden om ze daarmee te kunnen overwinnen. Misleiden is dus per definitie nooit voor iets goeds bedoeld geweest.


En zo is de cirkel rond in de geschiedenis. Het oude en het nieuwe verleden. Want het allereerste marketingtrucje kwám immers.... van het kwaad! Met een zalvend geluid, beeldscheppende taal en psychologisch gekozen woorden tot haast hypnotiserende misleiding leidde die geloofd en doorgegeven werd. Met een ordinaire verkooptruc, met niets anders dan eigen gewin als verborgen hoofddoel, werd Eva verleid tot het eten van de appel van boom des levens. Zij bracht de slim 'verkochte' boodschap door aan Adam waarmee zij samen, door de slim opgewekte nieuwsgierigheid, de verleiding niet konden weerstaan en van de appel aten.


En zo is de schepping al ontwricht vanaf het allereerste begin door..... Marketing! Een mechanisme met een psychologische strategie met misleiding als ultiem wapen. Een wapen dat nu, duidelijker zichtbaar dan ooit, nog altijd en juist met het meeste effect wordt ingezet door het kwaad!


De geschiedenis leert ons dus juist heel veel. Altijd al! En altijd al strijden we als mensen tegen de misleiding en de verleiding van het kwaad. Vergelijkingen maken en lering trekken uit het verleden, geeft inzicht. En dat inzicht zou ons eigenlijk nergens anders kunnen brengen dan bij de meest accurate beschrijving van de geschiedenis. De meest betrouwbare optekening van de totale ontwikkeling van de mens vanaf de schepping tot ver voorbij aan vandaag. Met haar profetieën die tot op heden altijd zijn uitgekomen. De bijbel. Als het geschreven woord van God. De enige waarheid.


Het inzicht dat het verleden ons geeft, zoals ik hier heb beschreven, is de weg eruit. Het zou ons juist harder en sterker als ooit, juist midden in de zwaarste crises die de geschiedenis in zich draagt, bij elkaar moeten brengen in geloof. De allerhoogste verlichting die innerlijke rust en vrede brengt. Juist in het tumult van de grootste storm en wanneer je die dus het hardst nodig hebt om te kunnen blijven staan. Hoe sterker en zwaarder de misleiding wordt, hoe meer jij de stap, dichter naar God zou kunnen zetten. Zo dicht mogelijk naar de kern. Om die zo stevig te omarmen dat je niet wordt weggeblazen.


Hoe donkerder het duister wordt, hoe groter en sterker het licht wordt. Zie je hoe het werkt? Die strijd is namelijk al gewonnen! En jij kunt je aansluiten bij de goede kant.39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page